Érzelmek kezelése 3.

NEHÉZ IDŐK

Ennek az alkalomnak az a célja, hogy a fiatalok megtanulják körülírni mi megy végbe bennük, akkor, amikor nehéz időkön / nehézségeken mennek át.

KEZDŐ JÁTÉK

„Felfuvalkodva”

Oszd az ifiseket csapatokba. (Ha kevesen vannak, csak két csapatba, lányok a fiúk ellen.) Ültesd le a csapatokat a terem egyik végébe, és mondd meg nekik, hogy állítsanak fel 5 párt egy váltóversenyhez. (Ha nincsenek elegen, néhány párnak többször kell versenyeznie.) Minden pár kapjon egy lufit. A jelzésedre a pároknak a nyakukhoz kell tenniük a lufit, és el kell azt szállítaniuk a terem másik végébe húzott vonalon. (A kezüket tilos használniuk. Ha a lufi leesik, újra kell kezdeniük.) Amikor átlépik a vonalat, akkor ki kell durrantaniuk a lufikat, olyan módon, hogy egymásnak feszítik a nyakukat. Miután a lufi kidurrant, vissza kell futni a csapatukhoz. Ekkor indulhat a következő pár. Az a csapat a győztes, amelyik elsőnek kidurrantja az öt lufit.

BEVEZETÉS

„Találd ki az érzelmet”

„Két héttel ezelőtt megvitattuk, hogy milyen nyomok / kulcsok segítségével ismerhetjük fel különböző érzelmeinket. A múlt héten, a pulyka-módszer segítségével arról beszéltünk, hogy miképpen jöhetünk rá arra, mi zajlik bennünk. Szeretném, ha valaki a segítségemre sietne, és felrajzolná ezt a pulykát a táblára. Ki segít nekem?”

Megjegyzés: Amikor valaki felrajzolja az ábrát a táblára, lehet, hogy nem írja oda a kulcsszavakat. Ebben az esetben írd fel a kezdőbetűket, és kérdezd meg az ifiseket, tudják-e melyik betű minek a rövidítéseként szerepel az ábrán? Ha mondják, írd ki a szavakat!

REAGÁLÁS

GONDOLKODÁS

MEGÉRTÉS

„Ma közelebbről meg fogjuk nézni a GONDOLKODÁS fázisát. Az alkalom végére mindannyian körül tudjuk majd írni, hogy mi is megy végbe bennünk, amikor nehézségeken megyünk át.”

„Mielőtt elkezdenénk, próbáljuk meg, hogy másokban fel tudjuk-e ismerni a különböző érzelmeket.”

Vigyél ehhez a feladathoz magazinokból és újságokból kivágott képeket. Olyan képek legyenek, amelyeken különböző érzelmi reakciók tükröződnek a szereplőkön. Néhány ötlet: győzelmét ünneplő atléta, kéz a kézben sétáló pár, síró gyermek, a park padján magányosan üldögélő ember, sír mellett álló alak, merülni készülő búvár, stb. Egyesével emeld fel a képeket, és engedd meg, hogy mindenki bekiabálhassa az általa felfedezett érzelmeket.

Megjegyzés: tarts meg ezek közül a képek közül néhányat az alkalom „Esetek” játékára.

BESZÉLGETÉS

„Érzelmek”

„Talán megfigyeltétek, hogy milyen könnyű sokszor a másik érzelmeit felismerni, és mennyivel nehezebb a saját érzéseinkkel tisztában lenni. Például vannak férfiak, akik úgy gondolják, hogy sírni vagy fájdalmat érezni férfiatlan dolog. Ezért nagyon nehéz számukra, ha azon kapják magukat, hogy szomorúak vagy sírhatnékjuk van.”

„Van, amikor a szeretteink kiakasztanak minket valamivel. Mivel szeretjük őket, úgy gondoljuk, hogy sohasem leszünk rájuk mérgesek. Majd, amikor felhúznak minket, akkor képtelenek vagyunk bevallani, hogy haragszunk rájuk. Sokszor ez történik Istennel is. Sokan vannak, akik megharagszanak Istenre, de ezt nem veszik észre (tudat alatt tagadják), mert úgy gondolják, hogy Istenre nem lehet haragudni.”

„A gyűlölet egy másik olyan érzelem, amit gyakran nem akarunk bevallani.”

„Két héttel ezelőtt mondtam nektek valamit, amit most is szeretnék megismételni: Nem válogathatod meg milyen érzelmek születnek meg benned, az érzések jönnek és mennek. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk őket.”

„Ez azt jelenti, hogy őszintén magunkba kell néznünk és körül kell írnunk mi zajlik bennünk, vagyis meg kell neveznünk az érzéseinket. Ebben segítségünkre lehet a korábban megismert pulykás módszer.”

ELMÉLYÜLÉS

„Esetek”

„Most lássunk néhány példát olyan emberekről, akik nehézségeken mentek át, és fel tudták ismerni az érzéseiket.”

A Bibliában a Márk 11:15-17-ben ezt olvashatjuk: „…Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket: „Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek.”

„Itt Jézus dühös volt. Ebből a történetből láthatjuk azt, hogy a harag nem mindig helytelen. Sőt vannak olyan helyzetek, amelyek ki kell, hogy hozzanak minket a sodrunkból, ha helyesen állunk a dolgokhoz.”

(Emelj fel egy lányt ábrázoló képet.) „Hilda nem érezte jól magát, és étvágya sem volt. Felismerte, hogy ez egy fontos jele valaminek, feltette magának a kérdést: „Mi történik valójában?”. Miután elgondolkodott, rájött, hogy nagyon fél az előtte álló szóbeli vizsgától, amitől már csak egy hét választotta el. Valójában az idegesség és a félelem váltották ki a rosszul létét.”

(Mutass fel egy másik lányt ábrázoló képet.) „Akárcsak Hilda, Brigi sem érezte magát valami fényesen, és ő sem tudott lenyelni egy falatot sem. Ő is rájött, hogy ezen érdemes elgondolkodnia. De neki egészen más válasza született, amikor megkérdezte magától, hogy mi is történik valójában. Brigi fülig szerelmes volt Miklósba, és ez megőrjítette. Az ő rosszul létét a szerelem váltotta ki.”

(Mutass fel egy srácot ábrázoló képet.) „Tamás teljesen a plafonon volt. Mindenki és minden az idegeire ment. Egyszer csak Tamás felfedezte, hogy ez egy fontos kulcs a számára. Amikor őszintén magába nézett és megvizsgálta, hogy mi zajlik őbenne, megértette, hogy nagyon haragszik a szüleire és magára is, mert a szülei arról beszéltek, hogy el fognak válni. Tamás mérges volt.”

„Képzeld el”

Ossz ki papírokat és ceruzákat mindenkinek. Mondd el nekik, hogy a következő percekben néhány történetet fogsz nekik felolvasni. Az a feladatuk, hogy képzeljék azt, hogy ők a főszereplők. Tartsák csukva a szemüket, amíg elhangzik a történet, és utána írják le a papírra amit éreznek.

Megjegyzés: Miután befejezték az írást, kérj meg önként jelentkezőket válaszuk felolvasására. Próbálj meg a lehető legkülönfélébb embereket megszólaltatni, de senkit se erőltess. Bátorítsd őket, hogy vegyék komolyan a játékot, mert a szituációkra adott reakcióik alapján önmagukat is jobban megismerhetik. Olvass fel annyi szituációt, amennyi az idődbe belefér. Legyen nálad papír utánpótlás azok számára, akiknek szüksége lesz rá.

  • Az 500 darabos kirakód utolsó darabját készülsz a helyére illeszteni, amikor bejön a kutyád és farkcsóválásával szétszórja a kirakódarabokat a padlón.
  • A menzán két fogás közül választhatsz. Már eljössz a tálalóablaktól, amikor ráeszmélsz, hogy fogalmad sincs mi az a zöld lé a tányérodban.
  • Egyedül ülsz a menzán (a barátaid már korábban elmentek). Ekkor odalép hozzád az a srác (vagy lány), akivel annyira szeretnél megismerkedni, hogy majd belehalsz, és megkérdezi, hogy leülhet-e az asztalodhoz.
  • Az órán elmélyülten jegyzeteled a tanár szavait, amikor a hangosbemondóba bemondják a nevedet, és azt kérik, hogy azonnal menj le az igazgatóiba.
  • Ahogy a zárható suliszekrényed felé sétálsz, észreveszed, hogy az szekrény ajtaja kis résre nyitva van. Amikor odaérsz, látod, hogy ellopták a vadi új dzsekidet.
  • Két hónapon keresztül gyakorolsz és készülsz, hogy fellépj egy „Ki mit tud”-on. Elérkezett az idő, hogy elénekeld a szólódat. Bemondják a nevedet, és lassan felsétálsz a színpadra. Felkapcsolódnak a reflektorok, és hallod, amint valaki egy zongorajátékba kezd.
  • Hazaérsz, és látod, hogy az asztalon ott hever az aznapi posta. Találsz ott egy levelet a szerelmedtől … kinyitva.
  • Az éjszaka telefoncsörgésre riadsz fel. Téged keresnek. Egy ismerősöd az, és arról értesít, hogy a legjobb barátod(vagy barátnőd) autóbalesetben életét vesztette.

ÚTRAVALÓ

„Zsoltárok”

Röviden idézd fel az útravaló célját, és jelenlegi sorozatod témáját. (A Biblia verseit és dalait olvassátok, amelyeket Dávid, Izrael legnagyobb királya írt. Ezekben a zsoltárokban Dávid őszintén elmondja Istennek legmélyebb érzéseit.)

„Két hete az 55. zsoltárból olvastunk fel részleteket. Ebben a zsoltárban Dávid szomorúságáról és csalódásáról akkor, amikor megtudta, hogy egyik legközelebbi barátja ellen fordult. Múlt héten az 59. zsoltárból olvastunk. Dávidot Saul király üldözte, mert féltékeny volt Dávidra, és ezért el akarta tetetni láb alól. A hadsereg körülvette Dávid házát. Abban a zsoltárban Dávid beszámolt félelméről. De miután beszélt Istennel, szavaiból hit és bizalom áradt.”

„Ma egy olyan zsoltárt fogunk megnézni, ami nem sokkal az előbb említett események után íródott. Saul király végigkergette Dávidot az országon. Dávid az embereivel az előhegység barlangjaiban bujkált, és egyszer bolondnak is kellett tetetnie magát a megmenekülés érdekében. Nem tudom, hogy Ti hogyan éreznétek magatokat, de én már biztosan kimerülnék érzelmileg ennyi minden után… dühös lennék, szomorú, fáradt, depis és kész lennék bedobni a törölközőt. De Dávid nem ezt tette.

Hallgassátok meg a 34. zsoltár néhány versét:

„Áldom az Urat mindenkor,

állandóan őt dicséri szám.

Az Úrral dicsekszik lelkem.

hallják ezt az alázatosak, és örülnek.

Hirdessétek velem az Úr nagyságát,

magasztaljuk együtt az ő nevét!

Az Úrhoz folyamodtam,

és ő meghallgatott,

megmentett mindattól,

amitől rettegtem.

Örömre derülnek, kik rátekintenek,

nem pirul az arcuk.

Kiáltott a nyomorult;

az Úr meghallgatta,

és minden bajából kiszabadította.

Az Úr angyala őrt áll

az istenfélők mellett, és megmenti őket.

Közel van az Úr a megtört szívűekhez,

és a sebzett lelkűeket megsegíti.

Sok baj éri az igazat,

de valamennyiből kimenti az Úr.”

(2.-8. és 19.-20. versek)

„Milyen érzéseket találtatok ezekben a sorokban? (dicséret, elbátortalanodás, sírás, félelmek, levertség, összetört szív, megbánás)Az biztos, hogy Dávid olyan ember volt, aki tudta, hogyan kell érzéseket beazonosítani.”

„Dávidnak a következő gondolatait szeretném nagyon a szívetekre helyezni: „Áldom az Urat mindenkor,” (angol fordítás alapján: „Áldom az Urat, bármi történjék is”), és „Közel van az Úr a megtört szívűekhez.”

Ezek az állítások azt mutatják, hogy Isten nagyon közel szeretne lenni hozzánk, amikor fájdalmakon megyünk keresztül. Nem érdekes, hogy mi történik az életünkben, amikor úgy tűnik senki sem foglalkozik velünk … ISTENNEK VAN GONDJA RÁNK, és segíteni akar. Ez igazán lázba hozhat minket!”

BEFEJEZÉS

„Gumiorr”

Válassz ki 3-5 fiút egy erősségi és kitartási versenyhez. (Lehetnek azok közül, akik részt vettek a nyitó játékban vagy önként jelentkezők közül. Mindenképpen idősebb fiúkat válasszál.)

A játék menete: a résztvevők előremennek, kapnak egy-egy lufit. A feladatuk, hogy 1 perc alatt a lehető legnagyobbra fújják fel a lufijukat. Miután kitágították a lufijukat, és éppen újra fújni akarnak bele, a játékvezető utasítására át kell tenniük a lufit az orrukra, és csak az orrukon keresztül szabad levegőt fújniuk azokba. (A játékvezető szükség esetén biztosíthatja őket arról, hogy a feladat kivitelezhető.) Az a győztes, aki egy perc alatt a legnagyobbra fújja a lufiját. A győztes kapjon valami jutalmat.

Befejezésként emlékeztesd őket arra, hogy az előttük álló héten próbálják meg többször elemezni gondolatban, hogy milyen érzelmek vannak bennük. Emlékeztesd őket az „Útravaló”-ban elhangzottakra.

Érzelmek kezelése 1.
Érzelmek kezelése 2.
Érzelmek kezelése 3.
Érzelmek kezelése 4.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük