Bűn-e a maszturbáció?

A maszturbáció valószínűleg a legtöbbet vitatott és legkevésbé megoldott szexuális témák egyike az egyházban. A maszturbációról alkotott vélemények és nézetek, hatásai és főleg lelki következményei valószínűleg már a kezdetektől jelen volt az egyházi életben.

Valójában nem tudjuk egyértelműen rámondani magára a maszturbációra, hogy bűn, hiszen a Biblia sohasem használja magát a szót, és még utalásképpen sem beszél róla. Egyértelmű, hogy a Biblia behatóan fogalakozik a szexuális erkölcstelenségekkel, perverziókkal és az ehhez hasonlókkal, de a maszturbációt sohasem sorolja egyik konkrét kategóriába sem. Mivel a Szentírás hallgat róla, valóban a bűnök közé kell, hogy soroljuk a maszturbációt? Ha nem, akkor van-e mód arra, hogy Isten dicsőségére és Isten országának az építésére legyen használható?

A kérdés mélybeható választ igényel. Az egyház történelme során számos vélemény ütötte fel a fejét, akár lebecsmérelve önkielégítésként és „onanizmusként”, akár pedig Isten szemében nem a legjobbnak, de nem is legrosszabbnak titulálva. Mindkét véleményt hibásnak találom. A kérdések áradatában nehéz egyértelmű választ találni, és ezzel a gonddal a fiatalok már rég viaskodnak. Észrevételeimet az ezzel a témával vívódó fiataloknak intézem, illetve azoknak a szülőknek vagy gondoskodó felnőtteknek, akik segíteni szeretnének.

Onanizmus? A Biblia és a maszturbáció.

Teológusok régóta vitáznak azon, hogy az Ónán bűne a maszturbáció volt-e az 1Mózes 38, 8-10-ban. A szöveg figyelmes olvasása után egyértelmű, hogy amit Ónán fogamzásgátlásként tesz, az nem maszturbáció, hanem valójában megvonja magát Támártól orgazmus előtt. Ezt ma „megszakított közösülésnek” nevezik, és nem önkielégítésnek! Ónán ezután nem a maszturbáció miatt hal meg, hanem azért, mert nem teljesítette sógori kötelességét, nem támasztva utódot testvére özvegyével. Ezt később Mózes törvénykönyve világosan ki is fejti (5Mózes 25, 5-6).

Nincs olyan bibliai igehely, amely gyakorlati megoldást nyújtana a maszturbációra. Egyéb kérdésekben, mint például étel, ital, szórakozás stb. Isten megengedett egy bizonyos, kereteken belüli mozgásteret. Az ilyen kereteken belül lehet (és szerintem kell) a maszturbációt is nézni, mint annak a szexuális feszültségnek az egészséges feloldását, ami kamaszokban jelenik meg az ember életében. Én a maszturbációnak arra az „Isten adta” módjára összpontosítok, ami segít a fiatalok testében felgyűlt szexuális feszültségek feloldásában, irányítva ezzel gondolkozásukat, hogy Istent tudják dicsőíteni értelmükkel és testükkel. Magam is az lévén, a férfiakra koncentrálok, de a maszturbáció elve megfelelőképpen alkalmazható a nőkre is. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a „lányok ilyet nem tesznek” – ez nekik is ugyanolyan probléma, mint a fiúknak.

A kamasz fiúk, mint „hormongyárak”

Egy férfi élettartamának ideje alatt két alkalommal történik meg a tesztoszteron hormon nagymértékű kiáradása. Az első születés előtt, amikor a genetikailag meghatározott tesztoszteron-áradás a magzatot fiúvá változtatja. A második pedig valamikor 9 és 14 év között történik, ami segít abban, hogy a gyermeki testből, férfi test fejlődjön ki. A tesztoszteron és a növekedést előidéző különböző hormonok befolyása következtében a gyermek gyors növekedést észlel magán, szélesedik a válla és egyéb nagymértékű izomzati és csontozati változásokon megy keresztül, vastagodik a hangja (ami a kamaszkori mutálást jelenti), szőrzet nő ki az arcán, a hónalján, az ágyék tájékán, valamint méretében és funkciójában fejlődik a pénisz, a here és egyéb nemi szervek.

Ez a nagymértékű tesztoszteron kiáradás nagy részben felelős azért, hogy a fiú felfedezze szexuális irányultságát. Nem csupán a teste változik hatalmas lépésekben, hanem olyan területek felé is elkezd vonzódni, amik azelőtt számára felderítetlenek voltak. Ha nincs kellőképpen felkészülve, akkor az értelmi és testi változások elsöprőek lehetnek, akár még félelmesek is. Ha az ifjú fontosnak tartja Krisztus követését a saját életében, ez az érzelmi, gondolati és szükségleti feltörés magával hozhatja egyúttal a bűnösség és szégyen súlyát is. Ez felfogható úgy akár is, hogy Istentől érkezik. Mivel azonban a szexuális irányultság nagyon erős és a fizikai feszültég pedig erőt meghaladó, akarva-akaratlanul olyan helyekre kóborolnak gondolatban, amikről érzik, hogy biztosan nem lenne helyes. Ezek megállításában azonban, erőtlennek érzik magukat. A helyzet kettős terhet ró a keresztyén kamaszra, hiszen felfedezi a maszturbáció élvezetét, ugyanakkor pedig hibásnak és szégyenteljesnek érzi tettét, amit bűnnek hisz (hiszen senki sem cáfolta ezt neki), de valójában erőtlen, hogy megállítsa.

A szülők és az egyház felelőssége, hogy fiataljainknak épeszű és gyakorlati megoldást ajánljanak fel a maszturbáció kérdésére, valami mást, mint a „ne szólj szám, nem fáj fejem” vagy a „mondj egyszerűen nemet” hozzáállást. Segítenünk kell őket abban, hogy észrevegyék, ami a testükkel történik az Isten tervének a része, ugyanakkor pedig gondolataikat, hogy érzéseiket és cselekedeteiket, a megfelelő keretek között elfogadta Isten. Valóban olyan eszközként kéne, hogy használják, ami által szabályozni és irányítani tudják önmagukat, így testükkel Istent dicsőítve.

Bibliai határok

Hol húzhatjuk meg azokat a határokat, amiket az Isten Igéje húz meg számunkra, ha olyan dologról van szó, mint az önkielégítés? Mikor elfogadható a cselekedet, és mikor csap át bűnös élvezkedésbe? Ezek lényeges kérdések, amikre becsületes és őszinte választ kell adnunk, különösen a fiataloknak, hogyha meg szeretnénk ajándékozni őket azzal, hogy szabadon fedezzék fel az Isten adta szexualitást, miközben az Isten Igéje által kitűzött szentséget sem tévesztik szem elől.

Az első szentírási „határ” az 1Korintus 6, 19-20-ban található. A szexuális erkölcstelenségről beszélve (habár minden cselekedet, ami megrontja a testet ide sorolható) Pál a következőket írja: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?  Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (Újfordítás – ford.)

Mivel a Szentírás sehol sem ítéli el a maszturbációt, mint bűnt, (mivel nem is beszél róla,) ezért ebből következtethetünk arra, hogy a maszturbáció olyan cselekedet, ami nem szakít ki bennünket automatikusan az Istennel való közösségből. Mindez összhangban van azzal a ténnyel, hogy a Szentlélek lakik a hívőben. A magányos önkielégítés nem olyan cselekedet, ami kárt tenne az egyén testében (valójában a szexuális feszültség felszabadítása elősegítheti a test jólétét), ugyanakkor pedig nem vonja maga után a test és a lélek egybeolvadását, ahogy ez megtörténik a közösülés esetében. A szexuális feszültségek felszabadulása határt szabhat annak, hogy levezetését erkölcstelen úton keressük. A testünkkel való dicsőítéshez hozzátartozik az is, hogy mindent megteszünk azért, hogy irányítás alatt tartsuk testünket. A szexualitás területén a maszturbáció lehet egy ilyen hatásos megoldás.

A második szentírási „határ” a Filippi 4,8-ban olvasható: „Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Újfordítás – ford.)

Ebben a versben a szentírási határ az értelemmel és a szellemi élettel kapcsolatos. Az egyik nehézség a maszturbációval kapcsolatosan az, hogy sok ember automatikusan azt feltételezi, hogy szexuális fantázia szükséges az orgazmushoz. Igaz, hogy szexuális fantázia használható ilyenkor, de semmi sem mutat arra, hogy az „kötelező” lenne. A választás az egyéntől függ, hogy mire gondol maszturbáció közben. Isten úgy tervezte a testet, hogy az a szexuális ösztönzésre reagáljon, nem pedig kivétel nélkül csak a tisztátalan gondolatokra. Isten széles skálájú választási lehetőséget helyezett elénk, hogy különböző ingerekre reagáljunk. Nem szükséges egy hiányosan felöltözött nőre gondolni maszturbáció közben, hanem akár még egy McDonalds ebédről is fantáziálhatunk. Ugyanígy szükségtelen a pornografikus képek nézése is. A pornográfia valójában ártalmas a tapasztalatra, hiszen a néző tudja, hogy nem teljesülhetnek be azok a képzelgések, amik lekötik pornográfia közben. Mivel a pornográfia egyértelműen a „ne kívánd” parancsolat megszegése, ez éppen, hogy becsempészi a bűnt egy olyan tapasztalatba, ami Isten dicsőségét kéne, hogy szolgálja.

Mire lehet gondolni akkor maszturbáció közben? Itt említjük az utolsó szentírási „határt”, ami a Kolossé 3,17-ben olvasható: „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” Ide kapcsolódik még a 3, 1-2 is: „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.”

A Szentírásból világos, hogy szellemi életünket tisztaságnak és örömnek kell jellemeznie, valamint még az Istenre való figyelésnek. Ezeket pedig nem a hiábavaló ígéretek tárházában kell tartani. Vagy kimagaslóan gyakorlatias a Biblia abban, hogy parancsolatait hogyan kell megélni vagy nem. Lehetséges mindent Isten iránti hálaadó lélekkel és hozzáállással cselekedni, a kezünk ügyében lévő dolgoktól függetlenül. Az építőtelepen lévő kalapács lendítése közben is ugyanúgy lehet Jézusra összpontosítani, mint belépve a templom szentjébe. A szent és profán gondolkodás között nem kéne különbségnek lennie. Minden gondolatunk Krisztus iránti engedelmességben kellene hogy történjen (1Korintus 10, 5), Istennek áldozva a hála és öröm lelkével. A problémák akkor jönnek, amikor szellemi életünk elkóborol egészséges határain kívülre, és bűnös gondolatokat ölel fel, mint a pornográfia, és más ember kívánása.

A végső határ

Ismerve a határokat, lehetséges-e maszturbálni anélkül, hogy bűnös gondolatok felé kóboroljunk? A válasz: igen, mivel Isten azzal a képességgel alkotta meg az emberi testet, hogy reagáljon fizikai ingerekre, bűnös gondolatok használata nélkül. És rendben van, ha élvezzük az örömteli érzéseket, amiket kivált.

Például, ha valaki a kedvenc ételét eszi, akkor élvezi az étel ízének az örömét. Bűnös élvezni egy tábla csokit? Nem. Akkor válik bűnné, amikor az evés cselekedete és öröme kitúrja Istent, céllá válik, ahelyett, hogy áldás lenne a szerető Istentől. Ezen a ponton, minden cselekedet, akár evés, golfozás, naplemente nézése vagy maszturbálás, túlkapássá változik és az illető a bálványimádás bűnébe esik. Amikor valaki maszturbál, akkor teste azokra az örömteli fizikai ösztönzésekre válaszol, amik hatással vannak rá – különösképpen kamasz fiúknál, akiknek a tesztoszteron- és egyéb hormonszintje a legmagasabban van, és akiknek a fizikai szükségeltük a szexuális felszabadulás kapcsán nagyon nagy.

Ha a szellemi élet irányítás alatt van, a cselekedet Istentől jövő tapasztalható áldássá válhat, semmint szégyenteljes érzéssé. A bűn nem akkor jön elő, amikor örülünk a tapasztalatnak, hanem sokkal inkább akkor, amikor a szerető és kegyelmes Isten ajándékával visszaélünk.

Mélyebbre evezve

Szükséges azonban még mélyebbre eveznünk. Új értelemmel kell megtöltenünk a tapasztalatot, hogy a dicséret és dicsőség az ajándékért az Úré legyen. Az egyik ilyen ajándék a szexualitás és az élvezet, amit Isten lehetővé tett a testünkben. Így az a természetes, hogy amikor maszturbálunk, az értelmünkkel Istenre figyelünk, hálát adva az érzett élvezetért és a szexualitás ajándékáért, ami adatott, ugyanakkor hálásak vagyunk a képességért, hogy szexuális felszabadulásban lehet részünk, illetlen szexuális kapcsolat nélkül.

Hogyan lehetséges ez a valódi életben? Vizsgáljuk meg a 14 éves „Johnny” példáját, akinek a teste a pubertáskori változásokon megy keresztül, aki ugyanakkor keresztyén, és próbál aszerint élni.

Ahogy minden fiú, ugyanúgy Johnny is behatóan kíváncsi saját testére, mindarra, ami vele történik és azokra a gondolatokra is, amik az általa ismert lányokkal kapcsolatosan kezdenek előjönni benne. Hallotta a fiú öltözőben lezajlott beszélgetéseket, de még mindig elég megfoghatatlan számára az egész. Elhatározta, hogy tiszta marad egészen a házasságig. Pár hónappal ezelőtt egy ifjúsági táborban egy tisztasági fogadalmat is aláírt. A középiskolában hallott szexuális felvilágosítás után durvának és furcsának tűnt a dolog, semmiképp sem olyannak, amiben részt szeretne venni.

A dolgok azonban megváltoztak. Ami régen még elképzelhetetlen volt számára, az most miden nap, naponta még többször is foglalkoztatja. Pár hónappal ezelőtt volt az első „nedves” álma, és habár hallott már róla, mégis elég ijesztő volt, főleg, hogy szégyellne bárkinek is beszélni róla. Az álmok elkezdenek ismétlődni, de minden alkalommal furcsább és furcsább lett, megnehezítve a bepiszkolt pizsamák és ágynemű dugdosását édesanyja elől.

Egyszer, amikor egyedül volt a szobájában és a legutóbbi álmán morfondírozott, észrevette, hogy a kezével dörzsölve a péniszét, orgazmust tud előidézni. Nagyon jó érzés volt, de rögtön utána azon kezdett el gondolkozni, hogy vajon Isten szemében helyes-e, amit cselekedett. Hallotta a többieket beszélgetni arról, hogy „kiverik maguknak”, de eszébe sem jutott kipróbálni.

Ahogy teltek a napok, Johnny észrevette, hogy a feszültség és a szükség egy újabb felszabadulásra egyre inkább nőtt benne, amíg szinte elviselhetetlenné vált. Annak ellenére, hogy nagyon jó volt, tudta, hogy amit tesz, az nem helyes és titkolnia kell szülei előtt. Ez olyan dolog volt, amit ők sohasem tudhattak meg, és ha ki is derül, úgysem értenék meg soha. Johnny soha se vett a kezébe „szennyes” könyvet vagy pornómagazint, szülei nem engedélyeztek ilyesmit a házban, de ugyanakkor soha sem szánták rá magukat, hogy a Biblia fényében elmagyarázzák az ő szexualitását, valamint, hogy hogyan tudná a legjobban kezelni a gondolatokat, érzéseket és a felszabadulás kívánságát.

Egy ifjúsági-csoport találkozón ébredt tudatára annak, hogy létezhet válasz a kérdésére. A téma a kapcsolatokról és a szexről szólt, amikor pedig a nagyobb csoport kisebb egynemű csoportokra oszlott, a maszturbáció témája is feljött. Habár sok kuncogás és nevetés kísérte, az ifjúsági lelkésznek sikerült eljuttatnia az üzenetet a fiúkhoz, hogy a maszturbáció önmagában nem bűn. Akkor válik bűnné, ha helytelenül használják. Pár nappal később, amikor hazafele tartott az iskolából, Johnny megemberelte magát és benézett ifjúsági lelkésze irodájába, tanácsért. Miután hallott a szentírási határokról és megértette, hogy Isten nem fogja elítélni azért, amit tett, Johnny új szemszögből kezdte el nézni, hogy Isten hogyan akarja vele megértetni, hogy a maszturbációt az Ő dicsőségére kell használnia. Johnny megörült annak, hogy megköszönheti Istennek a tapasztalt élvezetet. A Jézusra való figyelés és szellemi életének irányítása, miközben élvezve az érzést és Istent dicsőítve, hatalmas segítség számára és enyhíti a hamis bűntudatot is, amit eddig tapasztalt.

Ez a vélemény kevésbé elterjedt a keresztyén irodalomban, ami sokkal inkább elítéli a maszturbálást vagy éppen nem vesz tudomást róla. Ugyanígy kényelmetlen beszédtéma a legtöbb szülőnek és lelkésznek is. Úgy gondolom fontos ez a téma annyira, hogy fiunkkal vagy lányunkkal megbeszéljük.

Mennyi hamis bűntudatot enyhíthetnénk, mennyi veszélyes szexuális közeledést előzhetnénk meg, mennyi nyomorúság lenne elkerülhető, ha egyszerűen nyitottak és őszinték lennénk gyermekeinkkel, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kezeljék a legjobban növekvő szexualitásukat. Egyértelmű lehetőségeket kell adnunk nekik és megoldásokat, hogy kezelni tudják változó testüket és értelmüket.

Szükségszerű, hogy tudassuk velük, hogy a maszturbációt lehet és kell úgy használni, hogy az járható, Istendicsőítő út legyen, ami segít az újonnan elsajátított szexualitás kezelésében. A társadalom szex-orientáltságában, mi, mint szülők, ifjúsági lelkészek és más gondoskodó felnőttek meg kell, hogy adjuk a fiatal fiúknak és lányoknak a lehetőséget, hogy Isten szerinti életet éljenek ebben a perverz kultúrában. A maszturbáció, bibliai határokon belül, ezt a lehetőséget adja meg.

Ideje felállni az íróasztal mögül, ahol nagy teológiai elméleteket tudunk gyártani, és gondoskodni arról, hogy gyermekeink helyes és építő tudáshoz jussanak egy ilyen rázós témával kapcsolatban is. Legyünk felelősségünk tudatán, leküzdve félelmeinket és kényelmetlenségünket és kezdeményezzük fiunkkal és lányunkkal a beszélgetést. Istentől kapott feladatunkat kell végeznünk, mint szülők, és mint ifjúsági vezetők. Segítenünk kell a fiatalokat kormányozni a szexualitás viharzó tengerén.

Isten segítsen mindnyájunkat, hogy így cselekedjünk, a megfelelő módon és a megfelelő időben!

Dale Kaufman, 21 éve ifjúsági vezető. Michigan állam Milan városában ő az ifjúsági és családi lelkész a Free Methodist Church gyülekezetben.

“Used with permission of Youth Specialties”

Eredeti cikk: Is Masturbation a Sin?


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük