Tudatos szolgálat: Gyülekezeti asszisztens

Gyülekezeti asszisztens

A munkakör célja

A gyülekezeti asszisztens sokrétű irodai háttérmunkát biztosít a pásztor és/vagy a vezetői / presbiteri munkacsoport számára, megszervezi a gyülekezet irodájának tevékenységét és működését, illetve rendszerezi az információátadást a főpásztor vagy a pásztori munkacsoport részére.

Közvetlen vezetője

A főpásztor

Feladatköre

§          Megszervezi és irányítja a gyülekezet irodájának napi tevékenységeit, illetve biztosítja az irodai műveletek hatékonyságát.

§          Iratot, dokumentációt állít ki, nyilvántartást vezet a pásztori munkacsoport részére.

§          Irodai és titkársági háttérmunkát biztosít a pásztornak, illetve a pásztori munkacsoportnak.

§          Információt gyűjt és fordít különböző forrásokból, illetve beszámolókat készít, amikor erre szükség van.

§          Kutatást, és projekteket vállal a kijelölt feladatkörökben.

§          Fogadja a látogatókat, illetve telefonügyeletet biztosít.

§          Kérdésekre válaszol, és tájékoztatást biztosít a gyülekezet működésével és tevékenységeivel kapcsolatban.

§          Üzeneteket fogad, a telefonálókat vagy az üzenetrögzítőre kapcsolja, vagy az illetékes pásztorhoz, munkatárshoz (laikus vezetőhöz) igazítja, a szolgálati területeknek megfelelően.

§          Vezesse (vagy bízza valakire) a gyülekezet naptári előjegyzéseit.

§          Egyeztessen időpontokat, szervezzen gyűléseket, konferenciákat, illetve foglaljon szállást.

§          Készítse elő és küldje ki az értekezletek értesítőit, állítsa össze a napirendet, illetve teremtse meg a szükséges tárgyi feltételeket.

§          Értsen a számítógép és a hozzá tartozó felszerelés kezeléséhez (mint pl. nyomtató, szkenner)

§          Számítógépes programok ismerete, szövegszerkesztés, adatbázis- és táblázatkezelés, illetve bemutatók készítése.

§          Nyomtatásra kész anyagok szerkesztése szövegszerkesztőben, például beszámolók, levelek, értesítők, gyülekezeti hírlevelek és más típusú nyomtatványok szabatos és a legapróbb részletekig pontos kidolgozása.

§          Más irodai eszközök kezelése, mint például: fénymásoló, fax és számológép.

§          Képezze ki, ossza ki a feladatokat és adjon útbaigazítást a munkavégzéshez az iroda személyzetének és az önkénteseknek.

§          Leltárkészítés, rendszerezés és az irodai fogyóeszközkészlet feltöltése.

Munkaidő

A gyülekezet nagyságától, az állás fizetett vagy önkéntes jellegétől függően, részidős vagy teljes munkaidős tevékenység. Ha részidős, akkor a feladatok megoszlanak két vagy több ember között, attól függően, hogy kinek mi az erőssége. Ennek függvényében a munkaidő heti öt és negyven óra között mozoghat.

Érvényesség

Ideális esetben az ügykezelő asszisztens legalább két évig dolgozik, majd élhet azzal a lehetőséggel, hogy évenként megújítsuk a szerződését, meghatározatlan ideig.

Továbbképzés

Ideális esetben néhány hétig az előző asszisztenssel dolgozik; szakmai műhelyekre, képzésekre és szemináriumokra jár, amennyiben szükséges pl. a számítógép, a telefonhálózat és az irodai felszerelés helyes használatának elsajátítása céljából.

Képességek, szakképzettség és ajándékok

§          Alapszintű irodaszervezési és -működési ismeretekkel rendelkezik.

§          Az irodai felszerelést és az eljárásokat jól ismeri.

§          Alapszinten ismeri a gyülekezet vezetési struktúráját.

§          Alapszintű ismeretei vannak levelezés terén, nyomtatványok és jegyzőkönyvek előkészítésében.

§          Jó kommunikációs és szervezői készségekkel rendelkezik.

§          Tisztában van az irodai nyilvántartás elveivel és eljárásaival.

§          Jó beszédkészséggel, alapos nyelvtani ismeretekkel és helyesírási, központozási gyakorlattal, bő szókincscsel rendelkezik.

§          Képes az önálló munkavégzésre közvetlen felügyelet nélkül is.

§          Világosan és tömören fogalmaz szóban és írásban.

§          Jártas a nyilvántartás és irattározás kialakításában és betartásában.

§          Jó kapcsolatteremtő készség – lásd a főpásztorral, a pásztori munkacsoporttal, munkatársakkal és az önkéntesekkel, illetve a tágabb gyülekezetvezetői munkacsoporttal, a gyülekezeti tagokkal és általában az emberekkel.

A szolgálat előnyei

A gyülekezeti asszisztensnek lehetősége van arra, hogy mélyebben bekapcsolódjék a gyülekezeti életbe és szolgálatokba, illetőleg a misszióba. Lehetősége nyílik arra, hogy jobban megismerje a közösség tagjait. Segíthet abban, hogy a gyülekezetről alkotott első benyomás pozitív legyen, illetve, hogy a főpásztor és⁄vagy a pásztori munkacsoport hatékonyabban és eredményesebben végezhesse szolgálatát.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük