Karizma-teszt

HASZNÁLATI UTASITÁS A TESZTHEZ:

1.       A teszt tizenegy lelki ajándékra illetve megnyilvánulására jellemző tulajdonságokat tartalmaz, egyenként húszat. Ezek a tulajdonságcsoportok a bibliai utalások és a gyümölcsökkel igazolható tapasztalatból álltak össze. A jellemzők egyszerűen ábécésorrendbe vannak szedve a mondatkezdésüket tekintve.

2.       Olvasd végig a listát, és karikázd be azokat a sorszámokat, amelyek általában vagy egyértelműen jellemzőek rád!

3.       Miután végeztél, a táblázatban is keresd meg, és karikázd be azokat a sorszámokat, amelyeket a lista olvasásakor megjelöltél. Fontos, hogy először ne a táblázaton jelölj, mert akaratlanul is összehasonlíthatod az egy oszlopban szereplő válaszokat egymással, hogy kikövetkeztesd, melyik hasáb melyik karizmának felel meg.

4.       Csak miután készen lettél a táblázat kitöltésével, akkor írd be az oszlopok sorszámaiba a megfelelő lelki ajándékok neveit.

5.       Nézd meg, melyik oszlopban találod a legtöbb bekarikázott számot. Úgy gondolom, hogy azt a karizmát kell komolyan venned, amely alatt legalább 15 bekarikázott számot találsz (tehát a tulajdonságok ¾-e igaz rád), mert a jellemzők annyira összefüggnek egymással, hogy csak együtt mutatnak hiteles képet. – Az eredménytől függetlenül gondold át valamennyi lelki ajándékot a bekarikázott számok aránya szerint.

6.       A teszt hatékonyságát nagyon segíti, ha párosan töltitek ki, egy példányt önmagatokról, egy példányt a másikról. Ilyenkor a kérdéseket természetesen a másikra nézve kell értelmezni, és akkor kell karikázni, ha kifejezetten érvényesnek találod a másikra nézve. Az eredmény sokkal hitelesebb, ha a másik rólad kitöltött tesztje hasonló a saját magadról kitöltött eredményéhez.

7.       Megjegyzés: vannak olyan kérdések, amelyek többször is szerepelnek egymás után. Mindegyiket jelöld meg, ha jellemző rád, mert bizonyos tulajdonságok nem csak egy lelki ajándékra jellemzőek.

A KÉRDÉSSOR:

1.                   A baráti köröm inkább értelmiségi típusú

2.                   Akkor is kölcsönzök vagy adok valakinek, ha majdnem biztos vagyok abban, hogy nem látom többet sem őt, sem a pénzemet

3.                   Akkor is tartanék evangélizációt, ha a kezdés időpontjára még egyetlen ember sem érkezett volna meg

4.                   Alkalmasnak látnak mások arra, hogy őket vezessem

5.                   Általában elfogadják a véleményemet

6.                   Általában észreveszem, hogy mi az, ami hiányzik az emberek életéből

7.                   Általában igazolódik az, amit mondok

8.                   Általában komolyan veszik a véleményemet

9.                   Általában mindenről van határozott véleményem

10.               Általában odafigyelnek arra, amit mondok, és komolyan veszik a véleményemet

11.               Átlátom a káotikusnak tűnő helyzeteket

12.               Az átlagosnál jobban ismerem a Bibliát

13.               Az élet sokféle nehézségét, problémáját megharcoltam már

14.               Az én életem „győzelmes hívő élet”

15.               Az evangélizációkon hiszem, hogy Isten áttörést, ébredést tud és fog adni

16.               Az, amit mondok, gyakran „talál telibe” embereket

17.               Azonnal felismerem a tévtanításokat és a tévtanítókat

18.               Bánt mások elesettsége

19.               Beadom becsületesen a tizedet, vagy többet (minden jövedelmem 1/10-ét!)

20.               Bejönnek a „megérzéseim” az emberekkel kapcsolatban

21.               Dinamikus embernek tartanak mások

22.               Diplomatikus embernek ismernek

23.               Egy munka folyamán ki tudom osztani a feladatokat

24.               Egyértelműen „érzem” Isten jelenlétét vagy jelenlétének hiányát

25.               Egyetlen 80 éves néni kedvéért is kinyitnám az imaházat minden vasárnap

26.               El tudom fogadni, ha megkritizálják a munkámat

27.               El tudom mondani, hogy mire jók a mózesi törvények egy mai keresztyén ember életében

28.               Elfogadom, hogy Istennek van ma is szabadító ereje a megkötözöttségekből, a dohányzásból, a kábítószertől, a megszállottságból, stb.

29.               Elfogadom, hogy Istennek van ma is szabadító ereje a megkötözöttségekből, a dohányzásból, a kábítószertől, a megszállottságból

30.               Elhiszem, hogy ha Isten akarja, még Torgyán József is lehet baptista lelkipásztor

31.               Elmennék olyan helyre missziózni, ahol még nincsen élő gyülekezet

32.               Előfordult már, hogy a véleményemet mindenkivel szemben is kimondtam

33.               Előfordult már, hogy idegen nem hívő megszólított az utcán, hogy beszéljek neki Krisztusról

34.               Előfordult már, hogy szó szerint szenvedtem az evangélium miatt

35.               Előfordult, hogy olyan ismeretet jelentett ki az Úr, amit máshonnannem tudhattam, és később beigazolódott a helyessége

36.               Éltem már át nagy nyomorúságot vagy komoly betegséget

37.               Érdekel a politika és a közélet

38.               Érdekel a teológia tudománya

39.               Éreztem már késztetést arra, hogy felálljak és mondjak valamit, amit Isten akkor és ott üzenni akart

40.               Érthetően és helyesen beszélek, és jó a helyesírásom is

41.               Érzékeny vagyok a szellemi hatásokra

42.               Észreveszem, ha valaki a környezetemben nélkülözik

43.               Fáj, ha másokat szenvedni látok

44.               Felismerem a gonosz szellemi hatásokat

45.               Felismerem az egyes emberek motivációit

46.               Felismerem az egyes emberek motivációit

47.               Felismerem az események igazi mozgatórugóit

48.               Felismerem, hogy ki hívő és ki vallásos

49.               Felismerem, hogy melyik igehirdetés „konzerv” és melyik aktuális és élő

50.               Fontosnak tartom a gyülekezetben a fegyelmet

51.               Fontosnak tartom a részleteket is

52.               Gyakran elég egyetlen mondatot mondanom, amitől minden megoldódik

53.               Gyakran előfordult már, hogy Isten elképesztő szituációkba vitt bele, és áldás lett belőle

54.               Gyakran érzem, hogy egy-egy igeverset egy konkrét személynek mindenképpen el kell mondanom

55.               Gyakran fordulnak hozzám vitás kérdésekben

56.               Gyakran keresnek fel emberek a problémáikkal, kérdéseikkel

57.               Gyakran pontosan meg tudom mondani, hogy egy-egy személynek mi a titkolt bűne (és tényleg az!)

58.               Gyakran sikerül megvígasztalni bánkódó, aggódó vagy elkeseredett embereket

59.               Ha anyagi gondjaim vannak, arról nem beszélek másoknak, csak Istennek

60.               Ha beszélek, le tudom kötni a hallgatóimat

61.               Ha Isten azt mondaná, elmennék akár Palesztínába is missziózni

62.               Ha Isten azt mondaná, elmennék akár Palesztínába is missziózni

63.               Ha kérnek tőlem valamit, nem azt nézem, ki kéri

64.               Ha meddő lenne a feleségem, akár 20 évig is imádkoznék, hogy Isten adjon gyermeket nekünk

65.               Ha szükség van munkásra, az elsők között szoktam jelentkezni

66.               Hamar felismerem, ha valahol szükség van a segítségemre

67.               Hamar felismerem, ha valahol szükség van a segítségemre

68.               Hamar feloldódok mások társaságában

69.               Hozzám mindig jöhetnek vendégek – és gyakran jönnek is

70.               Inkább én  látogatok másokat, mint mások engem

71.               Ismerek Sátán által megkötözött embereket, és tudom, hogy mi a megkötözöttségük

72.               Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát

73.               Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát

74.               Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát

75.               Isten egy-egy helyzetben világosan megmutatta, hogy mit fog cselekedni, és ez utóbb úgy is történt

76.               Isten használni tud abban, hogy testvéreimet a szolgálatra felkészítse általam

77.               Isten használt már mások kibékítésében

78.               Jellemző rám a nyugodt megelégedés, nem szoktam panaszkodni

79.               Jellemző, hogy emlékszek az igehirdetés fő gondolataira

80.               Jó beleérző (empatikus) készségem van

81.               Jó emberismerő vagyok

82.               Jó emberismerő vagyok

83.               Jó fellépésű, előadó típusnak tartanak

84.               Jól ismerem és sokat olvasom a Bibliát

85.               Jól tudok bánni az emberekkel

86.               Karizmatikusnak tartom magam (bibliai értelemben, nem felekezet szerint)

87.               Karizmatikusnak tartom magam (bibliai értelemben, nem felekezet szerint!)

88.               Kész vagyok bármikor abbahagyni a saját munkámat, ha valaki segítséget kér tőlem

89.               Ki merném nyújtani a kezem egy beteg fölé, hogy meggyógyuljon, ha Isten indítását erre érezném

90.               Ki tudom fejezni magam egyszerűen akkor is, ha szakmai dolgokról kell beszélnem

91.               Kifejezetten kitartó típusú ember vagyok

92.               Kihasználom az alkalmakat új barátok szerzésére

93.               Kihívásnak érzem a problémás helyzetek megoldását

94.               Komolyan veszik azt, amit mondok

95.               Koromhoz képest bölcsnek tartanak

96.               Könnyen alakítok ki kapcsolatot emberekkel

97.               Könnyen jönnek jó és megvalósítható ötleteim

98.               Könnyen megbocsátok, ha megbántanak

99.               Könnyen tudok alkalmazkodni idegen környezetben, hamar feltalálom magam.

100.            Könnyen túlteszem magam azon, ha nem ad meg valaki egy kölcsönt

101.            Könnyen válok egy társaság középpontjává

102.            Könnyen válok egy társaság középpontjává

103.            Különbséget tudok tenni a próba és a kísértés között

104.            Le merném állítani egy diszkóban a zenét, csak hogy 5 percben elmondhassam az evangéliumot

105.            Lényegretörőnek ismernek

106.            Magammal szemben nincsenek nagy anyagi igényeim

107.            Meg merek szólítani az evangéliummal még egy szkinhedet is

108.            Meg merek szólítani az evangéliummal még egy szkinhedet is

109.            Még soha nem szégyenültem meg az Istenbe vetett hitem vagy az engedelmességem miatt

110.            Meg szoktam / merem vallani mások előtt is a bűneimet

111.            Meg tudnék élni Istent szolgálva havi 20.000 Forintból

112.            Meg tudnék élni Istent szolgálva havi 20.000.- Forintból

113.            Meg tudom értetni a legtekervényesebb gondolataimat is másokkal

114.            Meg tudom különböztetni a lényegest a nem lényegestől

115.            Megbízható embernek tartanak

116.            Megbízható embernek tartanak

117.            Megérzem, ha valaki nem az igazat vagy nem a teljes igazságot mondja

118.            Megfontoltnak tartanak

119.            Megfontoltnak tartom magam és mások is annak tartanak

120.            Mindig jutnak eszembe gyakorlati példák egy-egy igazságra

121.            Mondták már, hogy erő van a szolgálatomban

122.            Nagyon sok időt töltök egyéni csendességgel

123.            Nagyon szeretem a zsoltárokat a Bibliából

124.            Néha megvádolnak, hogy felelőtlenül bánok a pénzzel, túl könnyen elszóróm „szent célokra”

125.            Néha szinte „belelátok” az emberek gondolataiba és szívébe

126.            Nem bírom elviselni a képmutatást (teszek is ellene)

127.            Nem érzem magam kellemetlenül egy kórházi ágy mellett állva, hogy „ugyan mit is mondhatnék most …”

128.            Nem érzem magam kényelmetlenül, ha Jézusról kell beszélnem

129.            Nem félek attól, ha egyszer megvernek, mert én az evangéliumot hirdetem

130.            Nem félek attól, ha egyszer megvernek, mert én az evangéliumot hirdetem

131.            Nem hiszek a véletlenekben

132.            Nem hiszem, hogy van olyan ember, akiről lemondhatunk, mert nem fog megtérni

133.            Nem jellemző rám a „kánaáni” beszédstílus

134.            Nem jellemző, hogy előítéleteim lennének emberekkel kapcsolatban

135.            Nem nehéz lemondani valamiről, amit régóta szerettem volna, hogy másnak szolgálhassak (vele vagy helyette)

136.            Nem sajnálom, ha valamimet odaadhatom másoknak

137.            Nem szeretek általánosságokban beszélni, törekszem a konkrét megfogalmazásra

138.            Nem szoktam nagy ívben kikerülni az utcákon a koldusokat, agitálókat, a másokat leszólító embereket

139.            Nem tartanak pletykásnak

140.            Nem tudom elviselni a bűnt, sem a saját, sem a mások életében

141.            Nem ülök arrébb a buszon, ha egy koszos és büdös ember mellém ül

142.            Nem ülök fel minden hírnek az első hallásra

143.            Nem vagyok fajgyűlölő (pl. teljesen természetesen viselkedek egy cigánnyal szemben is)

144.            Nem vagyok féltékeny, sem ingerlékeny típus

145.            Nem vagyok haragtartó

146.            Nem vagyok lámpalázas tömegek előtt

147.            Nem vagyok mérges, ha hajnali egykor felcsörgetnek telefonon

148.            Nem vagyok mérges, ha hajnali egykor felcsörgetnek telefonon

149.            Nem vagyok mindenre kapható, de a jó ötletekhez teljes vállszélességgel melléállok

150.            Nem vagyok sem sértődékeny, sem haragtartó

151.            Nem vagyok sértődékeny

152.            Nem viszolygok a vértől vagy egy gennyes sebtől

153.            Önként elvégzem azt a munkát is, amit mások észre sem vesznek (pl. wc-pucolás)

154.            Önként és titokban többször megcsináltam más munkáját is, ha az el volt maradva

155.            Önként is fel szoktam ajánlani a segítségemet

156.            Rendszeresen adakozok a gyülekezetben

157.            Rendszeresen tanítok ifiben vagy gyülekezetben

158.            Rengeteg ötletem van a gyülekezeti élet felpezsdítésére

159.            Rengeteg ötletem van arra, hogyan lehet elérni az embereket az evangéliummal

160.            Rengeteg ötletem van arra, hogyan lehet elérni az embereket az evangéliummal

161.            Ritkán ugyan, de Isten megszólít látomásban, álomban is

162.            Sok igeversek tudok kívülről

163.            Sok misszionárius élettörténetét olvastam, ismerem

164.            Sok misszionárius élettörténetét olvastam, ismerem

165.            Sok nehezen érthető igeszakaszt találtam más a Bibliámban, és sikerült kibogoznom azt, amit nem értettem

166.            Sokan tartanak „naív hívőnek”, aki a föld felett lebegve éli az életét

167.            Sokat és rendszeresen imádkozok ébredésért

168.            Széles látókörű, művelt embernek tartanak

169.            Szeretek a háttérben dolgozni

170.            Szeretek idegenekkel ismerkedni

171.            Szeretek mindent részletesen megtervezni

172.            Szeretek olvasni (és sokat is olvasok)

173.            Szeretek tanítani

174.            Szeretek tanulni

175.            Szeretem az elgondolkodtató feladatokat, filmeket, könyveket

176.            Szeretem az időseket

177.            Szeretnék segíteni, akkor is, ha nincs rá lehetőségem

178.            Szeretném elmondani az evangéliumot minél több embernek

179.            Szerintem nincs reménytelen helyzet

180.            Szerintem van értelme a Keleti pályaudvar előtt mikrofonban prédikálni

181.            Szívesebben prédikálnék egy kocsmában, mint egy istentiszteleten

182.            Szívesen áldozom az időmet más emberekre

183.            Szívesen dolgoznék gyülekezetplántáló szolgálatban

184.            Szívesen dolgozok együtt más felekezetű hívőkkel a misszióban

185.            Szívesen hallgatnak, ha beszélek (mindegy, hogy mit)

186.            Szívesen jönnek hozzám bátorításért

187.            Szívesen látják, ha tanítok, prédikálok

188.            Szívesen megyek utcára hívogatni, bizonyságot tenni

189.            Szívesen részt vennék egy új gyülekezet megszervezésében

190.            Szívesen segítek betegeknek, fogyatékosoknak

191.            Szívesen támogatok/támogatnék missziómunkásokat pénzzel

192.            Szívesen vállalok fizikai munkát is

193.            Szoktak tanácsot kérni tőlem

194.            Szoktak tanácsot kérni tőlem

195.            Szoktam a koldusokkal, utcalakókkal beszélgetni

196.            Szoktam a koldusokkal, utcalakókkal beszélgetni

197.            Szoktam az utcán traktátust osztogatni vagy zenélni (ha nem volt mód rá, szívesen csinálnám)

198.            Szoktam bizonyságot tenni a gyülekezetemben

199.            Szoktam híradót nézni vagy hírújságot olvasni

200.            Szoktam olyan helyekre járni, ahol nem hívők vannak

201.            Szoktam rendszeresen imádságban közbenjárni másokért

202.            Szoktam rendszeresen imádságban közbenjárni másokért

203.            Szorgalmas vagyok a tanulásban

204.            Többször előfordult már, hogy felismertem, hogy egy bűnöst milyen bűn kötöz meg

205.            Többször használt már az Úr, hogy előtte mások összetörjenek és megalázkodjanak

206.            Többször is nagy hatással voltam már nem hívőkre, akik hallották bizonyságtételemet, és ezt el is mondták nekem

207.            Tudatosan megvizsgálom azokat a tanításokat, amiket másoktól hallok

208.            Tudok titkot tartani

209.            Tudom, hogy kik a szegények a gyülekezetemben

210.            Türelmes ember vagyok

211.            Türelmes vagyok az emberekkel

212.            Úgy érzem, reális ítélőképességem van

213.            Vállalom, hogy tetteim miatt hülyének néznek

214.            Van mit adni másoknak

215.            Van személyes lelkigondozóm

216.            Van tekintélyem az emberek előtt

217.            Vannak nem keresztyén barátaim

218.            Vannak, akik kényelmetlenül érzik magukat, ha az Igéről beszélek

219.            Véleményt formálok az emberekről

220.            Vezettem már Krisztushoz valakit azáltal, hogy rámutattam a bűneire

KARIZMATESZT – ÉRTÉKELÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 18 13 2 5 3 9 25 1 4 29
24 36 22 6 7 14 17 31 10 8 62
32 43 46 19 12 15 20 34 38 11 68
33 65 56 42 27 28 41 61 40 21 73
35 67 58 63 47 30 44 91 51 23 84
39 69 77 66 52 53 48 99 60 26 92
54 70 80 88 55 59 49 112 74 37 96
57 127 82 100 72 64 50 121 83 45 107
75 141 98 106 93 78 71 129 90 81 128
76 147 110 124 95 87 79 143 102 85 130
86 152 116 135 114 89 103 158 105 94 133
122 153 123 136 118 104 117 159 113 97 160
126 155 139 138 120 108 125 163 146 101 164
137 169 142 154 162 109 134 167 157 115 170
161 176 145 156 165 111 140 180 172 119 178
186 177 148 182 168 131 144 181 173 149 197
205 191 151 191 175 132 204 183 174 150 198
206 192 202 195 187 166 207 184 185 171 200
218 196 208 209 193 179 212 188 211 194 201
220 210 215 214 203 213 219 189 216 199 217

Segítség a lelki ajándékok felismerésében

1. PRÓFÉTÁLÁS

Az, amit mondok, gyakran „talál telibe” embereket

Vannak, akik kényelmetlenül érzik magukat, ha az Igéről beszélek

Gyakran pontosan meg tudom mondani, hogy egy-egy személynek mi a titkolt bűne (és tényleg az!)

Isten egy-egy helyzetben világosan megmutatta, hogy mit fog cselekedni, és ez utóbb úgy is történt

Előfordult már, hogy a véleményemet mindenkivel szemben is kimondtam

Vezettem már Krisztushoz valakit azáltal, hogy rámutattam a bűneire

Előfordult már, hogy idegen nem hívő megszólított az utcán, hogy beszéljek neki Krisztusról

Nem szeretek általánosságokban beszélni, törekszem a konkrét megfogalmazásra

Szívesen jönnek hozzám bátorításért

Éreztem már késztetést arra, hogy felálljak és mondjak valamit, amit Isten akkor és ott üzenni akart

Nem bírom elviselni a képmutatást (teszek is ellene)

Gyakran érzem, hogy egy-egy igeverset egy konkrét személynek mindenképpen el kell mondanom

Karizmatikusnak tartom magam (bibliai értelemben, nem felekezet szerint)

Egyértelműen „érzem” Isten jelenlétét vagy jelenlétének hiányát

Többször is nagy hatással voltam már nem hívőkre, akik hallották bizonyságtételemet, és ezt el is mondták nekem

Többször használt már az Úr, hogy előtte mások összetörjenek és megalázkodjanak

Ritkán ugyan, de Isten megszólít látomásban, álomban is

Előfordult, hogy olyan ismeretet jelentett ki az Úr, amit máshonnannem tudhattam, és később beigazolódott a helyessége

Nagyon sok időt töltök egyéni csendességgel

Isten használni tud abban, hogy testvéreimet a szolgálatra felkészítse általam


2
. DIAKÓNIA, KÖNYÖRÜLÉS, GYÁMOLÍTÁS

Hamar felismerem, ha valahol szükség van a segítségemre Bánt mások elesettsége

Fáj, ha másokat szenvedni látok

Szeretnék segíteni, akkor is, ha nincs rá lehetőségem

Szeretek a háttérben dolgozni

Hozzám mindig jöhetnek vendégek – és gyakran jönnek is

Nem viszolygok a vértől vagy egy gennyes sebtől

Szeretem az időseket

Nem érzem magam kellemetlenül egy kórházi ágy mellett állva, hogy „ugyan mit is mondhatnék most …”

Önként elvégzem azt a munkát is, amit mások észre sem vesznek (pl. wc-pucolás)

Éltem már át nagy nyomorúságot vagy komoly betegséget

Szoktam a koldusokkal, utcalakókkal beszélgetni

Nem ülök arrébb a buszon, ha egy koszos és büdös ember mellém ül

Nem vagyok mérges, ha hajnali egykor felcsörgetnek telefonon

Szívesen segítek betegeknek, fogyatékosoknak

Önként is fel szoktam ajánlani a segítségemet

Ha szükség van munkásra, az elsők között szoktam jelentkezni

Inkább én  látogatok másokat, mint mások engem

Türelmes ember vagyok

Szívesen vállalok fizikai munkát is

3. LELKIGONDOZÁS (intés, buzdítás)

Jó emberismerő vagyok Felismerem az egyes emberek motivációit

Megbízható embernek tartanak

Gyakran keresnek fel emberek a problémáikkal, kérdéseikkel

Tudok titkot tartani

Van személyes lelkigondozóm (vagy vágyok rá, csak még nem találtam)

Meg szoktam / merem vallani mások előtt is a bűneimet

Az élet sokféle nehézségét, problémáját megharcoltam már

Szoktam rendszeresen imádságban közbenjárni másokért

Nem vagyok mérges, ha hajnali egykor felcsörgetnek telefonon

Nagyon szeretem a zsoltárokat a Bibliából

Könnyen megbocsátok, ha megbántanak

Nem vagyok sértődékeny

Nem vagyok haragtartó

Diplomatikus embernek ismernek

Isten használt már mások kibékítésében

Nem ülök fel minden hírnek az első hallásra

Nem tartanak pletykásnak

Jó beleérző (empatikus) készségem van

Gyakran sikerül megvígasztalni bánkódó, aggódó vagy elkeseredett embereket

4. ADAKOZÁS

Hamar felismerem, ha valahol szükség van a segítségemre Van mit adni másoknak

Nem sajnálom, ha valamimet odaadhatom másoknak

Észreveszem, ha valaki a környezetemben nélkülöz

Tudom, hogy kik a szegények a gyülekezetemben

Szoktam a koldusokkal, utcalakókkal beszélgetni

Magammal szemben nincsenek nagy anyagi igényeim

Szívesen támogatok/támogatnék missziómunkásokat pénzzel

Rendszeresen adakozok a gyülekezetben

Beadom becsületesen a tizedet, vagy többet (minden jövedelmem 1/10-ét!)

Könnyen túlteszem magam azon, ha nem ad meg valaki egy kölcsönt

Ha kérnek tőlem valamit, nem azt nézem, ki kéri

Akkor is kölcsönzök vagy adok valakinek, ha majdnem biztos vagyok abban, hogy nem látom többet sem őt, sem a pénzemet

Nem nehéz lemondani valamiről, amit régóta szerettem volna, hogy másnak szolgálhassak (vele vagy helyette)

Nem szoktam nagy ívben kikerülni az utcákon a koldusokat, agitálókat, a másokat leszólító embereket

Általában észreveszem, hogy mi az, ami hiányzik az emberek életéből

Szívesen áldozom az időmet más emberekre

Kész vagyok bármikor abbahagyni a saját munkámat, ha valaki segítséget kér tőlem

Önként és titokban többször megcsináltam más munkáját is, ha az el volt maradva

Néha megvádolnak, hogy felelőtlenül bánok a pénzzel, túl könnyen elszóróm „szent célokra”

5. BÖLCSESSÉG, ISMERET

Az átlagosnál jobban ismerem a Bibliát Sok igeversek tudok kívülről

Szoktak tanácsot kérni tőlem

Általában elfogadják a véleményemet

Koromhoz képest bölcsnek tartanak

Gyakran elég egyetlen mondatot mondanom, amitől minden megoldódik

Széles látókörű, művelt embernek tartanak

Gyakran fordulnak hozzám vitás kérdésekben

Szívesen látják, ha tanítok, prédikálok

Mindig jutnak eszembe gyakorlati példák egy-egy igazságra

Általában igazolódik az, amit mondok

Felismerem az események igazi mozgatórugóit

Sok nehezen érthető igeszakaszt találtam más a Bibliámban, és sikerült kibogoznom azt, amit nem értettem

El tudom mondani, hogy mire jók a mózesi törvények egy mai keresztyén ember életében

Meg tudom különböztetni a lényegest a nem lényegestől

Kihívásnak érzem a problémás helyzetek megoldását

Szeretem az elgondolkodtató feladatokat, filmeket, könyveket

Szorgalmas vagyok a tanulásban

Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát

Megfontoltnak tartanak

6. HIT

Elfogadom, hogy Istennek van ma is szabadító ereje a megkötözöttségekből, a dohányzásból, a kábítószertől, a megszállottságból, stb. Elhiszem, hogy ha Isten akarja, még Torgyán József is lehet baptista lelkipásztor

Ha anyagi gondjaim vannak, arról nem beszélek másoknak, csak Istennek

Ha meddő lenne a feleségem, akár 20 évig is imádkoznék, hogy Isten adjon gyermeket nekünk

Jellemző rám a nyugodt megelégedés, nem szoktam panaszkodni

Karizmatikusnak tartom magam (bibliai szóhasználatban, nem felekezet szerint!)

Ki merném nyújtani a kezem egy beteg fölé, hogy meggyógyuljon, ha Isten indítását erre érezném

Le merném állítani egy diszkóban a zenét, csak hogy 5 percben elmondhassam az evangéliumot

Meg merek szólítani az evangéliummal még egy szkinhedet is

Még soha nem szégyenültem meg az Istenbe vetett hitem vagy az engedelmességem miatt

Meg tudnék élni Istent szolgálva havi 20.000 Forintból

Nem hiszek a véletlenekben

Nem hiszem, hogy van olyan ember, akiről lemondhatunk, mert nem fog megtérni

Szerintem nincs reménytelen helyzet

Gyakran előfordult már, hogy Isten elképesztő szituációkba vitt bele, és áldás lett belőle

Sokan tartanak „naív hívőnek”, aki a föld felett lebegve éli az életét

Az evangélizációkon hiszem, hogy Isten áttörést, ébredést tud és fog adni

Az én életem „győzelmes hívő élet”

Akkor is tartanék evangélizációt, ha a kezdés időpontjára még egyetlen ember sem érkezett volna meg

Vállalom, hogy tetteim miatt hülyének néznek

7. LELKEK MEGVIZSGÁLÁSA

Tudatosan megvizsgálom azokat a tanításokat, amiket másoktól hallok Általában mindenről van határozott véleményem

Jellemző, hogy emlékszek az igehirdetés fő gondolataira

Felismerem, hogy ki hívő és ki vallásos

Véleményt formálok az emberekről

Felismerem a gonosz szellemi hatásokat

Különbséget tudok tenni a próba és a kísértés között

Bejönnek a „megérzéseim” az emberekkel kapcsolatban

Többször előfordult már, hogy felismertem, hogy egy bűnöst milyen bűn kötöz meg

Azonnal felismerem a tévtanításokat és a tévtanítókat

Néha szinte „belelátok” az emberek gondolataiba és szívébe

Felismerem, hogy melyik igehirdetés „konzerv” és melyik aktuális és élő

Megérzem, ha valaki nem az igazat vagy nem a teljes igazságot mondja

Nem tudom elviselni a bűnt, sem a saját, sem a mások életében

Ismerek Sátán által megkötözött embereket, és tudom, hogy mi a megkötözöttségük

Fontosnak tartom a gyülekezetben a fegyelmet

Érzékeny vagyok a szellemi hatásokra

Nem jellemző, hogy előítéleteim lennének emberekkel kapcsolatban

Nem vagyok féltékeny, sem ingerlékeny típus

Úgy érzem, reális ítélőképességem van

8. APOSTOLSÁG

Egyetlen 80 éves néni kedvéért is kinyitnám az imaházat minden vasárnap Elmennék olyan helyre missziózni, ahol még nincsen élő gyülekezet

Ha Isten azt mondaná, elmennék akár Palesztínába is missziózni

Könnyen tudok alkalmazkodni idegen környezetben, hamar feltalálom magam.

Meg tudnék élni Istent szolgálva havi 20.000.– Forintból

Nem félek attól, ha egyszer megvernek, mert én az evangéliumot hirdetem

Nem vagyok fajgyűlölő (pl. teljesen természetesen viselkedek egy cigánnyal szemben is)

Rengeteg ötletem van a gyülekezeti élet felpezsdítésére

Rengeteg ötletem van arra, hogyan lehet elérni az embereket az evangéliummal

Sok misszionárius élettörténetét olvastam, ismerem

Sokat és rendszeresen imádkozok ébredésért

Szerintem van értelme a Keleti pályaudvar előtt mikrofonban prédikálni

Szívesebben prédikálnék egy kocsmában, mint egy istentiszteleten

Szívesen dolgoznék gyülekezetplántáló szolgálatban

Szívesen dolgozok együtt más felekezetű hívőkkel a misszióban

Szívesen megyek utcára hívogatni, bizonyságot tenni

Szívesen részt vennék egy új gyülekezet megszervezésében

Előfordult már, hogy szó szerint szenvedtem az evangélium miatt

Mondták már, hogy erő van a szolgálatomban

Kifejezetten kitartó típusú ember vagyok

9. TANÍTÁS

Szeretek tanítani Általában odafigyelnek arra, amit mondok, és komolyan veszik a véleményemet

Van tekintélyem az emberek előtt

Szeretek tanulni

Szeretek olvasni (és sokat is olvasok)

Ha beszélek, le tudom kötni a hallgatóimat

Jó fellépésű, előadó típusnak tartanak

Érthetően és helyesen beszélek, és jó a helyesírásom is

Nem vagyok lámpalázas tömegek előtt

Ki tudom fejezni magam egyszerűen akkor is, ha szakmai dolgokról kell beszélnem

Meg tudom értetni a legtekervényesebb gondolataimat is másokkal

Szívesen hallgatnak, ha beszélek (mindegy, hogy mit)

Rendszeresen tanítok ifiben vagy gyülekezetben

Érdekel a teológia tudománya

Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát

Türelmes vagyok az emberekkel

Fontosnak tartom a részleteket is

Könnyen válok egy társaság középpontjává

A baráti köröm inkább értelmiségi típusú

Lényegretörőnek ismernek

10. KORMÁNYZÁS

Szeretek mindent részletesen megtervezni Érdekel a politika és a közélet

Szoktam híradót nézni vagy hírújságot olvasni

Jó emberismerő vagyok

Felismerem az egyes emberek motivációit

Átlátom a káotikusnak tűnő helyzeteket

Könnyen jönnek jó és megvalósítható ötleteim

Komolyan veszik azt, amit mondok

Alkalmasnak látnak mások arra, hogy őket vezessem

Könnyen válok egy társaság középpontjává

Általában komolyan veszik a véleményemet

Egy munka folyamán ki tudom osztani a feladatokat

Dinamikus embernek tartanak mások

Szoktak tanácsot kérni tőlem

Megbízható embernek tartanak

Jól tudok bánni az emberekkel

Nem vagyok sem sértődékeny, sem haragtartó

El tudom fogadni, ha megkritizálják a munkámat

Megfontoltnak tartom magam és mások is annak tartanak

Nem vagyok mindenre kapható, de a jó ötletekhez teljes vállszélességgel melléállok

11. EVANGÉLIZÁLÁS

Könnyen alakítok ki kapcsolatot emberekkel Hamar feloldódok mások társaságában

Szeretek idegenekkel ismerkedni

Rengeteg ötletem van arra, hogyan lehet elérni az embereket az evangéliummal

Kihasználom az alkalmakat új barátok szerzésére

Jól ismerem és sokat olvasom a Bibliát

Vannak nem keresztyén barátaim

Szoktam olyan helyekre járni, ahol nem hívők vannak

Elfogadom, hogy Istennek van ma is szabadító ereje a megkötözöttségekből, a dohányzásból, a kábítószertől, a megszállottságból

Nem érzem magam kényelmetlenül, ha Jézusról kell beszélnem

Szoktam bizonyságot tenni a gyülekezetemben

Szeretném elmondani az evangéliumot minél több embernek

Szoktam rendszeresen imádságban közbenjárni másokért

Szoktam az utcán traktátust osztogatni vagy zenélni (ha nem volt mód rá, szívesen csinálnám)

Nem jellemző rám a „kánaáni” beszédstílus

Sok misszionárius élettörténetét olvastam, ismerem

Ha Isten azt mondaná, elmennék akár Palesztínába is missziózni

Nem félek attól, ha egyszer megvernek, mert én az evangéliumot hirdetem

Meg merek szólítani az evangéliummal még egy szkinhedet is

Ismerem és rendszeresen olvasom a Bibliát


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük