Invesztáld magad emberekbe!

Sokan próbálunk tiszteletet kapni emberektől úgy, hogy valamilyen oklevelet szerzünk. Pál apostol egy másfajta értékre mutat, amivel ezt megszerezhetjük. A korinthusi gyülekezetben volt néhány ember, aki megkérdőjelezte Pál tekintélyét és felhatalmazását az apostoli és az evangéliumi szolgálatra. Ezeknek az embereknek ajánlólistájuk volt, amivel tanításukat igazolni akarták. Meghamisították Pál tanítását és önzéssel és alkalmatlansággal vádolták.

Négy módszer, hogy kimutassuk megbecsülésünket a tinédzserek felé

A megbecsülés kimutatásának egyik módja az, hogy először is különleges helyet biztosítunk minden gyermeknek a mi életünkben, aminek szerető tisztelettel kell párosulnia. Másodszor pedig, úgy kell, hogy nézzünk mindegyikükre, mint egy felbecsülhetetlen értékre. Harmadszor meg kell értenünk, hogy ahhoz, hogy kialakuljon bennük a tisztelet, látniuk kell ezt a mi életünkben bizonyítékként. Végül pedig, be kell helyettesítenünk az ítélő kritikát kíváncsisággal. Vegyük sorba ezeket a módszereket.

Mi motiválja a kamaszokkal folytatott vitáidat?

Mi a tényleges motiváló erő a kamaszgyerekeiddel folytatott viták mögött? Talán meglepő a válasz: a FÉLELEM! Ezen a bolygón minden ember a félelemmel küzd. Lehet, hogy nem szeretjük ezt hallani, és talán megpróbálunk ellenkezni vele: „De hát én nem félek semmitől. Teljesen biztonságban érzem magam otthon. Nem félek a kamaszgyerekemtől.” Ez jó, de nem is az ilyenfajta félelemről beszélünk. Olyan dolgokra gondolunk, mint a sikertelenségtől való félelem, vagy az attól való félelem, hogy nem fognak szeretni minket, vagy a magánytól való félelem.