Isten tanácsadó irodája

TÉMA: Isten akarata

FŐ SZEMPONT: Az összejövetelen Isten akaratának követésével fogunk foglalkozni. A hangsúlyt a „hogyan?” kérdés megválaszolására helyezzük.

FELFEDEZÉS: „Bizonyára találkoztál már azzal a témával, hogy hogyan lehet felismerni Istennek az életedre vonatkozó akaratát. A hívő ember, aki Istennek tetsző életet szeretne élni, imádságban újra és újra megkérdezi Isten rá vonatkozó akaratát. Különösen, ha jelentős döntések előtt áll.”

„Ennek az alapja az a hit, amelyről a 139. zsoltár is tanúskodik. Más szavakkal a keresztény ember hiszi, hogy Isten személyes Isten, Akit életünk valamennyi területe érdekel. Emellett pontosan tudja azt, ami bennünk és körülöttünk zajlik, valamint azt is, ami történni fog. Ha ilyen képünk van Istenről, akkor természetes, hogy az életünk folyamán számtalanszor felmerül bennünk a kérdés, hogy Isten útjain járunk-e. A zsoltáríró ezt a következőképpen fogalmazta meg Isten felé.”

„Vizsgálj meg, Istenem,

ismerd meg szívemet!

Próbálj meg,

és ismerd meg gondolataimat!

Nézd meg, nem járok-e téves úton,

és vezess az örökkévalóság útján!”

(Zsolt. 139:23-24.)

„A mai alkalmon Isten ránk vonatkozó akaratának felismeréséről és követéséről lesz szó.”

Ossz ki papírt és íróeszközt, és kérd meg az ifiseidet, hogy az általad feltett kérdésekre írásban válaszoljanak!

A kérdések:

1.      Szerinted milyen lelki ajándékaid és képességeid vannak?

2.      Mi megy neked a legjobban az iskolában vagy a munkahelyeden?

3.      Mikor imádkoztál utoljára döntéshozatal előtt?

4.      Az utóbbi időben milyen döntéseket hoztál anélkül, hogy eszedbe jutott volna Isten

akarata?

Néhány önkéntes felolvashatja a válaszait. Esetleg megkérdezheted tőlük, hogy hányan hoztak ötnél több jelentős dologban döntést Isten megkérdezése nélkül az utóbbi időben, stb.!

BESZÉLGETÉS

„Ha szükséges tudnom Isten akaratát napokra lebontva, és van érzékenységem arra, hogy megítéljem, helyes irányba tart-e az életem, akkor fontos tudnom azt, hogy mi Isten végső szándéka az életemmel. Nézzük meg, hogy mit ír a Róma 8:29.!”

„Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.”

„Ennek az igeversnek az alapján mondhatjuk, hogy Isten végső szándéka minden keresztény ember életével, hogy az adott személyt Jézus Krisztus hasonlatosságára alakítsa. Ha keresztény vagyok, akkor ez rám is igaz, akkor Isten végső szándéka az életemmel, hogy Jézus Krisztus hasonlatosságára alakítson engem. Tehát Isten akaratának keresésekor és figyelembe vételekor abból kell kiindulni, hogy először meg kell ismernünk Jézus Krisztust!”

„Istennek nemcsak végső, mindent átfogó szándéka van a hívővel. Ő részt szeretne vállalni mindennapi gondjaidban és sikereidben is. Mivel Isten személy szerint érdeklődik irántad, minden érdekli, ami hatással van az életedre – tanulmányi eredményed, társadalmi életed, álmaid, érzéseid, félelmeid, kudarcaid, a múltad és a jövőd is.”

ELMÉLYÜLÉS

„Ahhoz, hogy képesek legyünk Isten vezetésére rábízni magunkat, tudnunk kell, hogy feltétel nélkül megbízhatunk Benne! Nézzünk meg néhány igét annak megállapítására, hogy megbízhatunk-e Isten terveiben?!”

Olvassátok fel a következő igéket, és beszélgessetek röviden róluk!

Zsoltárok 1:1-3.

Jeremiás 17:7-8.

Jeremiás 29:11-13.

Jeremiás 31:17a.

Jeremiás 32:41a.

TANULMÁNYOZÁS

„Amikor célkitűzésem, hogy életemmel Isten tervét és akaratát kívánom követni, akkor felmerül az a kézenfekvő kérdés, hogy „hogyan ismerhetem fel Isten akaratát?”. A kérdés megválaszolásához végezzünk el egy feladatot!”

Oszd az ifiseket csoportokba, és kérd meg őket az általad kiosztott táblázat kitöltésére! Szükséges eszközök: Biblia, táblázat, íróeszköz

Feladat:

A következő igerészek három nélkülözhetetlen követelményét adják meg annak, ahogyan folyamatosan megismerhetjük Isten akaratát:

Zsoltárok 119:105,130.

Példabeszédek 6:20-23.

Róma 8:14.

Galata 5:16.

Zsoltárok 143:8. 10.

Zsoltárok 25:4-5.

Jakab 1:5.

A három nélkülözhetetlen dolog Igék – megfigyelések
1.
2.
3.

Megjegyzés: Isten Igéje és vezetése nem annyira reflektor, amely bevilágítja utunkat, hanem sokkal inkább zseblámpa, amely csak a következő néhány lépésre vet fényt.

BESZÉLGETÉS

Olvassátok fel a következő idézeteket, és beszélgessetek róluk!

„Némely keresztény a bizonytalanság ködében jár, szorong amiatt, hogy milyen foglalkozást válasszon, milyen autót vásároljon, melyik iskolába járjon … Isten megszabadított téged attól, hogy a saját elképzeléseidet kövesd … azon ritka alkalmakkor, amikor nagy a tét, és nincs világos igei látásunk, akkor miénk lehet Isten hűséges ígérete, hogy vezetni fog bennünket (Jakab 1:5.).” (A.W. Tozer)

„Ha Isten adna neked egy órát, hogyan fejeznéd ki jobban, az iránta való tiszteletedet – ha megkérdeznéd Tőle, hogy mennyi az idő vagy ha ránéznél az órára?” (A. W. Tozer)

„Fontos látnunk, hogy Isten nem tőlünk függetlenül vezet minket! Például nem azért ad nekünk tehetséget valamiben, képességeket vagy lelki ajándékokat, hogy azok gyötrelmet okozzanak nekünk. Amikor Isten akaratát akarjuk cselekedni, akkor Ő kézbe veszi tehetségünket, képességeinket, lelki ajándékainkat, érdeklődésünket, és az Ő céljai a mi céljainkká lesznek. Ez azt eredményezi, hogy életünkben Isten terve valósul meg. A felszínen „szellemibb” dolognak látszik Isten vezetését keresni, mint csak menni előre, és azt csinálni, ami természetes. Valójában a kettő nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. Isten terve sokszor magában foglal olyan dolgokat, amelyeket Ő beépített az életünkbe.”

„Isten akarata azáltal valósul meg a mindennapi életünkben, hogy Ő jelen van bennünk. Amikor olyan a helyzet, hogy döntést kell hoznod, akkor légy biztos abban, hogy Ő veled van, és segít helyesen dönteni.”

„Napi választásaink azokat a területeket foglalják magukba, amelyekben:

1.      Isten az Ő Igéjében világosan parancsolja, hogy indulj!

2.      Isten az Ő Igéjében hangsúlyos nem-et mond

3.      Szabadon, értelmes módon dönthetünk, Isten és embertársaink iránti szeretettől vezérelve

4.      Tanácsos lenne megbeszélni más, érett hívőkkel, akiknek van bölcsességük és látásuk – pl. a lelkipásztorod, szüleid, ifjúsági vezetőid, barátaid, stb.

ÖSSZEGZŐ ESZMECSERE

Oszd ki a csoportoknak az alábbi kérdéseket! A kérdések célja, hogy minden jelenlévőben tudatosítsa Isten jelenlétét és irányítását az életében – akár kimondja hangosan, akár nem. E tapasztalatok elmondása hasznos lehet azok számára, akik hasonló helyzetben és gondokkal küzdenek.

1.        Milyen megtapasztalásaid, ill. példák jutnak az eszedbe, amikor határozottan tudtad, hogy Isten vezetett egy döntési folyamatban?

2.        Akkor észrevetted-e ezt? Vagy ahogy visszatekintesz, úgy látod, hogy a döntéseid és tetteid csupán jó helyre kerültek … mint egy összerakós játékban?

3.        Milyen döntéseket kellett meghoznod, amelyekre nézve különösen nehéz volt felismerni Isten akaratát?

Fejezzétek be imádsággal, megköszönve Istennek az Ő jelenlétét, vezetését, amelyet megígért! Majd kérjetek Istentől érzékenységet az Ő vezetésének megértéséhez, és követéséhez!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük