GY.I.K. – A leggyakrabban feltett kérdések a kereszténységgel kapcsolatban

1. BIZONYÍTSD BE, HOGY LÉTEZIK ISTEN!

„Hiszem, ha látom…”

(1) Filozófiai istenérvek

– A legnagyobb létező: Isten. Ha létezése lehetséges, akkor egyszersmind szükségszerű is.

– Célirányultságból fakadó érv: mindennek van valami célja. Összhangban és harmónbiában működnek az értelemmel nem rendelkező természeti törvények is. Tehát szükségszerű emögött egy irányító értelem.

– Arisztotelész: a mozgás (változás) örök. Szükségszerű egy kiindulópont, ami szintén örökkévaló. Ez Isten.

– A tökéletesség eszményéből levezetett érv: egy vak ember nem tudja kitalálni az előtte lévő szépséget. Ha megtapogatja, csak valamit tud érzékelni belőle. A tökéletesség eszményét sem tudjuk kitalálni, mert nem tudunk túlgondolni a saját határainkon (pl. a 2-3-4 dimenzioó-kérdés). A tökéletesség egyetlen létezőben sűrűsödik: ez Isten.

– Az emberi szellemi dinamizmusából fakadó érv: az és a megismerésre irányul, a szív a boldogságra – az emberi szellem a transzcendens felé (élet a halálon túl)

(2) Evolúció kontra teremtés

Ha látsz egy működő órát, akkor tisztában vagy azzal, hogy nem dobtad fel a levegőbe az ásványi anyagokat, amelyek az alkatrészeinek alapanyagait képezik, azok nem maguktól munkálódtak meg és álltak össze pont olyan kapcsolatba, amely egy működő órát eredményezne!

Ha leteszed az alkatrészeit, és nem csinálsz semmit, akkor soha nem lesz belőle óra!

Egy karóra csak néhány ezer alkatrészből áll, és az a dolga, hogy ketyegjen. Ez nem alakulna ki meg sem véletlenül sem magától! Akkor miért feltételezzük ugyanezt az életről, az emberről, amely több milliárd génből áll, és nem csak ketyeg, hanem érez, gondolkodik, él!

Az evolúció alapvető ellenérvei:

– entrópia elve: a rendezetlenség az idő múlásával nem csökken, hanem nő

– a mutáció mindig negatív hatású, soha nem pozitív

– nem egyenlő kromoszómaszámú fajok nem kereszteződhetnek

– nincsenek átmeneti fajok sem a fosszíliákban, sem manapság (a természettudomány több mint 2500 éves történetében nem jegyeztek le ilyet!)

– mind a mai napig nincs természettudományos magyarázat a lélekre, az érzelmekre és a gondolatokra (azaz nem reprodukálható, nem tudjuk előállítani)

Illusztráció:

Béka egy pillanat = mese

Béka sokmilliárd pillanat = tudomány

(3) Ismeretelmélet

Honnan tudjuk, amit tudunk?

a.) tapasztalataink útján

b.) kijelentés útján

Melyik jellemző az életünkre?

Illusztráció

Bizonyítsd be, hogy létezik Ausztrália!

– Láttad a tévében? Láthattál idegen bolygókat is (sci-fi) – A szemed megcsalhat!

– Tanítják az iskolában? Tanítják az evolúciót is! Néhány száz évvel ezelőtt azt tanították, hogy a föld lapos… – A tudomány relatív

– Naponta jár oda repülőgép! – Kolombusz sem tudta, hogy hol jár…

Nem tudhatod, amíg nem tapasztalod – vagyis amíg Te nem jártál ott…

Kiderül, hogy – főleg ma a média korában – abszolút a kijelentések alapján rendezzük be az életünket, éppen ezért vagyunk annyira manipulálhatóak. A tapasztalataink relatívak és szubjektívek, nem azok alapján rendezzük be az életünket (bármennyire is így gondoljuk, ez az igazság!)

Ha kijelentjük, hogy Isten létezik, akkor ezzel azt állítjuk, hogy MINDENT tudunk!

Rajzolj egy kört, ez fogja jelképezni az összes ismeretet.

Rajzold bele, hogy szerinted Te ehhez képest mennyit tudsz?

– A legbeképzeltebb ember is csak egy pontot rajzolna. Hogy mersz akkor megcáfolhatatlan kijelentést tenni a te pontodon kívül eső dolgokról? Nem lenne becsületesebb abból kiindulni, hogy „nem tudom, létezik-e Isten”?!

2. MEGBÍZHATÓ-E A BIBLIA?

„Emberek írták”

„Tele van hamisítással, már rég nem az eredeti”

„Tele van ellentmondásokkal”

(1) Külső bizonyítékok: léteztek-e a bibliai helyek, szereplők, stb.?

A régészet és a történelem eddig EGYETLEN történelmi tévedést sem tudott rábizonyítani a Bibliára!

(2) Belső bizonyítékok – A kéziratok hitelessége

Minden történelmi iratot az hitelesít, hogy hány darab kézirat maradt fenn, és azok milyen időőbeli távolságra vannak a leírástól.

Néhány példa:

Szerző                                                   Keletkezés     Kézirat             Különbség          Példányszám

Hérodotosz (tört.)                                ie.500              i.u.900             1400 év                8

Platón                                                    ie.500              i.u.900             1400 év                7

Arisztotelész                                         ie.400              iu.1100            1500 év                5

Biblia (ÚT)                                            iu. 45-100       iu.130              30-90 év               24.000

Az 1008-ból származó Leningrádi Kódex (teljes ÓT) és az 1947-ben megtalált, isz. körüli qumráni tekercsek között egyetlen betűnyi eltérés sincsen – pedig a különbség 1000 év!

(3) Próféciák

Jézussal kapcsolatban kb. 300 konkrét, amely kr.e. 400-1500-ból valók, és mind beteljesedtek Jézusra!

Illusztráció:

40 prófécia véletlenszerű beteljesedésének esélye egyetlen személyre akkor, mint hogy 1017 egydollárosból, amely Magyarország teljes területét 5 méter vastagon ellepné, egy vak ember véletlenszerűen felvenné az egyetlen megjelölt érmét.

(4) A Biblia pozitív hatása az emberek életére

Ez megkérdőjelezhetetlen, mi rosszat lehetne tanulni a Bibliából? Mindenki „hasznosnak” tartja, csak épp nem ismeri, nem olvassa és nem is tartja be.

Hatása a történelemre, kultúrára, művészetekre, erkölcsre, jogra kitörölhetetlen az emberiség életéből!

3. MIÉRT PONT JÉZUS?

„Vallásalapító vagy szentfazék?”

„Valóban az egyetlen út? Nem túlzás?”

„Minden út istenhez vezet? Csak egy isten van, csak minden kultúrában más a neve…”

(1) Jézus azt állította magáról, hogy Isten Fia

Lehetőségek:

a.) nem volt igaz, és ezt tudta is – akkor hazug

b.) nem volt igaz, de nem tudta, csak beképzelte – akkor elmebeteg

c.) igaz volt

„Jó ember” nem lehetett!

(2) Az üdvösség útja és tényei

A LOGIKA szabálya: nincsenek egymásnak ellentmondó állítások!

Az állítások:

1. Az ember bűnös (tapasztalati tény)

2. Az Isten szent (elméleti tény)

3. Isten szentsége nem tűrheti a bűnt (magától értetődő tény)

4. Isten igazságossága megköveteli, hogy a bűn rendezve legye: büntetés vagy kiegyenlítés (jogszerű tény)

5. Az ember nem tudja rendezni – nincs mivel fizetnie, ráadásul nem változik meg a természete sem (tapasztalati tény)

6. A bűn elválasztja Istent az embertől (tapasztalati tény)

7. A bűnt el kell távolítani Isten és az ember közül (szükségszerű tény)

8. Ezt Jézus tette meg azáltal, hogy rólunk magára vette – ő megtehette és meg is tette (történelmi tény)

9. Ez ment meg minket (hitbeli tény) és megváltoztatja a természetünket (tapasztalati tény, rengeteg ember élete változott meg gyökerestül)

(3) Minden út Istenhez vezet?

Csak egy Isten van, más nevekkel?

LOGIKA:

1. Istent a kijelentéseiből ismerhetjük meg, nem tapasztalati úton.

2. Kijelentés = Isten (személye, törvényei, természete)

3. A világ vallásainak szent könyvei nem ugyanarról szólnak! Teljesen mást mondanak Istenről, az emberről, a világról, a bűnről, az üdvösségről!

4. Ez azt jelenti, hogy nem ugyanannak az „istennek” a kijelentései – nem mondana ellent önmagának, mert akkor nem lenne Isten (még embernek sem menne el!)

(4) Nem túlzás, hogy Jézus az egyetlen út?

Jézus Krisztus evangéliuma teljesen különbözik minden más vallás üzenetétől, mert a kegyelemre alapul!

Minden vallásban az ember képes megváltani önmagát, a kereszténység hirdeti egyedül, hogy csak a kegyelem segíthet rajta!

Ez egyrészt kijelentés, másrészt tapasztalati tény!

4. ÜDVÖZÜLHETÜNK-E A JÓ CSELEKEDETEINKKEL?

„Én jó ember vagyok”

„Én vallásos ember vagyok, hiszen istenben is”

„Eljárok templomba”

(1) Nincs „jó” ember

Ezt Jézus és Pál apostol is kijelentette – egyébként pedig tapasztalati tény!

Jó = bűntelen – Te az vagy?! Mutass ilyet!

JÓ ÉS ROSSZ A BIBLIÁBAN

A jóság manapság relatív és szubjektív, de nem a magunk mércéjéhez kell mérnünk magunkat, mert akkor megtaláljuk a felmentéseket, még csak nem is az emberi törvényhez, pedig még azt sem tudnánk maradéktalanul betölteni, hanem Isten kijelentéséhez.

Olvasd el a Bibliát, hogy megtudd, jó ember vagy-e?

A „bűn” nem egy-egy rossz cselekedet, hanem egy állapot – az Istentől való elszakítottság állapota.

„Jó” ember a Biblia szerint az, aki Istennel közösségben él – függetlenül attól, hogy néha elesik. Az azonban tény, hogy a hitünknek át kell hatni a cselekedeteinket is!

(2) „Én hiszek istenben”

Az ördögök is hisznek, de attól még elkárhoznak!

A hit nem információ valamiről – ráadásul az is torz! A legtöbb ember saját istenképet kreál, mivel nem ismeri a kijelentést sem, amiből megtudná, hogy milyen az Isten valójában. A saját isten bálvány, ami nem tud megmenteni – és mi magunk sem vesszük komolyan!

Jézus azt mondja: „Az szeret engem, aki megtartja a parancsolataimat”

Hit = szeretés = a kijelentés ismerete = a kijelentés megtartása

Ennél kevesebb nem hit, legalábbis bibliai értelemben!

5. A VALLÁS CSAK AZ INFANTILISEKNEK VALÓ

„Lelki mankó a gyengéknek”

(1) Mindenki hisz valamiben –a  hit hozzátartozik az emberségünkhöz

Az ateizmus, a nihilizmus, a fatalizmus is hit!

A hit értelmi kötődés – az előző esetekben nem túl ésszerű

A hit érzelmi kötődés – az előző esetekben nem boldogít

A hit akarati kötődés – az előző esetekben nem következetes, senki nem él aszerint

A hit örökkévaló következményekkel jár – a Biblia szerint azonban nem ugyanazokkal

(2) A hit méltóságot ad az embernek, mert olyan tulajdonságokat feltételez illetve erősít, amelyek hit nélkül kivesznek az emberből, és a mai gerinctelen világban nem is jellemzőek:

– következetesség

– hűség

– engedelmesség

– alázat

– hála

– szeretet, a másik emberrel való törődés

– közösség-élmény megélése

(3) A fájdalomcsillapító és a gyógyszer közötti különbség

Az előző csak a tüneteket tompítja, az utóbbi megszünteti a bajt!

Fájdalomcsillapítók: szex, drog, alkohol, pénz, siker, munka, stb.

A Biblia új szívet ad, kicseréli a motivációkat, az értékrendet, az érzelmeket és a célokat! Új emberré tesz!

6. HA ISTEN JÓ, MIÉRT VAN SZENVEDÉS?

(1) A legfontosabb dolog: az esetek 90% nem Isten okozza a szenvedést, hanem közvetlenül az ember a saját akaratából! Csak nem vállalja a felelősséget, és mást vádol a saját bűneinek, önzésének következményeiért!

Ez érvényes a következő esetekben is:

– globális katasztrófák, pl. cunami tavaly – a környezetszennyezés és rombolás miatt

– éhezés – a javak egyenlőtlen elosztása miatt

– aids – az emberi hűtlenség és élvhajhászás miatt

– egyéb betegségek – a környezetünk és a szervezetünk tudatos rombolása miatt

– szegénység – a kizsákmányoló kapitalizmus miatt

– háborúk (a föld lakosságának 1/3-a ma is) – politikai vagy gazdasági hatalom miatt

Nem az a kérdés, hogy miért van szenvedés, hanem hogy miként lehet, hogy én még élek, többé-kevésbé egészséges vagyok, nem élek háborúban, van mit ennem, tudok írni-olvasni stb. stb. Nagyon hálásnak kéne lennem, mert olyan körülmények között élek, ami az emberiség legnagyobb részének nem adatott meg!

(2) A passzív oldalról – amikor engem ér a szenvedés „ártatlanul”

Egyrészt nem vagyok „ártatlan”. Lehet, hogy a konkrét helyzetben iegn, de alapvetően bűnös vagyok, és sok szenvedést okoztam már másoknak!

Másrészt Isten nem okozza a szenvedést, de megsegít benne, reményt és kitartást ad, sokszor kimenekít a bajból, természetfeletti módon megsegít! Ő éppen mellettünk áll, még a bűnös ember mellet is, mert szeret!

(3) Lehet a szenvedés Isten akarata is

Ez is a Biblia igazsága, mert hozzátartozik Isten igazságos természetéhez, hogy megbünteti a bűnt.

Van olyan szenvedés is, amely ítéletként jön ránk, de erről Isten általában mindig előbb értesít és felhív a Vele való kapcsolat rendezésére. Ítélet soha nincs bejelentés vagy figyelmeztetés nélkül – azonban Isten szeretete  „kemény és igazságos” is, éppen a másik ember védelmében. Ha nem lenne ilyen, nem lenne sem igazságos, sem értelmes. Szeretete megengedi, hogy döntsünk a sorsunk felől, de a döntéseinkért felelősséggel tartozunk.

7. ISTEN JÖHET, DE AZ EGYHÁZ NEM KELL

„Az egyház történelmi és mai bűnei”

„Nem jobbak, mint én – ott is van hiba bőven!”

(1) Az egyház alapvetően nem intézmény, hanem egy spirituális, természetfeletti Test, Krisztus látható jelenléte a Biblia kijelentése alapján. Nem az intézményhez, hanem ehhez a Testhez kell tartozni! A test tagjai nem élhetnek külön-külön, sem a fejtől sem a többi testrésztől függetlenül! Ennek először mindig szellemi következményei lesznek, az, hogy valaki nem jár el istentiszteletre, csak másodlagos.

(2) Istent sem követni, sem szolgálni nem lehet magányosan. Az ÚT két legfontosabb parancsolata egyaránt „kapcsolat-parancsolat”: „szeresd Istent és felebarátodat…” és „hirdesd az evangéliumot, tegyél tanítvánnyá minden népet”. Istenünk, a hitünk megélése és a misszió is összeköt a testvéreinkkel.

A gyülekezet a tanítás, az imádat, az egymás felé végzett szolgálat és a lélekmentés helye. A Biblia kijelentése szerint nincs „magányos” hívő élet!

(3) Az egyház szent, azaz kiválasztott: isten magának elkülönített népe. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletes lenne. A szentség kiválasztottságot jelent, Isten fennhatóságát az életünk fölött, ettől a múltban is és a jövőben is gyarló és bűnös emberek fogják felépíteni az egyházat. Három dologban különböznek azonban azoktól, akik nem tartoznak bele:

– megváltozott az állapotuk: Isten barátai és népe lett belőlük

– törekszenek a jóra – azaz az Isten kijelentésének való engedelmességre

– a bűneikre érvényes Krisztus bocsánata, mert ez a kegyelem hit által érvényes lett rájuk

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.