Hogy légy hívő keresztyénként egyedülálló?

Mi a közös Jézusban, Pálban, Keresztelő Jánosban, Barnabásban, Illésben, Elizeusban, Jeremiásban, Szent Ágostonban, Szent Ferencben, Teréz anyában vagy John Stottban (híres angol lelkész)? Az, hogy mindnyájan egyedülállók voltak. Az egyedüllét nem jelenti azt, hogy Isten nem törődött a szükségleteikkel. Inkább azt jelenti, hogy olyan nagy feladatot készített el számukra, amelybe a házasélet már „nem fért bele”.

A szerelem keresztény megvilágításban

Megengedett-e a keresztényeknél a szerelembe esés? Szabad-e nekünk dicséretekkel és bókokkal elhalmozni egy másik embert? Vagy a tökéletes keresztény tisztán értelmi lény, aki mindig uralja az érzéseit és következetesen precíz? Megengedett-e a keresztényeknek a szerelmet eltúlozni? Vagy a megfontolt óvatosság nagyobb erény? Elkövethetünk-e őrültségeket, lehetünk-e féktelenek szerelemből – vagy a felelősségtudat mindig elsőbbséget élvez? – A szerző a tiszta, de szenvedélyes szerelem mellett érvel, amely a keresztények számára nem csak egy szégyellnivaló lehetőség, hanem egyenesen az Isten személyéből fakadó pozitív minta!

14 segítség, hogy hívő házastársat találj

Sok olyan keresztényt ismerek, akik szinte tönkreteszik magukat, annyira igyekeznek feleséget vagy férjet találni. Kihívó ruhákat viselnek, éjszakai bárok körül lebzselnek, és vasárnap szégyellik magukat a templomban. Szenvedés és kétségbeesés hajtják őket, hogy a „világ eszközeit” átvéve találják meg jövendőbeli párjukat. Pedig ez csak fejfájáshoz és csalódáshoz vezethet. Életem nagy részében egyedülálló voltam. Tudom, hogy igenis lehetsz boldog egyedül is, és azt is tudom, hogy lehet boldogan VÁRNI az igazira. Hitetlennel házasságot kötni nem Isten akarata szerinti választás. Most nem részletezem ezt, mert már írtam erről egy külön cikket. Ez a 14 pont kifejti, hogy hogyan találhatsz hívő keresztény társat ebben a meglehetősen magányos világban.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (4.rész)

A piac nem akar tudomást venni az egyházról, és lekicsinyléssel kezeli véleményét. Óriási erőfeszítés hallatszani, de – ahogy mutattam – a feladat nem lehetetlen, és igenis léteznek eszközök és módszerek, hogy a nemzetközi cégek döntéshozóira hassunk. A tény, hogy nagy cégekkel szállunk szembe, nem könnyű, de nem jelenti azt, hogy értelmetlen, mert nem arra hívattunk, hogy megfutamodjunk a feladat elől. És ha sikerülne, mit éreznél? Ha a te megoldást nyújtó kezdeményező és kreatív javaslatodat elfogadta egy nagy multinacionális cég, és így milliók életére kihatással volt – úgy éreznéd, hogy hiába harcoltál?

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (3.rész)

Minden nagyobb társadalomnak egyéni átalakulási folyamata van. Az egyház úgy tudja megváltoztatni a társadalmat, hogy elsőként ő használja ezeket az eljárásokat és ezt ügyesen teszi. Éppúgy jogunk van felszólítani az igazságosságra, mint bármilyen más civil közösségnek. Az egyház akkor lesz hatékony, ha sem nem küzd, sem nem fut, hanem megoldás-centrikus, mastery-módon, tekintélyesen és jól tájékozódva közelít a problémákhoz.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (2.rész)

Az akarat tudatunknak az egyetlen olyan része, amelyet összpontosítani és irányítani tudunk, ezért segít egy helyzeten úrrá lenni. Dollármilliók ezt nem adják meg. Emberek, akik megnyerik a lottó főnyereményt, gyakran szegényen végzik, mert hiányzik belőlük a helyzet bölcs kezelése. A pénz nem teszi őket szakértővé. Egy erős test nem tesz mesterré, hacsak nincs bizonyos fizikai gyakorlás. Az atlétát legyőzheti az alkohol vagy a drogok. Az iskolázottság nem ad személyes képességet, hiszen sok művelt ember van, aki szűklátókörű és akaratgyenge. Az akaraterő sem adja meg a fölényt, mivel konokká, önfejűvé és merevvé tehet, képtelenné, hogy a változó helyzethez alkalmazkodjunk, és így eleve kudarchoz vezet. Még a vallás sem ad uralmat. Sok embert kötnek a kultuszok, a bűn, ami bálványimádáshoz és babonához vezet. Csak az alkalmazkodó, rugalmas, képzett, felkészült és fegyelmezett akarat vezet a helyzet feletti úrrá-lételhez.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (1.rész)

Az Egyháznak – Urához hasonlóan -, meg kell tanulnia jelen lenni az élet sűrűjében, felkínálva a gyógyulást és az üdvösséget, és igazságosságra hívni ott, ahol lehet. Az élethez nyíltan, egyenesen és tettre készen kell közelíteni. Ez nagyon megalázó dolog. Könnyű egy istentiszteleten álmokat kergetni, de amikor leülsz és azt mondod: „Hogyan tudok változtatni Manila helyzetén?”, erőtlennek és kicsinek érzed magad. Első pillanatra ez nem jó érzés. Kezdetben a „jelenlét” tulajdonképpen fájdalmas lehet, mivel elképzeléseink saját hatékonyságunkról kilyukadt luftballonnak látszik. Jelen lenni – gyakran  jelenti a hit krízisét. A tanítványok követték Jézust, és sok, hitet próbára tévő szituációban vettek részt, mint amikor például viharba kerültek a Genezáreti-tavon, vagy amikor az epilepsziás fiút nem tudták meggyógyítani, vagy az ötezer ember megvendégelése alkalmával. Megijedtek, de végül megtanulták, hogy mit jelent egy helyzet felett úrrá lenni. Vizsgáljuk meg, mit jelent az érzelmek vagy az élet felett úrrá lenni, és így a változás hiteles előidézőjévé lenni.