A szolgáló vezetés alapelvei

A szolgáló vezető igazi, istenfélő vezetést valósít meg, ahogy Krisztus is tette, maikor egy törölközőt használt, és befolyásolta, felkészítette és felhatalmazta az embereket, hogy betölthessék Isten célkitűzését és terveit. Ez mások önzetlen szolgálását jelenti, miközben olyan befolyást gyakorlunk rájuk és felhatalmazzuk őket arra, hogy Krisztus-irányultságú, céltudatos irányba fejlődjenek. Ez Jézus idejében szokatlan volt, és most is az. De ne legyen szokatlan számodra! Gyülekezeti vezetőként, vagy akár otthon, férjként, soha nem a személyiséged erejével kell hatást gyakorolnod. Ez a tisztelet kivívásáról szól, a szereteted és a törődésed által

A munkaterülettel egyenértékű gyülekezet és az erőben megnyilvánuló gyülekezet

Az erőben megnyilvánuló gyülekezet a társadalom gyógyulásának „ügynökségévé” válik, és nem a társadalom elől menekülők menhelyévé. A gyülekezet ugyanakkor nem is áll versenyben a világgal. Nem versengeni akarunk, hanem megváltoztatni a prioritásokat, hogy a család, a hivatás, a szórakozás és minden egyéb megtalálja a maga helyét.” A cikk kissé irónikusan rántja a leplet a rossz egyházi beidegződésekről, és egy olyan irányelvet mutat a mai gyülekezetek számára, amely biblikus is, és hatékony is. – Ez az a tanulmány, amit minden gyülekezeti vezetőnek el kellene olvasnia!

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (4.rész)

A piac nem akar tudomást venni az egyházról, és lekicsinyléssel kezeli véleményét. Óriási erőfeszítés hallatszani, de – ahogy mutattam – a feladat nem lehetetlen, és igenis léteznek eszközök és módszerek, hogy a nemzetközi cégek döntéshozóira hassunk. A tény, hogy nagy cégekkel szállunk szembe, nem könnyű, de nem jelenti azt, hogy értelmetlen, mert nem arra hívattunk, hogy megfutamodjunk a feladat elől. És ha sikerülne, mit éreznél? Ha a te megoldást nyújtó kezdeményező és kreatív javaslatodat elfogadta egy nagy multinacionális cég, és így milliók életére kihatással volt – úgy éreznéd, hogy hiába harcoltál?

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (3.rész)

Minden nagyobb társadalomnak egyéni átalakulási folyamata van. Az egyház úgy tudja megváltoztatni a társadalmat, hogy elsőként ő használja ezeket az eljárásokat és ezt ügyesen teszi. Éppúgy jogunk van felszólítani az igazságosságra, mint bármilyen más civil közösségnek. Az egyház akkor lesz hatékony, ha sem nem küzd, sem nem fut, hanem megoldás-centrikus, mastery-módon, tekintélyesen és jól tájékozódva közelít a problémákhoz.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (2.rész)

Az akarat tudatunknak az egyetlen olyan része, amelyet összpontosítani és irányítani tudunk, ezért segít egy helyzeten úrrá lenni. Dollármilliók ezt nem adják meg. Emberek, akik megnyerik a lottó főnyereményt, gyakran szegényen végzik, mert hiányzik belőlük a helyzet bölcs kezelése. A pénz nem teszi őket szakértővé. Egy erős test nem tesz mesterré, hacsak nincs bizonyos fizikai gyakorlás. Az atlétát legyőzheti az alkohol vagy a drogok. Az iskolázottság nem ad személyes képességet, hiszen sok művelt ember van, aki szűklátókörű és akaratgyenge. Az akaraterő sem adja meg a fölényt, mivel konokká, önfejűvé és merevvé tehet, képtelenné, hogy a változó helyzethez alkalmazkodjunk, és így eleve kudarchoz vezet. Még a vallás sem ad uralmat. Sok embert kötnek a kultuszok, a bűn, ami bálványimádáshoz és babonához vezet. Csak az alkalmazkodó, rugalmas, képzett, felkészült és fegyelmezett akarat vezet a helyzet feletti úrrá-lételhez.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (1.rész)

Az Egyháznak – Urához hasonlóan -, meg kell tanulnia jelen lenni az élet sűrűjében, felkínálva a gyógyulást és az üdvösséget, és igazságosságra hívni ott, ahol lehet. Az élethez nyíltan, egyenesen és tettre készen kell közelíteni. Ez nagyon megalázó dolog. Könnyű egy istentiszteleten álmokat kergetni, de amikor leülsz és azt mondod: „Hogyan tudok változtatni Manila helyzetén?”, erőtlennek és kicsinek érzed magad. Első pillanatra ez nem jó érzés. Kezdetben a „jelenlét” tulajdonképpen fájdalmas lehet, mivel elképzeléseink saját hatékonyságunkról kilyukadt luftballonnak látszik. Jelen lenni – gyakran  jelenti a hit krízisét. A tanítványok követték Jézust, és sok, hitet próbára tévő szituációban vettek részt, mint amikor például viharba kerültek a Genezáreti-tavon, vagy amikor az epilepsziás fiút nem tudták meggyógyítani, vagy az ötezer ember megvendégelése alkalmával. Megijedtek, de végül megtanulták, hogy mit jelent egy helyzet felett úrrá lenni. Vizsgáljuk meg, mit jelent az érzelmek vagy az élet felett úrrá lenni, és így a változás hiteles előidézőjévé lenni.