Hogyan indítsunk és vezessünk bibliaköröket?

„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útaidon, és akkor boldogulsz”. (Józs. 1:8)

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy segítsen a bibliakörök létrehozásában, vezetésében, alakításában, növekedésében és irányításában a „kis köröktől” (4-10 fő) a nagyobbakon (10 fő) át egészen a nagyon nagyokig (100 ). Az alapelv kicsire és nagyra egyaránt ugyanaz, a különbség csak abban van, hogy hogyan vezetjük, illetve hogyan építjük fel azokat. A „szabályos” bibliaóra alatt kevesebb beszélgetés, több tanítás van, míg a „kis” csoportokban több a beszélgetés és kevesebb a formális tanítás. A nagyobb bibliaórákon van formális tanítás, és utána kisebb csoportokba oszlanak, míg természetesen mindegyik fajta megegyezik abba, hogy Biblia-központú, és hívő, alaposan felkészült tanítói vannak.

Tehát: hogyan kezdj hozzá? Légy tisztában azzal, hogy a Biblia tanulmányozása hihetetlenül fontos és nélkülözhetetlen. Gyülekezeted számára ez a legfőbb eszköz Isten törvényei szerint tanítani, hogy Krisztussal való életükben tanulni és növekedni tudjanak. Minden, hitét komolyan vevő keresztyénnek részt kellene vennie egy bibliakörben vagy egy kisebb csoportban. Mégis, a legtöbb gyülekezet ezt a létfontosságú hívást nem teszi meg.

A cikkekben (Why should I be in a small group? /Miért járjak kis csoportba?/ és The Importance of Bible Study / A bibliaóra fontossága) megtalálható a jelentősége, hatása és magyarázata annak, amiért részt kell vennünk benne. Ugyanaz a felfogás, szemlélet vonatkozik a kis csoportokra, mint a bibliaórákra az Into Thy Word – ben, hogy Biblia-központúak. Az egyetlen különbség az, hogy a kiscsoportokban több beszélgetés van, és minél kisebbek, annál meghittebbek, míg a bibliakörökben ugyan szintén van beszélgetés, de arra irányul, hogy nagyobb legyen, és így több tanítás van benne.

Ha már megértettük, a bibliakörök fontosságát keresztyén hitünket alakításában, mindent meg kell tenni a megvalósításáért, hogy a tanultakat segítsenek megvalósítani, és hatással lenni a körülöttünk lévő emberekre. Olyan ez, mint ahogy „egyik vas élesíti a másikat”, vagyis segítünk egymás hitét és jellemét egyengetni. Meghallgathatjuk az összes prédikációt, elolvashatjuk a legjobb könyveket, vehetünk remek CD-ket, elmehetünk szemináriumokra (továbbképzésekre) – sőt még teológiára is; de amíg csak tanulunk, tanulmányozunk és kérdőre vonjuk, kritizáljuk egymást hitben és az Igében, addig a keresztyén életről csak felszínes ismereteink és benyomásunk van. Ellentétben az individualizmussal és önzéssel, amik gőgöt és elszigeteltséget teremtenek, a tanulás és a közösség érettséget és növekedést eredményez. Ne legyen igazam, de szükségünk van egy olyangyülekezetben lennünk, ahol jó tanítást kapunk, ahol odaadásunkat megmutathatjuk, ahol imádkozhatunk és tanulhatunk. De ahhoz, hogy tanulmányainkkal a legtöbbet hozzuk ki magunkból úgy, hogy az hasson keresztyén életünkre, másokkal együtt kell tanulnunk és növekednünk; olyanokkal, akik már valóra váltották. Ez a hely egy kis csoport, amelyik a Biblia köré összpontosul, és/vagy egy nagyobb bibliakör, amelyiknek vannak beszélgetői csoportjai, és/vagy alkalmak a beszélgetésre /(Fil. 2:12-13.)

Mit kell tennie a gyülekezetemnek?

Jóllehet nincs semmilyen előírt formula, van néhány „kipróbált és jó” módszer, amellyel a kis csoportok és a bibliakörök fejlődhetnek úgy, hogy még állhatatosabbak és céltudatosabbak legyenek, nagyobb hatást és áldást jelentve azoknak, akik benne vannak. Lelki növekedésünk elsődlegesen a személyes áhítatra szánt időnktől függ. Ha egy kis csoportba vagy egy bibliakörbe tartozunk, az segít a növekedésben és abban, hogy az a vas legyünk, „amely élesíti a másikat”, mivel a csoportban mindenki segít Benne növekedni, és  hitünket a világban érvényre juttatni. Vállald egy kis csoport életre hívásának szolgálatát.  Mindent megtalálhatsz ebben a cikkben megtalálhatsz, amire ehhez szükséged van. (Small Groups) és a jelzett többi linken. Láthatod, hogyan kezdd el a programokat (How to Start, Develop and Evaluate Programs). Ezen kívül:

Legyen elképzelésed, terved, hogy mit fogsz csinálni, és ezt beszéld meg a gyülekezet vezetőivel és a gyülekezettel. Mondd el, mi az, mit jelent, mi az értéke, célja és áldása. Majd készítsd el a szerkezetét és a tervét.

 • Imádkozz sokat!
 • Kik lesznek a vezetők?
 • Ki képzi ki a vezetőket?
 • Milyen eszközökre lesz szükség?
 • Hogy lesz megszervezve?
 • Hol és mikor lesznek az alkalmak?
 • Milyen tematika/tananyag lesz?
 • Milyen forrásokra lesz szükség?
 • Milyen akadályok és problémák várhatók, és hogy kezeled majd?
 • A gyülekezet vezetői hogy fognak kommunikálni a bibliakör vezetőivel?
 • Hogy lesz anyagilag megszervezve?
 • Hogy fogod kezelni a problémákat?
 • Hogy tanulsz meg rugalmasnak lenni a változásokra?
 • Hogy fogod megbecsülni? Mennyire lesz értékes, fontos?

Utána gondold át, hogy fogod az embereket buzdítani és felkészíteni, figyelj a felkészítő anyagra, és tedd meg az előkészületeket. Aztán menj a gyülekezetbe elhatározásoddal és csináld!

A bibliakörök „eladása” egy olyan gyülekezetnek, ahol nagy az ellenállás ezzel szemben

A gyülekezetedben levő embereket, akár benne vannak, vagy sem egy létező bibliakörben vagy kis csoportban, ösztönözni kell, hogy egynek tagjai legyenek. El kell mondanod, hogy ez miért fontos – hogy érdekes, hogy bensőséges és segít fájdalmaikat enyhíteni. A lelkésznek is osztoznia kell ebben a szándékban, egyben benne kell lennie, hogy bizonyságát adja ennek. Aztán, segíts a gyülekezet tagjainak egybe belépni azzal, példákkal mutatod be, jelenetekkel, bizonyságtételekkel és irodalommal. Legyen a folyosón egy asztal, ahol a vezetőknél be lehet iratkozni, és kérdéseikre választ kapnak. Aztán, ha már egyszer eljön, folytasd a bizonyságtételt, oszd meg a sikeres történeteket és tiszteld meg őket ünnepléssel és buzdítással.

A gyülekezetnek szüksége van arra is, hogy tudja, milyen pasztorális gondoskodást és törődést kap (légy tisztában a kis csoport határaival: tud figyelni és bátorítani, de nem tud komoly problémákat megoldani vagy terápiát alkalmazni, hacsak a vezető nem képzett szakember!). A kis csoportok és a bibliakörök egyaránt képesek tisztázni olyan mély sebeket és problémákat, amelyekkel azelőtt nem foglalkoztak, ezért az embereknek igényük van egy helyre, ahova segítségért mehetnek.

Felelősséget vállaló vezetőséget hozz létre!

Legyen kész terved a vezetők toborzására és felkészítésre! Győződj meg arról, hogy folyamatosan fejlődnek a maguk területén, legyen terved olyan problémákat kezelni, mint pl. a krízis, konfliktus és gorombaság. Legyen rendszeres találkozó imádságra, értékelésre, bátorításra és tanácsadásra, valamint az újak felkészítésére. Ezeknek az embereknek nem kell tapasztaltnak, különféle kurzusokat végzetteknek, teológusoknak lenniük, de hajlandónak kell lenniük tanulni és növekedni, mielőtt másokat erre kérnének.

Egy példa a vezetők képzésére

Az egyháznak az a küldetése, hogy megtalálja a lehető legalkalmasabb embereket, és megóvja a nyájat a lehetséges bajtól. Sose tégy akárkit egy pozícióba; jobb üresen hagyni tisztségeket, mint alkalmatlan emberekkel betölteni azokat. A legfontosabb dolog megtalálni azokat, akiknek a szíve Istené  (1Kor. 11:1.) Az a legjobb, ha találsz ilyeneket, de ez nem feltétlenül szükséges, ha jól készíted fel őket. A gyülekezetekben folyó bibliakörök és kiscsoportokban folyó szolgálat sikertelenségének legfőbb oka, nem veszik komolyan a vezetőképzést. Ennek aztán az a következménye, hogy különféle problémák jelentkeznek. (Róma 12., Fil. 3:10.14; 4:8-9.,13., Kol. 1:28-29. 4:7 sköv).

Ahogy a vezetők egybegyűlnek, hogy imádkozzanak a csoport dinamikájáért és iránymutatásért. Ha többet akarsz, mint egy bibliakör, itt találsz némi segítséget.

 • Készíts saját bibliakör képző könyvet; használd ezt az írást, ami megmutatja, hogy miért kell kis csoportba tartozni, és hogyan kell a konfliktusokat megoldani (Talking your Way out of Conflict and Agreeing to Disagree without Disunity and Preventing Conflict) – Elmesélése annak, ahogy egy konfliktuson túljutottál, Véleménykülönbség úhy, hogy egységben maradunk, és Konfliktusok megelőzése. – Ezzel lesz egy saját kézikönyved, amit szükség szerint átformálhatsz a saját gyülekezetedre. (De a mi copyright infonkat hagyd rajta).
 • Ne felejtsd, hogy a vezetők és a szolgálók kiválasztása már az Egyház születése óta komoly feladat. Nekünk is így kell ezt tekintenünk, annak ellenére, ha az eredmény néha kudarcnak látszik. (Mt. 9:37.-38).
 • Keress olyan embert, aki az Ige talaján áll, jó természetű, rátermett és kész a vezetésre, és megvan a hajlandóság benne, hogy elfogadja az irányítást/ellenőrzést. Ha nem szereti a bírálatot, legyen az vészcsengő a számodra.

A jó munkatárs feladata Isten Igéjének engedelmeskedni, gyakorolni a bibliakör lelki fegyelmezését, az imádságot, barátságot, imádatot és szervezést. Jó kapcsolatban kell lennie házastársával, gyerekeivel, barátokkal, gyülekezeti tagokkal, szomszédokkal, munkatársakkal. Ha nem így van, rá kell jönni, hogy mi az oka; nem hagyhatsz olyan  embereket a vezetőségben, akik mérgezik a közösséget. Néha az emberek bátortalanok, és ez rendben van így. Ezen kívül még a következő jellemzők nagyon fontosak a csoportban; az imádság, a humor, a hallgatás készsége, hajlandóság a tanulásra és a követésre, valaki, aki Krisztusért hat az emberekre, aki fogékony másokra, egy szervező, aki felelősségteljes, aki a szolgáló vezetés tulajdonságával bír, és aki kész felkutatni lelki ajándékait és használni is azokat (Mt. 20:26., Ján. 3:30).

Az Into Thy Word bibliakörök anyagai kidolgozott programok. Vannak jegyzetei, tartalmaznak vázlatokat és kérdéseket, így a „vezetők” inkább „segítők”. Amint megalakítottad bibliakörödet, már te vagy ők sokkal aktívabbak az alkotói folyamatban. Az alábbi példákban találsz néhány elvet, amelyek segítenek egy jobb „biztosabb” bibliakör létrehozásában, amit az emberek szívesen fogadnak és szeretnek, és ez a jobb előrehaladást és a növekedést egyengeti.

Tippek és módszerek egy sikeres bibliakörért

A vezető/munkatárs:

 • hitelesen kiábrázolja a Lélek gyümölcsét (I. Kor. 13; Gal. 5:22-23), így mindenki jobban megtapasztalhatja az igazi törődést.
 • alaposan ismeri a Bibliát, elfogadja szilárd kijelentését a hitről és életével hitelesíti azt (II. Tim. 3:16).
 • Felkészülten jön, pontos, ügyel, hogy az emberek a témánál maradjanak, és tisztában van azzal, hogy „nem vezethetünk oda másokat, ahol mi még nem jártunk”.
 • A bibliai részt megérti, és mielőtt másoktól kérné, először a saját életére vonatkoztatja.
 • Biztonságos hely atmoszféráját nyújtja, ahol lehet kérdezni, bátorítást, szeretetet, törődést kapni és lehet gyengének lenni.
 • Fő célja beszélgetést kialakítani és biztosítani a átadni a tanítás lényegét vagy az exegetikai üzenetet.
 • Bevezeti a témát vagy a bibliai szöveget és megadja hozzá a háttér információkat. (Kisebb csoportoknál átadható másnak).
 • Azután beszélgetésbe kezd a csoporttal, hogy az együttműködést fenntartsa, és úgy vezeti, hogy nem uralja a beszélgetést, kivéve, ha nagy csoportról van szó.
 • Ha kis csoportról van szó, tegyen fel kérdéseket és segítsen az embereknek válaszolni a bibliai helyekre, hogy jobban megismerjék és megértsék a Bibliát.
 • Nagy csoport esetén ezt apránként tegye a magyarázat közben, hogy így ösztönözzön. Még nagyobb csoport esetén ezt kisebb csoportra osztva tegye, az ottani vezetőkkel.
 • Buzdítsa az embereket, hogy alaposabban gondolkozzanak el, hogy rájöjjenek a tanításra, hogy megértsék jelentését, hogy hogyan kell megváltozott életet élni annak értelmében, és hogy hogyan lehet azt az életre alkalmazni. Örömét fejezi ki, amikor az emberek fejlődnek, alakulnak, tudatva ezt velük is.
 • Példákkal erősítve mutatja meg, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik egy lelki utazás és növekedés folyamatában veszünk részt, és még senki sem érkezett meg. Életének eseményeit megosztva segít másoknak, hogy felfedezzék és alkalmazzák Isten Igéjét. Megbeszélik az alapigazságokat. Bátorít mindenkit, – Nem alkalmaz kényszert arra, hogy vegyenek részt a beszélgetésben, de mindenkit bátorít megkérdezve: „Mit gondolsz, mi a véleményed?; Még valaki?”, ezzel is kifejezve, hogy nemcsak egy jó válasz vagy lehetőség létezik  kérdéseinkre. Nyitott a Szent Lélek vezetésére.
 • Kész arra, hogy „ejtse” a hét témáját, hogy valaki stressz- vagy krízishelyzetéről beszéljen. Nyitottnak kell lennie a Lélek vezetésére. (Ez főként kisebb csoportokra áll).
 • Bizakodnia kell, és a többieket is erre inteni.
 • Nem szabad félnie személyesen beszélni az élet jelentős dolgairól vagy harcairól a Biblia tanításainak tükrében.
 • Értékesnek tartja az emberek idejét: – időben kezd és fejezi be az alkalmat.
 • Rugalmas, érzékeny és nyitott a változ(tat)ásokra és elfogadja a visszajelzést és javaslatokat másoktól, amíg azok nem sértik a Biblia tekintélyét.
 • Fontos a számára, hogy az emberek buzgók legyenek a Bibliában és a bibliakörben.
 • Bátorítja az embereket, hogy észrevételeiket vagy ötleteiket elmondják.
 • Tudja, hogy bukott, bűnös emberek vannak a csoportban és így nem jönnek ki jól egymással; időnként lesznek súrlódások, ellentétek és konfliktusok. Keresi a törődő meghallgatást és szeretetben elfogadja mindenki véleményét és ötleteit, intvén, hogy tartsák egymást tiszteletben és tanuljanak egymástól.
 • Figyel a visszaesésekre, az emberek excentrikus magatartására. Nem engedi, hogy a csüggedés felüsse a fejét.
 • Törekszik, hogy senki se domináljon vagy irányítson, véleményét ráerőltesse másokra. Szelíden kérje az ilyeneket, hogy mérsékeljék magukat, uralkodjanak magukon és monda: „hallgassunk meg valaki mást is”. Ha továbbra sem hagyják abba, később beszélgessen el velük. Ha ellenségesek és nem tartják tiszteletben a vezetőket, akkor a veszekedőket meg kell kérni, hogy addig maradjanak távol, amíg nem tudnak viselkedni.
 • Tudomásul veszi, ha még nem végeztél a tanulmánnyal. Ilyenkor megkérheted, hogy a következő alkalommal folytassátok, vagy tegye át az anyagot akkorra. Az a legjobb, ha tervszerű (lépésről-lépésre) kidolgozott tanulmány van, így nem feneklesz meg, átfutva vagy éppen túl sok időt töltve egy kérdéssel vagy szakasszal.
 • Igyekszik, hogy ne térjen el a tárgytól, hacsak a Szent Lélek nem így parancsolja. Segít abban is, hogy a csoport tagjai összpontosítsanak, és ha elkalandoznak, kedvesen visszavezeti a témához vagy a szakaszhoz. A kérdések segítenek az embereknek összpontosítani.
 • Szeretettel mutatja meg a félreértéseket, amik hibás vagy eretnek gondolatokból támadnak; vannak alapelvek, és vannak dolgok, amikkel egyet tudunk érteni, és vannak, amikkel nem.
 • Tud nevetni és viccelődni, tervez közösségi kirándulásokat és összejöveteleket a kis csoporton kívül is.
 • Egész héten imádságban hordozza a rábízottakat.

Felkészülés

Mennyi időbe telik felkészülni? Ez tőled függ, ha kész leckéid vannak, mint nekünk. Ha így van, pár óra vagy még annyi sem kell. Olvasd el a szakaszt legalább háromszor, aztán a tanulmányt, és jelöld meg, mely pontokat akarod érinteni. Először rendszerint a az általános üzenetet, aztán csináld meg a kérdéseket pontról-pontra, és ahogy az emberektől jönnek a kérdések, menj tovább a válaszban a szó valamelyik jelentésére. Elmélyítő kérdésekkel, majd a záró gondolatokkal fejezd be. A legtöbben azt mondják, hogy az Into Thy Word tanulmányát pár órás felkészülés után már tudják is használni. Ha más előre elkészített tanulmányt használsz, pl. a Navigators-ból, egy órát vehet igénybe, hogy elolvasd a szakaszt, és továbblépj a tanulmány megjegyzéseihez és a kérdésekhez. Hogy a miénk miért tart tovább? Mert alaposabb és jobban kiterjed minden részletre, 2-3-szor több információt adunk, mint amennyit általában használsz. Először át kell rágnod magad rajta, hogy lásd, mi illik a te embereidre és a tanulmányozás céljaihoz. Ne felejtsd: minél több időt szánsz rá, bármilyen anyagot vagy formát alkalmazol, annál jobb lesz a tanítás minősége, a tanulás és a beszélgetés a csoportban. Gondolj arra, hogy ez egy szolgálat. Hogy fogja Istent dicsőíteni, ha átrohanunk rajta, és csak felületesen foglalkozunk vele – egyáltalán dicsőséget szerez neki?

Saját bibliatanulmányozásod tökéletes kiaknázásához legalább 10-20 órára van szükség: hogy körvonalazd a szakaszt, néhány további kutatást végezz és készíts néhány kérdést. 40-100 órát vesz igénybe elkészíteni mindegyik tanulmányunkat annak köszönhetően, hogy mennyi kutatást tettünk bele, – és ez azért van, mert mi ezeket felkészítő eszközként használjuk, publikáljuk. A te tanulmányaidnak nem kell ilyen átfogónak lenni.

Figyelnünk kell, hogy Jézus vezessen és vegyen körül, és semmit se csináljunk nélküle. (Ján. 15:5). A segítés munkát és időt igényel, és nem mindenki tudja ezt mindig vállalni. Mégis, az ebben való növekedés szükséges egy egészséges, beszélgetős csoport növekedéséhez. Ne felejtsd, bármilyen kicsi keresztyén csoportnak a legfőbb kincse a Biblia. És imádkozz az egyház minden tagjáért és a világért.

Vezetői típusok

Attól függően, hogy mennyire érzed magad elhivatottnak kis csoportodat létrehozni, vezetői funkcióra kijelölhetsz egy vagy több embert  minden csoporthoz, sőt a csoporton belül még váltogathatod is őket.

Tanító: A bibliakör legfőbb vezetője. Ő biztosítja a tanítást, felelős a tanmenetért, és/vagy a beszélgetés megkezdéséért vagy segítéséért, biztosít mindenkit arról, hogy van lehetősége hozzászólni, és vigyáz, hogy senki se uralja a csoportot. Ez a szerep hétről-hétre változhat, de a legjobb, ha állandó ember. Ha változtatás van, valakinek vállalnia kell a felelősséget a vezetők kiválasztásáért, a tananyagért, biztosítani kell a folyamatos tanulmányozást, és hogy a kurzus jó irányba halad, és a kérdéseket is használják.

Házigazda: Ő biztosítja a technikai, vendéglátási szükségleteket, a helyet a bibliakörre (kis csoportok legjobban az otthonokban működnek, bibliakörök templomban is lehetnek). Tisztán tartja a helyiséget, köszönti az érkezőket, gondoskodik a frissítőkről. Ő tartja számon a résztvevőket, vezeti a jelenléti ívet, a hiányzókat a következő héten meglátogassák, hogy mi van velük. Biztosítja az autók behajtását, pár nappal korábban eljuttatja a segédanyagot, rendszeresen e-mailt küld vagy telefonál, hogy emlékeztesse az embereket. Ezt a tisztséget szintén lehet váltogatni, ha  a megbeszélt idő és a hely mindenkinek ismerős.

Imádkozó: Ő az imádságért felelős az együttlét elején, és segíti az imádságot a végén. Fontos tisztség; mindenkinek lehetőséget kell adni, hogy részt vegyen az imakérésekben. Imádkozik a lelkészért, a gyülekezetért, közösségért, az állami vezetőkért és egyebekért is. Legjobb, ha minden ember kérését leírják, megjegyzik, hogy lássák a válaszokat és az eredményeket, és nyomon követhessék, ha szükséges. Honlapunkon sok forrás található a Tanítványság címszó alatt (Prayer).

További feladatok:

A közösségszervező. Minden csoportnak kellene szervezni valamilyen szórakozást, mint pl. közös ebéd, mozi, kirándulás évenkénti csendeshét, vagy egyéb. Lehet egy diakóniai felelős, aki utánajár az embereknek megpróbáltatások idején, vagy ha hiányoznak.

Imádság vezető, aki pár perces imádságról gondoskodik, gyermekfelügyelő, (úgy láttam, hogy ha 3 vagy 4 kis csoport ugyanazon a helyen találkozik, ez kiváló lehetőség, hogy egy központi helyen felügyelve a gyerekekre megtakarítsák a bébiszitter költségeit). A fő szempont, hogy ne mindent egy ember csináljon!

Ezeknek az embereknek nem kell teológusoknak vagy képzetteknek lenni. Olyanok ők, mint a szivattyú, hogy a dolgok mozgásban maradjanak, és akiket meg lehet kérni valamire. Ez akkor működik a legjobban, ha olyan tanmenetet használsz, aminek a tanítása és kérdései is benne vannak, mint pl. az Into Thy Word. Csinálhatsz csoportokat, ahol az emberek felváltva vezetnek; ez is jól működött; különösen a diplomásoknak és az anyáknak, akik elfoglaltak. A jó vezető jó hallgató is egyben és segít mindenkinek bekapcsolódni a beszélgetésbe. Nem mindenki fog megszólalni: de olyan atmoszféra legyen, hogy senkit se érjen szemrehányás emiatt. Egy jó vezető senkinek sem engedi, hogy uralja a beszélgetést, kivéve, ha a bibliaóra vezetőre épülő. De még ebben az esetben is gyakorolni és szorgalmazni kell a közösséget és a beszélgetést.

Alap bibliaóra struktúrák

Nincs legjobb módszer arra, hogy hogyan szervezz bibliaórát, de vannak bevált receptek, amelyek segítik az időtartam által megengedett hatásosságot, tanulást, elsajátítást és igyekezetet. Ezek az ötletek egy 1,5 – 2 órás mintára készültek. Ha tovább tart, a több időt a tanításra használd fel, és bontsd alcsoportokba legalább 20 perces beszélgetésre és imádságra. Lásd: (The Main Goal of Bible Study) – A bibliaóra fő célja

Mielőtt elkezded az alkalmat, nélkülözhetetlen, hogy már az emberek megérkezése előtt imádkozz, és akkor kezdd, amikor mindannyian megérkeztek.

Javasolt program egy 1,5 órás bibliaórához:

–          7:00 – 7:10  Gyülekezés

–          7:10 – 7:25  Ének (3-5 ének) és imádság vagy köszöntés és a „hogy vagy?” kérdések

–          7:25 – 7:35 Lehetőség mosdóba menni vagy bekapni egy falatot

–          7:35 – 8:15 Bibliatanulmány (40 perc)

–          8:15 – 8:30 Ima kérések és imádság

–          8:30 Elbocsátás imádsággal

–          8:30 – Együttlét

Javasolt program egy 2 órás bibliaórához:

–          7:00 – 7:10 Gyülekezés

–          7:10 – 7:25  Ének (3-5 ének) és/vagy imádság

–          7:25 – 7:35  Kávé- és mosdószünet

–          7:35 – 8:15  Bibliatanulmány (40 perc)

–          8:15 – 8:45  Megbeszélés és imádság (csoportokban vagy együtt) (15 perc) és imádság (10 perc)

–          8:45 – 8:50  Összegyülekezés az elbocsátó ima előtt

–          9:00 – Együttlét

Közösség/ráhangolódás: frissítők felszolgálása, gyülekezés, hangszeres zene

Imádság: Kezdd imádsággal!

Dicsőítés (ének): – nem kötelező, de jó, ha van! Ha nincs, ezt az időt az imádsághoz tedd. Szintén ebben a részben van a „Hogy vagy?” kérdések. Lásd. A Csoportélet (Doing Life Together) cikkben (kisebb csoportok számára).

Tanulmányozás: Igeolvasás, téma, bevezetés, exegézis versről-versre, vagy … elolvasni a szakaszt, aztán a tárgyra vonatkozó tanítás, ami segít a tananyag megértésében és a beszélgetésben. (20 – 40 perc). Ne felejtsd, hogy a legtöbb ember 20 perc után elfárad, ezért tégy fel kérdéseket a szövegből, hogy az együttműködést és a figyelmet ébren tartsd. Kezdd egy vidám, érdekes kérdéssel. (5 perc) A Serendipity Bible nagyszerű forrás. Ugyanúgy, mint bármilyen beszélgetés-indító kérdés a Youth Specialties – ből; jól használhatók felnőttek számára is).

Megbeszélés és kérdések: Buzdíts a beszélgetésre; biztosítsd, hogy mindenki  szóhoz jusson, és alkalmazással fejezd be (15 perc). Nagyobb csoportok, több idő esetében csinálj kisebb csoportokat a beszélgetésre, és ha visszajöttek, összegezzétek, amire jutottak.

Befejezés imával: Kérdezd meg az embereket, hogy telt a hetük, majd szánj időt arra, hogy buzgón imádkozzatok egymásért az előbb említett témákban és azokban, amik még előjöttek (15 perc). Nagyobb csoportoknál (20 ) ezt lehet a kis csoportokban is.

A bibliatanulmányozás általában 1,5 – 2 órás; ez függ az emberek idejétől és a lehetőségektől. Néha egy felnőtt vasárnapi iskolai csoportra csak egy óra jut. Ne felejts alkalmat adni a „barátkozásra”. Talán úgy tervezed, hogy este 7:00 – 8:30-ig tart, így valójában 7:10 – kor kezdesz, és pontban 8:30 – kor fejezd be. Ez lehetőséget ad az embereknek, hogy megismerjék egymást, részt kapjanak egymás életében, és a közösségben. Tiszteld az emberek idejét!

A bibliaórákat a gyülekezetedben területi lefedésben, a hét napjai szerint kell megszervezni, az emberek igénye szerint. Vezetői struktúrának is lennie kell. Pl: minden 7-10 fős bibliaórához kell egy vezető és az összeshez egy lelkész vagy koordinátor, aki mindegyikért felelős. Nagyobb gyülekezetekben a bibliaórák lehetnek a gyülekezetben vagy otthonokban is. A kis csoportokat, a házi biblia órákat összegyűjtheted egy új csoportba, aszerint, hogy hol élnek. A regionális koordinátorok vagy vezetők feladata felkészíteni és segíteni a területükön lévő csoportokat. Lehet 3 területed, 4-6 vagy még több a nagyobb, városi területeken. Készíts eseménynaptárt (idő/órarendi beosztást) de, táblázatod és a struktúra rugalmas legyen és imádságon alapuljon, ne pedig érzéseken és/vagy személyes napirenden. Szintén fontos dolog  rendszeres találkozókat tartani a csoportvezetők számára legalább minden második hónapban imádkozva a képzésért, bátorításért és a visszajelzésekért.

Bibliatanulmányozó képzés

Mit jelent az alapvető képzés? Alapvetően az, ami ebben a cikkben szerepel: de a Basic Inductive Bible Study Principles is erre fókuszál, és hogy hogy kell a konfliktusokat kezelni.

Amit még egy tipikus képzés még magába foglal:

 • Szolgálati elképzelés, filozófia és vezetői struktúra
 • Különböző tanmenet-kínálatok, képzés, hogy hogyan kell használni, és bibliai tartalmuk
 • Imádság – ötletek
 • Csoportdinamika
 • Interperszonális kapcsolati jártasság
 • Hogyan törődjünk jobban?
 • Hogy szerezzünk új tagokat?
 • Hogy segítsünk hatásosabban?
 • Hogy oldjuk meg a konfliktusokat?

A bibliatanulmányoknak az egyház tanítása és előírt paraméterei alatt kell állniuk, de nem túl szigorúan. Valamennyi szabad gondolkodást és szabadságot kell hagyni, hogy olyan más vélemények is kialakulhassanak és hangot kapjanak, amit az egyház vezetősége nem vett figyelembe. Mindezt addig, amit a Biblia tekintélye nem csorbul.

Hogy toborozzak vezetőket?

Nos, hogyan? A legjobb mód új embereket megnyerni a bibliaórákhoz, az, hogy te és a tagok meghívják barátaikat. A hirdetés valaminek a tudomásul vételét jelenti, a személyes meghívás részvételt! Másik jó módszer vezetőket toborozni és képezni, a „mentor szemlélet”. Ez azt jelenti, hogy van egy fő vezető mellett minden csoportban vagy egy második. Ahogy nő a csoport, ketté lehet osztani, és a második emberből első lesz az új csoportban. Aztán egy új második embert választanak minden csoportban, stb.

További betekintéshez lásd a cikket erről (How to Recruit Volunteers! És How to Form New Small Groups)

Ha egyszer már szereztél új vezetőt, tagold be őket egy pár hétre egy másik bibliaórába, hogy „ráérezzenek az ízére”, és add oda nekik a felkészítő könyvet. Ez tartalmazza azt a modellt és tapasztalatokat, amire a vezetőknek szükségük lesz, hogy reprodukálják a csoportot. Aztán találkozz velük, hogy megválaszold kérdéseiket; hallgasd meg visszajelzéseiket és vedd át az alapokat, hogy megtudd, megértették-e az elképzelést és a célt. Utána felülvizsgálhatod, szemmel tarthatod, megoldva a problémákat, ahol és mikor előfordulnak. Bátorítsd őket és csinálj együtt több képzést, ahogy haladsz és növekszel. Évente egyszer vagy kétszer legyen szeminárium az összes vezetővel és a lehetséges következő  vezetőkkel. Pl. ilyen: Hogyan oldjuk meg a konfliktusokat, és hogy kezeljük a különböző személyiségtípusokat, hogyan ismertessük a Szentírást? A tanmenet ezen a honlapon található (a Serendipity-nek szintén jó anyagai vannak ehhez, ugyanúgy, mint a Navigator-nak, Inter Varsity-nak és a Campus Crusade-nek). Nem adhatsz csak könyvet, akármilyen jó is az; a személyre szabott irányítás és bátorítás elengedhetetlen dolog. Ha kis gyülekezeted van és korlátozottak a forrásai, társulj más gyülekezetekkel és csináljátok együtt.

 • Feltétlenül fontos, hogy kész légy eltávolítani azokat, akik nem lehetnek fő csoportok. Csináltass velük egy személyi leltárt, mint amilyen Myers Briggs és a A Spiritual Gift leltár (Spiritual Gifts Discovery Workshop). Tudasd, hogy kik azok, akik a nyáj gondját viselik. Azt akarod, hogy a nyájról megfelelően gondoskodjanak és ne „megnyírbálják”.
 • A hűséges vezető, aki Krisztusban van, a szolgáló vezetés képességével rendelkezik. (Servant Leadership Principles és Servant Leadership Checklist).
 • Mire kell figyelned? Azokra az emberekre, akik helytelen vagy rejtett szándékkal akarnak a vezetőségben lenni, túlbuzgók, fanatikusok, lelkileg éretlenek, és/vagy képtelenek a növekedésre, bizalmatlanok vagy ellenségesek a tekintéllyel szemben, vagy olyan személyiségek, aki instabilnak látszanak.
 • Elvárás, hogy a vezető tapasztalattal rendelkezzen? Nem, amíg magatartása olyan, és megvan benne a szándék a tanulásra és fejlődésre. Biztosítsd, hogy minden extra támogatást, segítséget és imádságot megkap (Ján. 1:12).
 • A konfliktus-kezelés sikeres megoldása mindenek felett való, és a legtöbb problémát és kérdést megoldja. Először is, azonosítsd a konfliktust a mindkét oldalról jövő válaszokat, alaposan figyelj és hallgasd meg, bátorítva és megértve. Másodszor: mutass fel egy bibliai példát a konfliktus kezelésére. Harmadszor: integráld a bibliai esetet lépésről-lépésre. És negyedszer: segíts megtanítani a feleket a konfliktus megoldására, hogy a jövőben megelőzzék az ilyen eseteket. Én néha másokat is behozok, ha kívánják Megpróbálok kiküszöbölni minden félreértést, hogy győzelemre jussunk.
 • A konfliktus-mentes légkör nagyon megnöveli az új emberek toborzását, mert senki sem akar viszálykodó légkörben dolgozni. Emellett fontos, hogy legyen bibliai látásmód és Mission Statement (missziói nyilatkozat), hogy mindenki azon a platformon álljon, amit és amiért csinálunk. (How to Develop and Cast Your Vision).
 • Az egyházi újságban számolj be minden fejlődésről, előrehaladásról és növekedésről.

Mit tanulmányozzak?

Mielőtt hozzákezdesz, nagyon fontos imádkoznod azért, hogy megtaláld, amit  Isten akar a tanítással kapcsolatban. Aztán kérdezd meg az embereket, hogy ők miről szeretnének hallani, mik az ő „valódi” lelki szükségleteik, és nem a” sejtett, vágyott kívánságaik”. Pl. a legtöbb ember szívesen tanulmányozná a Jelenések könyvét, de ez addig nem jó, amíg még nincs elegendő ismeretük a Biblia nagy részéről.

Új csoportok számára, a legjobb egy rövidebb újszövetségi könyvvel kezdeni, mint amilyen pl. Jakab, Efézusi, Filippi, Kolossé, Péter I. János I. levelei. Szintén olvashatjátok néhány ószövetségi könyvet, mint pl. egy válogatást a Zsoltárokból, Dániel, Ruth vagy Jónás könyvét. Ha már van legalább egy éves  bibliaköri alap, akkor bele lehet kezdeni egy nagyobb könyvbe, mint pl. az egyik evangélium, Apostolok Cselekedetei, Római, Zsidókhoz írt levelek, vagy az Ószövetségből Mózes I. könyve vagy Ézsaiás. De lehet téma szerint is haladni exegetálva, mint pl. Jézus példázatai, a Hegyi Beszéd a Mt. 5.-7-.-ből vagy az Olajfák hegyén elhangzottak a Máté 24.-ből (ez elengedhetetlen a Jelenések könyvének tanulmányozása előtt), a Lelki ajándékok az I. Kor. 12.-13.-ból és a Róma 12. és 14., ugyanígy Ábrahám élete az I. Móz- 11-25.-ből, Illés az I. Kir. 17.-19, 21 és II. Kir. 1.-2. 12.-ből, Isten és Jézus nevei. Vannak más, fogalmak szerinti anyagok, mint pl. a szeretet, jellem, hit, Isten akarata, vagy az új hívők számára készült tanulmány és egyebek.

Itt láthatod azokat az anyagokat, amik az into Thy Word- ben vannak:

Bible Studies Small Goup Curriculum Inductive Bible Study

MatthewRomans James Peter Revelation Topical

The Names of God The Names of Jesus

(Ezekhez a bevezető kérdéseket bármelyik más cikkből átveheted)

Disciplines of the FaithGod’s Will Character 1994, 2004, R.J. Krejcir Into Thy Wor Ministries   www.intothyword.org

Richard Krejcir az „Into Thy Word Ministries”, misszionáló és tanító szervezet igazgatója. Szerzője az Into Thy Word c. könyvnek, lelkész, tanító és szónok. A Fuller Theológiai Akadémián végzett Pasadenában, Californiában (M. Div). Jelenleg Ph.D. (doktori) fokozatát csinálja. Több mint 20 éves lelkészi szolgálat tapasztalattal rendelkezik, főként az ifjúsági misszióban, beleértve az egyház növekedéséért végzett tanácsadói szolgálatot.

Eredeti cikk:  How to Start and Lead Bible Studies


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük