Virrasztás – Imaéjszaka

Vázlat

VIRRASZTÁS: „Az éjszaka ébren való eltöltése, őrzés, őrködés, védelem vagy betegápolás céljából. Az ébrenlét állapota egész éjszaka, az ébre és folyamatos figyelem állapota.” (Webster értelmező szótár)

1. Virrasztások az Ószövetségben

a „virrasztást” a héberben két szó fejezi ki:

mismeret – virrasztás, mint kötelezettség, megbízatás, szolgálat, óvintézkedés, harc

cáfá – őrszem: megfigyelni, ébren várni, ébren maradni

1.) Jákób és az angyal – 1Móz 32:24-28

2.) A kivonulás éjszakája – 2Móz 12:42

3.) Dávid (Betsabé után) – 2Sám 12:16 a Zsoltárokban: 63:7, 16:7-8, 22:3

4.) Salamon – 1Krón 1:6-7, 2Krón 7:12

5.) Próféták: Hab 2:1, Ez 33:7

2. Jézus és a virrasztás

– Lk 6:12-13 (kijelentés és felhatalmazás) és 17-19 („erőevangélizáció”)

– „mindenkinek mondom: vigyázzatok”

Márk 13:37 grégoreó = ébernek lenni, őrködni

Lk 21:36 agrüpneó = álmatlannak lenni, virrasztani

3. Újszövetségi virrasztók

1.) Anna, a prófétanő – Lk 3:37

2.) Pünkösd – Csel 1:14 és 2:1

3.) Péter fogságbana – Csel 12:5-6

4.) Pál és Silás a börtönben – Csel 16:25

5.) Virrasztás, mint apostoli szolgálat: 2Kor 6:5, 11:27

6.) Szmirnai gyülekezet: Jel 3:2-3

4. Közbenjárásban fogant ébredések

1.) Morva ébredés, 1700-as évek eleje: Zinzendorf gróf (24 órás ima 100 évig!)

2.) Walesi ébredés – Evan Roberts 13 hónapos virrasztása

3.) Pünkösdi ébredés, 1905, Azusa utca

4. Átalakulások videó

5. Az igaz istentisztelet: böjt és virrasztás

Ézs 58:6-14

A jutalma:

– a kötelékek megoldása

– szabadítás (a rabságban lévőknek)

– az elnyomás igáinak összetörése

– világosságot (kijelentést) kapsz

– beheged a sebed

– igazságod híre jár előtted (hiteled lesz)

– dicsősége befedez (meglátszik rajtad)

– Isten válaszol

– megérted Isten vezetését

– megelégít, betölti szükségeidet

– csontjaidat (életedet, testedet is) megerősíti

– a szűkölködésből kivezet

– forrássá tesz

– építővé leszel

– tudsz gyönyörködni az Úrban, mert látod tetteit

– helyes értékrended lesz, amelyben Isten az első, és a munka, minden más a helyére kerül

– magaslatokban hordoz az Úr (nem leszel kicsinyes)

– jóllakott és megelégedett leszel lelkileg is

6. A közbenjárás mítosza

Nem egyszeri cselekedet, hanem életstílus – Ez 22:30

Csak akkor lehet abbahagyni, ha Isten válaszolt: Ézs 62:6-7

7. Mi történik a virrasztásban?

1.) Dicsőítés, Isten nevének felmagasztalása – 1Krón 16:29, Zsolt 96:7-8, Zsolt 99!

2.) Az örömünk kifejezése Zsolt 97:12, Róm 15:9-12! 1Thess 5:16-18!

3.) Hálaadás Fil 4:6

4.) Isten nagy tetteinek megvallása – Mal 1:5,

5.) Közbenjárás (esedezések, könyörgések) 1Tim 2:1-2

6.) Szellemi harc – Ef 6:12

7.) Prófétálás – Jer 33:3, Ézs 21:6,

8. A feltételek

1.) Egység: Zsolt 133, Máté 18:19, Jn 17:21

2.) Istenben maradni: Jn 15:7

3.) Kitartás: Lk 18:2kk, Csel 1:14, 2:42


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük