Mire vágynak a kamasz lányok?

Mire vágynak a kamasz lányok? Kérdezz meg tíz lányt, s tíz különböző választ fogsz hallani! De egy kilencedikes lánytól hallottam mostanában valamit, ami elgondolkodtatott. Arról beszélt, mennyire zavarja, hogy sok barátja nem hajlandó többet részt venni az ifjúsági órák játékaiban. „Félrevonulnak és leülnek. Úgy érzik, mindenki őket nézi. Úgy érzik, a fiúk nem szeretnék, ha beállnának a játékba, s csak útban vannak.”

Megérteni a világot a történetek segítségével

Szeretem a mozifilmeket – szeretem megnézni őket, beszélgetni és olvasni róluk. A mozi a nagy erő, kegyelem és élénkség műfaja. Mint minden emberi kultúrában, ez az ajándék is Istentől származik, még ha bukott világba érkezik is. Talán ez az ajándék különösen a bukott világnak szól, amióta bukottságunk kiélezi Isten csodálatos ajándékai iránt érzett igényünket. Az a tény, hogy Isten képmására vagyunk teremtve, azt jelenti, hogy a kreativitás lényünk alapvető része, vagyis nem élhetjük le emberi életünket teljesen a művészet kegyelme nélkül. A művészet nem egy megkérdőjelezhető érték egy elveszett világban, hanem annak kifejeződése, hogy kik vagyunk mi, mint Isten teremtményei. Kálvin az Institúcióban figyelmezteti Isten embereit, hogy ne nézzék le az igazságot, „bárhol jelenjék is meg, hacsak nem akarnak szégyent hozni a Szentlélekre.” Ez egy nagyon kijózanító elgondolás. Minthogy minden igazság Isten igazsága, így a kegyelmet, kreativitást és szépséget is Isten ajándékaként kell megragadnunk, még ha olyan köntösben is közelednek hozzánk, amelyek meghasadtak. Minden művészet, mint az élet minden formája, megromlott a bűneset által. Azonban, amikor azzal dacolunk, hogy elutasítjuk a művészetet, kreativitást és kultúrát, ez olyan, mintha meg akarnánk szégyeníteni a Teremtőt, még ha úgy érezzük, hogy ez becsületessé tesz bennünket. A Bablilonról szóló mozifilmek babiloni elképzeléseket és értékeket ábrázolnak, de mivel a babiloniak Isten képére lettek teremtve, az ő filmjeik is kifejeznek egyfajta kreativitást, bepillantást abba életbe és valóságba, amelybe bele vannak ágyazva részlegesen, Isten mindenkire kiterjedő kegyelme által. A filmművészet iránti szeretetem úgy nőtt, ahogy a szemeim jobban hozzászoktak a kegyelem pislákoló fényére, amely átragyogja posztkeresztény világunk művészetet.

Kalandtúra, közösségépítés és evangélizáció – Egy nem szokványos missziós lehetőség

A missziós erőfeszítéseim csúcspontja az elmúlt évtizedben a „Noé Bárkája”, keresztény rafting túrák és kalandtúrák szervezése volt Buena Vistában, Coloradoban, ahová több száz fiatal jött el. Rengeteg izgalmas pillanatot éltünk át, mint amikor a 4-es veszélyességi fokú vadvízen eveztek a diákok, vagy amikor leküzdötték a tériszonyukat, amikor a felértünk a Colorádó hegység ötvennégy 4300 méteres hegyei közül az egyiknek a tetejére, és kiálltak a szikla szélére, és lenéztek a mélységbe messze alattunk és „rappeling” feladatokat csináltak.

Internetforradalom és az ifjúsági szolgálat

Az ifjúsági munkások számára az Internet kiemelkedő fontosságú, hiszen a diákjaik teszik azt ennyire népszerűvé. A legtöbbük számára a net életstílus. S ez a generáció a modemek és e-mailek nélküli világot – amiben te és én felnőttünk – kőkorszakinak tartja. Szóval akár van otthon Interneted, akár nincs, jó, ha figyelmet fordítasz arra, amit Quentin Schultze, kommunikációs szakember fog mondani az alábbi interjúban. Hiszen az Internet gyorsan a kommunikáció eszközévé válik a tizenévesek között. S ha egy hullámhosszon akarsz velük maradni, lépést kell tartanod a nyelvvel.

Ifjúsági munka egy digitális korban

Az új technikák milyen hatással vannak az ifjúsági munka gyakorlatára: mint pl. hogyan használjuk az internetes társasági oldalakat a tinédzserekkel való munkában, és ezen belül is, hogyan találjuk meg az ilyen jellegű munkának a biztonságos és megfelelő módjait egy ismeretlen területen? De emellett az is kérdés, hogy milyen hatással van a fiatalokra ennek a digitális világnak a fejlődése. Pl. mennyiben gyakorol más hatást egy fiatal, kialakulóban lévő személyiségre az, hogy egy teljesen más virtuális világot képes létrehozni online? Mi történik, ha ez a virtuális én „reálisabbnak” tűnik, minta valóságos én?