Feed élőben: A keresztények és a Facebook kapcsolata

Mindazáltal Jézus Nagy Missziós parancsa, miszerint „Menjetek el e széles világhálóra, és tegyetek kibertanítvánnyá minden felhasználót, Facebook-olva őket úgy, hogy ’üdv JK-tól’!” (Máté 28:19-20 TNIV [Tökjó Neo-Internet Változat]), egyértelműen kiállta az idő próbáját. Nem kellene minket is irányítania a Mesternek ez az alapelve, hogy „Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől” (János 21:6)? Habár, a mai posztmodern világunkban kissé óvatosabban kellene megválogatnunk, mikor fogadjuk el Jézus tanácsát. Gondolj bele: a tanítványoknak még talán hasznos is volt kiráncigálni egy csomó izgő-mozgó halat, de az iPhone és az emoticonok világában nem nagyon van szükségünk ezekre a bosszantó állatokra. Ráadásul bele is gabalyodtunk a dolgokba, és már azon tűnődünk, miért nem tudjuk behúzni a hálót a hajó fedélzetére, és hogy miért van az, hogy a legjobb szándékaink ellenére is léket kapott a gondosan felépített szerkezetünk.

Zene Krisztus nevében

A zene és szöveg közötti megoldhatatlan feszültség nem ígér enyhülést, de ez nem gátol meg bennünket attól, hogy megpróbáljuk pontosan meghatározni a zenét. Nem vagyunk elégedettek azzal, hogy hagyjuk a zenének azt tennie velünk, amit tesz. Meg kell értenünk. Azt szeretnénk, hogy megválaszolja kérdéseinket, így szoros kategóriákba préselhetjük bele. Leggyötrőbb örömünkre, azonban, a zene továbbra is elkerüli a megértésünket. Így buzgó várakozással még egyszer megpróbáljuk hatalmunkba keríteni a zenét szavainkkal, ekkor megvizsgálva, miről szólhat a zene Krisztus nevében.

Élvezetes dicsőítés?

Ha cselekedetek által lennénk megmentve, elveszettek lennénk nemcsak azért, mert nem tehetünk eleget, hogy elérjük Istent, hanem azért is, mert nincs módunkban megállapítani, melyek a helyes cselekedetek. Ha cselekedetektől függne az üdvösség, nem lenne elég csak tenni valamit; elvesznénk a dolgok helytelen véghezvitele miatt. Hála, üdvösség egyedül kegyelem által van, és ebből az üdvösségből kifolyólag a helyes cselekedetek nyilvánvalóan növekednek, és a tettek sokfélék. Valahogy így van ez a dicsőítéssel is. A cél nem a kellemes érzések átélése; a cél Isten jogos helyére való tétele az életemben. Jöhetnek kellemes érzések, de ha mégsem, akkor sincs baj, mert nem az érzésekről szól a dicsőítés. Mi másodlagosak vagyunk. Istennek az Őt megillető helyre kell kerülnie az életünkben. Valójában a dicsőítés alatt kelt érzések elmondják, hogy Isten mit szeretne elvégezni bennünk. Ahogy közeledünk Istenhez, Ő úgy fog egyre közelebb vonni minket magához.

A helyes dicsőítés

A helyes dicsőítésnek bibliailag megalapozottnak és zeneileg kiválónak kell lennie. A keresztény dicsőítés legalább négyféleképpen kapcsolódik a kultúrához. Először is transzkulturális, vagyis ugyanaz a lényege mindenhol, minden ember számára. Másodszor, a környezettől függ, azaz a helyi szituáció alakítja, mind kulturálisan, mind természete szerint. Harmadszor, alternatív, azaz a hagyományos kultúrát elvető, állásfoglalásra késztető azzal szemben, ami az adott kultúrában ellentétes a Biblia tanításával. Negyedszer, kultúrák közötti, lehetővé téve azt, hogy a különböző helyi kultúrák részesedhessenek benne. Mind a négy jellemzőben olyan segítő támpontok vannak, amelyek könnyen lehet azonosítani.

A szex rendeltetése

Szexualitás: erős vágyat kelt bennünk, vagy éppen teljes ellenszenvet, nyughatatlan vonzalmat, bénító félelmet, leírhatatlan örömöt, vagy tökéletes iszonyodást. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy tisztában legyünk a szex erejével. Nehéz előre jelezni, hogyan fog valaki reagálni a saját vagy mások szexualitására – kivéve azt, hogy biztos, hogy nem közömbösen. Az ember szexualitásának a kifejeződése magán viselheti az öröm, a bensőségesség és az istentisztelet dicsőséges gyümölcseit – vagy pedig a szégyen, a félelem és a tisztátalanság szennyét hozhatja magával. Emelheti emberi mivoltunkat, de le is tudja alacsonyítani.