Címke: Preaching.org

 • Ragyogóan tiszta – A biblikus prédikálás etikája

  Az igehirdető személye elválaszthatatlan az igehirdetésétől – ebben különbözik a prédikáció minden más nyilvános beszédtől. A szerző sorra veszi személyes feddhetetlenségtől kezdve a szóhasználaton keresztül a plagizálásig az etikus, tehát igaz és hiteles prédikáció minden fontos szempontját. Tanulságos a Billy Graham szolgálati etikáját taglaló rész, és fontos, bár ritkán hangsúlyozott iránymutatást kapunk a hallgatóink iránti…

 • Jézus és Pál, mint a prédikálás példaképei

  A homiletika terén folytatott viták során az utóbbi időkben gyakran emlegették Jézust illetve Pált, mint a mai prédikátorok elé állított példaképeket, modelleket a feladatuk végzésében. Az ilyen emlegetés sok kérdést vet fel, ami jóval túlmutat egy gondosan megfogalmazott cikk látókörén. Az alábbiakban az lesz a célom, hogy három széleskörű nézőpontot vázoljak fel, ahonnan ezt a…

 • Ha Leonardo prédikálni tudna

  Miközben egy olyan korban élünk, amikor mindenki a saját szakmájára specializálódik, nekem csodálatos élmény volt egy olyan ember hatása alá kerülni, aki oly könnyedén keresztezte egymással a különböző tudományágakat. Nagyon tetszett, ahogy a természettudomány és a technológia gyümölcseit egyesítette a művészet szépségével és dicsőségével. Ő volt az eredeti „reneszánsz ember”. Ha én úgy tudnék prédikálni…

 • Csak emberként! – Az igehirdetés antropológiája felé haladva

  Mennyire kell egy igehirdetőnek képviselnie emberi mivoltát? Úgy tűnik az a helyes, ha a prédikátor elnyomja emberi indíttatásait. Az ige hirdetői nem akarnak Isten Igéjének az útjába állni. Bár túlzásba is lehet vinni ezt az aggodalmaskodást. Egy testetlen prédikáció nem csak hogy abszolút lehetetlen, de teljesen fölösleges is, ahogy ezt maga az inkarnáció ténye is…

 • Az igehirdetés arroganciája

  A mai prédikációk egyik nagy hibája, hogy már nem a mai emberekhez szól. Mintha az igehirdetők a múltban rekedtek volna, olyan módon beszélnek a mindenben bizonytalan és mindennel szemben szkeptikus posztmodern hallgatókhoz, ami akaratlanul is arrogánssá tesz őket a szemükben. Mert hogy van „képe” az igehirdetőnek kioktatni az embereket Isten objektív igazságáról, ha ő maga…

 • A prédikáció, mint párbeszéd

  A prédikálás egyoldalúnak tűnhet, különösen akkor, amikor a hallgató nem ért egyet a prédikátor által mondottakkal. A szolgálatom kezdeti szakaszában úgy döntöttem, hogy az egyház életének egyik ellentmondásos területéről fogok prédikálni konkrétan. Nem igazán volt „fair” a részemről. Én voltam a pulpitus mögött, ami azt jelentette, hogy enyém a hatalom. Az egyik férfit igencsak kihozta…