Kommunikációs Ötletek

A sikeres kommunikáció az egyik legfontosabb készség az életben, és természetesen a gyülekezeti szolgálatban is. A hatásos kommunikáció képes úgy közvetíteni legmélyebbről fakadó gondolatainkat, magatartásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, hogy az Krisztusra mutasson és Őt dicsőítse. Éppúgy alapja a jó házasságnak, mint egy egészséges gyülekezetnek, vagy egy komoly barátságnak. Kommunikáció nélkül a házasság vagy akármilyen egyéb kapcsolat az életben, az egyházban, a munkahelyen vagy bárhol másutt nem működhet eredményesen. (Példabeszédek 29:20.;  Máté 21:22.; Luk. 8:18.; Róm. 12:10 ; Ef. 4:15, 25-29;Kol. 3:5,16, 4:6; I.Tim. 4:12; Jak.1:19; I. Pét.3.)

Az érthetetlen beszéd, az odafigyelés, a kifejezés és a közlés hiánya mindezzel szöges ellentétben áll. Ezek a rossz tulajdonságok akadályoznak, hogy megértsünk valakit, ami így félreértésekhez, konfliktusokhoz és vitákhoz vezet. Isten közösségre teremtett bennünket, arra, hogy beszélgessünk Vele és egymással, ezért minden erőnkkel törekednünk kell erre.

A kommunikáció tulajdonképpen üzenetek átadását és fogadását jelenti. Legyünk süketek vagy némák, esetleg ékesen beszélő szónokok, mindannyian kommunikálunk. Naponta többször küldünk egymásnak és kapunk egymástól üzeneteket. Arra kell törekednünk, hogy ezt őszintén, valóságosan és jól tegyük. De a küldött üzenet a nem mindig ugyanazt jelenti a másik ember számára; és a hallott üzenet a fogadottal ritkán azonos.

A jó kommunikáció alapkövetelmény a gyülekezetedben!

Elengedhetetlenül fontos megértenünk egymást. Annak ellenére, hogy a tökéletes kommunikáció szinte megvalósíthatatlannak látszik, ez nem jelenti azt, hogy nem kell törekednünk rá. Fontos, mert minden rokoni és egyéb kapcsolatunk ettől függ. Az első dolog, amit tehetünk az, hogy egyértelműen, világosan meghalljanak bennünket, és mi is a másik embert. Ez akkor lehetséges, ha őszinték vagyunk, lelkesek, és nem „beszéljük túl” a másikat, ha igazán nyitottak vagyunk, és szemkontaktust tartunk. A nyitott kommunikáció elengedhetetlen alapja minden kapcsolatnak, kezdve a munkahelytől a barátságig, különösen is a házasságban, ahol létfontosságú, hogy megértsük és segítsük egymást. Enélkül nem látja az egyik, hogy mi az, ami a másikat igazán motiválja, vagy hogy mik a gondolatai, elképzelései és tervei. Még akkor is, ha nem tudunk jól kommunikálni, megtanulhatjuk kapcsolatainkat hatásosan javítani. Ha valamiben különbözik a véleményünk, az ember 75%-ban inkább beszélni akar, és csak a maradékban hallgatni. Pedig többnyire már csak a másik oldal meghallgatásával a problémák 99%-a megoldódna! Ha ezt lejjebb viszed, nagyon messzire kerülsz a győzelemtől baráti kapcsolataidban, házasságodban és munkahelyeden.

Megvan benned a kommunikáció képessége?

Íme, hogy megtudd!

Nézd meg, hogy Isten Igéje hogy hat a kommunikációra, mit mond róla, és az alábbi mondatok átgondolásával, tedd fel magadnak a kérdést:

 1. Mindennapi életemben mennyire mutatok jó kommunikációt? Jól kommunikálok-e?
 2. Mit tudok tenni, hogy jobban törekedjek a jobb kommunikációra?
 3. Milyen tényezők gátolják életemben a jó kommunikáció működését? Miért nem valósul meg életemben?
 4. Hogy tehetném hatásosabbá és gyorsabbá még a bizonytalanság és a stressz esetén is?

Íme, pozitív példák a Szentírásból: Neh. 8:4-8. Példabeszédek 12:17. 15:28 16:32, ApCsel.6:8-10.,Ef. 6:19-20, Zsid. 3:7,15.

Negatív példák: Példabeszédek 15:28, 16:32, 18:13? Jób 32:6-10, Zak. 8:16.,Jak. 4:11.12, II. Pét. 2:10.12.

Mit tegyek, hogy jobb kommunikátor legyek?

 1. Törekedj arra, hogy nyílt és őszinte legyél! Légy kész kifejezni a másik emberrel és magaddal kapcsolatos érzéseidet, vágyaidat, törekvésedet, és terveidet. Ez építi a kommunikációt és növeli a bizalmat! Ha képtelen vagy erre, szerezz segítséget, különben egyre csak rosszabb lesz. Hazugsággal vagy különböző játszmákkal semmit sem érsz el!
 2. A kommunikáció, a megértés és a közös hajlandóság arra, hogy megbeszéljük és megoldjuk a problémákat, a kapcsolatok szegletköve.
 3. A törődés, amit a másik embernek adunk, általában sokkal fontosabb, mint a szavaink! A kedvesség ragadós!
 4. Mutass érdeklődést más dolgokban is! Légy pozitív és érzékeny, különösen is a házasságban. Tégy fel kérdéseket, teljes mértékben odafigyelve, és ne urald a beszélgetést! A következő találkozás alkalmával még mielőtt megkérdezed, hogy hogy van, vagy hogy miben segíthetsz, stb., említsd meg a fontos részleteket, utalva mindarra, amiről korábban beszélgettetek.
 5. Mindig feddés, szidás nélkül kommunikálj – Krisztus szeretetét mutasd!
 6. Először mindig arra figyelj, amit a másik ember mond! Győződj meg róla, hogy egyértelmű-e a számára, hogy megértetted őt. Ez nyíltságot és bizalmat ébreszt benne.
 7. Légy őszinte – azt mondd, amit gondolsz, és arra gondolj, amit mondasz. A hatásos és építő kommunikációra ez jellemző.
 8. Csak azért vagy felelős, amit mondasz, és hogy miként bánsz a másik emberrel; azért nem, hogy ők mit mondnak, vagy hogy ők hogy bánnak veled!
 9. Légy önmagad! – hiteles, becsületes és „valódi”. Ne légy képmutató vagy számító. Ne felejtsd: a becsületesség/tisztesség mindig kötelező!
 10. Véleménykülönbség esetén logikus érveket használj igazad mellett. Ne bocsátkozz elhamarkodott következtetésekbe, ne próbálj az érzelmekre hatni vagy mesterkedni.   Bármennyire is jók legyenek az érveid, megjegyzésre, értékelésre, kritikára és más véleményre nyitottnak kell lenned.
 11. Győződj meg arról, hogy a másik ember álláspontját helyesen értetted. Ha ebben nem vagy biztos, vagy nem minden egyértelmű, esetleg értelmetlennek tűnik, tégy fel kérdéseket, hogy világossá legyen. Tiszteld a másik ember véleményét, akár egyetértesz vele, akár nem, és légy udvarias. Ha kritizálsz, építő, pozitív, őszinte és tisztelettel teljes légy.
 12. A hallottakat ismételd el más szavakkal, azért, hogy világos legyen minden. Ha úgy gondolod, nem értettél jól valamit, kérdezd meg: „Más szóval, amit mondtál, azt jelenti, hogy….?”
 13. Figyelj a testbeszédre, Győződj meg arról, hogy nem sugárzol-e negatív jeleket, nem beszélsz rideg vagy közömbös hangszínnel. Sose felejtsd, ez még akkor is előfordulhat, ha nem vagy tudatában.
 14. Szavaid megválasztásának és tónusának drámai ereje van, mivel nagymértékben befolyásolják azok jelentését és magyarázatát, és eltorzíthatják az üzenetet. Válogasd meg szavaidat és azok hangszínét, az imádság erejével észben tartva. Ne felejtsd, hogy minden embernek mást-mást jelent ugyanaz a szó. Tisztázd, hogy mit és hogyan mondasz!
 15. Engedd meg a másik embernek, hogy építő visszajelzést adjon, legyen az akármilyen ötlet, vélemény, javaslat, kritika vagy ellenvetés; helytálló vagy sem, imádságos lelkülettel figyelj, hogy mit tudnál tanulni és felhasználni belőle a magad számára.
 16. A védekezés, lekezelés, sértegetés vagy „címkézés”, „skatulyázás”, gőg és erőszakosság mind-mind az odafigyelés, a kommunikáció és a kapcsolatok gyilkosa!
 17. Ha nem hallgatsz meg mindent, figyelmen kívül hagyva fontos információkat, és csak arra figyelsz, amit hallani akarsz, komolyan ártasz kapcsolataidnak éppúgy, mint kommunikációs képességednek.
 18. Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket, ne légy ítélkező vagy törvénykező! A másik emberrel szembeni előítélet – legyen az igaz, vagy sem – , téged megakadályoz abban, hogy meghallgasd őt és kommunikálj vele.
 19. Ha nem beszélsz, vagy kommunikálsz világosan, ha nem vagy becsületes, ha nem hallható, amit mondasz, akkor komoly és ártalmas félreértésekhez vezető igaztalan feltételezések alakulhatnak ki másokban.
 20. Ne felejtsd el, hogy ha egy ember érzéseit megsértették, meg fogja torolni, és nem csak beszél majd róla!
 21. Ne reagálj túl hevesen! Mindig, mindig tisztázd a dolgokat!
 22. Légy akár lelkész, orvos, ügyvéd vagy sintér, a bizalom mindenekelőtt való!
 23. Mindig tanulj! Keresd, mit lehet tanulni ettől az embertől, abból a helyzetből, és a saját, vagy mások hibájából.

Ahhoz, hogy jól meghalljuk a másik embert, teljes figyelmet kell neki szentelni. Folyamatosan fejlődnünk kell az empatikus és aktív hallgatásban. Ehhez először összpontosítva el kell halkítani saját gondolatainkat és aggodalmainkat, nyugtalanságainkat, így tudjuk meghallani a másik emberét. Mindenkinek van egy látatlanban kialakított előzetes véleménye – próbáld meg ezt sutba dobni. Ez segít abban, hogy csak az emberre figyelj, és arra gondolj, amit mond.

 1. Ha hatni akarsz valakire, először meg kell értened!
 2. Amikor beszélsz valakivel, alakíts ki harmonikus viszonyt úgy, hogy őszinte érdeklődést mutatsz iránta – úgy tekints rá, mint Isten gyermekére. Legyen ő a legfontosabb a számodra.
 3. Légy együttérző: gondold át, te hogy éreznéd magad az ő helyében. A jó hallgatók empatikusak és úgy mutatnak érdeklődést, hogy azonosulnak a másik emberrel, nem  pedig elfordulnak vagy közönyösek. A kapcsolatokban néha szükséges valamilyen távolságot tartani, pl. betegek vagy munkatársak esetében. Ennek ellenére empátiát és törődést kell mutatni.
 4. Tiszteld és „halld meg” mások gondolatait és érzéseit, mutass pozitív hozzáállást és visszajelzést.
 5. Figyelj a szavakra és próbáld megfogalmazni azok lényegét. Ne felejtsd, hogy amiről úgy véled, elhangzik, nem mindig az, amit valóban mondanak, ezért tégy fel tisztázó kérdéseket, hogy egyértelmű legyen és több információt szerezz.
 6. Ne hamarkodd el a végkövetkeztetéseket! Benyomásaidat ne előítéletek, sztereotípiák vagy általánosítások hassák át!

További kérdések

 1. Hogy adnád meg a jó kommunikáció definícióját? Tudnál rá példát mondani?
 2. Hol kezdjük a tanulást ahhoz, hogy kommunikációnkat javítsuk? A kommunikációnak milyen eleme játszik szerepet egyházi, baráti, munkatársi, családi kapcsolatainkban?
 3. A másikra való nem-figyelés hogyan hat kapcsolataidra? Milyen árat fizetnek a többiek (Isten, család, barátok, szomszédok, gyülekezeti közösség, munkatársak, stb.) amiatt, mert te nem törekszel egyértelműen, jól  kifejezni magad?
 4. Mi történik Istennel, emberekkel való kapcsolataidban, és azokkal a lehetőségekkel, amiket Istentől kapsz, ha nem figyelsz?
 5. Mikor érezted életedben, hogy a legjobban kommunikáltál?
 6. Milyen helyzetben nem sikerült jól kommunikálnod, amikor pedig kellett volna?
 7. Milyen probléma van az életedben, ami a jó kommunikáció segítségével javulna, vagy megoldódna?
 8. Gondolt át azokat a lépéseket, amiket tenned kell, hogy „beinduljon” a jó kommunikáció. Tedd ezt egy konkrét példán, mint pl: „Hitéletemben hol nem működik a kommunikáció, és mit tehetnék érte?” Milyen kommunikációs készségek, képességek hiányoznak belőled? Mit tehetsz, hogy kifejleszd,  és használd is életedben?

Problémád van? Kérdezd meg: Mit tehetünk, hogy közösen oldjuk meg? Mi az a pár lépés, amiről úgy gondolod, hogy megoldaná ezt a gondot? Ha ez nem működik, tedd ezt a kérdést arra, ami a keresztyén élet célja, hogy imádjuk és dicsőítsük Krisztust. Hogy tudunk olyan megoldást találni, ami Urunkat dicsőíti? (Példabeszédek 19:11., Máté 18:15-17., Ef. 4:29).

Ne felejtsd: a meghallgatás alapvető szükséglet. Ahhoz, hogy barátokat szerezz, jó hallgatóvá kell válnod! Légy te az, aki meghallgat! (Ján. 8:47., Jak. 1:19.25).

Eredeti cikk: Communication Tips!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük