Az új reformáció kulcsa: a házi gyülekezetek – Felszentelt házak, amelyek megváltoztatják a világot

Isten folyamatosan változtatja az egyházat, s ez meg fogja változtatni a világot. Szerte a világon keresztények milliói vannak tudatában annak, hogy a globális viszonyok reformációja a küszöbön áll. Vallják, hogy az Egyház jelenlegi helyzete megakadályozza, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Isten szeretné látni. Meglepő módon egyre több gyülekezetben, egyre több vezető és missziómunkás hallja és érti hasonló módon Isten szavát. Az alábbi tizenöt tézisben ezek egy részét szeretném összefoglalni, s meg vagyok győződve arról, hogy ez a rövid lista visszatükrözi azt, amit Isten Szentlelke ma az Egyházban munkál világszerte.

Léteznek-e “tisztségek” az újszövetségi gyülekezetben?

Félre tehát az elsorvadt struktúrákkal, amelyek egyeseket „lelkipásztor”-nak neveznek, míg másokat „csupán laikus”-nak. Ennek a mindig jelen lévő, kifordított formának a szószólói képtelenek visszavezetni ezt Krisztusig vagy az apostolokig. A vakbuzgóság, amely védi és igazolja ezt az idejétmúlt hagyományt, ugyanolyan, mint a modern evolucionizmus. Az előbbi a bibliai feljegyzések, az utóbbi a fosszilis leletek meggyalázása. Mindkettő kétségbeesetten próbál valahogy összeilleszteni olyan részeket, amelyek nem illenek össze. A láncszemek valahogy nem kapcsolódnak.