Dicsőítés a sejtekben

A cikkben számtalan gyakorlatban kipróbált és alkalmazott ötletet és tapasztalatot osztunk meg azzal kapcsolatban, hogyan dicsőíthetjük Istent a sejt-gyülekezetekben.

Alexa Purdy-Valentine írja Sidcup-ból:

Vegyetek elő néhány régi magazint vagy katalógust, meg néhány ollót, valamint egy kis dobozt vagy kosarat. Vágjon ki a csoport olyan képeket, amelyek tetszenek nekik, ami kellemes érzést keltenek bennük (pl. ruhák/autók/ékszerek/üdülés stb.) Beszélje meg a csoport, hogy milyen örömöt nyújt számukra a kivágott kép. Ezután fordítsd a figyelmüket az Úrra, néhány ige felolvasásával (Például Róma 1:25-től „…és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.”). Emlékeztesd a csoportot arra, hogy Isten gondoskodik ezekről a dolgokról, és élvezhetjük is ezeket az anyagi dolgokat, mivel ajándékba kaptuk ezeket. Mégis megvan a veszélye annak, hogy túlságosan belemerülünk az anyagi világba, és el kell ismernünk, hogy honnan származnak ezek az örömök. Ezután rakja a csoport a képeket a dobozba vagy kosárba, azt jelképezve ezzel, hogy ezek a dolgok jelentéktelenek ahhoz a legnagyobb ajándékhoz képest, amit Isten árasztott ránk. Fejezzétek be hálaadó imádsággal.

Egy másik javaslat:

Készülj fel egy „kreatív dicsőítés” estére, sok-sok különböző eszközt előkészítve. Például temperát, filctollat, gyurmát, ollót, ragasztószalagot, stb. Lehet valahol egy írósarok, máshol pedig hangszerek vagy CD lejátszó. Bátorítsd arra a csoportot, hogy szabaduljanak fel a gátlásaik alól, és jöjjenek Isten elé úgy, hogy önmaguk legyenek, szabadon, és minden tettükkel őt dicsőítve. Próbáljanak valami olyat tenni, amit nem szoktak. Hangsúlyozd azt, hogy érezzék jól magukat, és örvendezzenek az Urat dicsérve. Legyen ott egy Biblia is, hogy inspiráljon, és te magad is adj ötleteket, akiknek nehéz ilyenbe belekezdeni, tehát például készíts valamit gyurmából, ami egy kedvenc igeverset mutat be, vagy a kezeiddel fessél egy érzékletes képet, írj egy szerelmes levelet Istennek, énekeljetek el egy dicsőítő dalt, akár egyvalaki, akár együtt, vagy egyszerűen üljetek le és imádkozzatok. Számtalan módja van annak, hogy Isten szeretetét viszonozzuk.

Martyn írja Darlingtonból (Egyesült Királyság), a HCC gyülekezetből:

 • „Vegyetek egy rövid, vastag gyertyát. Kapcsoljátok le a lámpákat a szobában, majd gyújtsátok meg a gyertyát, és gondolkozzatok el azon, hogy miben emlékeztet a gyertya Jézusra: rezegve ég a lángja, mégis megreformálja a környezetét. Fizikálisan nem tudod megérinteni, mégis tudod, hogy létezik, mert látod a hatásait. Világít, hőt/meleget ad, rombol is, tehát erőteljes… (Egy rakat dolog juthat eszünkbe.) Ezután gyújtsatok meg még néhány gyertyát a fő gyertyáról. Magyarázd el, hogy hogyan terjed tovább a fény az emberek között… Imádkozzatok hogy olyan fény legyetek, ami Istent mutatja be, és imádkozzatok, hogy tovább tudjátok vinni a fényt más embereknek is.”
 • Ehhez kell egy bot (egy seprőnyél is megteszi), egy vörös vagy lila palást (mi egy vörös színű ajtófüggönyt használtunk), egy töviskorona (ehhez bármilyen ribizli vagy más bogyós bokor jó lesz, csak vigyázz az összekötözésnél), három hosszú szög (minél durvább és rozsdásabb, annál jobb), egy nagy kalapács, egy pohár vörösbor, és egy megtört kenyér. Ezeket el kell rejteni egy másik szobában, hogy a csoportból a többiek ne láthassák. Játsszatok le egy dicsőítő dalt, ami Jézusról szól, hogy szenvedett és a keresztre ment, a többiek pedig hallgassák meg nyitott szemmel. Egy idő után menj ki a szobából, hozd be a botot, tedd le a csoport elé középen, majd ülj le. Pár másodperc múlva menj ki a palástért, tedd le a bothoz és ülj le. Ismételd ezt mindaddig, amíg minden oda nem kerül. Majd töltsetek egy pár pillanatot elcsendesedve, utána pedig dicsérjétek Istent azért, amit Jézus tett a kereszten.
 • Válasszatok egy zsoltárt, például a 103-at. Olvassátok fel, majd kérd meg a sejtcsoportot, hogy képzeljék azt, hogy egy lakatlan szigetre utaznak el, és csak néhány igeverset vagy csak néhány szót vihetnek magukkal a zsoltárból, életük hátralévő részére, hogy abból merítsenek biztatást, vagy hogy Isten tulajdonságaira emlékeztesse őket, stb. Írják le egy papírra, és tegyék a földre a szoba közepén. Töltsetek egy kis időt (mondjuk háttérzenével), hogy elolvassátok mindazt, ami a papírokon van. Amikor mindenki befejezte, adjatok hálát mindazért, ami le van írva.
 • Gyűjts össze mindenféle tárgyakat a lakásból, szó szerint akármit! Egy-egy jusson mindenkinek a csoportban (plusz még legyen néhány a biztonság kedvéért!). Oszd ki és mindenki gondolkozzon el azon a tárgyon, és engedjétek, hogy Isten beszéljen hozzátok azok által a tárgyak által. Majd mindenki mondja el, mit kapott Istentől, ami lehet Isten valamilyen tulajdonságának a mélyebb megértése, vagy valamelyik igéről egy kijelentés, vagy még ezernyi más dolog!
 • A vezető mindenkinek készítsen levonókat. Szerepeljen rajta egy-egy indok, hogy miért nehéz ma dicsőíteni („Rossz napom van”, „XY felidegesített”, „milyen érdekes az a függöny!”). Húzzák le az indokokat, és dobjátok bele egy kukába. Ezután ossz ki új levonókat, amikre igeversek vannak nyomtatva, és amik arról szólnak, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és így tovább. Sorban olvassátok fel és adjatok hálát Istennek.
 • Mondjátok végig az ábécét, A-tól Z-ig, és kérd meg a csoportot, hogy mindegyik betűhöz mondják Isten egyik tulajdonságát! (Humor és dicsőítés együtt!) Vagy próbáld ugyanezt olyan dolgok megnevezésével, amikért hálát tudunk adni Istennek.

Töltsetek öt percet csendben, Istenre figyelve, majd mondjátok el egymásnak az eredményt. Esetleg olvass fel egy pár igeverset egy zsoltárból, mint egy gondolat-magot, mielőtt elkezditek.

 • Menjetek ki a kertbe, és mindenki töltsön el tíz percet egyedül, miközben egy-egy növényt vagy virágot vagy falevelet szemlélve elmélkedik. Utána be is hozhatják magukkal a választott tárgyat, és beszélhetnek róla.
 • Vagy csak feküdjetek a földre az égre bámulva, és társalogjatok Istennel csendesen.
 • Használjatok dicsőítő CD-ket az együtt énekléshez. Minél hangosabban van lejátszva, annál bátrabban kapcsolódnak be az emberek.
 • Olvass fel egy rövid részletet a Bibliából Jézusról, és kérj meg mindenkit, hogy írja le a saját zsoltárát, amit ez az igeszakasz ihletett. Majd mindenki olvassa fel a saját zsoltárát, és adj lehetőséget az imádságra, az egyes zsoltárokra való reagálásként…
 • Olvassátok a Jelenések 4:11-et: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.” Adj időt rá, hogy mindenki egyénileg leírjon egy ünnepélyes nyilatkozatot Jézus méltóságáról. Majd olvassák fel, mások pedig röviden imádkozzanak ezekre reagálva.
 • Csináljatok annyi helyet a szobában, amennyit csak lehet! Álljon mindenki az egyik falhoz, úgy, hogy üres legyen a padló előtte. Olvassátok végig egyszer a Jelenések 4:1-11-et, és kérd meg az embereket, hogy képzeljék el a jelenetet csukott szemmel. Képzeljék el a menny ajtaját, majd „zörgessenek” rajta! Várják meg, amíg megnyílik, majd lépjenek előre és lépjenek be az ajtón. Legyen rá idő és csend (és hely!), hogy a mennyei tróntermet is elképzeljék, majd megközelítsék a trónon ülőt. Sokan fognak úgy dönteni, hogy letérdelnek, és ezt egy erőteljes találkozásként fogják átélni Jézussal!
 • Rengeteg istentiszteleti szokást lehet használni: akár a saját felekezetetekből, vagy alternatív részleteket más felekezetektől, vagy könyvekből.
 • Írjatok együtt egy zsoltárt, dicséretet vagy lelki éneket! Valószínűleg csak a szöveget fogjátok együtt megírni, és utána egy tehetséges ember írhat rá dallamot, és megtaníthatja a többieknek a következő sejt-összejövetelen.
 • Imádkozzatok együtt Isten valamelyik tulajdonságával kapcsolatosan (a hűsége, szeretete, irgalma, kegyelme, stb.)!
 • Olvassatok fel együtt egy zsoltárt!
 • Készíts elő egy elmélkedést (pl. Csukják be a szemüket és képzeljék azt, hogy ők a Biblia egy-egy szereplője. Mondják el a konkrét bibliai története és azt, hogy hogyan érezhették magukat a szereplők. Legyen elég idő és konkrét csendes szakaszok ehhez. Lásd példának a fenti Jelenések 4:1-11-es jelenetet.)
 • Mindenki csak „Köszönöm-imádságot” imádkozzon. Ez azért jó, mert a legtöbb embernek nehéz úgy imádkozni, hogy ne fordulna át kérő imádságba, és elég nehéz feladat, hogy csak hálaadó maradjon az ima.
 • Használj valamilyen tárgyat, hogy Isten valamelyik tulajdonságára rámutass. Lehet például egy agyagdarab egy vázával együtt, miközben a Jeremiás 18:4-től olvassátok az igét, vagy az Ésaiás 64:7-et. Vagy akár kerti virágokat használhattok és a teremtő Istenről beszélgethettek.
 • Írjatok át modern változatban egy régi dicsőítő éneket (vagy írjatok új szöveget egy régi helyett).
 • Olvassátok fel a Márk evangéliumát, vagy egy másik rövid könyvet a Bibliából, mindenki egy-egy fejezetet.
 • Előkészületként egy magazinból vágj ki nagyon sok kis négyzetet a fényképekből, különböző színárnyalatúakat. Rakd egy kosárba a „konfettit”, és az összejövetelen kérj meg mindenkit, hogy válasszon egy olyan színt, ami tetszik neki. Majd álljon sorba az egész csoport, a szivárvány színei szerint. A sor két végét kapcsold össze, hogy kör legyen belőle, majd az egyes színcsoportok a fantáziájukra hagyatkozva, adjanak ki olyan hangot, ami a színükhöz illik! Említsd meg, hogy a szivárvány színei együttesen tiszta fehér fényt képeznek. Olvasd fel az 1 Mózes 1-et, a csoport pedig minden alkalommal, amikor azt a szót hallja hogy „világosság”, adja ki a saját hangjait, és lobogtassa a színes papírdarabkáit.
 • Végezzetek kreatív tevékenységet gyurmával, festékkel vagy zsírkrétával. Például, adj mindenkinek egy kis gyurmát. Kérd meg őket, hogy miközben a vezető felolvas egy igeszakaszt, csendesen imádkozzanak és elmélkedjenek. Biztasd őket, hogy csak formázgassák a gyurmát csendesen, és menet közben megfigyelhetitek, mi alakul ki belőle az elmélkedés során.

used by permission of Cell UK Ministries© 2009

Eredeti cikk:  Cell ideas: worship


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük