A tökéletesség illúziója

Javasolt jégtörő:

Van-e az életednek olyan területe, amiben szeretnél a legjobb lenni? Mi az, és mit tennél meg érte, hogy a lehető legtökéletesebb legyél azon a területen?

A téma megbeszélése:

Ha dönthetnél, hogy tökéletes tested, tökéletes osztályzataid, vagy tökéletes családod legyen, melyiket választanád, és miért?

Vegyünk elő papírt és ceruzát! Mindenki írja fel a lapra a következőket: A legtökéletesebb lány (Azért lány, mert a lányoknak is és a fiúknak is ez a legfontosabb J) Szerinte melyik a legszebb hajszín? Milyen hosszú legyen egy lány haja? Hogyan hordja? Milyen testalkat lenne a tökéletes? Fesse-e magát? Milyen színű szem a legtökéletesebb? Legyen-e szemüvege? Milyen legyen a bőrszíne? Mikor mindenki leírta, vessétek össze, és mindenből vegyétek azt, amire a legtöbben „szavaztak” és a legjobb rajzoló rajzolja le! Szögezd le, hogy a tökéletes ember nem ilyen, sőt lehet, hogy vicces lesz a végeredmény! Majd beszélgessetek arról, hogy a média hogyan alakítja az ideális testről kialakított elképzeléseinket!

A test tökéletessége nagyon relatív: amit az egyik tökéletesnek tart, a másiknak talán nem az. A legtöbb híres és gyönyörű szupermodell, színésznő utálja a saját testét, és inkább elmennek plasztikai műtétekre. Eközben nagyon sokan szeretnék elérni, hogy olyan tökéletesek legyenek, mint ők. Te bevállalnál valamilyen plasztikai műtétet? Mikor, miért, milyen helyzetben?

A tökéletes osztályzatok nagyon fontosak azoknak, akik már tudják melyik főiskolára, egyetemre szeretnének menni, azoknak, akik szeretnék, ha jó lehetőségeik lennének a jövőben. Neked mennyire fontosak a jegyek? Mennyire van közel a tökéleteshez az a jegy, amit szeretnél elérni? Mit tennél meg érte, hogy jobb jegyeid legyenek? (Hazudnál érte, csalnál, puskáznál…? Miért/ miért nem?)

Mi a helyzet a családdal? Szerinted mennyire tökéletes a családod? Ha egytől tízig kellene osztályozni, mennyit adnál neki?  Szerinted milyen a tökéletes család? Tudsz rá esetleg példát (saját családod, ismerőseid között, esetleg a tv-ből)?

Sokak szerint a tökéletes család tökéletes házban lakik. Milyen a te álmaid háza?

Ironikus, hogy sok család nagyon keményen dolgozik, hogy életük tökéletes házát felépítsék. Aztán elkészül és nem elégedettek vele, még mindig van vele mit csinálni, és az, hogy elkészül, nem teszi őket boldoggá. Közben sok család, akik teljes szegénységben élnek, és szinte semmijük nincs, mégis teljesen boldognak tűnnek. Szerinted miért van ez?

Sokszor a tökéletességet úgy határozzuk meg, hogy amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen. Az a tökéletes nap, amikor minden úgy sikerül, ahogy mi elterveztük. A tökéletes család kielégíti minden szükségünket. A tökéletesség azt jelenti, hogy szeretnénk mindent az irányításunk alatt tartani.

Amikor mások elvárnak tőlünk valamit, amit nem akarunk, vagy nem tudunk megtenni, az nagyon rossz hatással van ránk. Voltál már úgy, hogy tökéletességet vártak el tőled, és ez frusztrált téged?

Mi is elkövethetjük ugyanezt a hibát. Vajon te viselkedtél már így másokkal, anélkül, hogy észrevetted volna?

MI történik, ha van egy képünk a tökéletes dologról, és nem az lesz? (Pl. tökéletes ifi óra, tökéletes randi, tökéletes vizsga…)

Amikor a párunknak Mr. vagy Miss tökéletest keressük, akkor mi lesz annak a következménye? Valamit sose felejtsünk el: mi sem vagyunk tökéletesek!

Biblia:

A következő igeversek mindegyikében szerepel valamilyen formában a tökéletesség. Bontsd fel az ifjúságot csoportokra, és oszd fel az igeverseket. Beszélgessenek róla, hogy ezek szerint az igeversek szerint ki, mi tökéletes, mit kell tenni érte…? Majd mondják el a csoportok, hogy mire jutottak. A legjobb, ha felírod egy táblára, vagy kivetíted, amiket válaszolnak.

Az igeversek:

2Sám. 22,31

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.

Jób. 11,7

Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?

Zsolt. 18,31

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.

Zsolt. 18,33

Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat.

Zsolt. 101,2

Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül.

Zsolt. 101,6

Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem.

Zsolt. 119,1

Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek.

Zsolt. 119,80

Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent!

Énekek. 6,9

De galambom csak egy van, ez a tökéletes, anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, s boldognak mondják, dicsérik a királynék és a másodrangú feleségek.

Mt. 5,48

Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

Mt. 19,21

Jézus így válaszolt neki: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.”

Jn. 17,23

én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

1Kor. 13,10

Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.

Róm. 12,1-2

Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Fil. 3,15

Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek;

Kol. 1,9-10

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.

Kol. 1,28

Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban.

Kol. 3,14

Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

Kol. 4,12

Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata.

2Tim. 3,16-17

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Zsid. 5,8

Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.

Zsid. 6,1

Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre.

Zsid. 7,11

Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való?

Zsid. 7,18-19

Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez.

Zsid. 7,28

Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes.

Zsid. 10,14

Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Jak. 1,4

Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.

Jak. 1,17

minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.

Jak. 1,25

De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

Jak. 3,2

Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.

1Jn. 4,18

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.

Valószínűleg nagy ellentmondásokra fog jutni a csoport, a csoportok. Hiszen ami az igeversekből kiderül:

  • Isten és Isten útjai tökéletesek
  • Isten törvénye tökéletes
  • Jézus volt tökéletes
  • Isten tökéletességéhez nem juthatunk el, senki sem tökéletes
  • Isten követői, a hívők tökéletesek illetve tökéletesnek kell(ene) lenniük
  • Tökéletesen kellene cselekednünk
  • A tökéletességre kell törekednünk
  • A tökéletesség nem érhető el…

Magyarázat:

A tökéletesség csak illúzió

Azt hiszem, egyikünk sem merné kijelenteni magáról, hogy tökéletes. Senki sem az. És nem is tudunk mindig mindenben tökéletesek lenni. Aki mindig tökéletes szeretne lenni, az örökké frusztrált lesz, mert nem fogja tudni elérni, amit akar, és ez csalódottá teszi. Amikor Pál arról ír, hogy legyünk tökéletesek, ott az eredeti szöveg az jelenti, hogy legyünk érettek, hitben nagykorúak. Nem tökéletesek, hiszen Isten nem várhat el tőlünk olyasmit, amit nem tudunk megcsinálni. Nem lehetünk egyszerre tökéletes szülők, tökéletesek a munkahelyen, tökéletesek az iskolában, a sportban, a zenében… És Isten nem is várja ezt tőlünk. Amit ő vár, hogy legyünk érettek, hogy megtegyük amit kell, és akkor ő kipótolja, mi még hiányzik. Ha mindig a tökéleteset nyújtanánk, nem lenne szükségünk Istenre, sem a megváltásra. Nem lenne alkalom a csodákra. Arra törekedhetünk, hogy a legjobbat adjuk Istennek és az embereknek, de várjunk el magunktól és másoktól a lehetetlent, azt bízzuk Istenre, hiszen az csak vele együtt fog menni! A tökéletesedés/megszentelődés útján vagyunk rajta, nem értük még el. Aki úgy gondolja, hogy már elérte, az becsapja magát. Aki pedig másoktól tökéletességet vár el, csalódni fog, és ráadásul a másiknak sem tesz jót vele.

Néhány idézet, amiről lehet beszélgetni:

„Az elsietett tökéletesség a keresztény ember egyik legnagyobb kísértése…” (Vasadi Péter)

“A szeretet hűséges marad jóban és rosszban. Beéri a tökélynél kevesebbel is, és tekintettel van az emberi gyarlóságokra.” (Dan Millman)

“Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle.” (Antoine de Saint-Exupéry)

“Egy drágakövet dörzsölés nélkül lecsiszolni nem lehet, ahogy az embert sem próbák nélkül tökéletesebbé tenni.” (Seneca)

“Ha beismerjük félelmeinket, akkor leszokunk arról, hogy más embereket hibáztassunk… Amikor elfogadjuk, hogy többé már nem kell tökéletesnek lennünk, és érzelmeink egyik fő mozgatórugójaként félelmeinket nevezzük meg, szeretteink erre reagálni fognak. Sérülékenységünk beismerése jobban működik, mint mások sértegetése.” (Andrew Matthews)

“A barátom sem tökéletes és én sem vagyok az – így aztán tökéletesen összeilllünk.” (Alexander Pope)

Az igazi csajok nem tökéletesek, mert a tökéletes lányok nem igaziak! (Ismeretlen)


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük