Az önkielégítés igájában vagy szabadságban

Egyszer egy szexológus előadását hallgattam. Nagyon érdekes felvilágosítást tartott a különböző szexuális viselkedési formákról. Akkor, kb. 16 éves fiatalként nagyon érdekelt, hogy mit is mond az önkielégítésről. Nagy csalódást okozott, mikor mindössze ennyivel elintézte a jelenséget: “Az önkielégítésről csak annyit szeretnék mondani, hogy felmérések szerint a nemileg érett és egészséges, nem párkapcsolatban élő felnőtt lakosság 98%-a “csinálja”, a többi 2% pedig meg megérdemli ha nem…” Magyarul: ez egy teljesen elfogadott, egészséges szexuális magatartásforma, amit minden nem párkapcsolatban élő gyakorol, feltéve ha nem tartozik ahhoz a rejtélyes módon “szűz”, talán kicsit elmebeteg vagy prűd 2%-hoz, akik nem élnek ezzel a természet adta “áldással”. Be kell valljam, engem alapvetően mindig is az a zavaró kisebbség: a 2% érdekelt: ők miért maradnak ki ebből a jóból… esetleg ők látják jól a dolgot…?

Már keresztyén fiatalként is nagyon sok tépelődést okozott nekem az önkielégítés kérdése: bűn-e egyáltalán ez, vagy sem. Egyedül nekem jelent problémát az, hogy nem tudok világosan látni ebben a kérdésben? Nagyon megzavartak az ellentétes tartalmú információk: például egy egyházi középiskola tanára szerint az önkielégítés egyenesen Isten ajándéka az ember számára. Egy lelkésztől viszont hallottam éles ostorozását, és nem is igazán a bűnnek, hanem a bűnt elkövető fiatalnak a kárhoztatását. Sokáig nem tudtam, mit is gondoljak, aztán mikor felfedeztem, mennyire megkötözöttség és bűn az életemben az önkielégítés, nem tudtam, mit is tegyek. Hosszú éveken keresztül éltem megtért keresztyén emberként a súlyos megkötözöttségek miatt depresszió, önvádlás, kisebbségi komplexusok stb. között, és igazából nem találtam igazi megoldást a problémámra; nem akadt senki, aki válaszolni tudott volna a bennem lévő kérdésekre.

Lehet, hogy meglepő, de arra szeretnélek kérni, kedves olvasó, hogy ezen a ponton állj meg egy pillanatra. Csak akkor olvasd tovább ezt a bizonyságtételt, hogy ha (hasonló problémákkal küszködve) komolyan változást szeretnél az életedben; ha komolyan világosabban akarsz látni a kérdésben, és ha neked nem jó a jelenlegi állapotod! Nagyon kérlek, hogy csak akkor folytasd, ha igazi szomjúság van a szívedben! Akkor lesz igazi változás az életedben, és Isten akkor tud hatékonyan átformálni téged!

Mi az önkielégítés? Minden olyan egyénileg végrehajtott szexuális megnyilvánulás, amely különböző módszerek segítségével nemi kielégülést (orgazmust) eredményez. A módszerek skálája elég széles: általában fantáziálás, különböző külső, erotikus hatások (pl. vizuális) és fizikai ingerek hatására következik be az orgazmus. A férfiaknál és nőknél egyaránt előfordul az önkielégítés, bár eltérő módon, és eltérő “átéléssel”; a két nem egészen másként éli át ezt az élményt. Biológiailag a férfiaknál úgymond azért “indokolt” az önkielégítés, mert a hímivarsejtek állandóan termelődnek az első magömléstől az időskorig, a hímivarsejt termelés leállásáig. Ez azonban csak egyfajta tévhit: a feleslegessé vált, ki nem ürült hímivarsejtek spontán módon kiürülnek a szervezetből: ezek az ún. spontán éjszakai magömlések. Fontos megjegyezni, hogy az önkielégítés, és főleg az azt megelőző “eltervezési”-, ill. végrehajtási szakasz jellemzője az igen magas adrenalin szint. Ez azért fontos, mert az ember pl. a számítógépes játékokat is a magas adrenalin szint eléréséért, bizonyos ideig való fenntartásáért játssza, de az extrém sportok is ezt az állapotot hívatottak előidézni, fenntartani.

Ezen felül az orgazmus pillanatában felszabadul egy endorfin nevű hormon is a szervezetben, ami morfium származék, és egyfajta kábulatot, mondhatni természetes extázist nyújt.

Miért is bűn hát az önkielégítés? Sok, nagyon jól hangzó féligazságot hallottam már ezzel kapcsolatban. Pl.: “Az önkielégítés nem érint mást- egyedül csinálom; jobb, mintha állandóan váltogatnám a partnereimet…” Vagy a szexuális szabadság jegyében egyszerűen magánügynek tartják a dolgot, esetleg felkészülésnek a későbbi házaséletre. Valaki a feszültségei levezetéseként végez önkielégítést; egyfajta oldott, eufórikus állapot elérése érdekében.

Véleményem szerint az önkielégítés bűn; (tudatos vagy tudattalan) lázadás Isten rendje ellen. Az önkielégítést “pártoló”, vagy egyszerűen megtűrő érvek mindegyike hazugság! Gyökere a szexuális “szabadság”, a “minden szabad nekem…”; az önzőség, és egyfajta lelki vakság, hamis célok, délibábok, ideálok keresése és követése.

Három nagyon fontos dolgot kell leszögeznünk:

önkielégítés = önzőség (egoizmus)

önkielégítés = hazugság (tévhitek, féligazságok)

önkielégítés = hamis célok; ideálok keresése, követése

Mit mond a Biblia? A Biblia, Isten írott Igéje hitem szerint az igazság. Ami ennek ellene mond, az hazugság. Az igazság az élő Istentől, a Biblia szerető Istenétől származik, a hazugságok pedig a “hazugságok Atyjától”, a gonosztól, a sátántól.

Az önkielégítéssel kapcsolatosan különösen sok hazugság él a köztudatban. Hangsúlyozom, hogy nem bigottság, vagy puszta vallásos meggyőződés mondatja velem ezeket a szavakat!

A Szentírásban szó szerint nem található ilyen Ige, vagy utalás, hogy “Ne végezz önkielégítést!”, vagy hogy “Mint tudjuk, az önkielégítés bűn…”, és nem olvassuk azt sem, hogy valakinek azért kellett volna Isten haragjával szembenéznie, mert önkielégítést végzett volna. Sokan ezzel magyarázzák, hogy nem is bűn. Ne felejtsük el azonban, hogy ez sincs a Szentírásban konkrétan: “Ne végezz abortuszt!”, mégis a “Ne ölj!” parancsolat egyértelmű vezetést ad minden keresztyénnek ebben a kérdésben. Három érvvel szeretném alátámasztani, hogy az önkielégítés a Szentírás szerint bűn:

1. A Biblia tartalmazza az egészséges, Isten szerinti élethez szükséges dolgokat; útmutatást kaphat az ember, hogyan is kellene élnie ahhoz, hogy boldog legyen. Utalások vannak az egészséges szexuális megnyilvánulásokra a Szentírásban: pl. a férfi és nő egymásnak teremtettsége, a házasságban való együttélés áldásai, stb. Sehol nem találunk utalást arra, hogy a Biblia mintegy “ajánlaná” az önkielégítést. Miért ne tenné ezt, ha ez valóban Isten ajándéka volna? Valószínűleg azért, mert az önkielégítés nem biblikus szexuális megnyilvánulási forma, tehát bűn.

2. A “Ne paráználkodj!” parancsolat magában foglalja azt is, hogy “Ne végezz önkielégítést!” Bár a 2Móz-ben liberálisabb gondolkodók szerint konkrétan a házasságtörésre vonatkozott a parancs, Jézus szavai a Hegyi Beszédben egyértelművé teszik a dolgot: “Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.” Mt 5, 27-28

Itt Jézus a fantáziálástól a házasságtörésig szélesíti a paráznaság bűnét. Ebben benne van az önkielégítés is, aminek a kezdete gyakran maga a fantáziálás.

3. Egy érdekes Ige az 1Kor-ból: “A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyan a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.” 1Kor 7,4 Ez az Ige kizárja az önzőséget a szexualitásból: ne gondolja senki, hogy ura, birtokosa, mintegy önkényes (ki)élvezője saját testének. Az önzőség teljesen ellentétes azzal a bibliai állásponttal, miszerint bármilyen szexuális megnyilvánulás alapja a szeretet kell, hogy legyen. Az önzőség és a szeretet teljességgel kizárják egymást ebben az esetben is; világos tehát, hogy az önkielégítés, mivel az alapvető forrása az önzőség, nem biblikus; a Biblia tanítása szerint bűn. Nem az ember javát/épülését, hanem romlását, Istentől való eltávolodását szolgálja.

Végezetül álljon itt egy nagyon egyértelmű Igeszakasz a korinthusi levélből, amely véleményem szerint összegzi a Szentírás álláspontját a kérdésben:

“Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében a mi Istenünk Lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (…) A test nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. (…) Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” 1Kor 6, 9-12. 13b. 18-20.

Milyen hatásai lehetnek az önkielégítésnek? Alapvetően kétféle (fizikális ill. szellemi) körben beszélhetünk az önkielégítés hatásairól, de ezek igazából szorosan összefüggenek. A legfontosabb hatások ill. velejáró következmények a következők:

–          Mivel alapvetően önző dolog az önkielégítés, ezért alapvetően torzítja és alattomos módon önzővé teszi egész egyéniségedet és gondolkodásmódodat. Döntési helyzetekben különösen az lesz a legfontosabb, ami az “én” számára a legjobb és legkedvezőbb. A szeretet így nagyon kevés teret nyer az életedben.

–          Az önzés másik következménye egyfajta állandó, vagy időszakos befelé fordulás– állandóan magadba fordulás, stb., mellyel a sátánnak az a fondorlatos célja, hogy egyre kevesebb időt, figyelmet fordíts Istenre, és az Ő dolgaira.

–          Az önkielégítésben sosem találod meg az igazi, teljes kielégülést; mindig több és több kell belőle. Egy hang azt súgja, hogy legközelebb majd jobb lesz, és semmiképp ne hagyj fel vele. Egy ördögi körbe kerülhetsz így, melynek lényege, hogy mindig többet- minnél többször végezz önkielégítést, ill. vegyél igénybe minél több és érdekesebb “segédeszközt”, így egyre jobb lesz. A valóságban ez is egy hazugság: ezzel a “még többet” -tel válik súlyos megkötözöttséggé az önkielégítés.

–          A különböző pornográf anyagok (újság, film, képek az Internetről stb.) rettenetesen megfertőzik az embert. Nagyon mélyen elraktározódnak az emlékezetben, és újra meg újra visszatérnek akkor is, ha nem is akarsz kifejezetten rájuk gondolni. A pornográfia teljesen egészségtelen szexualitást továbbít: a lényeg itt is a gyors kielégülés; az önzőség, és nem a szeretet! Ez a gyors, kielégülés központú közösülés, stb. véleményem szerint inkább állati, mintsem emberi.

–          A pornográfia abban is veszélyes, hogy ideálisnak tartott testalkatot, “intim méreteket” és egyéb adottságokat sugall, amelyek szintén hazugságok. Nem ezek az igazi öröm, és boldogság forrásai!

–          A pornográfia sokszor a devianciákhoz vezet! Ez egy szörnyűséges alapszabály. Előbb utóbb nem lesz elég a heteroszexualitás, és (először talán csak kíváncsiságból) belép a képbe a homoszexualitás, a pedofília stb.

–          Egy nagyon durva dolgot kell leírnom: azt hiszik egyesek, hogy ha majd lesz állandó párkapcsolatuk, ill. megházasodnak, a rendszeres “normális” szexuális élet majd egyszerűen elfeledteti velük az önkielégítést. Ez is hazugság! A házasság idejében is van több olyan időszak (pl. menstruáció ideje, szülés, betegségek stb.), amikor a pár nem lehet együtt- ilyenkor felszínre tör az egyszerű megoldás a férfi számára: az önkielégítés. Ez a korábban le nem rendezett megkötözöttség falként állhat egy házaspár közé, és beláthatatlan következményekkel járhat különösen a házassági krízisek idején.

–          Mindemellett keresztyén emberként rendkívül rossz hatása van az önkielégítésnek a lelki életedre is: egyfajta lelki vakságot eredményez, eltompulsz Isten dolgai felé, felesleges kárhoztatással és szűnni nem akaró bűntudattal kell küzdened stb.

Hosszan lehetne még sorolni a lehetséges következményeit az önkielégítésnek; ezek talán a legfontosabbak és a legveszélyesebbek.

“Akkor most mit csináljak…?” Nagyon sokszor kérdeztem már megtért keresztyén fiatalként az Urat- sokszor zokogtam teljesen megkeseredve egy-egy újabb önkielégítés után. Sokszor és sokféleképpen próbáltam letenni az önkielégítést; sok “módszert” kipróbáltam: megfogadtam az Úrnak, hogy nem teszem többé; megbántam előtte tiszta szívből; vettem úrvacsorát; elmondtam más testvérnek a dolgot (sajnos nem nagyon tudott mit kezdeni az egésszel)… mégis azt éreztem, hogy alapjában véve fogoly vagyok, és nem vagyok képes eredményesen felvenni a harcot az önkielégítéssel. Azt éreztem, hogy a legjobb lesz, ha befogom a számat, és nem küzdök ellene: szépen leélem így az életemet. Isten úgyis megbocsát, üdvözülök. Így nem kell küszködni egy életen át. Persze a felszín alatt állandóan ott mardosott a bűntudat, és meg nem szűnt a kárhoztatás. Olykor feltettem a kérdést, hogy lehet, hogy Isten nem is képes megszabadítani engem az önkielégítésből; talán nem elég hatékony Jézus váltsághalála, és nem is szeret annyira engem az én Istenem…

A saját példámon kívül sok-sok testvértől hallottam már hasonló beszámolókat. Volt, aki elmesélte, hogy azért végez önkielégítést, mert ha nem csinálja, agresszív lesz, és dühkitöréseit nem tudja környezete elviselni. Más valakit az önkielégítés megtért keresztyén emberként a homoszexualitás irányába “vezetett”. Ez abból fakadt, hogy mivel szerinte igazán csak magának tud örömet okozni szexuálisan, akkor erre legfeljebb rajta kívül egy másik fiú képes, aki tudja, mit is jelent örömet szerezni egy fiúnak / magának. Egy testvéremet a pedofília felé vonzotta a sátán az önkielégítés kapcsán- hála Istennek sikertelenül.

Nem ijesztgetés vagy dramatizálás a célom; egyszerűen szeretném, ha komolyan vennéd azt, hogy mennyire durva megkötözöttség az önkielégítés, és mennyire fontos a belőle való szabadulás!

Szabad vagyok!!! Meg vagyok győződve arról, hogy Jézus Krisztus golgotai áldozata teljes és tökéletes. Minden bűnömért és bűnödért tökéletesen eleget tett az Úr Jézus, és többé nem kell az élet egyik területén sem bűnök és megkötözöttségek alatt élni! Isten végtelen szeretete és kegyelme az, ami megszabadít az önkielégítésből is! Az élő Isten tökéletes akarata, hogy az Ő gyermekei minél közelebb legyenek Hozzá, és ne legyenek elválasztó falak Közte és közted.

Szeretném leírni, hogy engem hogyan hozott ki Isten az önkielégítésből, és hogyan teremtett újjá. Nem kizárólagosan követendő lépéseket fogok leírni; Isten mindenkinek az életében szuverén módon cselekedhet! Csupán azt a csodát szeretném megosztani veled, amit lehet, hogy más formában, de te is átélhetsz!

Már 21 éves voltam. Sok mindent megpróbáltam már, hogy letegyem az önkielégítést- mindhiába. Igazából már egy jó ideje gyakorlatilag feladtam- beismertem, hogy erősebb nálam, és nem küzdhetek a saját bensőmben rejtőző vágyak ellen. A mindennapjaim része volt az önkielégítés, és amint az szinte törvényszerű, a pornográfia is. Lassan süllyedtem egyre mélyebbre- távolodtam Istentől és a körülöttem lévő emberektől is. Alapvetően bezárkóztam, és elfojtottam, amit csak lehetett. Ezt környezetem nem vette észre, mivel alapvetően jó kedélyű és vidám maradtam- miközben a felszín alatt nagyon szenvedtem.

Egy teljesen átlagos reggel aztán belenéztem a tükörbe, és őszintén bevallottam magamnak, hogy egy nagy nulla vagyok. Egy hatalmas nagy nulla! Egyfajta mélypont volt ez, és azt hiszem, itt kezdődött el a gyógyulásom. Akkor még nagyon halványan, de ott volt bennem az akarat: ki akarok jönni ebből az egész helyzetből! Azt is tudtam, hogy külső segítségre van szükségem, mert magam nem bírok a dologgal. Felvettem a kapcsolatot egy hitben járó lelkészházaspárral, akiket Isten csodálatos eszközként felhasznált az életemben. Aztán szinte minden ment magától.

Elmentem hozzájuk. Legelőször azt mondták, hogy csak akkor “vágjunk bele az egészbe”; csak akkor kérjünk szabadulást az Úrtól, ha tényleg vágyom a szabadulásra, ha tényleg akarom, hogy vége legyen az önkielégítésnek az életemben, és tisztában vagyok vele, hogy ez a Biblia tanítása szerint alapvetően szellemi / démoni eredetű megkötözöttség. A válaszom egyértelmű volt. Leültünk hármasban, és én elkezdtem beszélni. A bűnvallás majdnem két órán keresztül tartott. Mindent el tudtam mondani- olyan dolgok is “kijöttek”, amikről nem is gondoltam, hogy bennem laknak. Ki tudtam végre mondani mindent. Elsősorban az Úrnak mondtam el a testvérek jelenlétében. Többször volt nagyon nehéz a beszéd, de Isten megerősített, hogy MINDENT ki tudjak mondani. Ez a teljes bűnvallás hatalmas lépés volt. Isten adott egyedül erőt hozzá.

A bűnvallás után a testvéreim elmondták, hogy Isten nagyon komolyan veszi a bűnvallásomat, meghallgatja, és megbocsát. Együtt mentünk az Úr elé bűnbánattal. Utána szintén még az imádságban megkötözték a Jézus nevében azokat a démonokat, amelyek az állandó paráznaságra- önkielégítésre- pornográfiára stb. csábítottak. Végül kimondták, hogy Jézus Krisztus érdeméért szabad vagyok. További megvallásokat tettünk, hogy az Úr teljes szabadítást végez bennem, és ezentúl győztes keresztyén életem lesz stb. A megvallások végeztével kértük az Urat, hogy töltsön be teljesen az Ő Szentlelkével. Szükségem volt nagyon arra, hogy az “üresen maradt ház”, amit elhagytak a démonok, telve legyen Isten jelenlétével, az Ő Szentlelkével- enélkül teljesen védtelen lettem volna a várhatóan ezután sokkal erősebb és durvább támadások ellen. Eddig is munkálkodott bennem Isten Szentlelke, de most a szabadulással még több teret kaphatott, és kiteljesedhetett bennem az Ő munkája.

Napok teltek el. Egyre csak azt éreztem, hogy levettek valami terhet a vállamról. Olyan volt ez, mikor egy dohos szobába friss levegőt engednek. Életem egyik legcsodásabb időszaka volt a szabadulásom utáni idő. Isten szépen folyamatosan mindent a helyére rakott. Helyre állította felfordult értékrendszeremet, kitörölte az emlékezetemből a sok-sok pornográf képet; teljesen megtisztított. Soha azelőtt nem éltem át ilyet. Elárasztott a szeretetével, és úgy tudtam mások felé is közvetíteni a szeretetét, mint soha azelőtt. Hiszem, hogy ez Isten Szentlelkének a munkája volt bennem és a környezetemben is. Isten megmutatta, hogy Ő valóban szabadító Isten. Teljesen kivette a szívemből az önkielégítés utáni vágyat, és minden egészségtelen szexuális vonzódást. Életemben először éltem át, hogy mit is jelent az: szabadnak lenni.

Csodás erőforrást kaptam Isten dicsőítése által- megtanított arra az Úr, hogy éljek nap mint nap a dicsőítésben rejlő erővel; hogy hódoljak neki, és imádjam Őt. Elmondhatom egy dal szövegével együtt, hogy Isten “átformált, és megváltozott minden, átformált, és véget ért a gyász”. Úgy éreztem, ha másért nem, ezért a szabadításért életem végéig dicsérhetném az Urat!

Harcok… Dicsőség legyen az Úrnak, a szabadulásom teljes és valós volt. Isten átformálta a bensőmet, és új emberként élhettem. Már a lelkészházaspár is elmondta, hogy biztosan lesznek harcok, amelyek meg fogják próbálni a hitemet a szabadulással kapcsolatban. A sátánnak nagyon nem tetszik, ha valaki megszabadul, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy újra befolyása alá vonhassa az adott embert. A gonosz legfontosabb eszköze a keresztyének ellen a hazugság. Ezzel kísértette meg az első emberpárt is (Azt hazudta, hogy Isten hazudik: “Valóban azt mondta Isten…?”). A hazugság volt az első támadás: azt próbálta elhitetni velem a kísértő, hogy ez az egész szabadulás nem is volt igaz, és csak én találtam ki az egészet. Nem kell úgy felfújni a dolgokat stb. A dicsőítéssel, és a megvallások fegyverével sikeresen visszaverhettem ezeket a támadásokat. Hangosan megvallottam, hogy az Úr győzött az életemben, és ez igaz volt, mert Jézus cselekedte ezt, aki maga az igazság.

Próbálkozott a sátán azzal is, hogy magát az önkielégítést visszahozza az életembe. Rájöttem, hogy ez ellen én is sokat tehetek- pl. nem maradtam a tv előtt, ha nem kifejezetten egy adott műsort akartam megnézni. A céltalan “szörfözés” (ide-oda kapcsolás) eredményeként az ember sokszor találhat “véletlen” olyan műsorokat, amik erotikus tartalmúak. Tudatosan kértem az Úr védelmét az olyan helyzetekre, amelyekből probléma adódhat (pl. egyedüllét, feszült helyzetek stb.). Minden rendben is volt. Tudtam, hogy ilyen hosszú időn keresztül (hónapokon át) nem lehet tisztán maradni- még fantáziálásaim sem voltak! Ez csak Isten csodája, az Ő tökéletes szabadítása. Teljesen szilárdan álltam ebben, és állok ma is.

Krízis… Hónapokkal a szabadulásom után egy este teljesen egyedül maradtam otthon. Nem tartottam ettől a korábban félelmetes helyzettől, mert tudtam, semmi probléma nem lesz- az Úr megszabadított. Lefekvés előtt hirtelen iszonyatosan erős kísértéseim támadtak, hogy végezzek önkielégítést. Valahogy másabb volt, mint azelőtt. Sokkal erősebb volt, és valahogy nem belülről jött- nem a belsőmből felszakadt vágyak voltak ezek, hanem egyfajta külső késztetés. A testem hadakozott ellene- idegen volt már nekem az a dolog. Megvallásokat tettem, dicsértem az Urat, és teljes békességgel aludtam el. Nem történt semmi baj. Hajnalban egyszer csak arra ébredtem fel, hogy orgazmusom van; álmomban, teljesen öntudatlan állapotban önkielégítést végeztem. Leírhatatlan fájdalom vett erőt rajtam. Egy pillanatig azt hittem, megőrülök. Mi történt most? Hiszen Isten megszabadított- akkor hogyan lehetséges mindez…?

Emlékszem, csak sírtam és kértem Isten bocsánatát, és hogy adjon választ, hogy is történhetett mindez.

Megértettem, hogy a nappalaimra és éjszakáimra is kérnem kell JÉZUS KRISZTUS VÉRÉNEK VÉDELMÉT! Ez ellen, a szabadulás jele ellen nem tehet semmit a sátán. Ha védelmet kérek a nappalaimra, éjszakáimra egyaránt, nem történhet baj. Meg kellett értenem, hogy valóban “soha nem leszek többé az, aki voltam rég”, és Isten valóban megváltoztatott, átformált. Ennek bizonyítékai a gyümölcsök, amiket Isten Szentlelke által terem az életemben. El kellett fogadnom, hogy az Úr terve számomra minden kísértéses helyzetben a totális győzelem. Ehhez ad mindig erőt, és ki is ment teljesen. Megtanultam dicsérni Istent a próbákért, mert ez azt jelenti, hogy szellemileg képesnek tart, hogy kiálljam azokat.

Boldog vagyok! A szabadulásom óta évek teltek el. Azóta nagyon boldog az életem. Nem kell megkötözöttségek, elfojtások között élnem. Nem kell szerepeket játszanom, és félnem, mikor tesznek fel keresztyén társaságban engem kínosan érintő kérdést. Boldogan hirdethetem, hogy Isten MINDEN MEGKÖTÖZÖTTSÉGBŐL TELJESEN MEG TUD SZABADÍTANI! (Ha velem megtette, mással ne tenné meg?!) Boldog vagyok, mert az Úr átformált- sokszor összetört és meg is erősített; mindent azért, hogy egyre inkább tudjon használni a szolgálatban. Megtanított harcolni a sátán kísértéseivel szemben; lelki fegyverzetet kaptam az Úrtól. Sokkal erősebb és durvább próbákba kerültem, mint valaha is előtte, és csodálatosan megtapasztalhattam az Úr erejét. Megértettem azonban, hogy Isten nem csinált belőlem “bábot”- az akaratomat, a tudatomat és érzelmeimet egyaránt edzi a Vele való járásban.

Csodálatos győzelmekben élem a mindennapjaimat. Voltak bukásaim is; volt, amikor túl erősnek tartottam az engem érő támadást- de ezek sem eltávolítottak az Úrtól, hanem közelebb vittek Hozzá- megaláztak az Ő színe előtt. Ha megszabadultál, és a szabadságban jársz, akkor Isten az esetleges bukásaidon keresztül is áldásokat fog rád árasztani, mert Ő nem engedi, hogy aki teljesen az Övé, a fölött a sátán egy kicsit is hatalmat vagy befolyást nyerjen! Ez csodálatos dolog.

És végül megmutatta az Úr: az élet nem csak a harcokról, meg kísértésekről szól: megtanított, hogy gyönyörködjem Őbenne. Megtanít arra, hogy a legfontosabb a Vele való állandó kapcsolattartás. Igazi értelmet kapott az életem: hogy Őt imádjam.

Vázlat… Most leírom vázlatosan, hogy mi is álláspontom szerint a szabadulás útja:

–          “mélypont” -azaz bevallom, hogy szükségem van Isten szabadítására; és akarom a szabadítást- igazán vágyom rá; tisztában vagyok azzal, hogy bennem van a probléma gyökere, és szabadulnom kell a nálam erősebb megkötöző erőktől

–          “bűnvallás” –nálam lehetőleg hitben erősebb, szellemileg érett testvérekkel az Úr előtt lenni, hangosan megvallani elkövetett bűneimet; megkötözni az engem fogva tartó erőket Jézus nevében

–          “megvallás” –megvallani az Úr tökéletes munkáját, és hogy a sátánnak és az ő próbálkozásainak többé semmi köze nincs hozzám

–          “Tölts be, Uram!” –kérni kell azt, hogy Isten Szentlelke teljesen töltse be a szívemet, hogy védelemben élhessek, és Isten legyen az egyetlen Úr a szívemben

–          “dicsőítés” –dicsőíteni Istent a szabadulásért

–          “készen a harcra” –felkészülni a rám váró szellemi harcra úgy, mint aki teljesen szabad, és alapvetően egy rajta kívül álló dologgal kell szembenéznie; elkérni Istentől a szellemi fegyverzetet

–          “áldásokban járva” –elkérni azokat az áldásokat, amik eddig nem áradhattak az életemre a megkötözöttség miatt; felfedezni Isten ajándékait, amelyeket nekem készít; – gyönyörködni az Úrban, szolgálni mások felé stb.

Készülj fel…! Készülj fel arra, hogy ha megteszed az első lépést a szabadító Isten irányába, Ő is lépni fog feléd. Készülj fel arra, hogy csodát tesz az életedben. Készülj fel arra, hogy tested a Szentlélek temploma lesz, és Isten teljes uralomra fog jutni az életedben. Két dolgot még szeretnék nagyon a szívedre helyezni:

1. A sátán a szabadulásod után nagyon sok hazugsággal próbál majd “beetetni”, pl.: “Nem is történt semmilyen szabadulás…” v. “Isten meg akar fosztani az örömtől…” v. “Szegényebb leszel, ha nem végzel önkielégítést…” v. “Nem is vagy igazán férfi, ha nem teszed meg…” v. “Isten úgyis megbocsát, nyugodtan csinálhatod…” vagy vádlások formájában: “Nézz magadra! Mindennek vége! Nem vallhatod meg senkinek, hogy újra elestél…” stb. Ezek mindegyike hazugság- a gonosz eléggé átlátszó próbálkozásai arra, hogy visszavessen a lelki fejlődésedben. Megvallásokkal, dicsőítéssel, és Isten igazságaival visszaverheted ezeket a hazugságokat.

2. Nagyon fontos, hogy mindig légy teljesen őszinte! Az Úrhoz, a testvérekhez és magadhoz is! Ha rosszul vagy, ne hazudd azt, hogy minden ok. Akkor is, ha azt éreznéd, hogy a környezeted ezt várja el tőled! A szabadulás lényege, hogy soha többé nem kell elfojtásban, álarcokat viselve járnod! Isten is csak az őszinte bűnvallással / kéréssel / hálaadással / imádással stb. tud mit kezdeni. Az őszinteség az igazság alapja, és a Biblia szerint az igazság szabaddá tesz!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük