A pásztori lelkigondozás kihívásai – A függőségekben szenvedő emberek segítése

A bűn kezeléséről vagy egy erődítmény fölötti győzelemről van szó?

A nőtlen, 27 éves Jim élete legszebb éveit élhette volna épp, kokain-függősége viszont satu módjára szorította be egész lényét. Tanácsadói meggyőzték, hogy ő tulajdonképpen beteg, és nincs semmiféle szellemi erődítmény az életében. A legtöbb és legjobb, amibe bizodalmát és reményét vethette, a saját akaratereje volt, amellyel betegségét csupán kezelhette, de meg nem szüntethette. Tehetetlennek érezte magát, és úgy érezte, függősége béklyókat von köré, és alig maradt reménye arra, hogy javulhasson. Állapota egyre rosszabb is lett. Mire az én irodámban kikötött – amelyet csupán egy, az édesanyja felé tett gesztusként tett meg – már kokaint árult, mert ez biztosította számára a megfelelő pénzforrást a függőségéhez. Nem sokkal az után, hogy beszéltünk, az édesanyja felhívott, hogy Jim börtönbe került. Mivel nem volt már drogja és kevés volt a pénze is, nagy kétségbeesésében kirabolt egy éjjel-nappali üzletet, és lelőtt egy rendőrt is. Ez utóbbi döntése folytán életfogytiglanra ítélték, és nem kaphatott feltételes szabadlábra helyezést sem.

21 évvel ezelőtt egy bizonyos szerdai napon több emberrel kellett foglalkoznom, mint egy átlagos napon. Épp indultam az esti istentiszteletre, mikor egy fiatalasszony odajött hozzám. Mivel meglehetősen fáradt voltam már, megkértem, hogy jöjjön vissza másnap. Ő viszont elkezdett zokogni, és így szólt: „Grace-nek hívnak. Ha most nem tud velem beszélni, lehet, hogy nem élem túl az éjszakát.”

Feltűrte az ujjakat a blúzán, és még be nem hegedt, feldagadt tűnyomok sokaságát láttam végig a karjain. Alig lehetett érteni, amit mond, és alig állt a lábán is, de elmondta, hogy épp most ért haza egy háromnapos heroin-buliról. Elköltött 1500 dollárt, teljesen le van égve, halálra van rémülve, és nincs semmi reménye.

Azt mondtam neki, hogy egy pár percet beszélek vele. Sírt, motyogott, vonaglott és gyötrődött a fájdalomtól, és a székről is leesett több ízben. Miközben zokogott, és én imádkoztam, látomásom volt. Egy laboráns kezét láttam, és egy labor köpeny ujját. A köpenyes kéz lenyúlt a föld felé, kobrákat kapott el, és lefejte a mérgüket. Ahogy néztem, láttam, hogy a mérget szérummá alakítja – kígyómarás elleni szérummá.

Először nem értettem a látomást, aztán láttam, ahogyan a keskeny kép teljessé válik, és kitárul előttem. Megláttam, hogy a látomásban szereplő kéz Grace-é. Ő volt az, aki a laboráns köpenyt viselte, és aki az ellenszérumot készítette.

Elmeséltem Grace-nek a látomást. Elmondtam neki, hogy Isten egyfajta szabadítóként akarja őt használni – azt, hogy amikor megosztja majd Isten szeretetét és erejét (vagyis az ellenszérumot), azzal heroin- és kokainfüggő embereket fog megmenteni.

Isten az elkövetkezendő órában megszabadította őt heroin függőségéből (a felépített szellemi erődítményből). Ma egy drogfüggő embereket segítő szolgálatban dolgozik, és 21 éve tiszta, nem nyúlt drogokhoz.

 

Statisztikák

Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma szerint 2006-ban a drogokkal való visszaélés és helytelen használatuk (kokain, heroin és metamfetamin), majdnem 1,4 millió sürgősségi ellátást okozott országszerte. Túlzott alkoholfogyasztásba több mint 100.000 ember halt bele abban az évben. A Függőséget és Drogfogyasztást kutató Országos Központ szerint azoknak a fiataloknál, akik rendszeresen isznak, ötvenszer nagyobb az esély, hogy kokaint is használnak. Mi több, 14 millió amerikainál találtak diagnosztikai szintű eredményt az alkoholfogyasztási rendellenességeknél. A drog-, alkohol- és dohányfogyasztás a fiatalok körében drámai mértékben növekedett 1985 óta; felbecsülhetően minden harmadik végzős középiskolás heti szinten fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztás ugyanígy növekvő tendenciát mutat, kiváltképp a fiatalok körében.

A függőség körforgása

(A függőség körforgásáról a továbbiakban a következő honlapon olvashat: http://www.DrugRehab.net)

 

Az első egy tény: a legtöbb függőségben élő valójában intelligens ember, akinek tervei vannak a jövőre nézve.

