Hogyan öltem meg az ifjúsági szolgálatot

Krisztus arra kér, hogy te is változz meg! Túl sok lelkes fiatal álma és ifjú felnőtt elképzelése vált semmivé a gyülekezeti bürokrácia miatt, amelyet a felnőttek terveztek és vittek véghez. Túl sok felnőtt vezető látja a fiatal felnőttek programjait olyannak, mint a cukormáz a tortán, édesnek, de valójában tartalmatlannak. Sok felnőtt kényelmesebben érzi magát a szabályok és törvények társaságában, mint a fiatalok társaságában. Kevés őszinte törekvés van arra, hogy változzon a fiatal-felnőtt kapcsolat a gyülekezetekben. Nincs elég fiatal és ifjú felnőtt a gyülekezeti bizottságokban, nincs szavuk a tanácskozásokon, a vezetőségekben, hogy hitelesen tükrözzék még egy morzsányi részét is a „tortának”. A mindenféle konferenciákra való kiküldözgetések helyett magunk mellé kellene vennünk a fiataljainkat, hogy segédjeinkként mi magunk vezessük bele őket a szolgálatba, és mi magunk adjuk át nekik a kezünkben lévő stafétabotot.

Fiatalok sejtcsoportjai

A nagy vezetők és gyülekezetek komolyan veszik a kiscsoportos tevékenységeket. Példának itt van rögtön Jézus, John Wesley, vagy több mai gyülekezet Koreában vagy Észak-Amerikában. Mindegy, hogy tizenkét apostollal, énekkarral, kisebb társulásokkal, kiscsoportokkal, esetleg sejtcsoportokkal dolgoztak-e, mindegyikük felfedezte a módját annak, hogy hogyan használja ki az ezekben rejlő lehetőségeket.

Érdemes még játszani?

„Rendben! És most játszani fogunk!” Hallható moraj söpör végig az ifjúsági szobán. A diákoknak bevillan a nagyi kertjében tartott születésnapi parti harmadikos korukból. Sok idő eltelt már a „Komámasszony, hol az olló?” óta. Pedig a játékok nem csak a régmúltat idézik. Az ifjúsági szolgálatok egész Amerika szerte használnak élvonalbeli játékokat és programokat, hogy magukhoz vonzzák a diákokat, egymáshoz kapcsolják őket, hogy aztán visszajöjjenek, mert többre van szükségük. Hogyan használhatjuk úgy a tömegfelosztó, keveredős és egyéb játékokat, hogy inkább befelé hozzák a diákokat, mintsem az ajtó felé küldjék?

Az ötletorientált ifjúsági szolgálati kultúra kialakítása felé

Több mint 25 év ifjúsági szolgálati tapasztalattal a hátam mögött úgy látom, hogy a vezetőorientált ifjúsági szolgálat szinte biztos kudarchoz vezet. Szolgálatában a vezetők tanulmányozzák a bibliai alapelveket, megtanulják, amit lehet az ifjúsági szolgálatról, elfogadnak egy stratégiát, megvitatják egymás között, hogy azt hogyan lehet a legjobban végrehajtani, és ez alapján megtervezik az ifjúsági szolgálatot. Az ötletek a szervezet tetejétől lefelé áramlanak.

Az ifjúsági munka filozófiája és stratégiája 3.

Világszerte számtalan ifjúsági program működik, vannak ezek között keresztyének, politikai töltetűek, iskolai klubok, társadalmi szerveződések. Különböznek a céljukban, a tagságukban, a támogatottságukban, a programjaikban – egy dologban azonban gyakran hasonlónak bizonyulnak: tudniillik hogy irányításuk minimális stratégiával, vagy stratégia illetve annak hosszú távú terve nélkül történt. A vezetők azt mondták, hogy vannak kitűzött céljaik, de ha voltak is, ezek nem derültek ki az ifjúsági munkából, melyet végeztek. E programok nagy része nem igazán volt több, mint általuk vezetett összefüggés nélküli tevékenységek sorozata hétről hétre. Nem rendelkeztek hosszú távú tervvel, nem volt egy határozott irány, amely felé haladtak, nem volt egy cél, amely felé az utat megtervezték volna, nem volt tudatos építkezés az egyes részek, események között. Ebből eredően nagyon kevés volt az, amit megvalósítottak a terveikből, és ha elértek valamit, az sokszor a véletlenen múlott.

Az ifjúsági munka filozófiája és stratégiája 2.

Amikor az „ifjúsági munka filozófiájá”-nak felépítéséről beszélünk, akkor ezalatt nem azt kell érteni, hogy egyszerűen kölcsön vesszük valakinek a gondolatait, véleményét és egy ifjúsági programot építünk azok köré, hanem magunknak kell elgondolkodnunk a saját életünk, a szolgálatunk és a ránk bízott fiatalok életének irányán és értelmén.