Egy ember, sok férfi szolgálatában

Sokan tesznek fel nekünk olyan kérdéseket, mint például: „Hogyan vehetek részt ebben? Van egy olyan módszer, amit követve elérhetem a férfiakat? Hogyan segíthet nekem a „Man in the Mirror” (Férfi a tükörben, www.maninthemirror.org), a férfiak elérésében?

A következő, valós eseményen alapuló történet ezekre a kérdésekre ad választ, egy esettanulmányban. Remélhetőleg a történet előhoz olyan gondolatokat, amik hozzásegítenek ahhoz, hogy egymást segítve tehessünk valami csodálatosat Istenért.

A jól kiképzett személyzetünk megbízása, hogy megnövelje azon vezetők képességét és eredményeit, akik egyrészt odaadóak az emberi lelkek küzdelmében, ugyanakkor észrevették, hogy ugyanakkora szükség van a tudatos közeledésre a férfiak tanítvánnyá tételében.

Elolvasni egy könyvet

Egy 33 éves apa egy napon magához hívta Kevin fiát és ezt mondta: „Küldök neked egy könyvet. Ez a könyv megváltoztatta az életemet.” Mivel édesapja általában nem beszélt így, ez felkeltette Kevin figyelmét.

Kevin elolvasta a könyvet és észrevette, hogy milyen messzire eltévelyedett a Krisztusban való hittől. Olyan erős volt a bűn érzése benne, hogy többször le kellett tegye a könyvet olvasás közben. Észrevette, hogy semmibe vette feleségét és gyermekeit. Észrevette, hogy bálványt épített fel a munka és a pénz személyében. Rájött, hogy mindenki mást hibáztatott azért, hogy boldogtalan, ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget. Megtért.

Egy Bibliaóra kezdete

Kevin megtalálta a www.maninthemirror.org honlapot, ahol felfedezte a „Man in the Mirror” Bibliaórás videókat is. Elkezdte nézni ezeket a munkahelyén. Egyik alkalommal történt meg, hogy hátrafordult, hogy véleményt nyilvánítson a látott videóval kapcsolatosan, de rá kellett jönnie, hogy senki sincs mellette.

Ekkor jutott eszébe, hogy mindez sokkal értelmesebb lenne, ha csoportban, közösen beszélgetnének el ezekről a témákról. Elkezdte megszólítani a munkatársait, hogy társuljanak egy kedd reggeli beszélgetéshez, így hamarosan már hatan voltak. Több példányt kinyomtatott a honlapon található, beszélgetés utáni kérdésekből és elkezdtek arról beszélgetni, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni.

Az egyik téma arra buzdította a férfiakat, hogy imádkozzanak feleségeikkel. Kevin a beszélgetés közben tette fel a kérdést, hogy hányan a jelenlévők közül teszik ezt meg. Csak egyetlen ember jelentkezett. Kevin felhívta a figyelmüket ennek szükségességére, valamint, hogy ebben figyelmeztessék is egymást. Mindegyikük Isten szerinti életet szeretett volna élni, úgyhogy kaptak az alkalmon, hogy növeljék a feleségükkel való lelki intimitást.

Hamarosan mások is szerettek volna részt venni a Bibliaórákon, de Kevin irodája tele volt, úgyhogy elindított egy második csoportot szombat reggelente. Ugyanakkor egyik ember a keddi találkozóról, valamint egyik a szombatiról új csoport indításába fogtak. Így már négy csoport működött.

1$-os könyvek

Kevin erős odaadást érzett, hogy elérje a férfiakat Krisztusban. Felfedezte, hogy több könyvet rendelhet a „Man in the Mirror”-tól, mégpedig 48$-ért 50 darab könyvet. Elmondta az ötletet a lelkészének: „ha én megveszem őket, adhatunk minden gyülekezeti tagnak egy példányt, hogy hogyan lehetnek Isten szerintibb emberek, férjek és édesapák.” A lelkész nagyon megörült, éppen azért imádkozott, hogy hogyan vonja be jobban az gyülekezeti tagokat a tanítványságba. Kevin elegendő könyvet rendelt annak érdekében, hogy mindenkinek jusson.

A honlapon lévő anyag felfedezése

Kevin valósággal több hónapra lesátorozott a „Man in the Mirror” honlapján, olvasva a „Tükörbe nézve” című cikkeket arról, hogy hogyan lehet a férfiakat tanítvánnyá tenni, elmélyülni a Krisztusban való járásban, és hogyan viaskodjon gyakorlati dolgokkal. Különösen értékelte az „Új a legutóbbi 7 napban” nevű részleg, ahol mindig friss cikket olvashatott, siker történeteket, egy bibliaórai anyagot vagy éppen rádiós közvetítést. Libabőrös lett, amikor meglátta a „Mini kurzus az emberek szolgálata érdekében” című kurzust. Pont erre volt szüksége. Ráadásul még gyülekezeti esettanulmányokat is talált, amiket már kipróbáltak.

A honlapot gazdagnak találta tartalomban. Több mint 500 gyakorlati, ingyenes anyag állt rendelkezésére, annak érdekében, hogy még rendszeresebb és hatásosabb vezető lehessen. Meglepetéssel olvasta, hogy a „Man in the Mirror” tavaly több mint 15.000 vezetővel dolgozott együtt.

A könyves üzletben Kevin 10 évre szóló anyagot talált kiscsoportok vezetésére. Valamint a „Man in the Mirror” hetente 3 illetve 4 új anyaggal bővítette állományát. Valójában minden témához talált anyagot, ami csak eszébe jutott, mint például bibliai férfiasság, személyesített elhívás, valamint a hatásos édesapa 12 feladata. Az anyagok elérhetőek voltak hanganyag, videó, munkafüzet, rövid tanulmányok, ajánlott könyv, CD, DVD illetve videó kazetta formájában. Különleges segédeszközök is rendelkezésére álltak a Tanítvány-formálók, Tisztaság-megtartók, Házasság és Család területeken. A „18 órát vezetők” számára külön sorozatot alkottak. A témák különböztek a „vezető apák”-tól kezdve, a „vezető férjek”-en keresztül, el egészen a „vezető lelki tanítványok”-ig. Még egy „Man in the Mirror” sapkát is rendelt.

A szolgálat kezdete

Amikor az 1$-os könyvek megérkeztek, Kevin észrevette a hátlapon lévő, beszélgetést vezető embereknek írt útmutatást. Megkérdezte lelkészét, hogy elvállalna-e egy felnőtteknek szóló vasárnapi iskola vezetését, a fenti útmutató szerint. A lelkész nagyon örvendett, hogy Kevin ennyire előtör és éppen ezért magát Kevint bízta meg ennek a vezetésével. Kevin felkészületlennek tartotta magát, de lelkesedése felülkerekedett és igent mondott. Egy hirdetést is feltett és lelkésze bíztatására megtoldotta egy két perces vasárnap délelőtti hirdetéssel.

A gyülekezet számos, férfiak számára kihirdetett kurzust kipróbált már. Általában 30-an kezdték, majd ez lassan 3-4-re csökkent a legvégén. Kevin kellemesen meglepődött, amikor 40 férfi jött el az első találkozásra. Egyszerűen hetente megbeszéltek egy-egy fejezetet és a résztvevők hajlandóak voltak a találkozás előtt elolvasni a következő fejezetet. A beszélgetések erőteljesek voltak és mélyre hatóak, olyan gyakorlati dolgokban, amikkel minden nap lehet találkozni. Használható információt szolgáltatott. A könyv megbeszélése végén a legtöbb férfi még kitartott a találkozás mellett.

Számos feleség, akiknek férjük részt vett ezeken a találkozókon, elkezdték megállítani Staphaniet, Kevin feleségét a templomban vagy a piacon, hogy megkérdezzék: „Miről beszél a te férjed azokon a találkozókon? Minthogyha más férjem lenne, a gyerekeknek meg más édesapjuk.” „Nekem is más férjem van”, válaszolta, „úgy tudom csupán annyit tesznek, hogy felteszik a könyvben lévő kérdéseket.”

A múlt hónapban beszámoltunk Kevin történetéről, akinek megváltozott az élete Krisztus által és szerette volna ezt másokkal is megosztani. A „Man in the Mirror” bibliaórás videó közvetítéseivel kezdte, majd kiscsoportos beszélgetésekkel folytatta. Ezután, lelkipásztorával együtt egy hasznos keresztyén könyvvel ajándékozta meg a gyülekezet minden férfiját 1 $ értékben és még több kiscsoportot indított. Mindezek csak még több kérdést vetettek fel Kevinben, amikre ő mind választ szeretett volna kapni.

E-mailes anyagok fogadása

Kevin észrevette, hogy szolgálata vákuumra talált, a férfiak pedig gyorsan betöltötték. Máris nyakig benne volt ebben a szolgálatban. Tudta, hogy érez elhivatottságot Istentől, tudta, hogy a szükség nagy, tudta, hogy reagáltak az ő szolgálatára, de ugyanakkor gyengén felkészültnek érezte magát. Abban az időben Kevin feliratkozott a www.maninthemirror.org/subscribe.htm honlapon, hogy kapja a „Man in the Mirror” e-maileket. Az egyik „Heti eligazítás” nevet viselő e-mail bíztatta és ösztönözte azzal, hogy először is nincs egyedül, másodszor a felmerült gondok normálisak, és harmadszor, hogy van segítség és remény számára.

A „Man in the Mirror” heti e-mailjeiben volt egy cikk „A férfiak tanítványi programjának esete” („The Case for a Men’s Discipleship Program”) címmel. A cikk a férfiak közötti szolgálat számos lehetőségéről számolt be. Onnan indult ki, hogy ha van 100 férfi a gyülekezetedben, akkor a szolgálattal elérhető férfiak száma ugyancsak 100. Ez a gondolat szöget ütött a fejébe és megváltoztatta, ahogyan a szolgálatáról gondolkozott, valamint a saját alkalmasságáról is.

Az e-mailek valójában éppen, hogy még inkább felkészületlennek éreztették Kevint arra, hogy vezesse a gyülekezet férfijait a szolgálatra. Minél mélyebbre haladt, annál inkább tusakodott lelkileg. Nem tudta, hogyan folytassa tovább. Egyszer egy heti e-mailen megakadt a szeme: „Úgy érzed, hogy a férfiak közötti szolgálatod elakadt apró dolgokban?”.

Ez jól összefoglalja a helyzetem, gondolta. Az e-mail arra buzdította, hogy fontolja meg a továbbtanulást.

Továbbtanulás a férfiak közötti szolgálatban

Időközben Harold is, aki ugyanabban az államban lakik, mint Kevin, felfedezte a „Man in the Mirror” vezető képzését (LTC – Leadership Training Center) és részt vett egy kétnapos, illetve egymás fél napos képzésen Orlandoban, „Hogyan építsünk fel egy tartós, férfiak közötti szolgálatot?” címmel. Harold kitűzte maga elé célként, hogy minden férfit megszólítson Krisztus áldozata által a saját államában, ezzel is növelve az erősforrásokat. Pár hónappal később megszervezte a környékbeli férfiakat megszólító szolgálati képzést, a „Man in the Mirror” fakultás által. Kevin hallott róla és részt vett. Itt tanulta meg az alkotás, állandóvá tevés és megtartás mozzanatainak alapjait, egy gyülekezet alapú férfiak felé nyitott szolgálatban. Hamar felfedezte, hogy a lelkesedés megfelelő tervezettség nélkül kudarcra van ítélve. Minden lehetőségét kihasználta ennek a vezető képzésnek, és hazamenve öt embert gyűjtött maga köré, hogy kidolgozzák a férfiak szolgálatát megcélzó tervet („Men’s Ministry Action Plan”). Négyen sikeresen befejezték és beleegyeztek, hogy Kevin vezető csoportjához tartozzanak.

Megszervezni egy szemináriumot

Amint Kevin befejezte a férfiak vasárnapi iskolájának tanítását, a lelkesedés kezdett alábbhagyni. Éppen ebben az időben tanulta meg Kevin a vezető képzés által, hogy időnként új „momentum”-okat kell, hogy létrehozzon, majd állandóvá tegyen és végül meg is kell, hogy tartsa ezeket. Amint meghallotta, hogy a gyülekezete támogatna egy olyan férfiak számára szóló szemináriumot, amiből kinőhetne majd egy szolgálati csoport, ösztönösen tudta, hogy ez a következő lépés számukra. Megtudta, hogy a szemináriumot tarthatja a „Man in the Mirror” fakultás, vagy a „Tanítsd te magad” kurzuson keresztül is megoldható. Megbeszélte ezt a lelkészével és vezető csoportjával, akiknek tetszett az ötlet, és elhatározták, hogy az első alkalomra hozzanak be egy kinti személyt a fakultásról.

Isten valóban megáldotta a péntek este és a szombat reggel eltöltött közös időt. A befejező alkalommal három férfi imádkozott azért, hogy fogadhassa el Krisztust az első alkalommal és 42%-a a jelenlévőknek megvallotta, hogy nem jártak eddig az Úr útján, ezért újra elkötelezték magukat a bibliai keresztyénség mellett.

Kevin számára még lenyűgözőbb volt a tény, hogy 66%-a a férfiaknak feliratkozott a következő hat hetes kiscsoportos beszélgetésekre, valamint 72%-a a feliratkozottaknak még soha sem vett részt kiscsoportos beszélgetésen.

Részt venni a kiscsoportos képzésen

Egy pár év elteltével Kevin láthatta, hogy a férfiak bevonása a kiscsoportos beszélgetésekbe, sokkal nagyobb hatással van életükre, mint bármi más. Kiscsoportokban tanulmányozták a férfiak a Bibliát és beszélgettek könyvekről. Ugyanakkor ez volt az a hely, ahol nyitott és őszinte kapcsolatot hozhattak létre más férfiakkal. Idővel megtanultak bízni egymásban és megtanulták szeretni egymást, amikor is hitelesen megoszthatták dolgaikat egymással.

Így tehát, amikor Kevin hallott a „Man in the Mirror” vezető képzéséről (LTC), „Testvérek! Fontos kapcsolatok építése!”, elhatározta, hogy csapatát végigvezeti ezen a képzésen. A legnagyobb tanulság számukra az volt, hogy a folyamatot nem lehet erőszakkal előre mozdítani, miközben kapcsolatokat építesz. Az építéshez idő kell.

Donorként

Miközben Kevin Istent dicsőítette, Isten gondját viselte Kevinnek. Annak ellenére, hogy számos vezető úgy érzi, hogy megnehezíti az életét a mások vezetése, Kevin üzlete virágzott ebben az időszakban. Kevin szoros kapcsolatot alakított ki a „Man in the Mirror”-ral. Egyik alkalommal egy képeslapot kapott, amiben a felől érdeklődtek, hogy fogadná-e a „Man in the Mirror” egyik munkatársát, azzal kapcsolatosan, hogy havonta donorként adjon vért. Örült a munkatárs látogatásának, akivel együtt imádkoztak a szolgálatáért, majd miután megbeszélték és együtt imádkoztak a feleségével, mindketten donorok lettek. Elégtételt jelentett számára az a gondolat, hogy lehetővé tette a „Man in the Mirror”-nak, hogy elérhetőek legyenek a férfiak, ahogyan ő maga is elérhető lett a vezetői szolgálatra, valamint, hogy a férfiak megszólítani is tudják gyülekezetüket, ahogyan ő is tette.

Csatlakozás a „Man in the Mirror” vezető csoportjához

Kevin hallott a „Man in the Mirror” elkövetkező terveiről, amiben olyan vezetői csoportot szeretne felépíteni, ahol lehetséges az e-mail nevelés, az online edzés, egy évenkénti találkozó Orlandoban, valamint egy honlap, ami összeköt más férfiakkal nemzeti és világi szinten.

Mint a „Man in the Mirror” vezető csoportjának egyik tagja, Kevinnek lehetősége adatik, hogy megnézze, letöltse és értékelje más férfiakat vezetők gyakorlatát. Például, ha egy nagy összejövetelt szeretett volna szervezni, akkor letölthet mindenféle „hogyan”-t a húsvásárlástól elkezdve, a hangosításon keresztül, egészen a logisztikai megszervezésig. Ezzel több mint 50 órás munkát spórol meg.

Örömmel vette tudomásul, hogy a vezető csoport része lesz a Nemzetközi Vezetők Tanácsának, amilyen vezető volt ő maga is. Így például, ha valakit Istenhez vezérelt, miközben Phoenixbe utazott repülővel, akkor elég volt csak fellépnie a honlapra és valakivel kapcsolatba hoznia az illetőt Phoenixben.

Kevin megkönnyebbült, hogy mint a vezető csoport egyik tagja, hozzáférhet a top 100 férfiak számára hasznos erőforráshoz. Nem kell utánajárnia többet, hogy az információ megbízható vagy sem. Valamint, ahogy a többi vezetőnek a csoportban, úgy az ő szavazatai is befolyásolják az értékeléseket és, ha szeretne még ismertetőt is írhat (ahogy az amazon.com honlapon).

Egyetlen szomorúsága az volt, hogy mindez 2006 közepétől kezdve lesz teljesen működőképes.

Összefoglaló

Kevin rövid idő alatt hosszú utat tett meg. Felfedezte, hogy lényegesen fontos, hogy legyen mellette egy szolgatárs, aki tanítja, neveli és aki megadja az utánpótlást. Neked is lehet egy Kevinéhez hasonló szolgálatod. Természetesen úgy fogod tervezni, ahogy a legjobban illik személyiségedhez, stílusodhoz és a helyzetedhez, mert nincs két egyforma szolgálat.

Másképpen azonban, mindegyik jól működő, férfiak közötti szolgálat hasonló bizonyos dolgokban. A siker egyik kulcsa éppen abban áll, hogy észreveszed, hogy mikor kell bevinned a szolgálatba a saját gondolataidat és mikor kell a „rendszer” szerint haladni.

A „Man in the Mirror” segíthet neked a jó úton maradni. Bíztatunk, hogy fedezd fel a honlapunkat. Hívj fel. Edzed magad. Használd ingyenes anyagainkat. Tegyél szert azokra az anyagokra, amik segítségével szolgálhatsz férfiak között. Ez egy olyan harc, amiben közösen nyerhetünk. Nem szabad, nem lehet, Isten kegyelméből nem fogunk kudarcot vallani.

Eredeti cikk: How One Man Can Start a Men’s Ministry?


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük