Tartsd égve a tüzet!

Nigel James egyike azon embereknek, akik az Ignite (=Lánggal égő) tanítványsági nyilatkozat mögött állnak, amelyet arra találtak ki, hogy a fiatalok egyre csak Jézusra fókuszáljanak, és szenvedélyesen szeressék Őt. Nigel a „tanítványsági nyilatkozat” mögötti gondolatokat magyarázva megoszt velünk hat elvet is, amelyek abban segítenek, hogy hogyan tartsuk életben a fiatalok szenvedélyes szeretetét Jézus iránt.

Ez egy olyan kihívás, amellyel minden ifjúsági vezetőnek szembe kell néznie. Amikor fiatalok visszatérnek olyan inspiráló, energiában gazdag találkozókról, mint a Soul Survivor vagy a Spring Harvest, vagy csak együtt töltenek el egy hétvégét, hogyan segíted őket, hogy megtartsák azt a lelki intenzitást, amelyet megtapasztaltak? Más szavakkal, hogyan tarthatjuk égve a tüzet?

Nem szabad elcsüggednünk, ha a fiatalok buzgalma nem mindig mozog állandó szinten, és úgy tűnik, hogy időről időre megtántorodnak, és másvalaminek szentelik az életüket. Egy nő megkérdezte a legendás evangelistát, Billy Grahamet, hogy miért szervez egyre ébredési találkozókat, amikor az ébredések nem tartanak soká. Ő egyszerűen így válaszolt: „Ön miért szokott fürödni?”

Az Ignite szolgálat Cardiffban kezdődött, válaszként arra a tényre, hogy a városi ifjúsági rendezvényeket fiatalok mintegy fogyasztóként használták – kihalászva azokat a részeket, amelyek tetszettek nekik, részt véve vagy nem részt véve az eseményeken az igehirdető és a zenekar népszerűsége szerint. Radikálisan meg akartuk változtatni a félszívvel, langyosan hívők csoportját ifjú hívők egy olyan generációjára, amelyet felemészt Isten életükre szóló hívása.

Ezeknek a fiataloknak a legtöbbje már veterán résztvevője volt minden jó koncertnek, konferenciának és alkalomnak, de valahogy nem kapták el lelkileg a tüzet. Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk felkínálni a kihívást ezek felé a fiatalok felé, hogy átlépjenek a kritikus ponton, és ne térjenek vissza a régihez az Istennel való járásuk során. Az Ignite nyilatkozat egy nemzedéket szeretne tanítványságra ösztökélni, és most kb. 4000 fiatal szánta oda magát, hogy a nyilatkozat szerint éljen. A mozgalom Cardiffban született meg, de nagyon gyorsan növekedett. Íme néhány alapelv, amely szerint működünk:

1.) Tápláljuk az égő lángot, ne várjuk meg, amíg elhal!

Eljött annak ideje, hogy szítsuk a lángot, amikor a fiatalok még szenvedélyesek, és elég izgatottak a hegycsúcsról nyíló tapasztalatok iránt: addig üsd a vasat, amíg meleg! Egyike azoknak az előnyöknek, ha a fiatalok aláírják az Ignite nyilatkozatot, hogy emlékeztetni lehet őket arra az életre, amelyre odaszánták magukat, és amiért felelősnek kell maradniuk. Amikor hazavisszük vakációról nyaranként fiatalokat, mindig megkérjük a kiscsoportvezetőinket, hogy írjanak és e-mailezzenek egy-két héten belül azoknak a fiataloknak, akikkel együtt voltak. Ez könnyű feladat, de egyben gyors bátorítás és emlékeztető is, hogy hogyan tapasztalták meg Istent, és ez valódi segítséget jelenthet számukra. Rendszeres e-mailek vagy szöveges üzenetek nagyszerű hatással tudnak lenni fiatal életekre.

Javaslom, hogy tégy lelki fogadalmat, és dolgozz rajta, azért, hogy ha Isten egyszer felemelte a lelki intenzitást a csoportodban, ne hagyd azt lejjebb süllyedni. Ne várj rá heteket vagy hónapokat, amíg újra meggyullad a hőség – akár már túl késő is lehet.

Az én lányom ifjúsági pásztora bátorítja a fiatalokat, akik helyet kaptak a szolgálatban, hogy osszanak meg pár izgalmas dolgot, amit Isten tett velük és bennük, amíg ifjúsági héten vagy nyári táborban voltak. Ez egy másik apró útja, hogy hogyan bátorítsunk fiatalokat, és informáljuk a gyülekezet maradékát.

2.) Tanítványság, és nem döntések végeláthatatlan sora

Habár a mi szolgálatunknak van evangélizációs története, arra a következtetésre jutottunk, hogy az ifjúsági szolgálatnak a tanítványságról kell szólnia, és nem arról, hogy utat biztosítanak ahhoz, hogy a fiatalok „az Úr mellett döntsenek”.

Ne érts félre: nincs annál nagyobb megtiszteltetés, mint meglátni, hogy valaki hitre jut, de mi azt is látni szeretnénk, amint valaki elmozdul a kezdőponttól, és folyamatosan növekszik a hitében. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a hit alapvető építőkockáit helyre tegyük a fiatalokban. Hogy következetesek legyünk – öntsünk olajat a tűzre. Az Ignite-ban mi három alapvető szóra fókuszálunk:

Közösség

Mindnyájan ismerjük annak régi illusztrációját, hogy a forró szén erősen ég a többi szén középpontjában, de gyorsan kihűl a kandallón kívül. Ezért alapvető fontosságú, hogy fiatalok számára következetesen lehetőséget biztosítsunk, hogy keresztény közösségekben találkozzanak. Sokat hallunk arról, hogy a „csoporthoz tartozási nyomás” negatív dolog, de ez a kifejezés a Szentlélek égő lángjára mint csoportra nagyon hasznos lehet – természetesen akkor, ha ez a megfelelő csoport.

Az Ignite a helyi gyülekezetekben támogató szolgálatként funkcionál, és a fiataloknak arra van szükségük, hogy a gyülekezetben találják meg ezt a pozitív közösséget. Azonban van egy online közösségünk is, és kéthetente írunk e-mailt minden egyes fiatalnak, akik aláírták az Ignite nyilatkozatot: áhítatos gondolatokat, bátorítást és információkat küldünk nekik.

Meghittség

Ez talán a szív kérdése, vagy a lángolás oka. Hogyan segítsek egy fiatalnak egy hideg novemberi éjszakán olyan meghitt kapcsolatban maradni Istennel, mint egy dicsőítőkkel teli mező közepén augusztusban? Nincs mágikus formula, de a válasz nagy része az, hogy folyamatosan kell a fiatal életébe belecsepegtetni az imádság és bibliaolvasás lelki fegyelmét.

Így szeretnék biztatni minden fiatalt, hogy legyen Bibliaolvasó kalauza, vagy valami hasonló, ami segít nekik növekedni, és megkérdezném őket rendszeresen, mit mondott nekik az Úr, miközben olvastak és imádkoztak. Még arra is bátorítanám őket, hogy találkozzanak kettesben vagy hármasban, hogy imádkozzanak, és olvassák közösen a Bibliát.

Cél

Talán a legjegesebb víz, amivel egy lángoló fiatalt lehűthetünk, ha visszaengedjük őket a régi bűneikbe, és hagyjuk, hogy beálljon az unalom. Minél hamarabb engeded őket, hogy szolgálják Isten királyságát, annál jobb. Egyike a létező legizgalmasabb dolgoknak egy kis faluban, Dinas Powysban történt, közel Cardiffhoz, ahol élek. Néhány tizenéves annyira fellelkesülve jött el a Soul Survivor nevű rendezvényről, hogy úgy döntöttek, hogy megszervezik a Soul in Dinast! Négy egyház összefogott, és egy héten át tartó társadalmi rendezvényt és evangelizációt szervezett, és idén nyáron megismétlik.

Kedvenc verseim egyike az ApCsel 13,36, ahol Dávidról olvasunk, amint „Isten céljait szolgálja az ő nemzedékében…” Azok a fiatalok, akik el vannak kötelezve egy misszió vagy szolgálat felé bármilyen formában, sokkal valószínűbb, hogy megmarad benne a tűz, mint azokban, akik nézők maradnak.

3.) Életstílus, nem események

Szilárdan hiszem, hogy ahhoz, hogy hatékonyan tudd Isten tüzét szítani a rád bízott fiatalokban, el kell mozdulnod az események sodorta mentalitásból egy olyan lelkiállapotba, amely keresztény életstílust akar felépíteni a fiatalokban. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az események nem fontosak, mert fordulópontot jelenthetnek az egyén életében, de vissza kell rá emlékeznünk, hogy mi nem fogyasztókat akarunk kinevelni. Amint már említettem, nagyon frusztráló lehet látni, amint a tizenévesek tántorognak két hegycsúcs élmény között, miközben hónapokat töltenek lenn a völgyben. Tehát a mi kihívásunk az, hogy segítsük a fiatalokat akkor is erősnek maradni, amikor éppen nincs valami rendezvény.

4.) A látszat helyett valóság

Számomra úgy tűnik, hogy az a hívás, amit Jézus intéz a tanítványságra, opcionális. Azt mondja: „Ha valaki utánam akar jönni…” Talán más szavakkal azt mondja, hogy „megváltódhatsz”, és elhagyhatod, de az igazi követők tudják, hogy mit jelent mindennap megtagadni magunkat és felvenni a keresztet. Ha segíteni akarunk fiataloknak, hogy megértsék ezt, biztosítani kell őket, hogy a jellemükben kell fejlődniük, nem abban, amit mutatnak magukról. Nem elég, ha kinevelünk egy jó csoportot, akik keresztény feliratú pólóban járnak, meghallgatják a legújabb dicsőítő CD-ket, és elmennek minden keresztény alkalomra. Sokkal inkább azt akarjuk látni, hogy egyre hasonlóbbá válnak Jézushoz, így programunknak erre kell reflektálnia. A kereszténységet viszonylag könnyű láttatni, de sokkal nagyobb kihívás megerősíteni a jellemet.

5.) Ellenséges terület, vagy a lehetőségek földje?

A legvalószínűbb, hogy az a hely, ahol a tizenévesek leginkább nyomás alatt érzik magukat, az nem a gyülekezet, vagy az ificsoport, vagy az otthonuk. Valószínűleg az iskola az. Ez az a  hely, ahol leginkább veszélyeztetve vannak, hogy meginogjanak, vagy hogy kettős életet éljenek. Ha tudsz segíteni a fiataloknak, hogy megtartsák hitüket az iskolában, stabil győzelmet könyvelhetsz el. Három dolog nyújt neked ebben segítséget: Először is bátorítani őket, hogy nyilvánosan éljék meg hitüket. Ez számodra azt jelenti, hogy adj nekik eszközöket, hogy hatékonyan osszák meg a hitet, és meg tudják válaszolni a feléjük záporozó, kihívást jelentő kérdéseket. Másodszor, pozitív keresztény értékeket kell hogy taníts nekik, hogy számukra a kereszténység ne annak szabálygyűjteménye legyen, hogy mit nem tehet meg az ember, hanem egy megelégítő élet, amelyet átölelhet az ember. Így ha nem olyan dolgokkal vagy körülvéve, mint szexualitás, alkohol és drogélvezet, beszélgessetek a pénzkezelés, fair trade, környezetvédelem stb. kérdésköréről. Harmadszor, segíthetsz abban, hogy kifejlődjön egy rendszeres keresztény diákkör az iskolában, ha még nincs, és biztosíthatod, hogy az alkalom trendi, időszerű, legyen, és hogy a keresztény diákok büszkék legyenek rá. Nem lehet okuk szégyenre amiatt, hogy unalmas és maradi bibliaolvasó körhöz tartoznak – ezt nem fogják bevállalni.

Ezen túl az ificsoport egy erőteljes imaközösséget is jelent. A mi Ignition projektunk abban is segíti a fiatalokat, hogy imádkozzanak a még nem keresztény barátaikért. Bátorítjuk őket, hogy hívják meg a barátaikat a stratégiai fontosságú eseményeinkre, ahol a Jézusról szóló jó hírt bemutatjuk nekik.

6.) Szálka vagy gerenda?

A végső szó egy olyan figyelmeztetés, amelynek mindig tudatában vagyok. Ha valóban meg akarjuk gyújtani az ifjak életében a Jézusért való szenvedélyt, a mi életünkben is lobognia kell a tűznek.

Olyan emberként, aki az Ignite nyilatkozatot írta, állandó kihívást jelent számomra, hogy tanítványként éljek én magam is. Vannak esetek, amikor könnyebb észrevennem a fiatal szemében a szálkát, mint a magaméban levő gerendát. Így ha azt akarom, hogy lobogjon a tűz, magammal kell kezdenem. A fiatal Billy Sunday elment egy nap a pásztorához, és elmesélte, hogy nem elégedett a gyülekezet lelki buzgalmával, és megkérdezte, hogyan tudná nagyobb erősségűvé tenni. A pásztor így felelt számára: „Menj a társalgóba, egy krétával rajzolj egy kört a padlóra, térdelj le a körbe, és imádkozz így: „Atyám, hozz ébredést, és kezdd ezen a körön belül.”

Eredeti cikk: Keeping the Flame Alive


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük