Éretté válás – 4.rész

Imádság: Istennel való kommunikáció Az imádás vagy dicsőítés az az imádság, amikor Istent az Ő tulajdonságaiért dicsérjük. A hálaadásban megköszönjük Istennek a ránk árasztott áldásait, a múltat, a jelent és a jövőt. A bűnbánati imában megvalljuk Istennek bűneinket (tetteket, szavakat, gondolato­kat, mulasztásokat). A könyörgésben feltárjuk Istennek kéréseinket (és aláren­deljük azokat neki). A közbenjáró imádság annak az ideje, amikor másokért, má­sok szükségeiért könyörgünk Istenhez.”

Éretté válás – 3.rész

Nézzük meg A KÖNYVET! Fontos emlékeznünk arra, hogy a Biblia Isten számunkra elmondott Szava, ame­lyen keresztül bemutatkozik nekünk. Ahogyan olvassuk és tanulmányozzuk az oldalait, növekszünk Isten ismeretében. A János 1:1-5 úgy írja le az Igét, mint Isten maga, aki emberré lett Jézus Krisztusban. Éppen ezért a Biblia ismerete új jelentőséget nyer, segít nekünk egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válni. Emi­att úgy kell Isten Szavára válaszolnunk, mintha magával Istennel beszélgetnénk személyesen.

Éretté válás – 2.rész

Jézussal futok? Az igazság az, hogy Isten megtette a kezdeményező lépést, amikor elküldte a Fiát a földre mint ember (és Isten egy személyben). Ezzel lehetővé tette, hogy mi emberek személyesen találkozhassunk Vele. És ennek a találkozásnak a lehetőségét mindenkire kiterjesztette Jézus halála és feltámadása, és a Szentlélek kiárasztása által. Ezért találkozhatunk Jézussal mi is, pedig nem az első században, és nem a mai Izrael és Palesztina területén élünk.

Éretté válás – 1. rész

Egy újfajta elkötelezettség. Istennel való kapcsolatod hasonlítható a házassághoz. A férj és a feleség magát 100 százalékosan átadja a másiknak, és teljes mértékben szem előtt tartja a másik kívánságait és érdekét. Amikor valóban 100 százalékot adnak magukból, kev­esebb a köztük lezajló csata, és szívvel-lélekkel arra törekszenek, hogy a másik­kal összhangban legyenek. Ez szeretetből fakad.

Egyedi és értékes vagy – 3. rész: Fontossági sorrend

A legfontosabb meghatározó tényező, ami szerepet játszik abban, hogy milyen emberré válunk, talán éppen az önértékelés – ahogyan mi önmagunkról gondolkodunk. Mint azt már korábban említettük is, tulajdonképpen ez a témánk most heteken keresztül: a helyes önértékelés. Egy másik nagyon fontos tényező a helyes önkép kialakításában az, hogy mások milyen véleménnyel vannak rólunk, és, hogy hogyan viselkednek velünk.

Egyedi és értékes vagy – 1. rész: A külsőségek

Ha őszinték vagyunk, mindannyian bevallhatjuk, hogy tudnánk mit változtatni magunkon. Talán szeretnénk gyorsabbak, magasabbak, szebbek, vagy helyesebbek, és okosabbak lenni. Amiatt, hogy elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, akár meg is utálhatjuk önmagunkat. Az első lépés afelé, hogy helyes képünk legyen önmagunkról az, hogy megelégszünk a külsőnkkel. Ma erről fogunk beszélgetni. Ennek az ifi órának a végére, remélhetőleg, mindenki megtanulja elfogadni önmagát. Az a cél, hogy mindenki elkezdje nem másokhoz, hanem a saját adottságaihoz mérten vizsgálni önmagát.