120 kérdéses gyülekezeti kérdőív

Ezt a kérdőívet felhasználhatja a gyülekezet vezetősége abban, hogy a gyülekezet lelki-, közösségi- és missziós állapotát felmérje.

Lehetőleg mindenkinek – de a lehető legtöbb gyülekezeti tagnak – ki kell osztani, és legfeljebb egy hét múlva beszedni és kiértékelni. Az értékelés eredményét érdemes egy vezetői megbeszélésen közösen áttanulmányozni, és a kritikus területekre megoldásokat kidolgozni.

Kérjük tegyen egy X jelet az igaznak vélt

állítás / kérdés mellé!

Határo-zottan igaz Bizony-talanul igaz Inkább nem, mint igen Határo-zottan nem igaz
1)         Naponta szánok időt a biblia olvasására, és nyerek is belőle személyes üzenetet
2)         Szeretek imádkozni, és élvezem az Istennel töltött napi csendességeimet
3)         Rendszeresen teszek bizonyságot Jézusról a környezetemben
4)         Nagyon lelkesít a keresztény élet – élvezem, hogy hívő lehetek
5)         Általában optimista vagyok, és pozitívan állok a dolgokhoz
6)         Vannak valóságos istenélményeim
7)         Jellemző, hogy Isten vezetése szerint élem az életemet (várom, értem és követem Isten vezetését)
8)         Tudom, hogy Isten mire hívott el, minden szempontból a helyemen érzem magam
9)         Van személyes imatársam vagy lelkigondozóm
10)      A természetfeletti része az életemnek
11)      Érett tanítványnak tartom saját magam
12)      Őszintén örülök annak is, ha valaki megtér általam, de nem a mi gyülekezetünkbe épül be
13)      Tudom, mit jelent a szellemi harc, és aktívan részt is veszek benne
14)      Rendszeresen imádkozok a vezetőimért, és felajánlom nekik a segítségemet
15)      Életem minden területét alárendelem a Bibliának és a hitemnek
16)      Kifejezetten jól érzem magam a gyülekezetben, és alig várom az újabb alkalmakat
17)      Megbízok a testvéreimben
18)      Gyülekezetünkre nem jellemző a pletykálkodás
19)      Büszke vagyok a gyülekezetemre, és bármikor szívesen hozom el a barátaimat
20)      Nem hordozok sérüléseket testvéreim felé – ha értek is csalódások, fel tudtuk dolgozni, és már rendeződtek
21)      Ismerem a gyülekezetbe járó embereket
22)      Elégedett vagyok a gyülekezetemmel
23)      Jó a légköre és a hangulata a gyülekezeti alkalmaknak
24)      Bármiről nyíltan beszélhetek a gyülekezetben
25)      Nem érzek klikkesedést, személyeskedést vagy bármilyen kirekesztést a gyülekezetben
26)      Egység és egyetértés jellemző a gyülekezetre
27)      Kifejezetten befogadónak tartom a gyülekezetemet
28)      Ha találkozok gyülekezeten kívül a testvéreimmel, akkor is szívesen beszélgetek velük Istenről, van mit mondanunk egymásnak
29)      Hasznos és értékes tagjának érzem magam a gyülekezetemnek
30)      Bárkitől kérhetek segítséget a gyülekezetből, nem kell félnem az elutasítástól vagy a visszaélésektől. Alapvetően mindenki készséges és nyitott mindenki más szükségei felé.
31)      Kifejezetten motiválónak tartom az istentiszteleteket
32)      A közös imádkozás inspiráló élmény számomra
33)      A prédikációk gyakorlatiasak, életszerűek, aktuálisak, érdekesek. Szívesen hallgatom, s nem érdekel, milyen hosszú.
34)      Egyáltalán nem nyűg vagy kötelesség a gyülekezetbe járás
35)      Nem kell félnem a törvényeskedéstől
36)      Az istentiszteleten átélem Isten valóságos jelenlétét és munkáját
37)      Élvezem a dicsőítést – az sokkal több számomra, mint egyszerű éneklés
38)      Úgy gondolom, egy kívülálló is kifejezetten jól érezheti magát az istentiszteletünkön – megszólítja, nem unalmas, őt is inspirálhatja
39)      Az istentisztelet meghozza a kedvem a bibliaolvasásra, imádkozásra, szolgálatra vagy a misszióra
40)      Otthon érzem magam a gyülekezetben – szeretek itt lenni
41)      Gördülékenynek, szervezettnek látom istentiszteleteinket (nem merev és nem szétszórt)
42)      Az istentiszteleten szolgálók felkészültek, motiválók, az istentiszteletek minősége is magas és vonzó
43)      Istentiszteleteink légköre vidám, sokat nevetünk
44)      Szeretem a meglepő, nem várt, új dolgokat az istentiszteleten
45)      Az istentisztelet keretei (liturgiája) érthető, vonzó és összhangban van a tartalommal
46)      Gyülekezetünkre nem jellemző a kánaáni nyelvezet – mai, érthető és világos a kommunikációnk (prédikációk, evangézációk)
47)      Rendszeres a kívülállók látogatása a gyülekezetben
48)      Vezettem már Jézushoz legalább egy embert (akiről tudom, hogy általam tért meg!)
49)      Vezettem Jézushoz valakit az elmúlt hat hónapban (akiről tudom, hogy általam tért meg!)
50)      Gyülekezetünk betölt valós szükségeket a kívülállók életében (vagyis szolgálunk a „prédikáláson” kívül mással is a nem hívők felé
51)      A hirdetett evangéliumot kíséri Isten valóságos munkája, az evangélizációban megnyilvánul Isten hatalma, szabadítása és történnek jelek és csodák
52)      Ismerik a gyülekezetünket, programjainkat a városban élő emberek
53)      Jellemző a gyülekezetünkre a személyes evangélizáció és a személyes tanítványozás
54)      Van hatékony missziós programunk, amelyen keresztül rendszeresen jönnek be a gyülekezetbe kívülállók
55)      Szerintem gyülekezetünk arculata (épület, liturgia, alkalmak hangulata, stb.) kifejezetten vonzó, mai és motiváló a kívülállók számára
56)      Vannak nem hívő barátaim is, akikkel folyamatosan építem a kapcsolatom és rendszeresen töltök időt
57)      A gyülekezetbe látogatókkal mindig van, aki foglalkozzon (megszólítsa, meghívja ebédelni, stb.)
58)      A kívülállóknak is tetszik a gyülekezetünk zenei stílusa
59)      Látogatóinkat, vendégeinket számon tartják (elkérik elérhetőségeiket, és tudatosan felveszik illetve építik a velük való kapcsolatot
60)      Kapunk pozitív visszajelzéseket a látogatóktól a gyülekezeti életünkkel, programjainkkal kapcsolatosan
61)      Gyülekezetemet modernnek, aktuálisnak, a mai világgal és életmóddal összhangban lévőnek tartom
62)      Gyülekezetemet nem kötik meg a tradíciók
63)      A különböző munkaterületeknek nálunk külön vezetői vannak, akik jól teljesítik a rájuk bízott feladatokat
64)      Nem jellemző ránk a szolgálók túlterheltsége és kiégése
65)      Mindenkinek van feladata és szolgálati területe a gyülekezetben
66)      Programjainkra jellemző a jó szervezettség és a gördülékenység
67)      Mindennek van felelőse a gyülekezetben
68)      Gyülekezetünk nyitott az újra és változásra
69)      Van a gyülekezetünknek látása, konkrét célkitűzései, stratégiái, amelyeket rendszeresen kommunikálnak is a gyülekezetben
70)      Jellemző a gyülekezetemre a növekedés „minőségben és mennyiségben” egyaránt
71)      Az elmúlt egy év alatt fejlődtem a gyülekezetemnek köszönhetően (bármilyen területen – de a gyülekezet hatása a lényeg!)
72)      A gyülekezet felépítése átlátható és jól struktúrált, nem jellemző a káosz
73)      A gyülekezetben minden kihatással van mindenre – tehát nincsenek elszigetelt csoportok vagy szolgálatok, amelyek a többitől függetlenül működnek
74)      A gyülekezetben lévő folyamatok jó hatékonysággal, olajozottan és eredményesen működnek
75)      Jól működik a gyülekezeten belüli kommunikáció (időben értesülök mindenről, és megkapok minden szükséges tájékoztatást)
76)      Elfogadom vezetőim tekintélyét – bízok bennük és engedelmeskedek nekik akkor is, ha nem vontak be a döntéseikbe
77)      Vezetőink inkább kapcsolat-központúak, mint ügykezelők (tehát az emberek fontosabbak számukra az ügyeknél, és ez érezhető is)
78)      Jellemző a vezetőkre, hogy számon kérik és értékelik a kiadott feladatokat
79)      A vezetők elsődleges feladata gyülekezetünkben, hogy mindenkit szolgálatba állítsanak és erre felkészítsék
80)      Folyamatosan lépnek munkába új vezetők a gyülekezetünkben
81)      Vezetőink rendelkeznek vezetői személyiségjegyekkel és készségekkel
82)      Megvalósulnak-e a kitűzött célok?
83)      Van-e bizalom a vezetők felé – elmondhatok-e nekik bármit
84)      Elérhetők a vezetők, amikor szükség van rájuk? Tudnak elég időt szánni feladataik magas minőségű végzéséhez?
85)      Kapok bátorítást és dicséretet vezetőimtől
86)      Felnézek vezetőimre, és követendő mintának tartom őket jellemükben, családi életükben és munkájukban
87)      A vezetők konkrét célokat tűznek ki, amelyekhez határidőket és felelősöket is rendelnek, s az elvégzett feladatokat értékelik s az eredményt visszajelzik
88)      A kitűzött célokhoz / feladatokhoz rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, lehetőségek, források, anyagiak
89)      Jellemző a vezetőkre, hogy kinevelnek a saját területükre utódokat
90)      Vágyom arra, hogy magam is vezetővé váljak a gyülekezeti munka valamely területén
91)      Tisztában vagyok lelki ajándékaimmal (kaptam róla tanítást, felismertem és használom)
92)      Azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben végzek, megfelelnek az elhívásomnak és lelki ajándékaimnak
93)      Gyülekezetünkben a szolgálók kapnak felkészítést feladataik hatékony végzésére
94)      Jellemző, hogy a lelkimunkások képezik önmagukat
95)      Minden szolgálati területnek van vezetője, konkrét célkitűzése, stratégiája, jövőképe és rendszeres munkatársi alkalma
96)      A gyülekezet szolgálati területei lefedik a valós szükségleteket és lehetőségeket
97)      Szolgálatainkat meggyőződésből és lelkesen végezzük
98)      A szolgálócsoportok rendszeresen beszámolnak a vezetőknek és a gyülekezetnek munkájukról, sikereikről, szükségeikről
99)      Elégedett vagyok a gyülekezetben betöltött szerepemmel és feladataimmal
100)    Örömmel és boldogsággal tölt el és lelkesít az, amit a gyülekezetemben rám bíztak
101)    A lelkimukásokat a gyülekezet nyilvánosan is felhatalmazza, beiktatja és/vagy avatja
102)    Van, akivel meg tudom beszélni a szolgálataimmal kapcsolatos kérdéseimet, problémáimat, ötleteimet
103)    A különböző munkaterületeken dolgozók rendszeresen tartanak megbeszéléseket, munkatársi találkozókat
104)    Tudom, mi a feladatom, és nem veszek el a részletekbe, és nem kell mindig más dolgát végeznek
105)    Nem érzem túlterheltnek magam a saját szolgálati területemen
106)    Van a gyülekezetben olyan kiscsoport, ahol a személyes problémáimat megbeszélhetem
107)    Számunkra fontosabb, hogy valaki beépüljön egy kiscsoportba, mint hogy a vasárnapi istentiszteleten részt vegyen
108)    Tudatosan törekszünk a kiscsoportjaink osztódással történő szétválására és megsokszorozására
109)    Minden kiscsoportnak van vezetője, célja, működési rendje
110)    A kiscsoportjaink nyitottak, családiasak, befogadóak
111)    Kiscsoportjaink meg tudják tartani a látogatókat – tehát kicsi a lemorzsolódás, aki csatlakozik, általában meg is marad
112)    Kiscsoportjainkban gyakorolhatjuk a hitéletünk teljességét – tanítás, imaközösség, szolgálatok egymás felé, szükségbetöltés, szolgálatba állítás, misszió
113)    Kiscsoportjainknak vannak önálló, együtt vállalt vagy végzett szolgálatai is
114)    Az új megtérteket azonnal bevonjuk valamilyen kiscsoportba
115)    Jellemző ránk a tanítványképzés
116)    Ma elkötelezettebbnek és motiváltabbnak érzem magam a csoportom felé, mint egy évvel ezelőtt
117)    Tartjuk a kapcsolatot kiscsoportunk tagjaival a gyülekezeti alkalmakon (istentisztelet, kiscsoport) kívül is
118)    Jellemzőek a kiscsoportos alkalmakra a nyílt hangvételű, tartalmas és mindenkit bevonó nagy beszélgetések, eszmecserék vagy viták
119)    Gyakran hozzuk el a kívülálló barátainkat, ismerőseinket a kiscsoportos alkalmainkra
120)    A megtérésekben nagy szerepe van a kiscsoportoknak

Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük