Fiatalok sejtcsoportjai

A nagy vezetők és gyülekezetek komolyan veszik a kiscsoportos tevékenységeket. Példának itt van rögtön Jézus, John Wesley, vagy több mai gyülekezet Koreában vagy Észak-Amerikában. Mindegy, hogy tizenkét apostollal, énekkarral, kisebb társulásokkal, kiscsoportokkal, esetleg sejtcsoportokkal dolgoztak-e, mindegyikük felfedezte a módját annak, hogy hogyan használja ki az ezekben rejlő lehetőségeket.

Kiscsoportos tanítás a lelkész vasárnapi prédikációja alapján

Sok nagyszerű módja van a kiscsoportos tanmenet készítésének. Személy szerint abban hiszek, hogy a legjobb, ha a vasárnapi prédikációra építjük a kiscsoportos tananyagot. Viszont a tananyagnál is sokkal fontosabb a tagok életében végbemenő átformálódás – aminek a folytatása az elveszett, szükségben levő világ evangelizálása Jézus Krisztusért.

Hogyan indítsunk és vezessünk bibliaköröket?

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy segítsen a bibliakörök létrehozásában, vezetésében, alakításában, növekedésében és irányításában a „kis köröktől” (4-10 fő) a nagyobbakon (10+ fő) át egészen a nagyon nagyokig (100+). Az alapelv kicsire és nagyra egyaránt ugyanaz, a különbség csak abban van, hogy hogyan vezetjük, illetve hogyan építjük fel azokat. A „szabályos” bibliaóra alatt kevesebb beszélgetés, több tanítás van, míg a „kis” csoportokban több a beszélgetés és kevesebb a formális tanítás. A nagyobb bibliaórákon van formális tanítás, és utána kisebb csoportokba oszlanak, míg természetesen mindegyik fajta megegyezik abba, hogy Biblia-központú, és hívő, alaposan felkészült tanítói vannak.

Az új reformáció kulcsa: a házi gyülekezetek – Felszentelt házak, amelyek megváltoztatják a világot

Isten folyamatosan változtatja az egyházat, s ez meg fogja változtatni a világot. Szerte a világon keresztények milliói vannak tudatában annak, hogy a globális viszonyok reformációja a küszöbön áll. Vallják, hogy az Egyház jelenlegi helyzete megakadályozza, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Isten szeretné látni. Meglepő módon egyre több gyülekezetben, egyre több vezető és missziómunkás hallja és érti hasonló módon Isten szavát. Az alábbi tizenöt tézisben ezek egy részét szeretném összefoglalni, s meg vagyok győződve arról, hogy ez a rövid lista visszatükrözi azt, amit Isten Szentlelke ma az Egyházban munkál világszerte.

A változás által történő segítségnyújtás egyéneknek és házicsoportoknak

Több változási modell is létezik, és a legtöbbjük csak bizonyos körülmények között működik. Nincs egyetlen jó módszer, vagy olyan formula, amibe belezsúfoljuk a részleteket és mindig megfelelő változás történik. De van egy rugalmas megközelítés, ami alkalmazkodni tud az egyéni szükségletekhez. Úgy fogjuk nevezni, hogy „a dinamikus változási modell”. Az emberek akkor motiváltak, amikor: meg vannak győződve a kitűzött célok helyénvalóságáról és sürgősségéről; hajlandóak beismerni az azokkal ellentétes cselekedeteiket, hozzáállásukat vagy értékeiket; elkötelezettek és vágynak cselekedni és fenntartani a cselekvést a célok elérése érdekében, attól függetlenül, hogy mások mit tesznek, mit nem tesznek, vagy mit gondolnak. Ennek a leírásnak a fő értéke az, hogy magában foglalja a megfelelő cselekedeteket ÉS a belső ösztönzést is, amely állandósítja azt a bizonyos cselekedetet vagy magatartást. Természetesen a motiválás korai szakaszában szükség van érzelmi támogatásra is, hogy fenntartsuk a kilátásokat és elősegítsük a cselekvést.

A sejtgyülekezetek működése

Az egyházi élet több megfigyelője jutott el arra a megállapításra, hogy a házicsoportok „kifáradtak” és lagymatagok lettek. Robert Warren azt mondja róluk, hogy „lejárt a szavatossági idejük”. A házicsoportok vagy 35 éve jöttek nyugatra más kontinensekről, ahol mindig is jellemző volt rájuk az akítv evangelizálás, és a gyülekezetnövekedés illetve a pezsgő gyülekezeti közösségi élet alapjai és építőkövei voltak. Mi azonban a saját pásztor-központú egyházunkban alkalmaztuk ezeket. Christian Swartz a „Természetes gyülekezetfejlődés” című könyvében beszámol az 1000 gyülekezetről végzett átfogó nemzetközi felméréséről, ami azzal a céllal történt, hogy megállapítsa a minőséget és a növekedést meghatározó tényezőket. A 157 elemzett tényezőből az egyetlen kimagasló összefüggés a minőség és a növekedés között a „szándékosan szaporodó kiscsoportok sejtjei” voltak.