Extrém Isten egy extrém kultúrában

Abban a tinédzserkultúrájában, amelyben a határok minél távolabbra tolása, az ismeretlen után való vágyakozás és az agyonhajszoltság lett a kiindulási alap, az Egyház képtelenné vált elérni a fiatalokat. A társadalom nagy része úgy jellemzi a mai fiatalság kultúráját, mint ami teljes erejével próbál az ár ellen úszni, a perifériákon lavírozni és a függetlenségét, a szélsőséges individualizmusát kifejezni és érvényre juttatni.

Húsz évvel ezelőtt, amikor a világ komoly befolyást gyakorolt a fiataljainkra a Beatles, a Rolling Stones, a KISS és a Sex Pistols-szal, az egyház nem ragadta meg a lehetőséget, hogy kapcsolatot teremtsen velük, sem zeneileg, sem kultúrálisan. Csak az utolsó évtizedben kezdett a keresztyén zene áttörni a nyilvános rádióhullámokon, de még mindig komoly a lemaradás, főképpen a volt kommunista országokban. Ma  a lázadás második hullámát lovagolják a tinédzserek – ez az extrém kultúra. A bungie-jumping, a rafting, a sziklamászás, a szerepjátékok, a paintball annak a folyamatnak a mutatói, amely eltaszítja, és egyre inkább az ismeretlen felfedezése felé viszi ma a fiatalokat. Az egyháznak azonban ma is van lehetősége arra, hogy elérje ezt az extrém nemzedéket, azáltal, hogy elmondja az igazságot az extrém Istenről.

Mindenkinek mindenné lenni

Ott kell találkozni velük, ahol vannak – a saját kultúrájukban, egy olyan környezetet teremtve melyben önmaguk maradhatnak, míg mi Krisztust hirdetjük nekik. A módszereink, amelyekkel elérjük az eléretleneket, a kultúrával együtt kell hogy változzon. Ez volt a lényege a korai egyháznak és Pál tanításának. Pál ezt a látást osztotta meg a Korintusi gyülekezettel, mikor ezt mondta: „Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő – pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem – pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem…” (1Korintus 9:19-23)

Sokan azt gondolják ezekről a perifériára szorult fiatalokról, hogy csak bajkeverő lázadók, akiknek feltűnési viszketegségük van és csak bajt okoznak. Egyesek azt mondják a görkori csak hóbort, míg mások szemében a lázadás követése. Megint mások abszolút nincsenek tudatában ennek a gyorsan növekvő tinédzser szubkultúrának. Végül vannak olyanok is, keresztények is, akik megérdőjelezik az értelmét annak, hogy időt és energiát fektessenek az „ilyenekbe”. Mindez nagyon sajnálatos.

Út az életre

Döntő fontosságú, hogy megértsük, ez a kultúra több mint sport, zenei stílus, öltözködés, testékszer vagy hajviselet. Míg az imázs és a különleges önmegvalósítás tiszteletet vív ki az egyenrangúak között, ez a kultúra egy gondolkozásmód és egy életmód, amelyben komoly elkötelezettséggel, nyugalommal és biztonsággal bírnak. Nem hisznek az abszolútban, vonzódnak a valósághoz, logikához és a gyakorlati hithez. Habár szavakban ez általában nem jelenik meg, ez az extrém kultúra valójában éhezik Istenre és kifejezetten érdeklődik a lelki és a szellemi világ iránt.

Sok országban a jogszabályok kitiltják őket a közterekről, az iskolák „Korcsolyázni Tilos” táblákkal látták el a parkolókat, és a gyülekezetek sem fogadják őket az épületeikben vagy parkolóikban. Mint az ifjúsági munkára elkötelezett férfiak és nők, lépéseket kell tennünk, hogy Istent ajánlhassuk eme mindez idáig el nem ért kultúra számára.

Az extrém mindenütt jelen van

Mostanában amikor megálltam egy közeli benzinkútnál, láttam egy csomag Doritost. Rögtön a szokásos Nacho Doritos mellett láttam egy újfajta „Extrém Doritost” is.  Megálltam ebédelni a McDonald’snál és az ablakokon „Exrém” menük hirdetéseit láttam. Ha odafigyelsz a Mountain Dew reklámokra, a tizenéveseknek készült show-kra, a filmekre vagy a zenére, észreveszed a mindenfelől áradó extrém kultúra befolyását. Ez a kultúra annyira nagy hatású volt az elmúlt pár évben, hogy a legfőbb hatást érte el. Különbözőképpen, de mindannyiunk körül élnek ilyen diákok. Nézz csak meg néhány diákod és a barátaikat és láthatod az extrém kultúra hatásának bizonyítékát.

Sk8House

Lehetséges elérni ezt az extrém kultúrát Jézus számára? Biztosra veheted! A Sk8House két évvel ezelőtt indult néhány dobozzal, vagy féltucat hívő sráccal, akiknek volt gördeszkájuk. Néhány elszánt ifjúsági munkás vezette őket. Ma egy önálló ifjúsági szolgálat, mely majdnem 200 deszkást fogad hetente. Több mint négyszáz ilyen fiatal fordult meg nálunk, több mint hetvenen döntöttek először Krisztus mellett, és majdnem húszan járnak rendszeresen gyülekezetbe vasárnaponként. Azért jöttek a Sk8House-ba, mert érezték, hogy elfogadják őket, és mint mindannyiunknak, nekik is erre volt a legnagyobb szükségük. Hiszem, hogy Isten segítségével, ez a sport egyfajta szolgálati eszközzé válhat, hogy befolyásolja ezt a kultúrát.

A deszkázás népszerűsége egyre inkább nő, és ez egy darabig még biztosan így is marad. Ahhoz hogy elérhessük őket, kell hogy meg tudjunk állni az árral szemben, és szükséges áttörnünk néhány tradícionális korlátot, hogy elérhessünk egy nem hagyományos kultúrát. Láttam deszkásokat, akik a bátorítás folytán mintegy kivirultak és megmutatták igazi személyiségüket. Testékszerekkel, tetoválásokkal, hajfestéssel és még sorolhatnám mi mindennel körülvéve, együtt imádkozunk, témákat vitatunk meg, összejövünk, hogy megosszuk egymással az élettapasztalatainkat. A vezetők bibliai alapelvekkel és az Igével válaszolnak, tanítva Isten szerint hogyan kellene élniük, és hogyan kellene szeretniük. Ez a szolgálat virágzik, mert ez a kultúra éhezik Isten igazi szeretetére.

Egy idevágó eset

Jake egy tipikus deszkás srác, aki deszkás ruhákban jár és a magatartása is a deszkások tipikus magatartása. Kb. egy évvel ezelőtt kezdett a Sk8House-ba járni, és magával hozta az összes problémáit is. Otthon nemtörődöm életet élt; cigizett, ivott, gúnyos volt, és már egy kis bosszantás miatt is kijött a sodrából. Annak ellenére, hogy Jack utálta a Sk8House kötelező áhítatait, rendszeresen eljött. Folyamatosan elégedettlenkedett és a deszkájával döngette a padlót, akadályozva ezzel magát és másokat is, hogy halljanak Jézus igazságáról.

Minden este kétórányi ingyen deszkázást, zenét, játékokat, biztonságos helyet biztosítottunk számukra azzal a feltétellel, hogy meghallgatják a tízperces áhítatunkat. Nem kell, hogy egyetértsenek velünk, de csendbe kell maradniuk és figyelniük kell. Néhány emlékeztetés és két figyelmeztető után leültettük Jake-t és azt mondtuk neki, hogy mi törődtünk vele és elmagyaráztuk neki, hogy amiért visszautasította tiszteletben tartani az áhítatokat, hat hónapig nem engedjük, hogy visszajöjjön. Jake elment. Hogy is mondjam, nem volt túl boldog. Hat héttel később újra eljött. Bocsánatot kért és azt mondta, tiszteletben fogja tartani a gyülekezetet és minket is.

A következő néhány hét folyamán megfigyeltem ahogyan a változás elkezdődött Jake-ben. Egyik este amint a Sk8House egyik vezetője beszélt, Jake elfogadta Jézust Urának és Megváltójának. Egy új extrém utat kezdett el akkor este, és a Sk8House egyik vezetőjévé növekedett és növekszik most is Krisztusban. Jake csak egyike azoknak a diákoknak, aki normális körülmények között a gyülekezetek ajtajait sem lépték (léphették) volna át, és most Krisztusért élnek. Mivel létrehoztunk egy olyan helyet az ő kúltúrájuk számára, ahová eljárhatnak és elfogadják őket, az életük megváltozott.

Amit megtanultunk

Öt nagyon egyszerű alapelvet tanultam meg, amik szolgálatunk alapjaiként maradtak meg e kultúra elérésében, de amik alkalmazhatóak bármilyen más szolgálatban is. Természetesen, ezek az alapelvek különbözően jelenhetnek meg más szolgálati területeken.

1. Megpróbálunk valóságosak és átláthatóak lenni a diákok felé. Ez a nemzedék gyűlöli a képmutatást. Nem szeretik a társadalmat,  mely megmondja nekik hogyan viselkedjenek és mit tegyenek, hogy beleilljenek. Nem érdekli őket a pozíción alapuló hatalom, így megpróbálunk önmagunk lenni és fenntartani a hitünket. Nem nyomjuk le a torkukon a nézeteinket és a hitünket, ellenkezőleg megéljük Jézus szeretetét.

2. Kapcsolatra van szükségünk velük. Az egyik dolog amit szeretek Jézus Krisztusban, az a kapcsolat-központúsága. Mi az, ami érdekli ezt a generációt? Milyen zenét szeretnek? Milyenek ők valójában? Nem tudod meg, ha nem mész közéjük, ha nem élsz velük. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, amely elősegíti a kapcsolatok kialakulását és mélyülését, és amelyben meg tudjuk osztani Krisztust.

3. Nagyon fontos, hogy megmaradjunk Isten-központúnak. Mindegy, mit teszünk a szolgálatban, a fókusz és a célkitűzés mindig az maradjon, hogy megosszuk Isten igazságát. Jézus Krisztusnak nyilvánvalóvá kell válnia minden módszerben és alkalomban, mellyel elérünk ezt a kultúrát.

4. Céltudatosnak lenni abban, hogy elérjük ezt az extrém kultúrát. A célvezérelt ifjúsági szolgálat (Rick Warren Purpose Driven szemlélete) szellemiségében a Sk8House-ban vannak alkalmaink arra, hogy elérjük az embereket (Deszkás fesztivál, Egészéjszakás deszkázás, bajnokságok és egy környezet hangos zenével, játékokkal és étellel), alkalmak a taníványozáshoz (hétközi deszkás estek tízperces tanításokkal, kiscsoportos foglalkozások, stb.), alkalmak a dicsőítésre (Görigyüli, kiscsoportos Bibliatanulmányozás és néhány hangos, alternatív dicsőítő zene) alkalmak kapcsolatépítésre (az események minden területének kapcsolatalapúnak kell lennie). Mindannak, amit teszünk, megvan sajátos célja, amelyet arra használunk, hogy megszervezzük a szolgálatot, átadjuk az evangéliumot és tanítványokat neveljünk.

5. Pál apostolhoz hasonlóan minden diák számára mindenné kell lennünk. Nem szolgálhatunk tovább csak a mi gyermekeink felé, megmaradva a kényelmi zónánkban. Szükséges hogy mint ifivezetők megváltoztassuk a szolgálat és az evangélizáció arculatát. Akár egy deszkás park építésével, vagy olyan központok létrehozásával  mely vonzza a diákokat, kiscsoportok fejlesztésével, vagy olyan gyülekezeti szolgálatokkal melyek tömegeket vonzanak, legyen az bármi, kell tennünk valamit, hogy elérjük őket. Nem engedhetjük őket elmenni mellettünk anélkül, hogy megosztanánk velük Istenünk szeretetét.

“Used with permission of Youth Specialties”

Eredeti cikk: Sk8House: Taking an Extreme God to an Extreme Culture


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük