Az internet stratégiai fronton történő használata a misszióban

A SZERKESZTŐ megjegyzése: sok adat 2003-as, mivel a cikk akkor íródott, így azok ma már túlhaladottak. Azonban a szemlélet és az üzenet nagyon fontos ma, amikor az online fejlődés messze túlszárnyalta azt, amit a cikk írója e tanulmány megírásakor sejthetett volna!

Bevezető

A frontvonalas misszió mindig kalandot és kihívást jelent az „eszközök használatára” a Nagy Missziós parancs betöltésére (William Carey szavaival élve). Az egyik ilyen eszköz az internet használata. Az egyik legizgalmasabb missziós front ma a kibermisszió területe: az IT frontvonalon történő használata a nemzetek evangelizálására és tanítvánnyá tételére. Ebben a cikkben a kultúra-közi (interkulturális) missziós weboldalakra, valamint az stratégiai online szolgálati megközelítéseket fogjuk szem előtt tartani, mint pl. a web-evangelizáció, email-tanítványság, web-alapú internet kávézók, amelyek a gyülekezetplántálás stratégiáját képezik. Ez az írás az internet-alapú missziós tevékenység benne rejlő lehetőségeit, tényleges használatait és sikeres alkalmazásait tekinti át, valamint amellett emel szót, hogy a missziós társaságoknak legyenek internet-evangelizációs részlegei, amelyeket Kibertér Területi Igazgató vezessen. Szándékosan hagytam ki a számítógépek hagyományos használatát a misszióban, vagy az egyetlen kultúrában használt internet témáját, mivel ez máshol már kellő terjedelemben át lett vizsgálva (például Leonard Sweet írásában).

Egy kis statisztika:

Világméretű Internet Népesség:

445,9 millió (eMarketer)

533 millió (Computer Industry Almanac)

2004-ben várható:

709,1 millió (eMarketer)

945 millió (Computer Industry Almanac)

Online Nyelvi Népesség (2002 szeptemberi adat):

Angol 36,5%; kínai 10,9%; japán 9,7%; spanyol 7,2%; német 6,7%; koreai 4,5%, olasz 3,8%; francia 3,5%; portugál 3,0%; orosz 2,9%; holland 2,0% (Forrás: Global Reach)

A fenti statisztikából egyértelműen látható, hogy az internet többé nem dominánsan angol nyelvű médium, hanem az ázsiai nyelvek, mint például a kínai, japán és koreai most már jelentős területet mondhat magáénak a kibertérben, csak úgy, mint a nagyobb európai nyelvek, mint például a spanyol, a portugál és a francia.

Naponta több, mint 275 millióan keresnek valamit az interneten, és az internet munkafázisok 80%-a egy keresőmotoron indul (Internetstatistics.com). A vallás az egyik legfőbb keresett téma. A „Pew Internet” (kb. „Internetes Széksorok”, a gyülekezeti, templomi padokra vagy széksorokra utal – a ford.) felmérései szerint 28 millió amerikai online úton szerez vallási információkat, három millió teszi ezt naponta, és a net-felhasználók 25 %-a keres rá vallási kötődésű témákra. A „Barna Research” becslése szerint 2010-re akár 50 millió amerikai is végezhet istentiszteletet kizárólag az internet előtt. Minden jel arra mutat, hogy az internet jelentős vallási információforrás, ahol a sok különböző kultúrájú és nyelvű emberek a magánszférájukban gyűjtik a spirituális információkat és véleményeket. Ezért ez egy olyan hely, ahol a misszionáriusoknak ott kell lenniük.

Első rész – A kibermisszió fogalma, lehetőségei és stratégiai használata

Az online evangelizáció nyilvánvaló potenciálja ellenére, a missziós számítógép használatot nagyrészt még mindig csak missziós adatbázisokban, könyvelésben, támogatás-gyűjtésben, e-mailezésben és a nyilvánosságban látják. A „számítógép a misszióban” témájú nagy konferenciákon a biztonsági kérdésekről és a hálózatépítésről vitáznak, de az nem kerül szóba, hogy az informatikus munkatársak hogyan plántálhatnának gyülekezeteket és hogyan érthetnének el még el nem ért embercsoportokat Jézusért. Ez a feladat az „igazi misszionáriusokra” marad! Ez az írás arról szól, hogy hogyan tudják a számítógép-őrültek terjeszteni az evangéliumot, és hogyan tudnak a kiber-misszionáriusok olyan helyekre is eljutni, ahová a hagyományosak nem. Arról is szó lesz, hogyan használják az internetet teológiai oktatásra kihelyezett képzés által, hogyan használják a csetszobákat online evangelizálásra kreatív megközelítésű országokban, és hogyan bizonyul hasznos stratégiának az internet kávézó az eddig el nemért embercsoportok elérésében. Ez a cikk tehát egy radikális gondolatot mutat be az információs technológiáról, mint egy frontvonalas, úttörő gyülekezetplántáló és evangelizációs szolgálatról.

Személyes részvételem

A számítógépes misszióba személyesen 1988-ban kerültem bele, egy őskori Microbee személyi számítógéppel, aminek még merevlemeze sem volt! 1991-ig segítettem az Australian BibleNet beindításában, ami a régi FidoNet hírlevél testületi csoportjához tartozott. 1994 elején, amikor a web még csak beindulóban volt, elkészítettem az egyik első keresztény weboldalt a „The Prayer Page” („Az ima oldal”) címűt, ami az első olyan weboldal volt, ahová az emberek felrakhatták az imacéljaikat és taníthattak az imádkozásról. Végül ebből alakult ki (1994 közepén) az Eternity Online Magazine, ami 1998 végéig ment, amikor megszűnt a támogatás. A csúcsán, 1997-ben az Eternity Online Magazine-nak több mint egymillió olvasója volt, és évente körülbelül ötszázan írták, hogy ezeknek az oldalaknak a segítségével megtalálták Krisztust. 2001 vége felé felvállaltam az Asian Internet Bible Institute (www.aibi.ph) munkáját, ami tizenkét ingyenes online tanfolyamot működtet, köztük a 21 modulos Harvestime („Aratásidő”) gyülekezetplántáló kurzust, azon fáradozva, hogy az ázsiai lelkipásztorok 70%-át, akik nem részesültek hivatalosan képzésben, felkészítse a szolgálatra (internetkávézók és gyülekezeti számítógépek segítségével). Jelentősebb misszionáriusokkal együttműködve dolgozom jelenleg egy olyan stratégián, ami internetkávézók beindítását célozza meg, filippínó misszionáriusokkal működtetve, eddig el nem ért ázsiai csoportok között.

A szó a kibertérben

A kiber-szörfözők általában két dolgot szoktak csinálni: szavakat olvasnak és szavakat írnak. A világháló grafikai és hang-lehetőségei ellenére, az internet még mindig főleg csak szövegalapú médium, és ez különösen a fejlődő országokban érvényes. De vajon elég ennyi? A szöveg át tudja formálni a világot? Az válasz: igen, az embereket meg tudják és gyakran meg is szokták változtatni a valós lelki/személyes szükségletet megcélzó írott szavak. Az internet egyszerűen olyan környezetbe helyezi az ilyen anyagokat, ahol az érdeklődők könnyen hozzájuk férnek a hiperhivatkozások és a keresőmotorok segítségével. Miközben alszom vagy dolgozom, az emberek elolvasnak egy cikket és megváltoznak, vagy pedig odalépnek a „Hogyan lehetsz kereszténnyé” oldalra, és valóságosan elkötelezik magukat Krisztus mellett, a számítógépük mellett ülve. Az írott szó átformálja őket, teljesen függetlenül a jelenlétemtől, kinézetemtől, sármosságomtól. Ezáltal a kiberszolgálat sokkal kisebb mértékben függ a személyiségtől, helytől, épülettől, öltözködési vagy kulturális elvárásoktól, mint a missziók többsége. Viszont nagyon is függ a kiberszolgálat az írásbeli és lelkigondozási készségektől, az oldalak közötti kiterjedt hálózatépítéstől, és az egyértelmű és könnyű használhatóságtól. A lényeg az, hogy a kereső embereket eljuttassuk azokhoz a szavakhoz, amik át tudják formálni az életüket (maximum három vagy négy egérkattintással), majd pedig továbbsegítsük és nyomonkövessük a találkozását Isten Igéjével, és beépítsük őket bátorító lelkületű online közösségekbe.

A világháló megismerése, megértése

Rendben, tehát kiber-misszionárius akarsz lenni? Ehhez mélyreható és személyes tapasztalati úton szerzett ismeretekre van szükség a kibertér természetéről, és különösen az alábbi négy alapvető fogalomról:

Először is – a világháló nem műsorszóró média. Amikor tartalmat helyeznek fel a világhálóra, azzal még nincs „kiküldve”. A tartalom ott marad, ahol van, azon a számítógépen, ahová tették, és a látogatók ahhoz a tartalomhoz a különböző kapcsolatok hatalmas hálózatrendszerén keresztül jutnak el. Valójában a világháló lehet privát, publikus vagy fél-publikus. Nem olyan, mint egy rádióállomás, amibe bárki belehallgathat. A tartalmat korlátozni lehet jelszóval, vagy láthatatlan és meg nem jelenített oldalakat is fel lehet tenni, amit a „robotok” és keresőmotorok sem találhatnak meg, valamint titkosítani is lehet weboldalakat. Ezért a világhálót nem véletlenszerű közönség számára szóló általános információk kiküldésére találták ki, hanem bizonyos szempont alapján szelektált emberek figyelmének a felhívása konkrét információkra. A különbség kritikus jelentőségű. Nincs automatikus közönség. Ha nem érted meg, hogyan vond a weboldaladhoz az embereket a linkek hálózatán keresztül, lehet hogy az eredményed nulla látogató lesz.

Másodszor, ha az evangéliumra akarod felhívni az emberek figyelmét az Interneten, akkor alapvető fontosságú, hogy értsd, hogyan navigálnak az emberek, mire eljutnak egy weboldalra. A világháló leginkább egy hatalmas könyvtárhoz hasonlít, és a szörfözők általában nem szoktak véletlenül meglátogatni weboldalakat, mint ahogy egy könyvtárban sem veszünk ki véletlenül könyveket. Leginkább valamihez kapcsolódó, konkrét érdeklődés alapján jutnak el egy weboldalra, keresőmotor vagy egy link segítségével egy kapcsolódó weboldalról vagy emailből. Az internet nem passzív dolog, mint a rádióhallgatás, hanem a szörföző mindig aktív, klikkel, rákeres, olvas, böngészik és tudatosan navigál végig a kibertérben. Vagyis a webszörföző egy saját maga által irányított kereső, akit a kíváncsiság hajt, ahogy a hiperhivatkozások kapcsolatrendszerén utazik végig. Tehát ha azt akarod, hogy valaha valaki elérjen téged, valahogy kapcsolódnod kell oda, ahol az a valaki most van. A lényeg az, hogy úgy helyezd el a weboldaladat, hogy több millió ember számára csupán egy vagy két kattintásnyira legyen. A hálózat része kell, hogy legyél, beleszövődve a kibertérbe, hogy az emberek mindenféle helyen beleütközzenek a weboldaladra mutató linkekbe. Tudnod kell valamilyen okot is adnod arra, hogy miért menjenek a te weboldaladra. A szörfözők általában két dolgot keresnek: emberi kapcsolatokat és hasznos információkat. A kíváncsiság és a közösség a világháló két hajtóereje, és a kiber-szolgálatoknak ezeknek a hajtóerőknek az energiáját kell hasznosítaniuk, ha sikeresek akarnak lenni.

Harmadszor, a világhálót arra tervezték, hogy a tudósok és a katonaság adatokat közöljön, és kifejezetten speciális információk közlésére lett kialakítva, egy nagy szórású közönség számára. Tehát a megérzéseinkkel ellentétes módon, minél speciálisabb az információd, annál több látogatód lesz a missziós weboldaladon! Ha az oldalad a „kereszténység” témakörről szól, vagy „az evangéliumról”, akkor azt fogod tapasztalni, hogy csak egy a sokmillió közül – és a tiéd a 34.218-ik a keresőmotoron. vagyis nagyon kevés látogatója lesz az oldaladnak. A legspeciálisabb és legszokatlanabb cikkeim, mint például az emberi klónozásról, a teofosztikus lelkigondozásról vagy az áldásokról és átkokról szólók több látogatót vonzanak, mint az általános tanítványsági cikkek. Ezt az alapelvet lehet látni működni az üzleti weboldalakon is. Az általános internetes vásárlási oldalakat elhagyták a vásárlók ezrei – míg a ritka könyvek árusai, az antik boltok, a márkás borok és a műalkotások kereskedői felvirágoztak. A trükk: legyenek aktuális témáid, amik nagyon speciálisak. Úgyhogy amikor Dollyt, a bárányt klónozták – azonnal írtam egy cikket az emberi klónozás keresztény szemléletéről. Azon a héten az volt az egyetlen keresztény cikk ebben a témában (a kibertérben), és hatalmas sikere volt. Vagyis, ahhoz, hogy a kiber-szolgálatodra felhívd a figyelmet, fontos építened a speciális ismereteidre és a speciális erősségeidre. Felejtsd el, hogy mindenkinek tetszeni akarjál, inkább legyenek lényeges információid, legyél egyedi és legyél konkrét.

Negyedszer, a világháló sokkal inkább a szükségekhez kapcsolódó fontos információkról szól, mintsem arról, hogy milyen képet, „image”-et mutatunk magunkról. A tartalom mindent visz! Úgyhogy legyen jó tartalmad, ami valódi szükségekre ad választ. Az emberek még egy nagyon csúnya weboldalra is felmennek, ha olyan ingyenes szoftvert találnak rajta, ami nekik is kell. A kulcsfontosságú „kattintás-tényező”, ami miatt úgy döntenek, hogy követik valamelyik linket, az, hogy a látogatók úgy érzik, hogy az oldal kapcsolódik a közvetlen szükségletükhöz. Ezek főleg kapcsolati és információs szükségletek. A kattintások „látatlanban” történnek a weboldalakra. A látogatók még nem látták az oldaladat, amikor egy arra mutató linkre kattintanak. Úgyhogy a grafikáidnak semmi jelentősége. A döntés (a kattintás) úgy történik meg, és csak úgy történhet meg, hogy az oldal tartalmára vonatkozó információkra alapoz valaki – és nem a megjelenésére. Ezért a „tök jó” stílus nem annyira fontos, mint a kapcsolat, a tartalom és az érthetőség. A Yahoo az egyik legnagyobb internetes portál, és mégis elég hétköznapi a kivitelezése. A leglátogatottabb weboldalak közül néhány csupán sima szövegből áll. Viszont minden sikeres weboldalnak nagyszerű tartalma van, gyors, hasznos, érthető és könnyű használni ill. navigálni benne. Az igazán jó weboldalak a célközönségükhöz „kapcsolódnak”, és azok szükségleteire adnak választ. Úgyhogy egy hatásos szolgálati weboldal az érdeklődési kör szerinti témába vágó, egyedi, világosan érthető, gyorsan töltődő, hasznos, könnyen kereshető, interaktív és tele van kifejezetten speciális információkkal és forrásokkal, amik ráveszik az embereket, hogy használják, újrahasználják és felfedezzék a weboldalt.

Az Internet a kreatív hozzáférésű országokban

A nemrég hozott kínai kormánydöntés, ami a Google keresőoldalhoz való hozzáférést blokkolta, azt bizonyítja, hogy a kormányok tudják és szokták cenzúrázni az Internetet és általában politikai okokból szoktak weboldalakat blokkolni. Láthatóan a kormányokat kevésbé érdeklik az olyan vallási oldalak, amik politikailag semlegesek. Az AIBI-nek sok kreatív hozzáférésű országban vannak tanulói, és eddig még nem tapasztaltunk külső beavatkozást. Habár az internetes szolgálat csak kis létszámban ér el embereket a kreatív hozzáférésű országokban, ezek általában üzletemberek vagy vezetők. Ezek a vezetők le tudják tölteni a képzési anyagokat, amit aztán megoszthatnak másokkal. Ez az, amit én úgy nevezek, hogy „alagút és tarolás” stratégia, mivel „alagutat fúrunk” valamelyik kreatív hozzáférésű országba, találunk valakit, akinek széleskörű hálózati kapcsolatrendszere van, aki aztán másokat is beszervez, és így terjed a szolgálat. Igaz, hogy óvatosnak kell lenni, mégis lehetséges hatékonyan szolgálni még olyan országokban is, mint Mianmar, ahol szigorú korlátozások alatt van az Internet. Fontos, hogy azok a weboldalak, amelyek kreatív hozzáférésű országokban szeretnének szolgálni, legyenek politikailag semlegesek, kulturálisan érzékenyek, káros információktól mentesek, és óvatosak abban, hogy milyen képet mutatnak és milyen szavakat, fogalmakat használnak. Figyelembe kell venni a sávszélességet is (mivel gyakran lassú a kapcsolati sebesség, és az emberek a letöltött és szörfözött MB után fizetnek), valamint figyelmesen át kell gondolni a nagyobb grafikák, hangok és videók használatát is. Ezekkel a kikötésekkel, az Internet nagyszerű eszköz abban, hogy elszigetelt keresztény hívőkért imádkozzunk, buzdítsuk és képezzük őket a kreatív hozzáférésű országokban. Ennek a „hogyanját” később fogom kifejteni a cikkben.

Internetes evangelizáció a missziós környezetben

Az evangelizáció gyakorlatilag csetszobákban is történhet, emailen keresztül, vagy email csoportos beszélgetéseken történő baráti evangelizálás által, és a weboldalakon bemutatott evangélium által, valamint még több tucat más online lehetőségek által. Tony Whitaker a web-evangelism.com oldalról bőségesen rendelkezik forrásanyaggal, és a web-evangelizációs útmutatóját meg lehet találni a http://www.aibi.ph/articles/webguide.htm oldalon. Az anonim (névtelen) vagy pszeudonim (álneves) email címek még a kreatív hozzáférésű országokban is lehetővé teszik a webes evangelizálást. Az utógondozást emailen küldött leckékkel, valamint letölthető Biblia és tanítványképző anyagok elérhetővé tételével lehet végezni. (lásd http://www.aibi.ph/abi/starterkit/gospel1.php). Mint minden más evangelizáció esetében is, kötelező a tisztességes eljárás. A „spamming” („szpemezés”), a tolakodó felugró ablakok (pop-up), és más megközelítési módszerek nem igazán kedveltek a legtöbb látogató számára, és ne legyen ilyen a web-evangelizációban. A web-evangelizációban az az egyedi, amilyen konkrét és fókuszált tud lenni. Évekkel ezelőtt hallottam egy statisztikát, mely szerint bármilyen közönségnek általában két százaléka bármely pillanatban a megtérés pontján áll, és kész elfogadni Jézust. Ezt igaznak találtam saját evangelizációs igehirdetéseimen, és nemrég tudtam meg, hogy ugyanez a két százalékos arány szokott igaz lenni Billy Graham evangelizációs hadjáratain is. Namármost az Interneten két százalék: az SOK embert jelent! Ez azt jelenti, hogy bármely nap 10 millió ember, aki online van, a megtérés pontján van az életében. Ha stratégiailag használod az Internetes közönség önálló kiválasztást alkalmazó természetét, el tudod érni ezt a két százalékot. Meg tudod tenni, hogy kizárólag azoknak kommunikálj, akik a Jézus melletti döntés előtt állnak. Ezt úgy teheted meg, hogy olyan címet adsz az oldaladnak, ami azokat ragadja meg, akik döntést akarnak hozni, valamint hogy ha bebiztosítod, hogy jól jöjjön ki a keresőkben. Az én evangelizációs oldalamnak egyszerűen az a neve, hogy „Hogyan lehetek keresztény” („Hogyan tudok megtérni”) („How To Become A Christian”) és azokat célozza meg, akik keresztények akarnak lenni (meg akarnak térni), de nem tudják hogyan. Minden évben több ezren olvassák el, akik egyszerűen annyit írnak be a keresőbe, hogy „hogyan lehetek keresztény”, és több tucat adja át az életét Jézusnak (1997-től 98-ig évente 500 ember hozta meg a döntését Krisztus mellett ezen az egy weboldalon). Akár igen különleges célcsoportot is megcélozhatsz, pl. egy hindi nyelvű weboldallal, amin egy bizonyságtétel szerepel és egy speciális cím, ami feltűnő a keresőkön, és a megtérés pontján állókat vonzani fogja. Az Internet mára a nem angol nyelvű scripteket is támogatja, mint pl. a tamil, a japán és a kínai. nagyon is lehetséges teljes idejű és igen gyümölcsöző internetes személyes evangélistának lenni, aki kizárólag azokkal foglalkozik, akik „megtérésre kész” kérdezőkkel foglalkozik, akik az evangélium megismerése után jelentkeznek!

Az Internet, mint missziós feltárulkozás

Szeretnél muszlim vallási vezetőkkel folytatott biztonságos párbeszédnek kitenni néhány főiskolai hallgatót? Adj nekik egy anonim email címet, és hagyd hogy nézelődjenek a muszlim hitvédők honlapjain. Szeretnél tapintatosságot tanítani a bizonyságtevésben? Vidd csetszobákba a tanulóidat. Szeretnél rávenni egy ifjúsági csoportot, hogy beleássák magukat a Szentírásba? Adj ki feladatot nekik, hogy online válaszoljanak kérdésekre, és rá lesznek kényszerülve, hogy kutatást végezzenek a válaszokhoz. Az interneten mind a misszionárius jelöltek, mind a teológushallgatók kapcsolatba kerülhetnek mindenféle kultúrájú és hitű emberrel, és ki lesznek téve a barátságos és az ellenséges embereknek is, ahol viszont kicsi az esélye a fizikai bántalmazásnak, és olyan környezetben folyik mindez, ahol a hibák nem rombolják le a szolgálatot. Mint ahogy mindenféle missziós feltárulkozás esetében, ezt is felügyelnie kell egy tapasztalt misszionáriusnak, és előre meg kell tervezni. Ezt be lehet építeni hagyományos missziós nyitást szolgáló utazásokba is, a felkészülés részeként, mielőtt megérkeznének abba az országba.

Tanulmányi sejtcsoportok, email csoportok és közös érdeklődésen alapuló online közösségek

A kiber-szolgálat egyik legnagyobb kihívása az, hogy kihozzuk az embereket az egyéni elszigeteltségükből az online csoportokba, és végül szemtől szembe találkozzanak a hitközösségekben. Az Asian Internet Bible Institute tanulói arra vannak biztatva, hogy találjanak más tanulókat is a környékükön, és tanulmányi sejteket alkossanak, ahol együtt beszélik meg a tananyagot, és imádkoznak egymásért. Általában az egyikük a folyamatsegítő és a motivátor a csapat összehívásában. A közösségeket tudatosan ki lehet alakítani online társalgások segítségével, mint amilyen pl. a YahooGroups. Az ilyen társalgási csoportokat széles körben lehet alkalmazni, mint pl. teológiai társalgások, személyes élménybeszámoló és imapontok, tanítványi csoport, online osztálytermek, földrajzilag elszórtan levő projekt vagy csapat koordinálása, gyülekezetek közötti információ megosztás valamilyen helyi szinten, közösségszervezés valamilyen ügy, alapelvek kialakítása, stb. céljából. A legsikeresebb online közösségeknek 40 és 600 fő között van a taglétszámuk. 40 alatt csak időnként, alkalomszerűen lesznek beszélgetések. 600 fő felett olyan nagy a forgalom, hogy az emberek elkezdenek leiratkozni. A jó közösségeket moderátorok kezelnek, akik tapintatosak, bölcsek, és tudják hogyan indítsanak, irányítsanak és szakítsanak meg beszélgetéseket. Sok bizonyság szól arról, hogy az ilyen online társalgások hogyan jelentettek hatalmas támogatást elszigetelt misszionáriusoknak, magányos lelkészeknek és buzgó hívőknek. [Technikai megjegyzések: a CGI és a Pearl scripts használatával elég könnyű elkészíteni vendégkönyveket, csetszobákat, társalgási táblákat. Megbízható, biztonságos scriptek találhatók itt: http://nms-cgi.sourceforge.net. A legújabb közösségi trend a weblog, közismert nevén a „Blogok”, lásd www.blogger.com. Ha igazán érdekelnek a blogok, használhatod a Movable Type –ot a dinamikus weblog élményhez. nagyobb közösségek számára a Xoops (xoops.org) egy ingyenes, könnyen installálható PHP/MySQL web portál rendszer, ami nagyon hasznosnak bizonyult az AIBI Tanulói Központnál.]

Online bibliaiskola és lelkipásztor képzés

A kihelyezett képzés keretében működő teológiai képzés hosszú évek óta jelen van a misszió területén, olyan levelező iskolák működtetésében, mint az ICI, és misszionárius rádiós utógondozással a FEBC és a HJBC részéről. A következő logikus lépés online bibliai főiskolák létrehozása. Én ezt csinálom az Asian Internet Bible Institute (www.aibii.ph) keretén belül. Az internet kávézók elszaporodása a fejlődő országokban azt is jelenti, hogy most már elérhető a web-alapú képzés a lelkipásztorok számára, gyakorlatilag Ázsia minden kisvárosában, úgy, hogy nincs szükségük saját számítógépre. A tananyag összesűrítése zip fájlokba és ebook-okba minimálisra tudja csökkenteni az internetkávézók használati költségét. Ez azt teszi lehetővé, hogy egy 300 oldalas képzési anyagot öt perc vagy még kevesebb idő alatt le lehet tölteni. A tananyagot ki is lehet nyomtatni ott, vagy offline el lehet olvasni a számítógép képernyőjén. Az AIBI CD-t is készít az anyagokról, de online is terjeszti. AZ AIBI tanulói több kategóriára oszlanak: távoli helyeken levő lelkipásztorok, akiknek nincs hozzáférésük hagyományos képzési formához, kis felekezetek, amelyeknek alacsony költségű képzésre van szükségük, amit könnyen el tudnak végezni, elfoglalt keresztények, akik a saját tempójukban akarnak tanulni és könnyen használják az internetet, valamint az AIBI anyagot használó Biblia-képzésen résztvevő hallgatók, akik ezt a saját tanulmányai kiegészítésére használják. Még egy kategória emelkedik ki egyre jobban: olyan keresztények, akik egyszerűen nem akarnak két órát végigszenvedni a manilai közlekedésben, hogy eljussanak egy hagyományos osztályterembe! Ez egy egyre jobban látható valóság Ázsia megavárosaiban. A kiber-tanulás viszonylag még mindig új dolog, és sokan óvatosak a technikával, vagy akár félnek is tőle, de megvan benne a lehetőség, hogy kis költségű és nagyon praktikus oktatási alternatívát nyújtson a keresztények számára, különösen a fejlődő országokban. A web alapú TEE nagy feladatai a tanuló-menedzsment, az adatbázisok, és az online osztálytermek hatékony kihasználása. A csapat létfontosságú elemei: egy jó adatbázis-programozó és egy web-szaki oktató.

Missziós specialisták hálózatba rendezése

A missziós specialistákat és a projekt csapatokat email listák, társalgási csoportok, groupware és web-portál szoftver segítségével lehet koordinálni. Például egy pakisztáni nyelvész együtt tud működni egy hong-kongi nyomdásszal és egy amerikai támogató gyülekezettel, hogy létrehozzanak egy evangéliumi traktátust a törzsi nyelven. Társalgások folytathatók a csapat elszórtan levő tagjai közt, úgy, hogy mindenki kap másolatot az oda-vissza repkedő emailekről, és így a különleges szakértői személyzet számos projektre nézve tud tanácsokat adni, anélkül, hogy elmennének otthonról. Ezeket a technológiákat biztonságossá lehet tenni szigorú tagági követelményekkel és bizonyos esetekben az emailek titkosításával. Én ara használtam ezeket a technológiákat, hogy imafedezetet koordináljak, és partneri kapcsolatok kialakulását támogassam, mint pl. egy bizonyos UPG evangelizálása során. A feladatcsoportokat koordinálni lehet egy online naptár használatával, projekt események és határidők rögzítésével. [Technikai megjegyzés: ha nem szereted használni a CGI naptár scripteket, próbáld ki a www.calendars.net –et. A TUTOS a www.sourceforge.net –en egy jó és ingyenes groupware csomag.] Az email csoportok különösen akkor hasznosak, ha egy konkrét témára koncentrálnak, pl.  „misszionárius tag gondozása” vagy egy konkrét projektre: „az XYZ törzs elérése”. A sikeres listáknak nagyon világos a céljuk, tényszerűek és tömörek, és pozitív hangvételűek, amit egy elkötelezett csapat koordinátor fogalmaz meg. Az email-csoportok mellett számos hálózati és forrásoldal létezik a missziók számára, amelyek hatalmas segítséget jelenthetnek a partnerek, információk megkeresésében, sőt még az induló lépések anyagi támogatásában is. Talán a Brigada a legismertebb ezek közül (http://www.brigada.org), valamint hasznos missziós linkek listája található itt: http://www.aibi.ph/articles/misslinks.htm

Online mentorolás, lelkigondozás (tanácsadás) és tanítványképzés

Az IT hatalma a közös érdeklődésű emberek összekapcsolásában segítséget nyújt a misszionáriusok és lelkipásztorok mentorolásában, valamint az online lelkigondozásban (tanácsadásban) és tanítványképzésben. Egy távoli területen levő fiatal misszionárius kialakíthat egy emailes mentori barátságot egy idősebb misszionáriussal, ami jelentős lendületet adhat annak a misszionáriusnak a pásztori gondozásában. Az online vezetőségfejlesztést többek között olyan szervezetek kísérelték meg, mint pl. az mentorlink.org. Az a megfigyelésem, hogy a kibertérben több nemhivatalos mentorolás is folyik, mint amennyi a hivatalosan felépített mentorolás, valamint hogy a mentorolás láthatóan két ember között online kialakuló harmóniából, egyetértésből indul ki, és ebből lesz egy mélyebb és jobban felépített kapcsolat.

Az online tanítványképzés és lelkigondozás (tanácsadás) egy ellentmondásos téma, mivel némelyek azt mondják, meg sem szabadna próbálni. A rövid terápia, a megoldásra orientált terápia és a kognitív terápia szószólói hajlanak arra, hogy nyitottak legyenek ezekre a lehetőségekre, viszont a beszéd-intenzívebb pszichoterápiák továbbra is szemben állnak az online lelkigondozással. Különböző New Age terápiák, személyes coaching, és motivációs szemináriumok szónokai alkalmazzák már az Internetet, még egyéni spirituális mentorolást is vállalva online. Az egyik coaching és képzési email listán több mint 1700-an vannak. A karrier-tanácsadás kiterjedten alkalmazza már a számítógépeket és az online tesztírást és a tanácsadást, és valószínűleg ez a leginkább számítógépesített szegmense a tanácsadás szakmájának. Myers-Briggs és más személyiségteszteket lehet online alkalmazni, és így az alkalmazottak kiválogatásának az eljárását streamline módszerrel lehet megoldani.

A missziós környezetben a misszionárius felvethet egy személyes problémát a missziós tanácsadónak, online kaphat tanácsokat, és ha szükséges, megszervezhetnek egy látogatást a misszionárius vagy a tanácsadó részéről. Így az email hozzáférés kompetens lelkigondozókhoz/tanácsadókhoz segíthet a misszionáriusnak abban, hogy elbánjon  a problémákkal és az idegesítő tényezőkkel, anélkül hogy felgyülemlene benne a stressz a következő személyes munkatársi konferenciáig. Ez már önmagában is nagyon értékes. A mentori funkciókat vezetőképző programokban lehet alkalmazni, lelkipásztor-képzésben és új megtérők tanítványozásában a kreatív hozzáférésű országokban. A kiber-tanácsadás nem pótolja teljes mértékben a személyes tanácsadást, de sok helyzetben jelent egy jól jövő segítséget, és jobb mint ha egyáltalán nem történne semmilyen tanácsadás vagy támogatás.

Keresztény közösségi internet kávézók

A közösségi internet kávézókat kezdik elfogadni missziós stratégiaként és a holisztikus fejlesztőszolgálat egy formájaként, a digitális távolság áthidalásában. Andrew Sears és Dr. Josias Conradie a WIN International-től újítóként közismertek ezen a területen. Az Association of Christian Community Computer Centers (http://www.ac4.org) egy olyan szervezet, ami többek között azért lett létrehozva, hogy segítsen a gyülekezeteknek és misszióknak az internet kávézók használatában. A missziós munkában az internet kávézókat jelentős sikerrel használták a kreatív hozzáférésű országokban evangelizálásra és tanítási központokként, ahol közösségi internet hozzáférést biztosítanak és angol nyelvet tanítanak, valamint különböző számítógépes tanfolyamot biztosítanak. Ez a stratégia úgy tűnik a kis- és középméretű városi közösségekben működik a legjobban, a kieső területeken, ahol elég ember van az internetkávézó forgalmának megtartására, de mégis eléggé újdonságszámba megy, hogy jó hasznosnak lássák az infrastruktúrájuk kiegészítésében.

Az a próbálkozásom, hogy ezt még egy lépéssel továbbvigyem, és önfenntartó stratégiaként használjam ázsiai misszionáriusok kiküldésére, akik ázsiai UPG-kbe mennek. Egy húsz gépes internetkávézó 4-6 ázsiai misszionáriust tud támogatni a szolgálati területén, elfogadható életszínvonalon (200 dollár havonta). Támogatott használt számítógépeket fognak használni három ilyen „icafé” (internetkávézó) beindításához, további 27 icaféval öt éven belül, ha az Úr is úgy akarja és megadja. Az icafé biztosít egy közösségi kapcsolati pontot, a web alapú távoktatásnak egy helyszínt, és bevételt a csapat tagjainak (mivel Ázsiában a hagyományos forrásokból származó támogatás szintje gyakran következetlenül változik). A csapat minden tagjától elvárt, hogy értsen a számítógéphez, de csak az egyikük lesz valójában IT szakember, aki a gépekkel törődik. A többiek gyülekezetplántálók, közösségi munkások és oktatók. Ehhez csapatszintű, helyszínen működő döntéshozatali struktúra szükséges, amit később fejtek ki írásomban. További információt kaphat ha erre a címre ír emailt: johned@aibi.ph .

További alkalmazások

Számos további alkalmazás van felfedezés alatt. Ezek között szerepel a Palm PC-k kiosztása, feltöltve fejlesztő és oktató anyagokkal a távoli közösségek számára (p3internet.org), jogi és közösségi szervezés emailen keresztül, karitatív és segítő szolgálatok egy weboldal útján koordinálva, számítógépek kiosztása a digitális távolság áthidalására, online gyülekezeti szaktanácsadás és így tovább. A misszióban gondolkodó Nagy Küldetés keresztényei, akiknek termékeny a fantáziája, számtalan módot találnak arra, hogy hogyan szolgáljunk a nemzetek felé a számítógépek segítségével.

Második rész – belépés a kibermisszió területére

Mit tegyen tehát egy missziós társaság, hogy kihasználja a kiberszolgálat stratégiai lehetőségeit és alacsony költségű előnyeit? Ez a rész arról szól, hogy szerintem hogyan lehet a legjobban alkalmazni a kibermissziót egy jelenkori missziós társaság már működő folyamatai között.

A kibermisszió beintegrálása a hagyományos misszióba

A kibermisszió akkor működik a legjobban, ha aktív együttműködésben van a hagyományosabb missziós formákkal. Például a webes evangelizáció útján megtért személynek ajánlani lehet gyülekezetet a saját környezetében, vagy egy AIBI hallgatónak egy helyi bibliai főiskolát. Az ilyen átlépési pontokra való ügyelés a kibermisszionárius feladatának egyik kritikus pontja.

Az ilyen együttműködésnek a legjobb módja az, ha a kiberszolgálat egy nagyobb misszió részlegét képezi és egy Kibertér Területi Igazgató vezeti. Mivel az Internetnek megvannak a saját egyedi munkakörülményei, szubkultúrája és szolgálati megközelítése, a frontvonalas szolgálat különálló területeként kellene kezelni. Magától értetődően lehetséges, hogy a kiber-misszionáriusok egyszerűen bekerüljenek a már létező csapatokba. Egy Thaifölddel foglalkozó csapatban lehet egy kibermisszionárius, aki thai nyelven végez web-evangelizációt. De ez valószínűleg sok fölösleges ismétléshez vezetne mindegyik munkaterületen, saját számítógépek és kiber-evangelizálás felállításával. Ezért a kibermisszió valószínűleg a misszión belül egy különálló részlegeként tud a legjobban szerveződni, de kellő mértékű kapcsolatokkal az összes hagyományosabb területtel.

A kiberszolgálat azokkal a hagyományos határvonalakkal és meghatározásokkal is szembeszáll, hogy melyik terület kié. Egy evangelizációs weboldal foglalkozhat kenyaiakkal, mianmariakkal, és brazilokkal is, ugyanazon a napon. Az egyetlen konkrét nyelven működő weboldalaktól eltekintve, szinte lehetetlen földrajzi keretek közé zárni egy ilyen szolgálatot. A hiperhivatkozások partnerekké tesznek embereket, és olyan szövetségek alakulnak ki az Interneten, amilyenek a terepmunkában ritkán tudnak megvalósulni. Ezáltal a Kiber-Missziós Részleg lesz a szervezet „homályos határa”, és az a hely, ahol nagyon lehetséges, hogy kialakulhat sok lehetséges kapcsolat más gyülekezetekkel és missziókkal.

Egy Kibermissziós Részlegnek nem csak számítógépes technikusokra van szüksége. Szenvedélyes evangélisták, gondos Biblia-tanítók és érzékeny imaharcosok is kellene ide. AZ Internet csupán egy közvetítő a Lélek összes ajándékának a kifejeződésére, és nem maga „az ajándék”. Tehát a világháló egy egyedi szolgálati tér egyedi szubkultúrával és szolgálati körülményekkel. A kibermisszionáriusoknak határozott elhívásuk kell, hogy legyen, és képeseknek kell lenniük napi nyolc órát a számítógép előtt ülni, évente háromszáz napon át. A kiberszolgálat első látásra könnyű, de csak kevesen maradnak három hónapnál hosszabb ideig az online „teljes idejű szolgálatban”. Az emberi odafigyelés és türelem követelményei borzalmasan nagyok, csüggesztő és kimerítő körülmények pedig bőven vannak. Az eredmények ritkán jönnek olyan gyorsan, ahogy kezdetben elvártuk, és időnként leszólják a kiberszolgálatot, azzal, hogy: „te nem is vagy igazi misszionárius, te csak a számítógépeken játszol”. Az online környezet érzelmileg ellenséges tud lenni, és technikai hibák is elő szoktak fordulni. valójában pont olyan, mint a missziós szolgálat bármilyen más formája! Azt tanácsolom a kibermisszionáriusoknak, hogy legyen személyes szolgálatban is részük, mivel  a szívélyes emberi kapcsolatok hiánya szintén nagyon kimerítő tud lenni a feladatok közepette, különösen az extrovertált típusú embereknek.

A kibermissziós csapatban legyen egy számítógép technikus és egy adatbázis programozó, vagy legalább legyen elérhető. A személyzet többi része főleg számítógéphez értő szolgálati személyzet legyen, akiknek az elsődleges elhívása nem technikai (evangelizálás, tanítás, karitatív munka). A Kibermissziós csapatnak saját céljai legyenek, saját költségvetése, megfogalmazott látása és tervei, valamint legyen félig autonóm. Ahol ez lehetséges, legyen saját fizikai helye, és kellően elkülönült legyen, hogy mások ne járjanak a nyakukra, hogy javítsák meg nekik a számítógépet! Sokszor kell mondanom az embereknek: „Nem, én nem javítok számítógépet”, és ezt már szinte ki kell írni egy táblára az ajtóra! A kibermisszió ne legyen az adminisztrációs osztály egyik részlege, amelyik adományozók adatbázisát kezeli, stb. Igaz, hogy az adminisztráción is használnak számítógépeket, meg a kibermisszióban is, ezen kívül nem sok közük van egymáshoz, és nagyon más a beállítottságuk és a látásuk. A kibertérben folytatott szolgálatnak szüksége van a saját helyre és az úttörőmunkájának az elismerésére. A személyzetet gondosan kell kiválogatni, bibliai téren képzett úttörő misszionáriusnak kell lenniük, és legalább két éves kiterjedt tapasztalattal rendelkezzenek az Internet használata terén.

Egy figyelmeztetés: Megvan a veszélye annak, ha a Kibermissziós részleget úgy mutatjuk be, mint a „elbűvölő csapatot”. Először is, az elbűvölő dolgok olyan embereket hoznak, akik csak a látszat miatt vannak ott, aztán néhány hónap múlva továbbállnak, amikor meglátják a valóságot. Másodszor irigységet kelthet más missziós munkatársak között, akik azt is gondolhatják, hogy a technológiára költött pénz csak pazarlás. Ezt a feszültséget azzal lehet csökkenteni, ha támogatásból vett felszereléssel dolgozunk (és tudatjuk is ezt az emberekkel), és azzal, hogy a kibermissziós szolgálatnak olyan jelleget adunk, ami egy eleven úttörőszolgálat, lelki és evangelizációs hangsúlyokkal, ami a területen végzett munka igazi szükségleteit szolgálja.

Mi a helyzet azzal az alternatív lehetőséggel, hogy az egész misszióból kibermissziót csináljunk? Jelenleg több hátránya van ennek, különösen a támogatás megpályázása területén, és a társak közötti elismerés terén, ugyanis a kibermissziót még nem értékelik és nem elfogadott. Szerintem a kibermissziók leginkább a hagyományos missziós társaságokon belül tudnak fejlődni, legalább öt éven át, mielőtt kibermissziós társaságok alakulhatnának szélesebb körben. Szakértő kibermissziókat lehet felállítani, ahogy vannak szakértő rádiós szolgálatok is, és szakértő traktátus terjesztő társaságok.  Ez egy érvényes, előrevezető út. Viszont bárki, aki ilyen missziót állít fel, szenvedélyesen képviselje a szolgálat hálózatba építését más királysági munkákkal, különben a hatékonyságának nagy része elvész.

Alkalmazás missziós struktúrákban

A kapcsolatban álló, egyenlőségre törekvő, ön-navigáló világháló olyan kultúrát alkot, ami kimagaslóan független, ezért a legtöbb kiber-misszionárius nem fog egykönnyen beleilleni egy hagyományos missziós bürokráciába. Másrészről viszont a kibermisszió technikai, valamelyest helyhez kötött (ahol a számítógépek vannak), és a feladat állandó napi szintű gyakorlati alkalmazását követeli meg. Egy egész napot is el lehet tölteni azzal, hogy az ember megtaláljon egy hiányzó vesszőt egy scriptben, ami beindítja a weboldal működését. A Kibermisszió egy szabadforgású pizza és egy kávé-világ, ami furcsa munkaidőben dolgozik, de ugyanakkor egy gyakorlati és precíz világ. Túlságosan hagyománymentes az adminisztratív típusú emberek számára, és túl gyökér dolog a radikálisan gyakorlatias emberek számára. Úgyhogy valahol a két fő missziótípus közé esik manapság.

A jó kibermisszionáriusok általában nagyon függetlenek, koncentráltak, fegyelmezettek, intelligensek, technikai gondolkodásúak, és néha elég gyökér figurák. Általában a Myers-Briggs teszt eredménye alapján az NT típusú emberek, különösen az INTJ. Nekik meg van a saját hullámhosszuk, és ha ezt tisztelik bennük, szabadságot biztosítva és elismerve egyedi ajándékaikat és szükségleteiket, akkor izgalmas és igen gyümölcsöző teamekbe lehet beépíteni őket.

Az Internet mai népszerűsége miatt lehetőség van egy olyan struktúrára, amiben több száz önkéntest koordinál egy központi csapat, akik az állandó személyzet. A központi csapat alakítaná ki a stratégiát és irányítaná a kiberszolgálatot, mint egy mag, más érdeklődő terepmisszionáriusok végezhetnének „egy kis internetes szolgálatot”, és esetleg vezethetnének egy Bibliaoktatást online, egy nagyobb önkéntes csapat pedig a webes grafikákat készíthetné, férfi csetszobákat, segíthetnének a fordításban, válaszolnának a kérdező emailekre, a bonyolultabb ügyeket pedig továbbítanák a misszió személyzetének. Egy Kibermissziós Részleget az alábbi folyamatábrához hasonlóan tudok elképzelni:

Misszió Vezetőség – köztük a Kibertér területi Igazgató is

A Kibermissziós csapat – 5-8 teljes idejű misszionárius, köztük egy számítógép technikus és egy adatbázis programozó egy félautonóm csapatban, akik a döntésük többségét a terepen hozza meg.

Más misszionáriusok –valamennyi részidős kiberszolgálatot is végeznének. Saját területi vezetőjük irányítása alatt maradnak.

Internet Kávézó csapatok – gyülekezetplántálást végeznek az internetkávézókból, mint missziós bázisokról

Megbízott Vezető Önkéntesek

Nagyobb tömeg olyan keresztényekből, akik hetente négy órát önkéntes munkával töltenek a kibermisszióban

A fenti struktúrát jól lehet alkalmazni a harmadik világban is és országos misszionáriusok kiküldésében is. Itt Ázsiában a misszionáriusnak jelentkezők néha elidegenítve találják magukat a hagyományos kiválogatási eljárás miatt, ami a személyes elutasítás romboló lehetőségével jár. Az önkéntesek széles köre miatt a kibermissziós csapat meghívások alapján tud működni, nem „kiválogatás” alapján. Azokat az önkénteseket, akik bizonyítják is lelkesedésüket, meg lehet hívni további feladatokhoz is, végül pedig teljes idejű munkatársaknak a szolgálatban. A meghívás általi működés inkább kapcsolatalapú és elfogadó, valamint jobban bele is illik az ázsiai kontextusba. Így a kibermissziós részleg ideális felépítése egy félautonóm csapat, köztük teljes idejű munkatársakkal, részidős résztvevőkkel és számos önkéntessel, a működése pedig meghívás útján, kapcsolati alapon történik, saját költségvetéssel, megfogalmazott látással és tervezéssel. de ki vezessen egy ilyen vállalkozást?

A Kibertéri Területi Igazgató

A Kibertéri Területi Igazgató egy érett misszionárius legyen, magas szintű vezetési és hálózatépítési készségekkel, jó technikai és teológiai háttérrel. Legyen képes egyben tartani a csapatot, koncentrálni a feladatra, ne merüljön el az apró technikai újításokban, vagy online teológiai vitákban. Szálljon síkra a szervezeten belül a kibermisszióért. A Kibertéri Területi Igazgató rendelkezzen részletes ismeretekkel az adott területen végzett szolgálat körülményeiről, és a helyi gyülekezetek szükségleteiről. Ez lehetővé teszi, hogy a legszükségesebb és leghasznosabb anyagokat fejlesszék ki, és biztosítja, hogy a Kibermissziós részleg az országos egyház szolgálatában áll.

A helyi ismereteknek ezen követelménye azt jelenti, hogy Ázsiában a kibermisszió ideális központi helye Szingapúrban, vagy egy hasonlóan jó hálózati tulajdonságokkal rendelkező városban lenne. Egy ilyen elhelyezkedés segítségével a helyi körülmények és a helyi kultúra követlenebbül figyelhetőbb meg. Ha a csapat az USA-ban lenne elhelyezve, könnyű szélessáv-elérhetőséggel, a fejlett világban természetes dolgokkal, illetve olyan kultúrával, amelyben mindig be kell szerezni a legújabb technológiát, az a nyomás alakulna, ki, hogy magas végfokú, magas sávszélességű szolgálat legyünk, ami fokozatosan elidegenedne az adott terület körülményeinek a valóságától, illetve a fogadó felek technológiai nehézségeitől.

A Kibertéri Területi Igazgatónak nem kell feltétlenül számítástechnikai diplomával rendelkeznie, mivel ez inkább a technikai személyzetre érvényes. Ami a leglényegesebb, hogy a Kibertéri Területi Igazgatónak legyen látása, hatalmas missziós szíve és képessége a területi misszionáriusok és az informatikusok irányítására, feladatok delegálására, és tőlük jövő tanácsok elfogadására.

Végül, a Kibertéri Területi Igazgatónak az egyházra és az elveszettekre kell koncentrálnia, és nem az Internetre. A weboldalt látogató embereknek arcuk van, kultúrájuk van, akik tibetiek, szikhek, vagy maláji muszlimok, és ezek az emberek képezik a szolgálat tárgyát – nem a technológia. A Területi Igazgatónak nem csupán a számítógépes részleg vezetésében kell látnia a feladatát, hanem az úttörő misszionárius szerepében, aki az eddig el nem ért emberekhez lett kiküldve.

Konklúzió

A Kibermisszió már biztos, hogy ki fog bontakozni. Valójában már el is kezdődött, a misszió távoli vidékein és innovációs peremein. A mustármag már el van ültetve. Hogyan tud hát a leggyorsabban fejlődni? Szeretném, ha lenne egy konzultáció a missziós társaságok között, arról, hogy hogyan lehet a legjobban felépíteni, támogatni, megtervezni és alkalmazni a kibermissziót, mint frontvonalas úttörő szolgálati formát. Szeretném, ha ennek a konferenciának a nyomán a nagyobb missziók kibermissziós részlegeket állítanának fel, amik magas szintű külső és belső együttműködéssel vannak összekapcsolva. Specialista kibermissziókat kell felállítani, hogy elfoglalják helyüket a többi specialista missziós társasággal együtt, és reményeink szerint a többi egyházi és missziós társasággal együtt. A kibermisszió egy kaland, és mint minden igazi kalandnak, ennek is bizonytalanak az eredményei, sok kockázattal, kihívással és kérdéssel jár. De az Internet nagyszerű módja az evangélium terjesztésének, hihetetlenül hatékony és meglepően költségkímélő. Igaz, hogy összetett dolog a kibermisszió, de sikeresen lehet végezni, ahogy ez is történik. A kibermisszió eredményeket mutat fel, és ezeket az eredményeket olyan helyeken mutatja fel, ahol a hagyományos eszközökkel nem lehet elérni semmit. Hogy egy megoldás-orientált rövidterápiás fogalommal éljek: „Ha működik – csináld még többet!”

Eredeti cikk: Missions In Cyberspace: The Strategic Front-Line Use Of The Internet In Missions


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük