Vallásszociológiai felmérés

Mi a lényege ennek a felmérésnek? Megismerhetjük általa a környezetünkben élők gondolkodását, és kapcsolatot alakíthatunk ki ismeretlen emberekkel annak „ürügyén”, hogy segítséget kérünk tőlük a kérdőív kitöltéséhez.

I. Személyi háttér

1. Neme: férfi               nő

2. Életkora: ………………….  év

3. Foglalkozása:

tanuló

fizikai munkát végez

szellemi munkát végez

alkalmi munkát végez

munkanélküli

4. Iskolai végzettsége:

felsőfokú diploma

középfokú végzettség, érettségi

alapfokú

5. Családi állapota:

eltartott

egyedül élő / elvált

családos

6. Szülői háttere:

teljes család

elvált szülők

nevelő szülők

7. Anyagi háttere:

jó anyagi körülmények

átlagos anyagi körülmények

rossz anyagi körülmények

létminimum alatt

8. Mivel tölti szabadidejét (több válasz is lehetséges):

családdal

barátokkal

otthon

televíziózás / filmnézés

számítógép mellett, pl. internettel, játékkal

valamilyen klubhoz, csoporthoz tartozik

olvasással

van konkrét hobbija

utazással

ismerkedéssel

szórakozással, bulizással

sportol

más egyébbel

II. Világnézeti háttér

9. Hisz-e Isten létezésében?

egyáltalán nem

nem foglalkoztat

néha igen, néha nem

határozottan igen

10. Hisz-e természetfeletti létezésében?

egyáltalán nem

nem foglalkoztat

néha igen, néha nem

határozottan igen

11. Mi irányítja az ember életét?

a sors vagy körülmények

Isten

az ember saját maga

12. Létezik-e élet a halál után?

igen: mennyország és pokol

igen: reinkarnáció

igen: de nem tudom, milyen lesz

nem: a halállal vége mindennek

nem érdekel, hogy mi lesz a halál után

13. Mely világnézet áll a legközelebb önhöz:

ateizmus

keresztyénség

keleti vallások

modern életfilozófiák (pl. dianetika, agykontroll)

az „élj a mának” filozófiája

nincs semmiféle életfilozófiám

más: ………………………………

……………………………………..

14. Jelölje meg a három legfontosabb felsorolt értéket a saját életére nézve:

boldog családi élet

béke

anyagi jólét

önmegvalósítás

karrier, siker

hit

önállóság

szerelem

érdekes, dinamikus élet

üdvözülés

tudás, tanulás

valami maradandó alkotása

III. Vallással és egyházzal kapcsolatos kérdések


15. Milyen vallásúnak tartja saját magát:

ateista

katolikus

református

evangélikus

más protestáns felekezetű

izraelita

valamely keleti vallás tagja

nem tudom

más: …………………………

16. Mennyire tartja vallásosnak magát?

határozottan nem

nem, de nyitott és érdeklődő

a maga módján vallásos

igen, gyakorló vallásos életet él

17. Vallásosan nevelték-e a szülei?

igen

nem

18. Melyik igaz önre?

semmilyen vallásos nevelést nem kapott

elsőáldozó volt

bérmálkozott

konfirmált

bemerítkezett

19. Hisz-e egy élő, személyesen megismerhető Istenben?

nem

bizonytalan vagyok

igen

20. Minek tartja a Bibliát?

irodalmi műnek

történelmi műnek

mitológiának

etikai szabálygyűjteménynek

Isten beszédének

21. Kinek tartja Jézus Krisztust?

történelmi személynek

kitalált személynek

Isten Fiának, az ember Megváltójának

22. Olvas-e Bibliát?

nem, mert nincs Bibliám

nem érdekel a Biblia

néha

sokszor

rendszeresen, minden nap

23. Jár-e istentiszteletre?

soha

csak ünnepekkor

rendszertelenül igen

rendszeresen

24. Szokott-e imádkozni?

soha

ritkán

sokszor

rendszeresen

25. Ön szerint mi jellemző a vallásra? (többet is be lehet jelölni)

fogalmam sincs, mire jó a vallás

ma már túlhaladott, a modern embernek nincs szüksége rá

csak a gyámoltalanoknak való

tudatlanságban tart

megkötözöttségekkel jár

elveszi az élet örömét és élvezetét

valahová lehet tartozni általa

a halálnak értelmet ad

bajban vigaszt nyújt

az életnek értelmet ad

belső lelki békességet ad

üdvösséget ad

26. Kitől hall a vallásról?

szülőktől / gyermekektől

nagyszülőktől

testvértől

baráttól, ismerősöktől

paptól, lelkésztől

iskolában

utcán

médiából

senkitől

27. Ön szerint szüksége van-e ennek a világnak hívő emberekre, egyházakra?

egyáltalán nincs

semmi nem változik attól, hogy vannak

igen

28. Ön szerint milyen a hívő emberek élete a nem hívőkéhez képest?

jobb

ugyanolyan

rosszabb

29. Ön mit hiányol a mai keresztyén emberek / egyházak életéből (több válasz is lehetséges)?

a hitelességet

a nyitottságot, befogadást

a haladást  a korral

a világ mindennapos életében való részvételt

a konkrét lelki segítséget a szükségben lévők felé

a konkrét fizikai/anyagi segítséget a szükségben lévők felé

más egyebet:………………………..

…………………………………………….

30. Ön mit vár a keresztyén emberektől / egyházaktól (több válasz is lehetséges):

azt, hogy felismerhetők legyenek

azt, hogy úgy éljenek, ahogyan beszélnek

szeretetet

útmutatást

konkrét segítséget

hogy meghallgassák és beszélgessenek önnel Istenről

imádságot

példamutatást

más egyebet:……………………

31. Ön szerint a vallás, a hit tud-e változtatni ezen a világon?

semmit

nem sokat

igen

32. Mit gondol, a vallás, a hit tudna-e változtatni az ön életén?

semmit

nem sokat

azt hiszem, igen

33. Elégedett-e az életével, vagy szeretne változni?

elégedett vagyok az életemmel

az élet sodrásában élek, állandóan változok

szeretném, ha más lehetne az életem

34. Szeretne-e hívő, gyülekezetbe járó emberré válni?

igen: talán ez lenne a megoldás az életemre

igen: de nem most

nem hiszem, hogy ez tenne boldoggá

egyáltalán nem


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük