A könyörületesség szolgálatának beindítása saját gyülekezetünkben

Hiszed, hogy Isten vágya, hogy összetört életeket újíthasson meg, és baj-sújtotta környékeket építhessen teljesen át olyan szolgálatokon keresztül, amelyek vegyítik az evangelizációt és a segélyszolgálatokat? Vágysz arra, hogy gyülekezeted Krisztus jelenlétének jó cserépedényévé válhasson a közösségedben? Mégis, sokkal könnyebb elhagyni magunkat, hogy lenyomjanak a szükségek, és elcsüggesszenek az akadályok, melyek elmozdíthatnák a gyülekezetet a szolgálat felé. Kérdések vetődnek tehát fel: Milyen szolgálatot kéne végeznünk? Támogatni fogja a gyülekezet? Hol találunk rá támogatást és főleg munkásokat? Hogy kezdjük el? Milyen lépéseket kell megtennünk, hogy eljussunk a következő szintre?

Az emberek hatékony eléréséhez kell látás, cél és tervezés. A Látás azt jelenti, hogy meggyőződésünk van arról, hogy Isten egy bizonyos irányba elhívta a gyülekezetet. A Cél egyesíti a közösséget az Isten Országának céljaira. A Tervezés pedig lefekteti azokat a lépéseket, amelyek betöltik azt, ami a látásban szerepel.

Hogyan kell törekedenie egy gyülekezetnek arra, hogy meglelhesse ezeket az elengedhetetlen hozzávalókat? Egy gyülekezet sem fogja bejárni ugyanazt az utat a hatékony helyi misszióban. Minden közösség máshol kezdi, és mindnek egy teljesen egyedi felépítése és jellege van, illetve egy meghatározott célközönség felé szolgál. Ugyan nincs egy egyszerű 1-2-3 lépéses megoldás a könyörületi szolgálat létrehozására, létezik három lépcső, amelyet minden gyülekezet megtapasztal, és mindhárom lépcső öt tevékenységi pontot tartalmaz. Néhány pont e szakaszokon belül a bemutatott egymás utáni sorrendben alakul ki, máskor viszont egyidejűleg is kifejlődhetnek.

Ahogy a következőket olvasod, kérdezd meg magadtól: Hol tart az én gyülekezetem ebben a folyamatban? Mik az erősségeink és gyengeségeink? Ezek segítenek majd, és megmutatják, mi legyen a következő lépés, amit meg kell tenned.

1. lépcső: Az alapok lefektetése

Gondolj gyülekezetedre úgy, mint egy kertre (ld. 1Korinthus 3). Gondosan elő kell készíteni a termőtalajt a magok számára. Ugyanígy, az irgalmas szolgálatok is csak akkor kelnek majd életre, ha a gyülekezet arra készen áll. A sürgető szükséglet láttán sok gyülekezet első felindulásból egyből beindít egy programot. Ha viszont egy program elválik a gyülekezet elsődleges és magasabbrendű céljától, elveszítheti szellemiségét, és az elvilágiasodás veszélye is fenyegetheti.

Az olyan könyörületi szolgálatok, amelyek nem kapnak alapozást egy támogató, egészséges közösségtől, kevésbé valószínű, hogy hatékonyak, és önfenntartóak tudnak maradni. Ezért az első kritikus szakasz az, hogy hátra kell lépnünk egyet attól a feladattól, hogy szociális alapú szolgálatokat akarjunk kialakítani, és fókuszálnunk kell a gyülekezet identitására, mint ami azoknak a hívők testülete, akik arra hívattak el, hogy kövessék Krisztus szolga-példáját, és megosszák Isten szeretetét a világgal. Egy gyülekezet szolgálatának saját hitének középpontjából kell erednie. Erősítsd meg gyülekezeted elkötelezettségét az emberek elérésére azzal, hogy a szolgálatokat olyan alapra helyezed, melyet érett vezetőség, szeretetteljes gyülekezeti kapcsolatok, szellemi életerő, és a közösség szükségeinek valamint értékeinek pontos ismerete jellemez.

Készítsd föl a vezetőséggel megbízott csapatot!

A szolgálat legtermékenyebb vetőágya az olyan egyházi és nem hivatásos vezetők csapata, akikben ugyanaz a szellemi buzgóság lakik, és akikben közös az elkötelezettség illetve a teológiai keretek elképzelése a helyi misszióra, és akik közt pozitív, működő kapcsolatok vannak. C. Gene Wilkes azt írja a Jesus on Leadership („Jézus vezetői szerepben”) című könyvében: „Akkor kezdhetünk vezetésről beszélni, mikor egy Isten által kijelentett misszió megragad egy embert.” Segíts a gyülekezet vezetőinek, hogy „megragadja” őket Isten a tanításon, tanácsadáson, példamutatáson, valamint más példa értékű szolgálatok bemutatásán keresztül. Munkálkodj bárminemű konfliktus feloldásán a missziós vezetői csoporton belül. Imádsággal toborozd, és tápláld az ide beépülő embereket, akik új elképzeléseket tudnak elindítani és vezetni.

Ismerd saját gyülekezetedet!

Mindannak, amit a gyülekezeted tesz a szolgálata során, abból kell, hogy fakadjon, akik vagytok – és ebbe bele kell venned az egyedi identitásotokat, a gyülekezet történetét és beállítottságait. Egy gyülekezeti önfeltáró tanulmány fel tudja mérni az aktuálisan életben lévő programokat, és felfedheti gyülekezeted erősségeit és gyengeségeit, amelyek létfontosságúak egy újabb kihívás felvállalására nézve. Egy ilyen tanulmány egyben „pulzust” is mér; megvizsgálja a gyülekezet szellemi érettségét, a misszió iránti elkötelezettségét, és a változásokra való nyitottságot, mely egyben rámutat, milyen területeken van szükség további képzésre. Szervezz egy csoportot, akik információkat fognak gyűjteni a gyülekezetről olyan területeken, mint identitás, történet, tagság, teológia, programok, vezetés, szervezés, anyagi források, szellemi élet, kapcsolatok és a társas viszonyok. A tanulmány módszerei közt szerepelni szoktak az interjúk, a fókusz csoportos megbeszélések és a kérdőívek.

 

 

Készítsd fel a gyülekezetet!

Nem biztos, hogy a gyülekezetben mindenki kész arra, hogy befogadja a misszióval kapcsolatos látást. Vesd meg az alapokat azzal, hogy olyan képzést tartasz, amely elmagyarázza az evangelizáció teológiai alapját és a szociális érzékenységet. Ezt megteheted prédikációkon keresztül, vasárnapi iskolában való tanítással, külön képzéssel és olyan terepmunkával, mely bemutatja a gyülekezeti tagoknak, milyen izgalmas lehetőségek előtt állnak. Építsd föl a gyülekezet szellemi életét és munkálkodj azon, hogy egészséges kapcsolatok legyenek.

Mérd föl a közösség közvetlen kontextusát!

A hatékony szolgálat függ attól, milyen pontos információink vannak a szolgálati kontextusról. Egy közösségi felmérés fókuszba állítja azokat a problémás területeket, melyek átformálásra szorulnak csak úgy, mint azokat a módokat, melyeken keresztül Isten már dolgozik a közösségen belül.

Az első lépés az, hogy definiálnod kell a közösségedet — legyen az egy speciális lakónegyed, egy etnikai csoport, vagy egy olyan környék, amit egy bizonyos szükségprobléma jellemez. Ismerd meg a környéket demográfiai, kulturális jellemzőit, és felépítését. Ismerd meg a benne rejlő értékeket és szükségeket. Alkalmazz sétákat, járjátok körbe a környéket kocsival, használd fel a népszámlálási adatokat, használj ajtóról ajtóra vitt kérdőíveket, interjúkat és fókusz csoportokat. Azzal pedig, hogyha más közösségekkel illetve vezetőikkel is hálózatot építesz ki, elkerülheted azt, hogy egy bizonyos szolgáltatásból fölösleg jöjjön létre, ki tudod építeni a megértést és a tiszteletet, és jövőbeni társulások magjait ültetheted el.

Táplálj elkötelezettséget a gyülekezetbe a misszió iránt!

Egyike a főbb, leküzdésre váró akadályoknak sok gyülekezetben az a domináns felfogás, hogy a gyülekezet azért létezik, hogy kiszolgálja a tagjai szükségeit. A vezetők dolga az, hogy olyan átváltozást idézzenek elő és vezessenek végig, hogy a gyülekezet missziós orientáltságúvá váljon. Ez azt jelenti, hogy olyan elkötelezettséget kell táplálni, mely a gyülekezeti ház falain túlra nyúl, és mely a közösség hitének és dicsőítésének központi motívuma. Biztosítsd, hogy legyenek képzések és különböző tevékenységi lehetőségek, hogy eltűnhessen minden faji, társadalmi osztálybeli és képességi akadály, ami csak elválaszthatja gyülekezetedet a környék közösségétől.

2. lépcső: A látás felfedése

Egy látás olyan, mint egy portré arról a jövőről, amire a gyülekezeted hívatott, hogy azt elvégezze a Lélek erején keresztül. Ebben a fázisban a gyülekezet egy látást észlel a könyörületi szolgálattal kapcsolatosan, és szervezésbe kezd, hogy megvalósíthassa azt. Ez a látás a közösség identitására alapszik, amely által a gyülekezet betöltheti környezete szükségeit és kihasználhatja az ott rejlő lehetőségeket – mindezt azzal a vággyal, hogy megoszthassa Isten szeretetét szavakkal és tettekkel egyaránt. Amint gyülekezeted szolgálatán a Lélek kenete van, és ezzel összpontosít rá, elkezdhetsz stratégiát formálni a meglépendő feladatokhoz.

Keresd Isten látását a szolgálatra!

Készíts egy listát a lehetséges jövőbeli szolgálatokról. Van olyan speciális terület, melyről a gyülekezeted azt érzi, azzal kéne foglalkoznia a szolgálatban – pl. rossz életkörülményű emberek, különböző veszélyeknek kiszolgáltatott fiatalság, segélyekből élő családok, vagy éppen bevándorlók? Hol vannak az áthídalandó szakadékok? Milyen kapuk nyílnak meg mostanság? Próbáld meg a fókuszt egy vagy két területre leszűkíteni. Dolgozz ki egy nyilatkozatot a látásról, amelyben megfogalmazod a szolgálat pontos céljait, melyet az elkövetkezendő években a gyülekezetnek kell megvalósítania. Döntsd el, hogy ez a látás arra hív-e, hogy egy új programba kezdjetek, egy meglévő gyülekezeti programot gondoljatok-e át, vagy egy másik gyülekezet vagy szervezet programjába társuljatok-e be.

Oszd meg a látást a közösséggel!

Amint világos útmutatás kapott a gyülekezet, segíts nekik, hogy magukévá tehessék a látást! Próbáld meg kreatívan, tisztán érthetően és következetesen kommunikálni feléjük a látást.

A következő dolgok tartoznak ebbe bele:

– egy missziós terv, mely magában foglalja a látást;

– egy logo, ami a missziótok lényegét ragadja meg;

– különleges alkalmak, mint pl. egy dicsőítő nap, missziós konferencia, elvonulások vagy egy koncert, mely a misszióra fókuszál.

– Aztán kellenek oktatási programok is, mint pl. vasárnapi iskolai óra-sorozat azokról a dolgokról, amikkel a gyülekezet foglalkozni kíván.

– Kellenek különleges vendégek is a közösségből vagy más szolgálatokból, akik elmondhatják saját történeteiket. Például, ha a gyülekezeted úgy érzi, arra van vezetése, hogy lakásproblémákkal foglalkozzon, tervezzetek be egy „Habitat for Humanity”-vel dolgozó hétvégei programot (http://www.habitat.hu/ – a ford.: Magyarországon is működő, a nyomorúságos lakókörülmények felszámolására létrejött szervezet), vagy járjátok körbe a hajléktalan menedékeket.

Szervezd meg a szolgálatot!

Készíts egy részletes tervet (amely tartalmazza a szolgálathoz tartozó tevékenységeket, és amely számba veszi a hozzá szükséges anyagi forrásokat, illetve lehetséges partnereket, valamint a szervezési és vezetési feladatokat) és a lépéseket, melyeket meg kell tenni, hogy az egész beindulhasson – ki fogja végig követni a projekt pontjait, mikor kéne kezdeni, és milyen módon érinthet mindez más gyülekezeti dolgozókat, illetve más szervezeteket. Döntsd el, hogy az egészet közvetlenül a gyülekezet igazgassa és vezesse, vagy esetleg egy különálló nonprofit társaság. Tanulj a legjobb tapasztalatokból, és vezéreljenek azok téged a tervezés során, valamint kerüld azt, hogy te akard ismét feltalálni a spanyolviaszt! Ezek mellett pedig, mérd föl, hogy a jelenlegi gyülekezeti struktúra segíti, vagy éppen akadályozhatja a szolgálati tervet.

Gyűjts anyagi forrásokat és partnereket!

Öntanulmányotoknak meg kell neveznie azokat a forrásokat, amelyeket a gyülekezet biztosítani tud a program számára — anyagiak, helyigény, munkások (gyülekezetiek és önkéntesek), illetve bármilyen speciális felszerelések, amikre csak szükség lehet. Ezeken kívül azt is számba kell venni, mire lehet szükség, és mit lehetne beszerezni külső forrásokból. Jó befektetésnek bizonyulhat, ha felkerestek egy hivatásos pályázat-kiírót és támogatásgyűjtőt. Gondolkozz el olyan lehetőségeken, mint a szakmai gyakorlatra felvett emberek vagy a közös személyzet. Alakíts ki egy rendszert, ami szerint toborozni, illetve felügyelni tudod az önkénteseket. Alakíts ki kapcsolatokat más csoportokkal, akik hasonló céllal jöttek létre. Van-e már, aki jó munkát végez a környék közösségében, és hogyan tudnátok együttműködni?

Hívd össze a gyülekezetet!

Toborozd össze és készítsd fel a gyülekezeti tagokat, hogy gyakorlati módon kapcsolódhassanak a missziós tervhez. Hangsúlyozd, hogy minden egyes tag számára szól az elhívás, és mindenkinek van ajándéka a szolgálatra. Használj statisztikákat, történeteket, igeverseket, alapelveket és minden olyan dolgot, ami csak megragadhatja a tagok szívét, és akcióba lendítheti őket. Egy lelki ajándék-leltár elkészítése alapvető eszköz lehet arra, hogy felébressze a gyülekezet szolgálati lehetőségeit. Személyesen hívd meg a gyülekezeti tagokat, hogy részt vegyenek a dolgokban saját ajándékaik, érdeklődésük, szolgálataik és élettapasztalataikhoz mérten. Tisztán fogalmazd meg az önkéntesek munkaleírását. Az önkéntesek képzése segíthet számukra, hogy legyőzzenek olyan akadályokat, mint a tétlenség, tapasztalatlanság vagy a bizonytalanság érzése. Evangelizációs képzést is tarts, mely felkészítheti az önkénteseket arra, hogy magabiztossággal oszthassák meg hitüket.

3. lépcső: A látás folyamatos fenntartása

Ha be is indult már egy szolgálati program, a missziós feladatnak még nincs vége. Erőfeszítéseket vesz igénybe, hogy a szolgálati látást folyamatosan fenntartsuk, nehogy az egy múló szeszéllyé váljon a gyülekezet életében. Az Isten által adott küldetés mindig vonzza az egyházat, ahogyan Aslan is mondja C.S. Lewis „Narnia Krónikáinak” utolsó könyvében, vagyis hogy a cél az, hogy előrébb jussunk „egyre feljebb és beljebb.” Amiképp személyes elhívásunk arra, hogy szentek legyünk, egy élethosszig tartó megszentelődéshez vezet, úgy az egyház elhívása a misszióra egy átformálási folyamat, amiben Isten érettségre vezeti, kicsiszolja és megtisztítja az Ő népét saját céljaira.

Nevezd nevén a félelmeket és a konfliktusokat!

A látással rendelkező vezetők szembesülni fognak azzal, hogy a változásoknak sokan ellenállnak. Egy új dolog kipróbálása nyugtalanságokhoz és néha szakadásokhoz is vezet. Segíts a gyülekezetnek, hogy felmérhesse azt, mibe fog ez kerülni, és milyen javakkal szolgál. Ha dolgoztok azon, hogy egészséges egyensúlyban maradjon a misszió, a dicsőítés, a tanítványozás és a közösségi élet gyakorlása, az csökkentheti a viszálykodás esélyeit. A konfliktusokra és aggodalmakra mindig építően reagálj, és használd fel a feszült pillanatokat arra, hogy a gyülekezet újra felmérhesse, mik a prioritásai és paradigmái. Ajánljuk Jim Herrington, Mike Bonem, és James H. Furr könyvét, a Leading Congregational Change: A Practical Guide for the Transformational Journey („Gyülekezeti változás vezetése: Gyakorlati útmutató egy átváltoztató utazáshoz”) című útmutatót, mely ennél részletesebben körvonalazza, hogyan kell egy gyülekezetet ismét a misszió felé irányítani.

Építs ki folyamatos elszámolhatóságot!

Alakíts ki kritériumokat, amelyek alapján fel tudsz mérni minden erőfeszítést. Hatékony ez a szolgálat és eléri a kitűzött célokat? Az erőforrásokat hatékonyan tudjátok felhasználni? Ápoljátok a kapcsolatokat az önkéntesek és azok közt, akik a szolgáltatásokban részeülnek? Jutnak hitre emberek, illetve újulnak meg a hitükben a szolgálat hatására? A gyülekezet, a közösség, és a mentorok visszajelzései alapján értékeld ki, mindenre kiterjedő, hatékony-e a szolgálat és hűséges marad-e a gyülekezet elhívásához. Ismerd fel azt a jó munkát, amit Jézus nevében végzett el a gyülekezet (2Korinthus 9:12). Tervezz egy évente megrendezett dicsőítő alkalmat, mely Istent dicsőíti azokért a gyümölcsökért, melyeket gyülekezeted könyörületi szolgálatán keresztül érlelt az Úr.

Képezz ki új vezetőket!

Kerüld el a kiégés veszélyét azzal, hogy kijelölsz és kiképzel új vezetőket. Fektess be a következő generációba azzal, hogy elkezdesz dolgozni a fiatalok körében, hogy már jó korán elültethesd bennük a missziós központú gondolkodást. Ápold a kapcsolatod jelenlegi és későbbi potenciális vezetőségi tagokkal.

Tartsd frissen a látást!

Folyamatosan, és a gyülekezeti valamint közösségben végbemenő változások fényében igazítsd a prioritásokat és a futó projekteket, miközben megerősíted missziód fő célját. Segítsd azokat, akik részt vesznek benne, hogy szolgálatukat össze tudják kapcsolni hitükkel; tedd ezt úgy, hgoy alkalmakat biztosítasz, hogy lelkileg felfrissülhessenek, átgondolhassák szolgálatukat, és el tudjanak vonulni. Folyamatosan támogasd meg a szolgálatokat imával és kérd a Szentlélek folyamatos kenetét. Ne engedd, hogy a látás elhalványuljon, eltűnjön, és akadályozd meg ezt úgy, hogy kiépítesz egy követelmény rendszert annak érdekében, hogy a vezetőségi tagok és a kulcs feladatokat ellátó munkások magukévá tehessék a gyülekezet misszióját.

Növekedj tovább!

Keresd azokat a lehetőségeket, melyeken keresztül a szolgálat egy újabb szintre juthat. Ha a gyülekezeted egy népkonyhát támogat, ez kifejlődhet olyan módon, hogy átalakul szakács-iskolává, amely ezzel kapcsolatos munkára képezhet ki embereket. Egy ilyen fajta oktatóprogram partnerkapcsolatot is teremthet a helyi iskolákkal. A bevándorlókkal kapcsolatos szolgálat beindíthat egy levelező kampányt is a bevándorlási szabályokkal kapcsolatban. Ugyanígy, folyamatosan növekedj kapcsolataid, és szellemi életed mélysége terén. Tágítsd a lehetőségek tárházát azok számára, akik felé szolgáltok, hogy minél több féle módon találkozhassanak Isten szeretetével: pl. Biblia órákon keresztül, imakörökben és barátkozós evangelizáción keresztül. Lépj kapcsolatba más gyülekezetekkel vagy gyülekezetközi szervezetekkel, melyek hasonló látással rendelkeznek, hogy gyülekezeted a megfelelő tanácsokat, szakértelmet és bátorítást kaphassa.

Befejezés

Kezd el kicsiben, ha kell, de a lényeg, hogy elkezdd! Ne késleltesd a szolgálat beindítását, míg a gyülekezet nem teszi magáévá teljesen a látást. Ha tüzet akarsz gyújtani a gyülekezetben, a tűzhöz szükséges oxigén a „tettekben rejlik”, ahogy egy lelkipásztor is tanácsolta. Imádkozz, majd indítsd el a szolgálatot. Időközben a gyülekezet talán életmentő szavakat juttathat el olyannak, akinek szüksége van arra, hogy megtapasztalja Isten irgalmát. Krisztusban minden gyülekezet azt a parancsot kapta, hogy „gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (János 15:16). Ez az ígérete tartsa meg gyülekezetedet a könyörületi szolgálatok felé vezető úton.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük