Hogyan légy szerelmes a gyülekezetedbe?

Akár könnyen megy, akár nehezen, szükséges, hogy a pásztor és az emberek között kialakuljon egy szeretetkapcsolat, mivel a gyülekezet hatékonyságának alapja, hogy a pásztor és a gyülekezet között egészséges viszony legyen. Sajnálatos módon, az ilyen szeretet-tényező túl sok gyülekezetből hiányzik. A következőkben arról fogunk beszélni, hogyan mélyítheti egy pásztor szeretetkapcsolatát saját gyülekezetével, és hogyan tudja magát is még jobban megszerettetni velük.

A pásztori lelkigondozás kihívásai – A függőségekben szenvedő emberek segítése

Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma szerint 2006-ban a drogokkal való visszaélés és helytelen használatuk (kokain, heroin és metamfetamin), majdnem 1,4 millió sürgősségi ellátást okozott országszerte. Túlzott alkoholfogyasztásba több mint 100.000 ember halt bele abban az évben. A Függőséget és Drogfogyasztást kutató Országos Központ szerint azoknak a fiataloknál, akik rendszeresen isznak, ötvenszer nagyobb az esély, hogy kokaint is használnak. Mi több, 14 millió amerikainál találtak diagnosztikai szintű eredményt az alkoholfogyasztási rendellenességeknél. A drog-, alkohol- és dohányfogyasztás a fiatalok körében drámai mértékben növekedett 1985 óta; felbecsülhetően minden harmadik végzős középiskolás heti szinten fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztás ugyanígy növekvő tendenciát mutat, kiváltképp a fiatalok körében.

Konfliktusok csökkentése egészséges gyülekezetek építésén keresztül

A gyülekezeti konfliktusokat lehetséges csökkenteni és jobban kezelni az által, hogy erős, és egészséges közösségeket építünk. Amikor bátor vezetők és kedves emberek megtanulják legyőzni a romboló konfliktusok okozta fájdalmakat, és megtapasztalják a termékeny interakció okozta nagy örömet, egyszerre buzgón elkezdenek dolgozni azon, hogy fenntarthassanak egy egészséges gyülekezetet. A konfliktuskezelés innentől szándékos, folyamatos, interperszonális és szervezeti szintű kezeléssé válik, és ez felváltja a folyamatos „tűzoltást”, a konfliktusok időszakos kezelését.

Az egészséges gyülekezet: Elkötelezettség a szeretetteljes és törődő kapcsolatokra

Krisztus testében az egészséges kapcsolatokat olyan közösségként definiálhatjuk, mely egyrészt jósággal van tele, másrészt hiányzik belőle a gonoszság. Az olyan elkötelezettség, mely szeretetteljes és törődő kapcsolatokat tűz ki célul, megkövetel egy proaktív, kölcsönös, feltétel nélküli, kegyes és irgalmas bizalmat, mely akármilyen különbségeink ellenére is összekötni akar bennünket. Ahogyan az „itt és most”-ban élünk, kihívások elé állítja ezt az előfeltételt, mert vannak olyan tényezők, amelyek rendre megosztanak bennünket, és ez bizony komoly akadályokat állít az ilyen jellegű harmónia útjába.

Felebarátunk szeretete

Az egyházat a történelem során megannyiszor terhelte már az a bűn, hogy olcsó adományaival csak segíteni akarta a szegényeket, de nem volt hajlandó közel kerülni hozzájuk, hogy megismerje őket. Sokszor nagyon távol kerültünk már az irgalmas szamaritánus példájától, aki nem konzervételeket meg egy traktátust dobott oda a sebesült utazónak azon a bizonyos jerikói úton. Ő bemocskolta a kezeit, és bekötözte a férfi sebeit. Az igazi irgalom az, amiről az egyházatya, Nisszai Szent Gergely is tanított sok évszázaddal ezelőtt: „önkéntes bánat, mely egy másik ember szenvedésébe bekapcsolódik.”

Istent dicsőítjük, mert ő hűséges

A hűséges beállítottság – az, ami elsődlegesnek veszi az idővel való gazdálkodást és az élethez való hozzáállást az Isten szolgálatában – azzal kezdődik, hogy tudatosan fókuszálunk saját életcélunkra. Ha tényleg hisszük azt, hogy Krisztusért végzett szolgálatunk örök jutalmat terem, nem csak hűséges szolgákká leszünk, hanem szívvel fogjuk fogadni a Lélek gyümölcseit az életünkben, mint zenész pásztorok.