Mentorlás

Isten kapcsolatra teremtett minket, de nekünk szükségünk van egy kis noszogatásra, hogy szándékosan olyanná tegyük őket, amilyenekké ténylegesen válhatnak. Nem tudom, hogy tudod-e körvonalazni valójában, milyen szerepet játszanak az emberek az életedben, de azokért, akik azért vannak ott körülötted, hogy formára alakítsanak Téged, egy kis erőfeszítést kell tenned. A vas nem élesíti a vasat, ha csak együtt lógnak egy közös szobában. Semmi élesítés nem történik, ha az a két vasdarab elmegy fagyizni vagy vásárolni. Az élesítés erőfeszítést igényel. Tenned kell érte, hogy ez megtörténjen. Ez időbe telik. Alázatosság, őszinteség és odaszánás tudja az átlagos kapcsolatokat hihetetlenül hatékony, életet megváltoztató, világot formáló kapcsolatokká alakítani!

Ifjúsági munka egy digitális korban

Az új technikák milyen hatással vannak az ifjúsági munka gyakorlatára: mint pl. hogyan használjuk az internetes társasági oldalakat a tinédzserekkel való munkában, és ezen belül is, hogyan találjuk meg az ilyen jellegű munkának a biztonságos és megfelelő módjait egy ismeretlen területen? De emellett az is kérdés, hogy milyen hatással van a fiatalokra ennek a digitális világnak a fejlődése. Pl. mennyiben gyakorol más hatást egy fiatal, kialakulóban lévő személyiségre az, hogy egy teljesen más virtuális világot képes létrehozni online? Mi történik, ha ez a virtuális én „reálisabbnak” tűnik, minta valóságos én?

Motivációs mentalitások

Amikor elkezdtem az ifjúsági munkát a meghatározó hozzáállás az volt, hogy mindegyik fiatal ugyanolyan. Ennek ellenére észrevettem, hogy a fiatalok nem ugyanúgy reagálnak ugyanazokra a dolgokra. A nagy rejtély az volt, hogy miért reagáltak másképpen dolgokra. Ahogyan fejlődtem vettem észre azt, hogy azok a fiatalok, akik egy húron pendülnek elkezdtek külön csoportot alkotni, amit mi klikkeknek gondoltunk. Ezután fedeztem fel, hogy az ifjúsági szolgálatot sokkal inkább a fiatalok természetes élete köré kell építeni, mintsem belekényszeríteni őket egy általános programba. Pluralista társadalomban élünk. Nem AZ ifjúsági kultúrával nézünk szembe, hanem ifjúsági KULTÚRÁKKAL. A múltban sokszor tudatlanul a szubkultúrák köré alakítottuk a szolgálatunkat. Az az észrevételem, hogy számos lehetőség létezik kibontakozó környezetünkben, ami által hatásos ifjúsági szolgálatot tudunk végezni, hogyha exegetáljuk (magyarázzuk, kicsomagoljuk és megértjük) azt a környezetet, amiben mi és a fiatalok vagyunk. Ritkán segítség, hogyha csak lemásoljuk azt, amit mások tesznek, vagy átvesszük a legújabb gondolatokat vagy egy mega gyülekezet modelljét, ami rengeteg eszközt biztosít arra, hogy hogyan kövessük a ő modelljüket.

Ifjúsági szolgálat a gyülekezetedben

Az a szörnyű rutin… Még 30 perced van az ifjúsági alkalomig… Kezdesz pánikolni. Megígérted magadnak, hogy időben felkészülsz. Hagytál rá egy teljes napot. De egyik dolog jött a másik után, és ahogy lenni szokott a felkészülés valahogy elmaradt. Talán valami pásztori krízis, esetleg lelki probléma, vagy egyszerűen csak a facebook érdekesebbnek tűnik az adott pillanatban. De persze lehet egészen más is az oka… Gyorsan leemelsz valami könyvet a polcról. Megkönnyebbülten felsóhajtasz, összeszeded a szükséges cuccokat és sietve köszönsz az éppen érkező diákoknak. Ahogy belekezdesz, a szíved hevesebben ver. Könyvízűen beszélsz – érezni lehet, hogy ezek nem a saját szavaid. Az alkalomnak vége. Sikerült összehozni, de lehangolt vagy, mert legbelül érzed, hogy pont a lényeg hiányzott, a szellem ereje, ami képes megváltoztatni a fiatalok életét.

Összhangban a tradíciókkal

Mi, akik fiatalokkal dolgozunk a templomban, hajlamosak vagyunk elégedetten vállon veregetni magunkat már akkor is, ha a plébános megengedi, hogy egy fiatal felolvasson, vagy egy könyörgő imádságot vezessen a mise alatt. Amikor becsempészünk a szertartásba egy kis dramatizált jelenetet, vagy egy dicsőítő éneket, amelyet az ifjúsági zenekar ad elő, vagy sikerül kiragadni a felnőttek kezéből annyira a gyeplőt, hogy esetleg egy egész szertartást a fiatalok vezessenek le, akkor úgy érezzük, hogy ez az a pillanat, amikor mindenki kapcsolja ki a mobilját, dobja ki a kávéját, és merüljön el a kék ég hűvös tengerében. Túl gyakran gondoljuk azt, hogy a gyülekezeti életben – ahol az elöljárókból álló testület irányít, egy elöljáró vezeti a bibliakört, vagy az ifjúsági zenekart – valami új, radikális, csak a mi generációnkra jellemző „találmány” az, hogy a fiatalok szolgáljanak. De valóban ez a helyzet?

Válasz az erőszakra

Erőszakos világban élünk. Ez nyilvánvaló tény. Ami viszont már kevésbé világos, mégis létfontosságú a fiatalokra nézve és ránk is, akik foglalkozunk velük az, hogyan reagálunk a világból jövő erőszakra, melynek ki vagyunk téve. Minden ifjúsági munkás hallott már személyes tapasztalatokat fiataloktól, és érezte át a fiatalok közötti vagy őket érő erőszak (legyen az testi, verbális, és általános értelemben véve negatív konfliktuskezelés) valamint a fiatalok konfliktushelyzeteinek valódiságát (amely nem mindig negatív). A jelen cikk feltárja, milyen vonatkozásai vannak az erőszaknak a fiatalokra és azokra, akik velük dolgoznak. Vizsgálódni fog a téren is, hogy nem biztos, hogy el kell fogadnunk a feltevést, miszerint az erőszak kultúránk egy elfogadható velejárója, valamint olvashatunk az erőszak-ellenesség és a békéltetés kreatív megközelítéseiről az ifjúsági kultúrán belül.