 

Másodszor, a függők nehéznek találják az élettel járó problémákat, és mivel kezelni nem tudják, elkezdenek az anyaghoz nyúlni, mint egyfajta megoldási mechanizmushoz.

 

Harmadszor, a drogfogyasztás segíti a függőket, hogy valamiféle hiányt kompenzálhassanak az életükben. Gyakori kifogások a drogfogyasztás elkezdésére a depresszió, fájdalom, emberi konfliktusok, munkahelyi problémák, munkanélküliség, vagy egy – a kábítószerrel nem összefüggő – probléma megoldásával kapcsolatos sorozatos sikertelenség (pl. elhízás).

 

Negyedszer, az anyag válhat fájdalomcsillapítóvá. Csökkenti az érzelmi és fizikai fájdalmat is, és menekülési útvonalat ajánl az embernek a problémái elől. Azonban amint átveszi az irányítást a függőség, újabb problémák bukkannak fel. A függők onnantól kezdve bármit megtesznek csak azért, hogy jól érezzék magukat.

 

Ötödször, a drogfüggőségre vannak jellemző viselkedési formák: nehéz kommunikatív készség, rossz munka teljesítmény, romló testi egészség – ezek válnak a normává. A függőség elkezdi irányítani a függő alany életét, és uralni a gondolatait is. Ezen a ponton az anyag „erődítménnyé” válik, amely lassanként megfojtja az áldozatát.

 

Hatodszor, az anyag ellenőrzése alatt tartja a függőket, akik megszállottan akarják azt birtokolni és használni. Teljesen lealacsonyítja őket, és a reménytelenség és kétségbeesés érzetét kelti bennük.

 

Hetedszer, a függők megpróbálnak leszokni. Az, ahogyan programot program után sikertelenül végeznek el, terápiákról terápiákra járnak, és újra-újra visszaesnek, abszolút magányba dönti őket, és a kétségbeesés, a legyőzöttség érzete lesz rajtuk úrrá. Az anyag rabjai lettek.

 

Hogyan is történik?

Az addiktív viselkedés mindennapos. Az ember természete hajlamos a rosszra – bármi válhat erődítménnyé (függőséggé). Amint egy viselkedési forma függőséggé alakul, onnantól elkezdi irányítani az ember életét, gondolatait és cselekedeteit. Megeshet úgy, hogy valaki akár mindenféle ok nélkül is anyaghoz nyúl, csak hogy jobban érezze magát. Ez a viselkedés, kialakít egy idegi ösvényt az agyban található idegsejtek kötegei közt. Minél többször kap megerősítést a stimulánstól ez a viselkedés, annál mélyebb lesz ez az „ösvény”, amely a viselkedésből aztán szokást formál – vagyis függőséget.

A függőség egyfajta ismétlődő kényszer, amely irányítása alatt tartja egy személy gondolatait és cselekedeteit. Ez egy erődítmény, amelyet szinte lehetetlen lerombolni. Ez az, ami miatt a legtöbb kezelési program a függőséget próbálja gyógyítani, ahelyett, hogy egy erődítménnyel fordulna szembe.

 

A függőségek orvosi modellje

Ha, a lelkészek a függőségeket magyarázó orvosi modellnek hisznek, akkor a fent leírt körforgás hetedik pontja igaz lesz: Szinte segítség nélkül maradnak a függők. Ilyen esetben a legtöbb, amit egy lelkipásztor tehet az, hogy eszközöket biztosít, melyek segíthetnek a személynek, hogy kezelje saját függőségét, miközben élete hátralévő részét az fogja lekötni, hogy intenzív harcot folytat a szabadsága visszaszerzéséért

Sok egészségügyi dolgozó tartja azt, hogy a szemináriumok nem képzik úgy a jövő lelkészeit, hogy azok képesek legyenek kezelni olyan embereket, akiknek különböző függőségeik vannak. Ha az általánosan elfogadott elképzelés a függőségről az lenne, hogy az tulajdonképpen egy betegség, egyetértenék. Az orvosok – nem pásztorok – betegségeket gyógyítanak. Ha a lelkészek úgy döntenek, hogy az orvosi modellt választják, el kell kezdeniük egy hosszú referencialista készítését, mely olyan, a körzetükben lévő klinikák és szervezetek elérhetőségeit tartalmazza, amelyek a függőséget betegségként kezelik, és amelyek lelkészeket küldenek ki a betegekhez. A Névtelen Alkoholisták és más kezelési központok is besegíthetnek, és legalább elláthatják a függőségben szenvedőket a megfelelő képzéssel, szakirodalommal is, mely segíthet nekik a függőséggel való harcban.

Függőségek a Biblia szemszögéből

Ha a lelkészek a Bibliát szó szerint veszik, a függőségeket erődítményként fogják látni, amelyek a test cselekedeteiből erednek. Ezek szellemi problémák, amelyek a testben mutatkoznak meg. Az alkoholfüggőség a legújabb orvosi definíciók szerint az ember génjeiből ered. Vagyis, az alkoholisták saját DNS-ük áldozatai! Ha a lelkészek ezzel egyetértenek, azzal elfogadják, hogy az alkoholizmus egy halálos betegség — azaz, a személy végérvényesen alkoholista, és az is marad egész életében.

A Biblia azonban teljesen más álláspontot képvisel! A részegesség bűn, és a test cselekedete (Galata 5:21). A lelkészek feladata, hogy felkarolják a függőség biblikus definícióját, és olyan szolgálatot indítsanak az egyházban, mely elősegíti a függőségben élők átalakulását.

Ahhoz, hogy valaki megtisztulhasson, bűnbocsánatra kell térni (1János 1:9). Ha a lelkészek az orvosi modellt fogadják el, akkor a bűn kezelésével is számolniuk kell. A függőség nem olyan, mint a cukorbetegség. Semmi értelme nincs az orvosi modellnek, mert ha azt elfogadjuk, azzal semmibe vesszük a bűn bibliai definícióját. Hinnünk kell, hogy győzteseknél is többek lehetünk.

Gondolkodj el!

Az amerikaiakat az áldozat-típusú gondolkodás jellemzi. Megpróbálunk újabb és újabb okokat felfedezni, amelyek felmenthetik helytelen és elfogadhatatlan életvitelünket. Ha meg tudjuk győzni magunkat arról, hogy függőségeink genetikus felépítésünknek tudhatóak be, azzal máris kifogás találtunk a bűnre. A betegségeknél, ahol egy személy olyan családból származik, ahol nagy számban fordul elő cukorbeteg vagy magas vérnyomású, nem meglepő, ha az orvos hasonló diagnózist állít fel. A génjei magyarázzák a kórmegállapítást.

Ezzel szemben, az erődítmények nem betegségek; inkább a test cselekedetei, és a lelkészeknek ilyen módon kell őket kezelniük.

Az emberek genetikailag hajlamosak a paráznaságra. De amikor egy parázna ember Isten elé áll, nem okolhatja majd bűnös természetét, és nem hozhat így kifogásokat a bűnére. Hasonlóképpen, egy függőségben élő ember sem állhat Isten elé azzal, hogy függősége miatt egy sor olyan kifogással jön elő, amelyeket a társadalom nyújtott számára. Isten annyit fog csak mondani válaszként, hogy „Távozzatok előlem, gonosztevők.”

 

Mit tehet egy lelkipásztor?

A lelkészeknek meg kell ragadniuk az a biblikus modellt, amely az erődítmények kezelésére vonatkozik, és el kell indítaniuk egy Krisztus-központú programot a gyülekezet szolgálatában. Van egy program Turning Point [Fordulópont – a ford.] címmel, mely nem csak azokat segíti, akik életében ilyen erődítmények léteznek, de laikusok képzését is támogatja, akikből csoportsegítők válhatnak.

Ha egy lelkipásztor nem engedheti meg anyagilag a Turning Point programot, és inkább a saját szolgálatát kívánja megvalósítani, a következő modell jó segítség lehet abban, hogy elkezdhessen foglalkozni függőségben szenvedőkkel. Pár évvel ezelőtt néhány 12-lépéses programból szerkesztettem a következő hét-lépéses bibliai modellt. A gyülekezet hatékonyan hasznosíthatja ezt a programot, a vezető szerepet pedig vagy a lelkipásztornak vagy egy általa kijelölt embernek kell ellátnia.

Első lépés: Bűnvallás. A függőségben élőnek meg kell vallania, hogy tehetetlen az erődítménnyel szemben. Ezzel a megvallással kijelenti, hogy ő függő. A 2Korintus 12:10 azt mondja: „Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” A megvallás az első lépcső a gyógyulás felé. Isten nem tud közbelépni, hacsak nem hívjuk segítségül az 1János 1:9 szerint: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő; megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”

 

Második lépés: Ismerd fel, hogy tehetetlen vagy. A lelkészeknek segíteniük kell a függőségben szenvedőket, hogy megértsék és elhiggyék, hogy csakis egyedül Isten képes újra írni az ember idegpályáit. Mindezekkel együtt, Isten megköveteli tőlünk, hogy megvalljuk neki tehetetlenségünket. Ő képes arra, hogy a függőségben élő embert újra egészségessé tegye, de ahhoz a személynek ki kell nyilvánítania magáról, hogy ő önmagában erre képtelen. Isten megszabadította Grace-t az irodámban, de csak azután, hogy felismerte, hogy a szabadítás csakis Isten közbelépésével lehetséges. Hit Istenben és az Ő képességében létfontosságú. A szabadulás pedig lehet azonnali vagy egy folyamat.

Harmadik lépés: Önmagunk feladása Istennek, és a bűnbánat. Meg kell érteniük, hogy szükségük van arra, hogy átadják magukat Istennek. A kötelékek elszakításához az szükséges, hogy a személy elengedje a saját akaratát. Isten egyedül az, aki egy függőséget teljesen le tud győzni. Kérd, hogy bocsásson meg és segítsen neked. Jézus azt mondta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28, és 1János 1:9)

 

Negyedik lépés: Mondj igazat! Egy függőségben szenvedő nem fogja megkapni, amire szüksége van addig, amíg nem teszi azt, amit tennie kell. Ha megvalljuk bűneinket, Isten megbocsátja. Kérd a Szentlelket, hogy vegye leltárba rossz viselkedési formáid, szokásaidat, látásmódjaidat, és kezdj el igazodni mindahhoz, amit Isten ezekről mond neked. „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2). Wayne W. Dyer írt egy cikksorozatot „Változtasd meg gondolataid, változtasd meg életed” címmel. Ez egy bibliai alapelv, de a függőknek tudniuk kell, min kell változtatniuk.

 

Ötödik lépés: Kérd Isten segítségét! Mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek.” (Jakab 4:2,3). Isten akarata az emberek számára, hogy jó egészségük legyen – fizikálisan, mentálisan és szellemileg/lelkileg. Nem kérünk rosszat, ha Isten segítségét kérjük abban, hogy bűneinket legyőzhessük. Ne feledd, a keresztény hitvallás a különböző szerek használatával és a függőséggel kapcsolatosan kijelenti, hogy az bűn, és nem betegség. A függőségben szenvedő ember számára szükséges, hogy naponta kérje Istent, szinte minden percben, hogy segítsen neki ezeket az erődítményeket lerombolni.

 

Hatodik lépés: Olvasd Isten Igéjét, és imádkozz szüntelenül! Ha elhisszük azt, amit Isten Igéje mond, miért nem támaszkodunk rá úgy, mintha valóban az életünknek támasza is lenne? „Mert az Isten Igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsidók 4:12) Hinnünk kell, hogy az Ige felfedi az Isten erejét, és mindazt, amit tudnunk kell, és amiért imádkoznunk kell, és megmutatja számunkra, hogyan kell élnünk az életet ahhoz, hogy minden erődítményt lerombolhassunk.

 

Hetedik lépés: Valld meg! Légy hálás és hordozd az evangéliumot magadban, oszd meg másokkal! „Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr veled és hogyan könyörült meg rajtad.” (Márk 5:19). A megvallás által elszámoltathatóak leszünk, és ez egy olyan szolgálat, mely lehetővé teszi a harcok győztesei számára azt, hogy beszámoljanak Isten és az Ő Igéjének életeket megváltoztató erejéről. Salamon így szólt erről: „Élet és halál van a nyelv hatalmában” (Példabeszédek 18:21). Te beszélj az életről!

 

Konklúzió

 

Isten győztesekként akar bennünket látni – akik a bűnöket és az erődítményeket legyőzik, és nem „kezelik”. A legtöbb pásztor találkozott már olyan emberekkel, akik életet befolyásoló dolgokkal szembesültek. A feladatunk az, hogy ellássuk őket lelki útmutatással és tanácsokkal, azzal kapcsolatban, hogyan használhatná Isten az ő tapasztalataikat mások segítségére – hogy mások is megszabaduljanak. Ne tegyük félre Isten Igéjét Freud vagy Dr. Phil kedvéért! Sokkal inkább, olvassuk az Igét, és engedjük Istennek, hogy szolgálhasson azon keresztül, és hogy az Ő munkáját rajtunk keresztül elvégezhesse, ahogyan felhasználjuk azt, amit tudunk mindarról, ami régebben elválasztott Tőle. Fel fogja használni egész élettörténetünket, gyakran a sok tragikus dolgot, amit átéltünk, és életutunkat, melyet bűnök és erődítmények öveztek arra, hogy másokat is az Ő hatalmának és szeretetének védelmébe vonjon. Mindent – az Ő dicsőségére és céljaira

 

Larry E. Hazelbaker, Ph.D., az Assemblies of God [evangéliumi-pünkösdi egyház  – a ford.] egy pásztorta, a pszichológia professzora és a Southeastern University viselkedési és társadalomtudományi tanszékének elnöke Lakelandben, Florida államban. Ezek mellett, a Harbor Institute, Inc. alapítója és elnöke, amely egy nonprofit szervezet, mely pásztorok és családjaik felé szolgál.

 

Felhasznált irodalom

1. U.S. Department of Health and Human Services. Drug Abuse Warning Network

(2007).

2. National Center on Addiction and Substance Abuse (2001).

 


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük