Túl az üzenet befogadásán – A világosabb kommunikáció keresése az ifjúsági misszióban

Bármelyik ifjúsági munkás, aki csak egy rövid ideig is belekóstolt az ifjúsági szolgálatba, tudja, hogy a dolgok nem mindig úgy zajlanak, ahogy azt ő eltervezte. Gerjed a hangosítás, kiégnek a lámpák, elszakad a gitár húrja, a színdarabban játszó szereplők nem jelennek meg, az önkéntesek kiszállnak… és még folytathatnánk a listát.

Amikor ezek a kisebb katasztrófák beütnek, a jó vezető előveszi fegyvertárából a B-terves hozzáállását. Szeretem ezeket „visszavágó játékoknak” hívni: a diákokon és önkénteseken alapuló programok elkerülhetetlen szituációkra történő könnyű, helyszínen elsüthető megoldásait hívom így. Kedvenc visszavágó játékom a telefonálósdi. Ez a jól ismert játék annyiból áll, hogy a diákok és a vezetők felsorakoznak, és suttognak egy mondatot a sorban következő személynek. Ez a mondat továbbhalad egészen addig, amíg az egész csoport nem hallotta. Garantálom Neked, hogy valahol a vonal mentén valaki rosszul adja át az üzenetet, amit hallott, és az eredeti üzenetnek egy eltorzított változatát adja tovább. Ez aztán egészen odáig fajulhat, amíg az üzenet már szinte nem is hasonlít az eredetire. Elkezded a sort ezzel a mondattal, hogy „Jézus szeret téged”, és mindez azzal végződik, hogy „a Bélus megesz téged”.

Ez vicces játék, de rendkívül erőteljes illusztrációul szolgál arra, hogy milyen könnyen és gyorsan torzul el a kommunikációnk. Néha az  üzenet, amit át akarunk szeretnénk adni, nem egyezik meg azzal, amit a másik meghall.

A helyes és hatékony kommunikáció az ifjúsági munkás első számú felelőssége. Kommunikálunk a diákok, vezetők, szülők és a gyülekezet vezetősége felé. Kommunikálunk kis és nagy csoportokban, szavainkkal és tetteinkkel, szóróanyagainkkal és hivatalos jelentéseinkkel. Szolgálatunk közel minden tekintetben tartalmazza a kommunikációt. Céljaink lehetnek eltökéltek, programunk lehet kidolgozott, elveinket leszögezhetjük, de igenis kommunikálnunk kell azt, hogy mik a céljaink, hol és mikor vannak azok a programok, és miben jelentkeznek azok az elvek. A kommunikáció az egészséges ifjúsági szolgálat középpontja.

Tipikus, hogy a kommunikáció fogalma arra szorítkozik csupán, hogy a helyes információt terjessze a közönség felé. De az igazán hatékony kommunikáció ennél jóval több. Sokkal többet tartalmaz, mint szavak és ötletek eredményes átadását a potenciális üzenetfelvevők felé. Az erőteljes és inspiráló kommunikáció rokon egymással: tartalmaz változást és közbeavatkozást, megengedi a felfedezés élményét, ismerős, mert az igazságban gyökerezik, reménykeltő és változásra ösztönöz.

Ahogy Isten minket elhívott és arra ösztönzött, hogy diákokkal dolgozzunk, úgy kell folyamatosan keresni a módját saját kommunikációs készségünk fejlesztésének. A jó vezető állandóan fejleszti kommunikációját, és új kifejezésmódok kidolgozásával kísérletezik. Kommunikációs készségeink folyamatos fejlesztése kritikus pontnak tekinthető a szolgálatunkban.

Kommunikációnk fejlesztése szempontjából definiáljuk az alapfogalmakat. Leegyszerűsítve, a kommunikáció tartalmazza az üzenetet, az közvetítő csatornát és a közönséget. Az üzenet a központi igazság, elképzelés vagy ötlet.  A közvetítő csatorna az a mód vagy eszköz, amelyen keresztül átjön az üzenet. Lehet szónoklat, levél, vagy szóróanyag. A közönség az üzenet befogadóinak megcélzott rétege.

Ismerjük meg az üzenetet!

Szolgálatunkon során fogunk néhány üzenettel – alapelvekkel, szokatlan prédikációkkal, vezető tréning különböző nézőpontjaival – találkozni, de mindezek az üzenetek egy központi mondanivalóban gyökereznek. Ifimunkásként, vagy még egyszerűbben, keresztényként, a központi üzenetünk Istenben található meg. Istent helyesen „Az Ige”-ként írhatjuk le (János 1,1). Istenünk az üzenet – az Ige -, annak a feltétel nélküli szeretetnek az isteni kifejeződése, amelynek hatalma van, hogy átalakítsa a legrosszabbat a legjobbá. Ez a központi üzenet kell hogy legyen életünk középpontjában. Ha Isten üzenetét akarjuk kommunikálni, igenis ismernünk kell azt.

Ennek az üzenetnek általános ismerete nem lesz elegendő. Be kell lépnünk annak a mély és intim ismeretébe, aki hív minket, azért, hogy továbblépjünk a mondanivaló befogadásán keresztül az Istennel való közösségbe. Ez az üzenet nem mérhető le olyan egyszerűen, mint ahogy egy matricát felragasztunk. Vakmerően kell azt üldöznünk, és szenvedélyesen kell azt követnünk. Követeli, hogy töprengjünk rajta, és tekintélyt parancsol. Az, hogy az üzenetet ismerjük, annyit jelent, hogy szeretjük Istent és bensőséges kapcsolatban vagyunk vele.

Gyakran nehéz Istennel így tanácskozni, különösen, amikor ez a kapcsolat teljesen a tevékenységeinkbe van csomagolva. Amikor az első hetemet töltöttem a Saddleback Church vezetőségében, megkértek, hogy hozzak egy kis jeget és néhány poharat a nyárvégi strandpartira. Elkülönítettem ennek egy kis időt a nap vége felé, de éppen amikor indultam volna, elhívtak egy beszélgetésre. Ez természetesen túl hosszú ideig tartott. Rohantam a kocsimhoz, kihámoztam a kocsit az irodai parkolóhelyről, és elszáguldottam a legközelebbi háztartási bolthoz… ahol éppen akkor fogytak ki a jégből. Hát milyen bolt az olyan, ahol nincs jég augusztusban? Ahogy kifelé tartottam a boltból, észrevettem egy Hazard megye lordjai-típusú kocsit visszatérni. Az utca túloldalán levő patikában volt jég és pohár, és hamarosan már úton voltam. Amint gondolatban feltérképeztem a leggyorsabb utat a tengerpartra, egyre csak azokra a szomjas emberekre tudtam gondolni, akik most dühösek rám, miközben meleg szódávizet szürcsölnek. Ekkorra már nevetségesen elkéstem, és máris megszegtem néhány olyan törvényt, amelyet a gyülekezet vezetősége előtt nemrég fogadtam el – beleértve a gyorshajtást és a káromkodást. Csak azt vállalhatom fel, hogy olyanokat kiabáltam a parkolóban, hogy: „Még egy ilyen kellemetlen boltot!” (Az eredeti angol szójátékot nem lehet jól visszaadni magyar nyelven – a ford. megj.). Ráadásul néhány közlekedési szabályt is megszegtem útközben. Végül, elcsúsztam a strand parkolójában, miközben mindkét kezemben a jeget szorongattam, és az egész ráömlött a barbecue készletre. Levegő után kapkodva kiabáltam, hogy „van jegem!” – de már senki sem törődött vele. Az egyik vezető kommentálta csak az esetet: „Most ittunk meg mindent… Joey most ivott meg egy kólát, és törte el az üveget a homlokán. Félelmetes volt!”

Néha céljaink és felelősségünk nem olyan fontosak, mint amilyennek mi gondoljuk. Ha úgy gondoljuk, hogy munkánk Istenért fontosabb, mint az Istennel töltött időnk, mindkettőt leértékeljük, és az együttlét csak egy alapelvvé alacsonyodik. Az ifjúsági munkás munkatervében mindig van több lehetőség a szolgálatra, feladatra és felelősségre. De szükségünk van rá, bármibe is kerül, hogy ápoljuk az Istennel való szeretet-kapcsolatunkat.

Ismerjük meg a közvetítő csatornát!

Az üzenet közvetítő csatornát követel, hogy elérje a közönséget. Tipikus, hogy bármely üzenetnek több közvetítő csatornája is van. Például, a prédikáció, amit tartasz, hasznosíthatja a szavaidat, a látható megjelenésedet, bármilyen szimbólumot, fizikai segítséget vagy példát testesít meg; a történeteket és illusztrációkat, amiket megosztasz; és még a tényleges szobát is, amelyben vagy. Mindegyik használható üzeneted közvetítésére. A közvetítő csatorna megengedi, hogy hozzáférjünk az üzenethez, de a médium maga korlátozva van.  Szolgálnia kell az üzenetet, vagy különben egy csökkentett, eltorzított, lényegtelen üzenetet kommunikál.

A szolgálat egyik legfélelmetesebb veszélyeinek egyike, hogy ha képtelenek vagyunk megkülönböztetni az üzenetet a közvetítőtől – megkülönböztetni az igazságot attól a módtól, ahogy azt átadják nekünk. A csatorna, amelyet igénybe veszünk, hogy közvetítsük a mondanivalónkat, jellemzően felveszi annak az üzenetnek a minőségét, amelyet az képvisel. Marshall McLuhan, az ismert médiakritikus így hivatkozik az ebben rejlő kapcsolatra: „A közvetítő eszköz maga az üzenet.” Természetünk olyan, hogy hozzá vagyunk kötve a közvetítőhöz: programjaink, stílusunk, tradícióink által. Kényelmessé, behatárolttá válunk, és megértenek minket. Azonban ha elkötelezettségünk ezekhez a csatornákhoz kiszorítja Isten üzenetéhez szóló elkötelezettségünket, leegyszerűsítjük az üzenetet, és ennek hatására rosszul képviseljük Istent.

Ennek az alapvető üzenetnek a megértésével – amikor megértjük a valódi erejét és az üzenetünk minőségét és közvetítő csatornánk jellemző határait – a szabadság gyakorlati tudását nyerjük ahhoz, hogy újabb csatornákat alkalmazzunk. Felismerjük a felelősségét, hogy különböző módszerekkel kommunikáljuk az evangéliumot egy fontos és elérhető módszeren keresztül.

Bemutatni és elmesélni: verbális kontra vizuális kifejezésmód

Egy lehetőség, hogy a vizuális kifejezésmód által fokozzuk a kommunikációt. Művészként mindig lelkesített a vizuális kommunikáció. A legtöbb ember azt vallja, hogy vizuálisan is tanul.  A vizuális irányultságú kommunikáció erőteljes és hatásos kifejezésmód lehet.

A történelem során, a nagy műalkotások nagy részét az egyház rendelte meg, és ezek Isten gyönyörűségének és dicsőségének kiábrázolására szolgáltak. Mostanában, az egyház más pragmatikus intézmények nézőpontját tette magáévá, mely szerint a vizuális kommunikáció járhatatlan út. A kreatív kifejezésmód egy többlet, de funkciómentes díszítésmód. Ennek következményeképpen gyülekezeti termeinkben a foltvarró szolgálat legújabb műremekeivel vagy imádkozó kezeket ábrázoló szőnyegkollázsokkal vannak tele.

Ha ugyanazt az értéket tulajdonítanánk a vizuális kifejezésmódnak, mint a korai gyülekezet, tudomásunk lenne egy hatékony, értelmes kommunikációs csatornáról. Sosem volt még ennyi eszköz elérhető számunkra, amit kreatívan tudtunk volna használni. A színes grafikus reprodukció egyre inkább alkalmassá és megfizethetővé válik. A professzionális ábrázolás és a felhasználói felületek folyamatosan fejlődnek és egyre érthetőbbek lesznek. A média áthatja az egész létünket. Egy olyan programmal, mint a PowerPoint, amely alapkövetelménnyé válik lassan a kommunikációban, könnyen kézzel foghatóvá tudunk tenni fotókat, grafikákat, szöveget, más illusztrációkat, hogy kiemeljük az üzenet lényegét.

Jelenleg én vagyok a Simply Youth Ministry kreatív igazgatója. Szeretek barátom, és korábbi ifjúsági pásztorom mellett dolgozni, kigondolni és kifejleszteni olyan eszközöket, amelyek segítségével egyszerűsíthetjük a szolgálatot, és időt takaríthatunk meg az ifjúsági munkások számára. Nemrégiben alkottunk meg néhány olyan közvetítő segédanyagot, amely felhasználja a PowerPointot, és szándékosan arra lettek tervezve, hogy vizuálisan lekössék a diákokat.

A jó vizuális kommunikációra való igény egyben lehetőségeket is ad a szolgálatra. Talán te leszel az első, aki bevallja, hogy egy szál kreatív porcikája sincsen. Nem baj. Vannak emberek a gyülekezetedben, közösségedben, akiknek vannak művészi hajlamaik, és szívesen szolgálnák talentumukkal az Urat. Talán vannak tehetséges tizenévesek ott, ahol szolgálsz, akiket érdekelne ez a fajta szolgálat. Talán ez teljesen diákok által végzett és vezetett szolgálat is lehet. (Habár szeretnéd, ha egy felnőtt is jelen lenne, hogy ne légy meglepődve, amikor a diákok közzéteszik az ő értelmezésüket a Dávidról és Betsabéról szóló üzenetednek.)

Gyülekezetünkben minden prédikációsorozathoz próbálunk különböző külsőt és érzésvilágot társítani. Használtunk PowerPointot, fényképet, képzőművészeti munkát, szóróanyagot és hivatalos jelentést. Mindegyiknek következetes grafikus jelentése volt, amely vizuális megerősítésként szolgált. Ennek segítségével jelentősen tudtuk növelni és fenn is tudtuk tartani diákjaink érdeklődését. Amikor hallgatóóságunk vizuális élményeit megbecsüljük, és lépéseket teszünk, hogy üzenetünk átadására kreatív csatornákat hozzunk létre, olyan hatást váltunk ki diákjainkból, amely túlmegy a verbális megértésen.

Anyanyelv: Akkor és Most

Olyan kultúrában élünk, amely folyamatos fejlődésben van. Ennek a folyamatnak egyik mozgatórugója a technológiai fejlődés, amely fényévnyi gyorsaságúnak tűnik, új technológia fejlődik ki, és következésképpen megváltoztatja életmódunkat. A számítógépek megváltoztatták azt a módot, amellyel addig dolgoztunk, az Internet megváltoztatta azt, ahogy megkaptuk az információt, az e-mail megváltoztatta azt, hogyan hatunk egymásra. A diákoknak ez a generációja egy digitálisan uralkodó kultúrában nő fel. Számukra a technika velük született dolog.

Ifjúsági munkásokként a mi felelősségünk, hogy megtanuljuk azoknak a diákoknak az anyanyelvét, akiket Isten ránk bízott. Folyékonyan kell hogy beszéljük a technikának azt a nyelvét, amely a mi diákjaink számára mindennapos.

Jó példa erre az e-mail, amely gyors, viszonylag egyszerű módja, hogy folyamatosan részletes információt biztosítsunk rendelkezésre, hogy megtöbbszörözzük az elérhető embereket. Az e-mail egy nagyszerű eszköze az információk közvetítésének, akár a vezetőket és a szülőket akarjuk ellátni a legújabb hírekkel, akár a diákoktól szeretnénk információt szerezni. De vannak hátrányai is. Először is, sosem lehetünk benne elég biztosak, hogy az üzenetet, amit elküldtél, valóban megkapták-e. A legtöbb diák meg fogja változtatni a képernyőn megjelenő nevét, mielőtt hazamész bibliaóráról. Aki ezen a héten SportyGirl1990-ként futott, következő héten PunkChickRockerX lesz. A diákok anyanyelve a technológia – éppen ezért szünet nélkül mozgásban vannak. Az e-mail gyakran nagyon személytelen üzenetet is kommunikálhat. Ha a csoportos e-mail az egyetlen mód, ahogy diákjainkkal kommunikálunk, valami nem működik rendesen. Az e-mail egy erőteljes eszköz, de korlátozottan tudja csak megkönnyíteni azt a fajta meghitt és személyes kommunikációt, amelyre szükségünk van a szolgálatunkban, és sosem helyettesítheti az alkalmi látogatást, telefonhívást vagy személyre szóló levelet.

A másik fejlődő technológiai az online csevegés. A csevegés lehetővé teszi, hogy üzenetet válthass másokkal valós időben. Előfizethetsz egy ingyenes AOL csevegéses számlára (még ha egyébként nem is használod az AOL-t) az aim.com weboldalon. A legtöbb tizenéves, akivel dolgoztam, jelentős mennyiségű időt töltött chateléssel. De ez a fórum, az e-mailhez hasonlóan, sem helyettesítheti a valóságos, négyszemközti kapcsolatot. Azonban, a csevegés magában foglalja az anonimitás bizonyos fokú érzését mind a diáknak, mind a vezetőnek. Egy látszólag megközelíthetetlen diák talán fogékonyabb lesz arra, hogy kommunikáljatok, ezen a csatornán keresztül. Gyakran kényelmesebbnek éreztem, hogy egyes diákokat online kérdezzek meg arról, hogy mit gondol a mai üzenetről, mintha ezt személyesen tettem volna. Vezetőink közül sokan megosztották velem, hogy sikerült értelmes beszélgetéseket folytatni diákokkal, és bátorítani őket lelkileg online csevegésen keresztül. Ugyanígy, ez a névtelenség gyakran lehetővé teszi egy biztonságos fórumot a diákok számára, hogy kinyíljanak, és megosszák egymással érzéseiket, küzdelmeiket, és kérdéseiket őszintén és hitelesen.

Ismerjük meg közönségünket!

Felhasználni új médiumokat és megnyerni vizuálisan a diákokat fontos összetevői a hiteles és inspiráló kommunikációnak. Az is szükségszerű, hogy képesek legyünk azonosítani az előnyeit és a korlátait a közvetítő csatornánknak, és hogy megkülönböztessük a médiumokat magától a mondanivalótól. Egyben őszintén ismerni kell közönségünket. Sőt mi több, fontos, hogy benne éljünk abban és azzal a közösséggel, amelynek mi szolgálunk, hogy szolgálatunk egyszerűen a körülöttünk levők ismeretén túl valóban jó közösséget tudjon formálni. Minden rendelkezésre álló eszközzel – a hátterekkel és az űrlapokkal, a prédikációkkal és azok illusztrálásával, a verbálissal és a vizuálissal –éljük az életünket, és ez lesz végül a legerősebb üzenet, amit kommunikálunk. A mindennapos rutin, és azok a dolgok, amelyeket legkevésbé tartunk jelentősnek – pont erre fognak emlékezni a körülöttünk élők. És éppen attól fogunk egy egészet, egységet alkotni, hogy az élő és feltétel nélkül szerető Isten legnagyobb üzenetének vagyunk mindannyian a részletei.

Ty Mattson elismert grafikus tervező és szenvedélyes ifjúsági munkás. A Michigani Egyetem grafikus tervezői szakán szerzett BA fokozatot. A Saddleback Church diákmissziós igazgatójaként szolgált, jelenleg a www.SimplyYouthMinistry.com és a www.NomadicMedia.net kreatív igazgatója. A tyler@simplyyouthministry.com címen lehet elérni.

“Used with permission of Youth Specialties”

Eredeti cikk: Beyond Comprehension: The Pursuit of Clearer Communication in Youth Ministry


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük