Tudatos szolgálat: A férfiakat célzó szolgálatok vezetője

A munkakör célja

Minden férfiakat célzó tevékenységet ő igazgat. Krisztusi lelkületű férfi, aki kész és képes a változást és lelki növekedést előmozdítani a férfiak életében a gyülekezetben.

Közvetlen vezetője

A főpásztor vagy a felnőtteket célzó szolgálatok igazgatója.

Feladatköre

§ Átfogó látással rendelkezik a férfiakra vonatkozó szolgálatokban, a gyülekezeten belül és kívül is.

§          A férfiaknak, férfiakkal és férfiakért végzett szolgálatok „bajnoka”, aki gondoskodik arról, hogy ezek megvalósuljanak.

§          Bevon másokat is a vezetői csoportba.

§          Vezeti a férfiakat célzó szolgálatok vezetői csoportját.

§          Betervezi, megtervezi és levezeti a vezetői csoport megbeszéléseit.

§          A Biblia elveinek megfelelően vezetése szolgálatvégzés.

§          Bevon más férfiakat is az önkéntes munkába, ami a férfiaknak szóló programok, események és tevékenységek körül zajlik.

§          Kapcsolatokat alakít ki más férfiakért felelős vezetőkkel, s ezzel jó példát mutat a mély, egészséges és hiteles barátságokra,  amelyeknek a gyülekezeti élet minden szintjén meghatározóknak kell lenniük.

§          Útbaigazítást és irányt ad a többi férfiakért felelős vezetőnek.

§          Felhatalmaz, illetve szabad kezet ad a többi vezetőnek arra, hogy kreatívan vezessenek és szolgáljanak a saját munkaterületükön.

§          Bátorítja a férfiakat, hogy otthonukban, családjukban, gyülekezetükben és a társadalomban igyekezzenek jó vezetőkké válni.

§          Buzdítsa a gyülekezet férfitagjait, hogy egyénileg és csoportosan is szolgáljanak a gyülekezetben, missziózzanak a tágabb közösségben, az országban, a világban.

§          Együttműködik a főpásztorral, a pásztori munkacsoporttal, és⁄vagy a gyülekezet vezetőségével, hogy a férfiak szolgálata élő és szerves része legyen a gyülekezetnek.

Munkaidő

Függ a gyülekezet nagyságától és az érintett férfiak számától, attól, hogy a szolgálat kezdeti fázisban van, vagy már működik, illetve attól, hogy évente hány eseményt kell megszervezni.         Heti egy órától akár tíz órán felüli munkaidőt is jelenthet.

Érvényesség

Ha a férfiaknak szóló tevékenységeket még nem indították el, akkor a vezetőnek két-három éves időszakra kell elköteleznie magát, illetve szem előtt kell tartania azt is, hogy ez egy-két évvel meghosszabbítható az elindulás időszakát követően. Ha a férfiakat érintő misszió már létezik, akkor két évre kötelezi el magát, amiből egy évet a korábbi vezető mellett, illetve egyet mint vezető szolgál.  

Továbbképzés

Segédvezetőként dolgozik a korábbi vezető mellett, részt vesz a gyülekezeti vagy a felekezeti vezetők konferenciáin, illetve a regionális és országos férfimissziós konferenciákon.

Képességek, szakképzettség és ajándékok

§          Személyes és élő kapcsolatban van Jézussal.

§          Elkötelezi magát mindarra, amit Isten el akar végezni az életében.

§          Vágyik arra, hogy legjobb képességei és tehetsége szerint szolgáljon Istennek, úgy ahogy Ő akarja.

§          Elhívást érez a férfiakat célzó szolgálat vezetésére.

§          Odaszánt és látása van a férfiakat célzó szolgálatokra.

§          Nagyon jó szervezői képességekkel rendelkezik és emberorientált.

§          Felvillanyozza a vezetői munka.

§          Megfelel az 1Tim 3-ban leírt vezetői jellemzőknek.

§          Hisz a személyes számonkérhetőség fontosságában, és kész számot adni az életéről a többi férfiakért felelős vezetőnek.

§          Gyakorolja magát a kegyességben, és szellemileg egyre érettebbé válik.

§          Kiváló kommunikációs készséggel és humorérzékkel rendelkezik.

§          Felismeri és kiképezi az új vezetőket.

§          Vágyik arra, hogy minél több férfi elkötelezze magát Jézus követésére és növekedjék a hitben.

§          Ajándéka van a vezetésre, az adminisztrációra és a bátorításra.

A munkavállaló előnyei

Mélyebb betekintést nyer a férfiak jellegzetes problémáiba, személyes elégtételt szerez vezetői képességeinek kamatoztatása során, együtt dolgozik, illetve kapcsolatba kerül sok más krisztusi lelkületű, elkötelezett férfival a gyülekezetben.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük