Timóteus nyomában: A jó segéd pásztor jellemvonásai

Isten, az Atya, és Jézus minden szempontból tökéletesek. Mégis, mindketten problémákkal találkoztak vezetői feladatuk során. Mi volt az oka a sikertelen vezetésnek? Ezek a problémák, vagy az, hogy vezetésüket nem jól követték? A valóság ez: még a legnagyszerűbb vezetők sem fogják tudni elérni az optimális eredményt, ha követőik nem teszik, amit kell.

Ki vagy Te, hogy másokra erőltesd saját erkölcsi értékrendedet?!

Az erkölcsi relativizmus uralkodó eszme a kultúr-antropológusok körében. Az első számú kulturális ellenség a keresztény misszionárius. Miért? Mert rákényszeríti értékrendjét törzsi kultúrákra és etnikai csoportokra. Nem kellene inkább békén hagynunk ezeket az embereket, és megakadályozni, hogy a rájuk erőltetett nyugati kultúra súlyos terhe alatt összeroppanjanak?

Bátor és hiteles vezetés a próbák idején

Olyan átmeneti erők közt élünk, melyek egy teljesen új világot hoznak létre. Szükségünk van vezetőkre, akik az átformálás ügynökeivé válhatnak, és a bátorság, valamint a bölcsesség képviselői lehetnek az egyházat eddig soha nem látott kihívások idején. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik szembenéznek a kultúrával, és eszközként felhasználják ahhoz, hogy elérhessék az embereket Krisztus számára. Olyan vezetőkre van szükségünk, akik kifordítják az egyházat önmagából, illetve mindazokat a szokásokat, amelyek irányítják az egyházat, azért, hogy elkezdhessük megtapasztalni a közösségeinkben bekövetkező átalakulás csodáit. A mai világunkban, kultúránkban végzett hatékony szolgálat az átformáló vezetésen áll vagy bukik.

Az alkalmas szolgálók

Egy olyan világban, amelyben a siker és az örökös teljesítmény-központú gondolkodás dominál, felmerül az alkalmasság kérdése, és ez kihívások elé állítja szolgálatunkat. Pál hasonló kérdésekkel küszködött: Alkalmas vagyok arra, hogy mások felé szolgáljak? Hogyan tudnám véghezvinni ezt a munkát? Pál válasza árulkodik a saját, önbizalommal vívott személyes harcairól, valamint az apostolsággal kapcsolatos nyilvános harcairól.