Érzelmi intelligencia a Bibliában – 10.rész

A gondolatok és a szív indulatai – Hiedelmek, fogadalmak, vágyak, kívánságok, játékok, forgatókönyvek és belső célok. Az ötlépéses modellünk második lépése az, amikor a szemléletünk hiedelmeket keltenek, amelyek pedig érzelmeket. A korábbi fejezetekben a „hiedelmek” fogalmat nagyon kötetlenül használtam egy sor belső esemény leírására, amelyek mind az alá a bibliai megfogalmazás alá tartoznak, hogy „a gondolatok és a szív indulatai” (szándékai). Ebben a fejezetben sokkal közelebbről fogjuk ugyanezt megnézni. A következő fejezetben azt nézzük majd meg, hogy hogyan formálják a közösségek a hitünket, és az a csoport, amelyhez tartozunk, hogyan tud hatással lenni az EQ-nkra (érzelmi intelligenciánkra).

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 9.rész

Szellemi tévedések. Alább olvasható 22 utalás arra, amikor az emberi szellem „félrelép”. Mindegyik esetben az adott ember életszemléletére mély hatással van szellemi nyomorúsága. Egyes esetekben ez a féltékenység szelleme, más esetekben a gonosz szándék szelleme. Mások úgy érzik, hogy megmérgezték a szellemükben őket, és a keserűség színezi a világukat. Más utalások az úgynevezett „hangulatról” beszélnek, és némelyek hezitálnak szellemi okokhoz kötni ezeket.

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 8.rész

Észlelés – a szellemben illetve a szellem által. A szellem az intuíciók, az álmok, a látomások és a kinyilatkoztatás helye, valamint a legmélyebb intimitásé és a legközvetlenebb ismereté. Ez a mi emberi mivoltunk legmélyebb része, és ez az a hely, ahol „tudjuk, hogy tudjuk”. A szellem elsődleges funkciói a bölcsesség, az észlelés és az ismeret.

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 7.rész

A belső emberünk és az érzelmi világunk – Az alábbi fejezetek a belső emberünkkel foglalkoznak, illetve azzal, hogy hogyan fejlődnek ki az érzelmek bennünk. – “A lélek viharos világának az ellenőrzése, irányítása, a keresztény élet egyik nagy feladata, az eredménye pedig az, amit a Biblia békességnek nevez. A békesség az, amikor a lélek abban az állapotban van, amelyben Isten akarja, hogy legyen.”

Érzelmi intelligencia a Bibliában – 5.rész

A testi keresztény érzelmi élete – Már láttuk, milyen pontosan vetíti előre Isten embereinek az érzelmi életét, akik be vannak telve a Lélekkel, az öt lépésből álló érzelmi modell. Ennek a modellnek a központi témája az, hogy az érzelmi érettség a Jézusra való fókuszálás által következik be, illetve azáltal, hogy az Ő példáját követjük az érzelmeinkkel, a Szentlélek ereje által. A Szentlélek az, aki megújítja a szemléletünket, a hitünket, az érzelmeinket és a fizikai testünket, és aki bölcsességet ad abban, hogy hogyan fejezzük ki az érzelmeinket olyan módokon, amelyek „Istentől tanítottak”. Megláttuk, hogy pozitív összefüggés van aközött, ami előzetesen feltételeztünk a Szentlélekkel együtt működő szent emberekről, és ahogyan valóban élték az érzelmi életüket, kiváló érzelmi lényekként. Ha a modellünk próbaálló, akkor azok, akik ellenállnak a Szentléleknek, akik nem lelkiek, nem lehetnek kiváló érzelmi életű emberek.