Címke: C.H. Spurgeon

 • Prédikációnk rendeltetése és célja

  A krisztusi prédikátori hivatásnak nagy célja: Isten dicsősége. Ha pedig nem tér meg senki, mégsem dolgozott hiába az a prédikátor, ha Krisztust hűségesen prédikálta, mert ő kedves illat Isten előtt mindazokban, akik üdvözülnek, mindazokban, akik elvesznek. Szabálynak azonban mégis ezt vesszük: Isten azért küldött minket, hogy prédikáljunk és az emberek Jézus Krisztus evangéliuma által kibéküljenek…

 • Ha hiányoznak a segédeszközök…

  Mit tegyenek azok a prédikátorok, akiknek kevés segédeszközük van, azaz kevés könyvük és nincs pénzük sem, hogy ilyeneket vegyenek? Tulajdonképpen a gyülekezeteknek kellene erre rájönniök. Feladatuk volna, amennyire erejük megengedi, hitszónokuknak nemcsak a testi, hanem a lelki táplálkozást is biztosítani. Egy jól felszerelt könyvtár szabályszerűleg odatartozik minden gyülekezethez és azok a gyülekezeti vének, akik az…

 • Éberség

  Minden mesterember tudja, hogy az ő szerszámát jó állapotban kell tartania, mert: „Ha a vas megtompul és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni”. (Prédik. 10. r., 7. v.) Ha a fejsze már nem vág, akkor jobban kell magát megerőltetnie, vagy pedig rosszul sikerül a munka. Michelangelo, a nagy művész, olyan…

 • A szabadban való prédikálás

  A vadászok nem maradnak a szobában és nem várnak addig, míg a madarak szobájukba repülnek; a halászok sem vetik hálójukat a csónak belsejébe. A kereskedők vásárokra járnak és futnak a vevők és üzlet után, ha ezek nem futnak hozzájuk. Így kell tennünk nekünk is! …

 • A lelkipásztorságra való meghívás

  Minden keresztyén embernek, akinek képessége van, joga is van az evangélium magvának elhintésére, sőt nemcsak joga, hanem kötelessége ennek teljesítése egész életén keresztül. Krisztusnak minden tanítványa köteles az adományhoz mérten, melyet a Szentlélek neki adott, az ő korának és nemzetének, hívőknek és nem hívőknek, az evangéliummal szolgálni. Ez a kötelesség nem szorítkozik csupán a férfiakra,…