Timóteus nyomában: A jó segéd pásztor jellemvonásai

Isten, az Atya, és Jézus minden szempontból tökéletesek. Mégis, mindketten problémákkal találkoztak vezetői feladatuk során. Mi volt az oka a sikertelen vezetésnek? Ezek a problémák, vagy az, hogy vezetésüket nem jól követték? A valóság ez: még a legnagyszerűbb vezetők sem fogják tudni elérni az optimális eredményt, ha követőik nem teszik, amit kell.

Amikor a vezető nem kap támogatást

A pásztorok gyakran nyomást éreznek, mert nem kapnak elég segítséget. Ez a probléma nem új keletű. Mózes is panaszkodott az Úrnak: „Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem.” (3Móz. 11:14)

Pál hatalmas vezető volt, de nem mindig kapta meg a segítséget, amelyre szüksége volt. Timóteusról így írt: „Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel; mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval.” (Filippi 2:20-21)

Még a legnagyszerűbb vezetők is képtelenek nagyszerű követőket kiképezni, ha nem működnek együtt velük. Ha csupán Páltól függött volna, ő tucatjával produkált volna Timóteusokat. Sok vezető kap nagy feladatokat Istentől, mégis küszködnek, mert a lehetséges segítőket túlságosan lefoglalják saját dolgaik, és nem hajlandóak tovább vinni a vezető látását.

Nincs még egy olyan, mint Timóteus!

Pálnak szüksége volt egy megbízottra – valakire, aki az ő szívét tükrözi az emberek felé. Egy felfogadott alkalmazott nem tudta volna betölteni ezt a szükséget. Egy olyan emberre volt szüksége, aki igazán törődik másokkal, és érdekeiket szolgálja. Pálnak csak egy ilyen embere volt, aki rendelkezésére állt, és képes is volt minderre: Timóteus.

Pál úgy jellemezte Timóteust, mint aki „hasonló lelkületű” – amely a megegyező lelket jelenti. Timóteus ismerte és meg is osztotta másokkal Pál szívét, értékrendjét, prioritásait, célját, meggyőződését és hozzáállását. Timóteus nem magát reklámozta, és nem a saját akaratát érvényesítette. Nem volt személyes napirendje, és ez tette őt igazán értékessé Pál apostol számára. Szolgálni akarta Istent az által, hogy segít Pálnak. Milyen tragikus, ha belegondolunk, hogy Timóteus lelkülete kivételesnek számított, mikor annak kellett volna lennie a követendő normának.

Isten a Timóteusok egész hadát kezdi felemelni ma, hogy körbevegyék és segítsék a vezető pásztorokat az Isten országának munkájában. Mindannyian fel kell, hogy ismerjük, hogy Isten néhány embert segítő szerepre hív el, ahogyan másokat pedig felső-vezetői pozíciókba.

A Timóteussá válást tanulni kell!

Amikor bibliaiskolába jártam, voltak bennem elképzelések arra vonatkozólag, hogy Isten ho-gyan is használhatna engem jövőbeni szolgálatomban. Ahelyett viszont, hogy egy magas, és a nyilvánosság előtt jól látható pozícióba helyezett volna, mint pl. az igehirdetői szolgálat, az Úr bölcsen oda helyezett, ahol leginkább növekedhettem jellememben, és ahol megtanulhattam a szolgálat jelentőségét. Az, hogy karbantartóként dolgoztam egy gyülekezetben, segített számomra beazonosítani bizonyos dolgokat: tele voltam éretlen gondolatokkal és büszkeséggel, melyekkel el kellett kezdenem foglalkozni, valamint gondoznom kellett magamban a szolga-szívet.

Volt idő, mikor rossz volt a hozzáállásom, az Úr pedig háromszor igazított ki engem. Ezek a szavak segítettek, hogy kialakítsak magamban alap értékeket, valamint átformálták látásomat a segítő szolgálatot illetően.

Az első alkalommal, amikor az Úr kiigazított engem, ezt mondta: Azt akarom, hogy úgy tekintsd ezt a munkát, mintha ez lenne végső elhívásod, és mintha ez lenne a legfontosabb dolog az életben, amit csak értem tehetsz.

Egy másik alkalommal kihívás elé állított: Ha te lennél a pásztor, milyen karbantartó munkással dolgoznál együtt szívesen? Könnyű volt listát állítani az elvárásaimról: Mint vezető lelkipásztornak, magas elvárásaim lennének mindenkivel szemben, aki csak nekem dolgozik. Akkor érzékeltem, ahogyan a Lélek így szól hozzám: Legyél TE az a karbantartó.

Hozzáállásom akkor tért ismét vakvágányra, amikor külsőleg rendesen végeztem a munkámat, magamban mégis egyfolytában morogtam. Emlékszem, egy mosdó-helyiségben tisztítottam éppen a tükröt, amikor a Szentlélek megszólított: „Tisztítsd úgy meg ezt a tükröt, mintha Jézus maga lenne a következő személy, aki belépne ide.” Akkor hirtelen rádöbbentem, hogy nem úgy végeztem a munkámat, mint aki az Úrnak teszi azt.

A nagyszerű segédlelkész jellemvonásai

Később, mikor segédlelkész lettem, újra és újra elolvastam Pál leveleit Timóteushoz. Felfigyeltem arra, hogy Pál azt mondta Timóteusnak, hogy vigye magával Márkot, mert nagy hasznára lehet a szolgálatban. (2Tim. 4:11) Ez megpendített bennem egy húrt, és imádságommá vált, melyet sokszor el is mondtam: „Uram, tégy engem hasznossá az Isten embere számára, akinek dolgozom.” Ez kellene, hogy legyen minden beosztott szolgálónak és önkéntesnek a szíve vágya minden gyülekezetben.

Mik tehát a hasznos segédlelkész tulajdonságai? Míg nagyon fontosak az isten szerinti jellem, az alkalmasság, az intelligencia, a magas kor és sok más tulajdonság, tíz jellemvonást fedezhetünk föl minden hosszú-távon szolgáló segédlelkésznél, akik igyekeznek hatékony munkát végezni.

A Biblia sok Isten szerint való ember tulajdonságairól ad számot, kiknek példáját követhetik korunk pásztorai. Pál azt mondta: „Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.” (Fil. 3:17) Az 1Kor. 11:1-ben Pál azt is mondja: „Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” (1Kor. 11:1). A továbbiakban szerepeljen néhány olyan példa, akiket követni lehet:

• Ügyel a részletekre (József)

• Bátor segéd (Józsué)

• A vezető támogatója (Áron és Hur)

• Tiszteletteljes a viselkedésében (Dávid)

• A szövetség embere (Jonatán)

• Elhívatott (Amasai)

• Eltökélt követő (Elizeus)

• Hajlandó kisebbé lenni, hogy valaki más nagyobbá legyen (Keresztelő János)

• Bátorító (Barnabás)

• Partner és munkatárs (Titusz)

• Hasonló lelkületű (Timóteus)

• Hasznos (Márk)

• Kezdeményező és másokat felfrissítő (Onéziforosz)

• Elkötelezett (Priszcilla és Akvilás)

A jó segédlelkész lojális

Egy idősebb asszony, akit meglátogattam a kórházban, azt mondta: „Cooke testvér, szeretném megköszönni, hogy eljött és meglátogatott. A vezető lelkész még nem volt itt nálam.” Hangján érezni lehetett az éles és kritikus hangszínt, amellyel elárulta, hogy ezt sértésnek vette a vezető lelkész részéről.

Kihasználhattam volna az alkalmat arra nézve, hogy magamat reklámozzam. Mondhattam volna, hogy „Azért vagyok én itt, mert annyira szeretem az embereket.” Soha nem szabad, viszont, egy beosztott jó színben tűntesse fel magát úgy, hogy az közben a pásztorra nézve káros legyen.

A támogató szolgálat egyik feladata, hogy képviseld pásztorodat, és jó fényben tűntesd fel őt, kiváltképp, amikor mások igazságtalanul kritizálják őt. Ezért ezt mondtam az asszonynak: „Örülök, hogy itt lehetek, de azért is jöttem, mert a vezető pásztor megkért rá. Isten megadta a bölcsességet a pásztorunknak arra, hogy tudja, nem lehet ott mindenhol egyszerre, és ezért választott maga mellé olyan embereket, mint én is, hogy segítsük őt ebben. Megkért, hogy ugorjak be, megnézni mi újság veled, mert tudni szeretné, hogy vagy. Ő helyette vagyok most itt, mert törődik veled.”

Feladatod beosztottként nem az, hogy saját népszerűségedet növeld, hogy saját követőket gyűjts a gyülekezetben, vagy hogy jó színben tűnj föl más kárára. Miközben végzed feladatodat, bizonyosodj meg róla, hogy a pásztort népszerűsíted, és arra bátorítod az embereket, hogy az ő vezetését kövessék. Légy összekötő a pásztor és a gyülekezet közt, ne csak magaddal kösd össze a gyülekezetet.

A jó segédlelkész kiváló hozzáállással rendelkezik

Nem lehet túlbecsülni az ember hozzáállásának fontosságát; ez a főtényező meghatározza a segédlelkész által végzett munka minőségét a gyülekezetben. Amikor segédlelkész voltam, megfigyeltem, hogy a vezető pásztor folyamatosan egyszerre több feladattal és problémával bajlódik. Úgy döntöttem, hogy én nem akarok a következő pont lenni a problémái listáján. Igyekezni kezdtem, hogy inkább felemeljem őt, mint sem lehúzzam. Könnyebbé akartam tenni munkáját, nem nehezebbé. Minden segéd pásztornak törekednie kell arra, hogy kis karbantartási igénnyel, de mégis nagy hatásfokkal dolgozó munkássá válhasson.

Ha egy segédlelkész a megfelelő hozzáállással rendelkezik, az nem csupán a vezető pásztor számára lesz áldás, hanem segít motiválni a csapat többi tagját is. A jó hozzáállás ragadós; inspirál és bátorít másokat. A rossz hozzáállás szintén átadható; negatív és ellenséges munkakörnyezetet teremt, melyben mindenki úgy érzi magát, mintha állandóan tojáshéjon kéne járkálnia.

Te választod meg, mire helyezed tekinteted. Minden szervezetnek megvannak a maga hibái és tökéletlenségei. Ha ezek körül akarod járatni gondolataidat, egyfolytában felkavart leszel és frusztrált. Ehelyett, koncentrálj azokra a jó dolgokra, amelyeket látsz.

Lehet nagy tehetséged valamihez, de ha nincs meg a megfelelő hozzáállás benned, akkor az, amit teszel, és véghezviszel, igen csak kicsivé törpül a végén. A hozzáállás egy döntés – döntés arra nézve, hogy pozitív, bátorító, kedves, együttműködő és támogató lelkületű leszel.

A jó segédlelkész hűséges

Vannak szolgálók, akik elbuknak a hűség próbáján, mert nem értékelik azokat a feladatokat, amiket kis jelentőségűnek tartanak. Így gondolkodnak: Ha Isten egy fontos feladatot ad nekem, akkor majd szorgalmas leszek és hűséges. Jézus, viszont, tisztán leszögezte, hogy nagyon fontos a kis dolgokon is hűnek lenni. (Lukács 16:10-12)

A hűséges ember tehát:

• Gondosan ügyel arra, hogy megtartsa ígéreteit. Megbízható – hihetsz neki.

• Odaszántan végzi feladatait és kötelességét.

• Szorgalmasan dolgozik.

• Lehet rá számítani, hogy be fogja fejezni feladatait.

• Alapos. Nem csak jól lát hozzá valamihez, hanem jól is fejezi be.

•Ügyel a részletekre. Nem engedi, hogy a repedéseken kiszivárogjanak, kiessenek dolgok.

• Pontos. Időben érkezik mindenhová, és a határidőket betartja.

• Következetes és szilárd jellem: nem hullámvasút a lelki világa.

• Nem csak a felszínen tűnik jónak, de minden tekintetben szilárdan áll.

• A várakozásoknak megfelel és azokat felül is múlja. Nem csak annyit tesz, amennyi elég, hanem hajlandó többet is megtenni, mint ami a kötelessége.

A jó segédlelkész jól játszik együtt másokkal

Általános iskolában az első néhány évben ez állt a bizonyítványunkban: „Jól eljátszik másokkal.” A segédlelkész számára ez egy életbevágóan fontos tulajdonság, készség. Kiváltképp fontos ez három főbb személlyel vagy csoporttal való egészséges munkakapcsolatra nézve.

Először is, egy segédlelkésznek jól ki kell jönnie a vezető pásztorral és jól kell tudnia együtt dolgoznia vele. Az alárendelő és együttműködő hozzáállás mellett nagyon fontos, hogy ismerje a pásztort. Akik csak segédkeznek egy pásztor mellett, azoknak ismerniük kell az ő értékrendjét, látását, stílusát, és az ő szolgálati filozófiáját kiegészítően – nem pedig azzal ellenkezve – kell dolgozniuk.

Másodszor, a segédlelkésznek jól kell viszonyulnia munkatársaihoz. Ebbe beletartozik a csapatmunka. A csapattársaknak azt a filozófiát kell követniük, ahol a „mi” fontosabb, mint az „én”.

Harmadszor, jó kapcsolatot kell ápolnia a gyülekezeti tagokkal. Miközben másokra ügyel, diplomatikusan kell bánnia velük. Előfordul, hogy egy-egy személynek fejére nő saját pozíciója vagy a titulus, amelyet kapott. A szolgálat ilyenkor hatalmi játékká lesz, a szolgáló pedig parancsolgató, önkényeskedő és sértő emberré válik. A segédlelkész többé már nem értékes kincs, amikor folyamatosan kárt okoz az emberekben és zűrzavart kelt, amit később a pásztornak kell elrendeznie.

 

A jó segéd pásztornak szolgaszíve van

A szolgálat nem titulusokról, pozíciókról, elismerésről és a presztízsről szól, hanem arról, hogy Isten szeretetével szolgálunk másokat. A legnagyobb dicséret Páltól Timóteus felé ez volt: „De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért.” (Fil. 2:22)

Alkalmanként, a szolgálók elveszítik buzgóságukat a szolgálat iránt, és elkezdenek válogatni, milyen munkát is hajlandóak elvégezni. Kialakítanak magukban egy olyan hozzáállást, mely azt mondatja velük, vannak bizonyos feladatok, melyekhez ők túl jók. Néha talán megadatik nekünk, hogy egy bizonyos területen szolgálhassunk, de akkor is hajlandónak kell lennünk ott szolgálni, ahol arra szükség csak van – hogy a szolgálatot elvégezhessük.

A tapasztalt pásztorok már messziről érzik, ha olyan emberrel találkoznak, akik a tekintélyre, és a hatalomra éhesek. A pásztorok tudják, hogy azok jelentik a legnagyobb hasznot a gyülekezet számára, akik szolgálni akarnak; az ilyen emberek nem versenyeznek a pozíciókért és a presztízsért.

A jó segédlelkész energetikus és lelkes

Nincs olyan vezető, aki elhagyott súlyt szeretne maga után húzni. Egy pásztor olyan segédlelkészeket keres, akik Isten iránti szenvedélyről, buzgóságról és lelkes munkavégzésről híresek. Olyanokat keres, akik szorgalmasak és energiával végzik munkájukat. Egy pásztor olyan munkásokra vágyik, akik tele vannak tűzzel. Az ilyen munkások maguktól elindítanak dolgokat és keményen dolgoznak. Megvan bennük a kezdeményező készség, és nem kívánják átvenni a gyeplőt.

A jó segéd pásztor rugalmas, és növekedés-orientált

A jó beosztott rugalmasságra törekszik és alkalmazkodó; nem ragad le állandóan ugyanabban a kerékvágásban, és nem stagnál. A haldokló gyülekezetek (és az idejétmúlt segéd pásztorok) szavai a következők: „Így még sosem csináltuk ezt.”

Milyenek hát a rugalmas és növekedés-orientált emberek?

• Egész életükben tanulnak, taníthatók

• Hajlandóak arra, hogy megnevezzék, majd legyőzzék az életükben jelen lévő

gyengeségeket

• Nyitottak új ötletekre, új utakra

• Alkalmazkodnak a nem várt fejleményekhez

• Alkalmazkodnak más emberekhez

• Hajlandóak felkarolni újabb feladatokat vagy lemondani régi szerepekről a gyülekezet

érdekében

• Mindig keresik a fejlődés lehetőségét

A jó segédlelkészek bölcsességet gyakorolnak igehirdetői szolgálatukon keresztül

Nem minden segéd pásztor kap lehetőséget arra, hogy nyilvánosan szóljon másokhoz. Ha a prédikálás része a munkaköri leírásodnak, itt van számodra néhány útmutató:

• Ne akarj irányt meghatározni vagy kiigazítást adni. Általános szabály, hogy ezek a vezető pásztor feladatai, neki kell igazgatnia a gyülekezetet. Ez nem a segédlelkész feladata. A segédlelkész feladata a pulpitusnál az, hogy átadja a Szentírásban lévő alap igazságokat, és hogy olyan útmutatást adjon, amelyből tanulni lehet.

• Kerüld a vitatható témákat. Egy pásztornak nincs szüksége arra, hogy a más beszélők által keltett zavart kelljen letisztáznia. Ha bizonytalan vagy bizonyos témákban, kérdezd meg előtte a pásztort, mit gondol a dologról.

• Ne akarj feltűnő lenni. A segédlelkész ne akarja felülmúlni a pásztort, vagy elkápráztatni a gyülekezetet a prédikálási képességével. Kerüld a túl díszített beszédet. A segédlelkészcélja nem az, hogy népszerűséget gyűjtsön, vagy követőket toborozzon – feladata az, hogy kiegészítse azt a szolgálatot, amely a gyülekezetben zajlik. Használj fel minden pulpitusi lehetőséget arra, hogy áldást adj át, nem pedig hogy lenyűgözz embereket.

• Ne rendezd át a helyiséget. Te sem tennél olyat, hogy bemész más lakásába, és átrendezed a bútorait. Kezeld a gyülekezetet ugyanezzel a tisztelettel. Amit tanítasz, annak következetesen meg kell egyeznie a gyülekezet és a pásztor elveivel, hitével, tanításával, és látásával.

A jó segédlelkész diszkréten viselkedik

A diszkréció azt jelenti, hogy érzéked van a helyes dolgokhoz beszédben és tettekben egyaránt. Egy diszkrét ember nem mond rossz dolgokat rossz időben a rossz személyeknek. Kerüli a nem megfelelő cselekedeteket is. A diszkrét ember helyesen ítél – érzéke van arra, mi illő és megfelelő – és viselkedésében is ehhez tartja magát. A diszkréció annak a képessége is, hogy bizalmasan és felelősségteljesen tudjuk kezelni információkat.

A jó segédlelkész kerüli a „beosztottak fertőzését”

Akár Júdás árulásáról, Géházi tisztességtelenségéről, vagy Absalom lázadásáról legyen szó, a Szentírás tele van olyan emberektől szóló történetekkel, akik nem vették el Isten akaratát az életükre nézve. Persze, a „beosztottak fertőzése” nem minden esetben ennyire súlyos. Vannak kevésbé komoly fertőzések; ilyen volt az is, mint pl. amikor a tanítványok civódtak egymással.

Mik tehát az erős szellemi immunrendszert magukban kifejlesztő segédlelkészek jellemvonásai?

• Nincsenek irreális elvárásaik.

• Óvják az örömöt, melyet a szolgálat ad.

• Megtanulták éretten és konstruktívan kezelni a frusztrációt és az egyet nem értést.

• Tudják, hogy lehet egyet nem érteni anélkül, hogy barátságtalanokká válnának.

• Jó hozzáállást gyakorolnak és a lehető legjobbat hozzák ki magukból akkor is, ha valami nem úgy sikerül, ahogyan ők elvégezték volna.

• Nem viselik a homlokukra írva az érzéseiket, és elzárkóznak a sértettség érzése elől.

• Eltökélten kerülik a hozzáállásbeli problémákat, a viszályokat és mindenféle, másokat aláásó viselkedést.

• Felismerik, hogy a Sátán legnagyobb fegyvere az, ha ráveheti a segéd pásztorokat arra, hogy kritizáljanak és hibákat keressenek, valamint ellene is állnak az ilyen jellegű kísértéseknek.

• A pozitív dolgokra koncentrálnak, és előre tekintenek a csapat érdekeit szem előtt tartva.

 

 

Legyünk Isten „Álom Csapata”

Ha segédlelkész vagy, bízom benne, hogy törekszel arra, hogy hasznára lehess pásztorodnak. Dolgozz azon, hogy kialakuljanak benned a fent leírt tulajdonságok. Ahogyan felnőnek benned ezek a jellemvonások, Isten Álom-csapatának egészséges, hatékony és értékes tagjává válsz. Amikor a jó követéssel együtt jár a jó vezetés, az tetszik Istennek, az maximalizálja a bennünk rejlő testületi lehetőségeket, és magasabb szintre emel bennünket.

TONY COOKE a Tony Cooke Ministries alapítója Broken Arrow városában, Oklahoma államban. A Tony Cooke Ministries gyülekezetek és vezetők megerősítésével foglalkozik az Egyesült Államokon belül és szerte a világon. A szolgálat elhívatottan segíti a pásztorokat, beosztottakat és gyülekezeteket, hogy a kiválóság, hatékonyság és az Isten országában való termékenység újabb szintjeire juthassanak.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük