Kategória: Prédikálás

 • Charles Haddon Spurgeon

  Melyik 19. századi pásztor írt annyi könyvet, amelyek megközelítőleg 25 millió szót tesznek ki összesen, és amelyek a legnagyobb nyomtatásban megjelent könyvgyűjteményt képezik, ami csak egy keresztény szerző tollából származhat, és amely több mint 1 millió példányszámban kelt el? Melyik 19. századi pásztor rendelkezett saját könyvtárral, amelyben több mint 12.000 könyv volt, és amelyek közül…

 • Milyen a pünkösdi igehirdető?

  Mit jelent pünkösdi igehirdetőnek lenni? A kérdés hallatán talán egy bizonyos prédikációs stílus jut eszünkbe, de mivel a stílus jelenleg nem a kérdésem tárgya, inkább átfogalmazom azt. Milyen lesz prédikálásunk – akárhol is éljünk, akármilyen időben – ha részesülünk mindenben, amit a Szentírás tanít a Szentlélekről? Míg a pünkösdi igehirdetés stílusa esetenként eltérhet, történelmi erősségei…

 • Az igemagyarázó prédikáció – Összekapcsolódás napjaink posztmodern hallgatóival

  A következőkben interjút olvashatunk John Lindellel és Chris Lewisszal, a James River Assembly pásztoraival, Ozarkból, Missouri államból. John a vezető pásztor, Chris pedig az ő helyettes vezetője ennél a jól ismert mega-gyülekezetnél. John, és a JRA prédikációs csapata szenvedélyes hívei a szilárd alapokon nyugvó Igemagyarázó prédikációnak, és híresek arról, hogy mindent megtesznek azért, hogy a…

 • Micsoda név, micsoda elvárások!

  Fontos visszamenni a Szentíráshoz, hogy újra megerősítsük magunkban az igazságot, az értékeket és az Isteni látásmódot. Szinte kritikus fontossággal bír ez a mai időkben, mikor az igazságot relatívnak tartják, az értékek olyanok, akár a mozgó célpont, és a világi látásmód az egyetlen, amivel az emberek rendelkeznek.

 • A Biblikus prédikáció egy új generáció számára

  A mostani generáció minden eddigi nemzedéktől eltérő körülmények közt nő fel. A legjobb mód arra, hogy elérjük a mai nemzedéket ugyanaz, mint akármelyik nemzedéket vagy kultúrát: Isten változatlan Igéje a legjobb út. Ez az állítás arra vonatkozik, amit prédikálunk – ahogyan prédikáljuk az Igét, már egy másik dolog. Nem minden prédikátor osztja ugyanazt a nézetet…

 • A prédikáció, amely átformál: Ezek a csontok életre fognak kelni!

  James Earl Matthew azt mondta, hogy „Ahogyan azt Isten is eltervezte, a prédikáció sosem fogja elveszíteni az erejét, sem célját. Az emberi törődés változik generációról generációra, de Isten eszköze, mellyel megszólítja az emberi szükségleteket, sosem fog megváltozni.” A pásztorok sosem lehetnek alkalmasabbak arra, hogy ezt a generációt elérjék annál, mint amikor a Szentlélek kenete alatt…

 • Ragyogóan tiszta – A biblikus prédikálás etikája

  Az igehirdető személye elválaszthatatlan az igehirdetésétől – ebben különbözik a prédikáció minden más nyilvános beszédtől. A szerző sorra veszi személyes feddhetetlenségtől kezdve a szóhasználaton keresztül a plagizálásig az etikus, tehát igaz és hiteles prédikáció minden fontos szempontját. Tanulságos a Billy Graham szolgálati etikáját taglaló rész, és fontos, bár ritkán hangsúlyozott iránymutatást kapunk a hallgatóink iránti…