Rúth és Boáz

Ez a színdarab segít megérteni a tisztelet és elfogadás alapelveit a kapcsolatokban és, hogy azt hogyan tudjuk bemutatni (megmutatni, megjeleníteni)

Igei alapok:

Ruth könyve, Fil 4:19, Péld 19:20-21:1, Tim 5:4-6, Fil 2:3-4

Szereplők:

– Bóáz

– Ruth

– Műsorvezető

Jelmez:

– Bóáz jólöltözött, mint egy vagyonos fiatalember

– Ruth egyszerűen öltözve

Stílus:

A műsorvezető tanácsadóként viselkedik

Kellékek:

– Mindenben nagy felhajtás, (magyarul a sztárműsorvezető puccos berendezése)

– Egy ajtó, egy nagy szekrény, aminek a háta ki van véve – bármi, ami az időgépet

szimbolizálhatja, amiből ki és amibe bebújnak a szereplők

BEVEZETÉS

Műsorvezető: Ma este egy időgép használatára készülünk, hogy összehozzunk egy párt. Ma este Dávid király ősei közül láthatnak egyet, akinek a kapcsolatai kissé összekuszálódnának, de mi nem engedjük ezt megtörténni. Láthatjuk, hogy beékelődve a kapcsolataiban sokat hibázó Sámson a Bírákból, és a folyton egymás ellen harcoló Saul és Dávid az 1Sám-ből közé egy oázist találunk. Nem azok közül való, melyeknél víz fakad a sivatagban, de fontos kapcsolati alapelveket mutat be Ruth történetében. A könyv leírja egy ifjú móábi asszony, Ruth, és egy zsidó földbirtokos, Bóáz házasságát. Magát a házasságot épp csak érintjük, mint tényt, mert a történet középpontjában inkább az udvarlás és a főszereplők származása áll. Akkor hát hadd találkozzunk ezzel a családdal! Hadd nyissam fel a Bibliámat a Ruth könyvénél és állítsam be az időgépet!

1. JELENET

Ruth: (első belépés) Hé, hol vagyok? Épp csak kinyitottam a szobám ajtaját és ahelyett… Hol van ez a hely? Kik vagytok ti, emberek?

Műsorvezető: Hello Ruth, ne félj! Üdvözlünk a Szerda Este Élőben műsorában. Ez az 2003-as év, és mi hoztunk ide a jövőbe, néhány percre, hogy jobban megismerjünk. Gyere csak közelebb és foglalj helyet!

Ruth: Viccesen néztek ki, miféle emberek vagytok?

Műsorvezető: Én egy műsorvezető vagyok. Tanácsadó vagyok és segítek az embereknek, hogy a kapcsolataik problémáit megoldják.

Ruth: Óh, hát ez érdekes, talán nekem is tud segíteni a problémámban, amiben épp nyakig ülök.

Műsorvezető: Hm, egy ilyen kedves hölgy miféle problémában ülhet nyakig?

Ruth: Szóval, tudja a férjemet megölték néhány éve és én az anyósommal élek. Segítettem gondoskodni róla, amíg az ő férjét is meg nem ölték. Nemrégiben úgy döntött, hogy visszatér Izráelbe. Tudja, ő zsidó és szeretne hazatérni a rokonaihoz. Én moábi vagyok és bár megpróbáltam, nem tudom eltántorítani az ő döntésétől.

Műsorvezető: Valóban? Miért kellene eltántorítani?

Ruth: Nos, ha én Moábban maradok, egy másik férfi elvehet. Valóban nagyon szeretném ezt, mert újra családot szeretnék. De Naomi idős és szüksége van rám. Ha vele megyek, akkor el kell hagynom a hazámat és a barátaimat és el kell felejtenem minden reményt, hogy valaha is újra férjhez mehetek. Tudja, a zsidó férfiak soha nem vennének el egy moábita nőt. Mit tegyek? (nagy érzelemnyilvánulással)

Műsorvezető: Nos, nézzük csak, mit gondolnak a nézők? … (figyel, hogy jön-e válasz) Azt hiszem, meg kellene fontolnod Isten alapelveit a kapcsolatokról, és azt, hogy Isten azt akarja tőlünk, hogy legyünk hűségesek és viseljünk gondot idősebb családtagjainkról. (Lásd: 1Tim. 5:4-6) Isten alapelvei közül az egyik az, hogy kapcsolatainkban cselekedjünk helyesen, és hagyjuk, hogy Isten oldja meg a szükségeinket.

Ruth: Hm, tudom, hogy Naomival kellene mennem és bízni Istenben, hogy majd gondoskodik számomra férjről. Soknak tűnik számomra ez, de megpróbálom. Köszönöm. Azt hiszem, jobb ha visszamegyek. Naomi keresni fog. Tudtára kell adnom a döntésemet.

Műsorvezető: OK. Akkor küldjünk is vissza az időgépünkkel. Gyere ide, és lépj át ezen az ajtón. Oh, ha van még több kérdésed, csak csettints 3X az ujjaddal, és visszahozunk újra.

Ruth: Köszönöm. (el az időgépen)

Műsorvezető: (a közönséghez) Nos, öröm volt Ruthtal találkozni.

(az időgép villog – Boáz kijön)

2. JELENET

Műsorvezető: O-oh! Úgy néz ki, az időgép ismét működésben van!

Boáz: Héj, hol vagytok? Épp csak megfordultam és … Hol van ez a hely? Kik vagytok ti?

Műsorvezető: Hello, ne félj! Köszöntelek a Szerda Esti Élőben! Ez az 2003-as év és mi hoztunk a jövőbe néhány percre, hogy jobban megismerjünk. Gyere csak közelebb, és foglalj helyet! És most, mi a neved?

Boáz: Boáz… Olyan furán néztek ki, miféle népség vagytok?

Műsorvezető: Műsorvezető vagyok. Tanácsadó és segítek az embereknek a kapcsolataikban felmerülő problémákat megoldani.

Boáz: Oh, hát ez érdekes, talán tudnál nekem néhány tanácsot adni, hogyan oldjam meg a problémámat!

Műsorvezető: Megpróbálhatom, kedves Boáz, ha elmondja, mi is a problémája.

Boáz: Szóval, nézze, én éppen kimentem ellenőrizni a földjeimet és láttam, hogy egy fiatal nő, akit nem ismerek, követi az aratókat és szedegeti az elhullott kalászokat a földről. Olyan idegenül volt öltözve, talán egy moábita, feltételezem. Mindenesetre nem tartozik ide, főleg ez én földemre, és tudja, nálunk nemigen kedvelik az idegeneket. Olyan vékonynak és éhesnek látszik, kicsit szánom, de azért mégsem vagyok boldog attól, hogy valami idegenek szedegessenek az én földemen, szóval mit csináljak?

Műsorvezető: Hm. Nézzük csak, mit gondolnak a hallgatók? … (válaszra vár) Tudod, Boáz, azt hiszem, fontolóra kellene venned Isten irányelveit a kapcsolatokra nézve, és amit Isten akar az az, hogy másokat magunknál különbeknek tartsunk. (Lásd: Fil. 2:3-4) Számomra úgy tűnik, hogy te méltánytalannak és jogtalannak tartod, hogy a földeden legyen, csak azért, mert ő egy másik városból való. Tudod mit, miért nem mégy ki inkább, és nézed meg saját magad, hogy ki ő? Amikor megtudod, ki is ő, akkor könnyebben tudsz majd dönteni, hogy mit tegyél.

Boáz: Hm. Rendben, majd körbenézek. Talán valaki tudja róla, kicsoda. Köszönöm. Nos, most már jobb lesz visszatérnem.

Műsorvezető: OK. Hadd küldünk vissza az időgépünkkel. Gyere ide és lépj át az ajtón. Á, igen és ha van még kérdésed, csak csettints 3X az ujjaddal, és vissza fogunk hozni.

Boáz: Köszönöm. (el az időgépen át)

Műsorvezető: (a közönséghez) Nos, öröm volt Boázzal találkozni, és megismerni őt. Úgy tűnik, rendes srác … Kíváncsi vagyok ha …

(az időgép villog – Boáz jön)

3. JELENET

Műsorvezető: O-oh! Úgy tűnik az időgép ismét működésben van. Azt hiszem nem kellett túl sokat várnunk. (Bóáz előbukkan) Oh, megint te vagy az, azt hittem, épp most küldtünk vissza?

Boáz: Nem, egy héttel ezelőtt voltam itt (zavartnak tűnik)…. Mindenesetre szükségem lenne több tanácsra.

Műsorvezető: Oké, gyere csak és foglalj helyet.

Boáz: Nos, pontosan úgy tettem, ahogy mondta. Ellenőriztem ezt a nőt és nem fogja elhinni, mit tudtam meg. Ez a nő nem teljesen idegen. Ő Naominak, családunk egyik özvegyasszonyának a menye. Ez azt jelenti, hogy mivel az ő (Naomi) családtagja, nekem is távoli rokonom. Most ő visel gondot Naomira, és jó híre van a kitartásáról és hozzá való hűségéről.

Műsorvezető: Jól tetted, hogy ellenőrizted. És mit tettél, elküldted a földedről?

Boáz: (izgatottá válva) Nem, dehogy, hagytam, hogy tovább gyűjtögessen, de most több tanácsra van szükségem. kiderítettem, hogy ő özvegy és mivel én egyedülálló vagyok, ráadásul ő nagyon vonzó, akár el is vehetném feleségül. Csak azt nem tudom, hogyan közeledhetnék hozzá?

Műsorvezető: Bóáz, Bóáz, csillapodj le (nyugodj le)! Azt hiszem, most figyelembe kell vennünk néhány kapcsolati alapelvet. De először talán a hallgatóinknak volna néhány tanácsa.

(Itt ki lehet kérdezni a közönség felé, és ha valakinek van valamiféle válasza, azt hallgassuk meg)

Műsorvezető: Nos, íme az én javaslatom. Azt hiszem, megkérheted őt, de először azt ajánlom, hogy tégy meg egy-két dolgot. Először is, mivel ő új a városban és nincsen munkája valószínűleg nagyon bizonytalanul érezheti magát. Tégy valamit, amivel védheted a méltóságát, mutass felé tiszteletet!

Boáz: Hát, megtehetem őt ugyanolyan pozícióba, mint a többi szolgámat. Megengedhetem neki, hogy együtt dolgozzon a szolgáimmal.

Műsorvezető: Jó, és másodszor, légy neki segítségére! Emlékezz rá, milyen keményen dolgozik, hogy gondját viselhesse egy idősebb asszonynak. Tedd a munkáját gyümölcsözővé!

Boáz: Hm, végül is szólhatok a többi aratónak, hogy hagyjanak el kalászokat szándékosan és ez majd könnyebbé teszi a munkáját.

Műsorvezető: Nagyszerű… kezdesz rájönni a lényegre. Aztán, ha már megtetted ezeket a dolgokat, akkor elkezdheted a személyes kapcsolatépítést is. Például …

Boáz: Remek… tudom már, el fogom hívni vacsorázni és… (B. elmerül a gondolataiban pár másodpercre)… vissza tudsz most küldeni? Gyorsan, míg el nem felejtem …

Műsorvezető: Jól van, Mr. Lovemachine… fogd vissza a lovakat, bőven van időd… Gyere csak, visszaküldünk az időgépen át rögvest!

(Boáz visszamegy az időgéppel)

Műsorvezető: (a közönséghez) Mit gondolnak megy már neki?

(a gép villog és Ruth előbukkan)

4. JELENET

Ruth: Műsorvezető, műsorvezető, héééj, ez működik. Ép csak csettintettem az ujjammal és már vissza is jutottam ide a Szerda Este Élőben-re. Nézd, most valóban nagy szükségem van a tanácsodra.

Műsorvezető: Ok, rendben, gyere csak és ülj le. Mi újság most?

Ruth: Nos, ahogy mondtad, elmentem Naomival az ő hazájába, és amikor a mezőn gyűjtögettem ez a férfi, ő olyaaaan kedves, a neve Bóáz, szóval ő a földbirtokos, és hát , ő…

Műsorvezető: Ruth, nyugodj meg… csak mondd el az elejétől.

Ruth: Oké… Szóval, még sohasem találkoztam ilyen emberrel. Ő valóban tisztelettel bánt velem, annak ellenére, hogy idegen vagyok számára. És érdeklődött is a helyzetemről és tudakozódott utánam. Aztán megengedte, hogy a munkásai között dolgozzam, sőt azt mondta az aratóknak, hogy hagyjanak el több kalászt, hogy a munkám könnyebb legyen. Persze ezt nem tőle tudom, hanem az egyikük elszólta magát… kedves nem?

Műsorvezető: Wow… hát ez nagyszerű!

Ruth: Igen, sőt még vacsorázni is elhívott egyszer, ő nagyoooooon romantikus.

Műsorvezető: Akkor mi a probléma?

Ruth: Hát az Naomi miatt van. Nézze, ő azt mondta nekem, hogy ha azt akarom, hogy Bóáz megtudja, hogy én sem vagyok közömbös, akkor meg kell tennem egy dolgot, ami szerintem nagyon fura. Biztos vagyok benne, hogy nem fog működni, sőt valószínűleg még rosszabb hírbe hozom magam.

Műsorvezető: És mit mondott, mit kellene tenned?

Ruth: Azt mondta, menjek ma éjjel a szérűskertbe, ahol az emberek alszanak… tudja, amíg a betakarítás tart, addig az emberek minden éjjel ott kint alszanak. Mindenesetre Naomi azt mondta, hogy amikor Bóáz elalszik, feküdjek a le a lábához… megmondom őszintén, én ezt nem egészen értem. Azt hiszem jobb lenne, ha csak küldenék neki egy levelet, nem?

Műsorvezető: Hmmmm. Vajon mit gondolnak a nézők? (válaszra vár)

Nos Ruth, van itt egy bibliai alapelv, amit alkalmazhatnál: Péld 19:20-21. Emlékezz, most Naomi kultúrájában vagy. Ő sokkal jobban tudja, mint te, hogy hogyan közelítse meg a dolgokat az ő zsidó kultúrájában. Hallgass rá és bízz benne, hogy ő tudja a legjobb [megoldást] ebben a helyzetben. Isten azt mondja nekünk, hogy amikor hallgatunk szüleink tanácsára, tiszteljük a kapcsolatunkat, az bölcsességet fog hozni és a dolgok majd jól mennek.

Ruth: Hmm, rendben… de ez olyan nagyon fura, különös, sőt cikis….de azért megpróbálom. Köszönöm.

Műsorvezető: Gyere, visszaküldünk az időgépünkön át. Azt hiszem tetszeni fog neked, ami majd ezután történik.

(Visszaküldi Ruthot)

Műsorvezető: (a közönséghez) … Nos, nem is tudom. Nem volna-e csoda, ha valamelyikük visszatérne, miután ilyen jó kapcsolatba kerültek egymással. Úgy tűnik, egész jól beválnék kibernetikus házasságközvetítőnek…

(az időgép villog, Bóáz érkezik)

5. JELENET

Boáz: Ember, örülök, hogy ez a csettintés dolog ilyen gyorsan működik. Műsorvezető, nem fogja elhinni, mi történt.

Műsorvezető: Mi történt?

Boáz: (leül) … Ő a lábamnál aludt és pont azt a régi szokást használta a takarózással, amivel a tudtomra adja, hogy kedvel engem és érdeklődik házasság tekintetében. Wow! … Olyan izgatott vagyok, nem is gondoltam volna. Mit tegyek?

Műsorvezető: Mit gondolsz, mit kellene tenned?

Boáz: Azt hiszem leginkább ugrálni szeretnék és kurjongatni vagy valami ilyesmi, de azt hiszem, ha látná, azt nem tartaná túlságosan romantikusnak.

Műsorvezető: Miért?

Boáz: Mert akkor mindenki felébredne, és el kellene mondanom nekik, mi történik; és tudja, én nem vagyok Naominak közeli rokona. Amint megtudnák, hogy Ruth újra férjhez akar menni, a mi kultúránkban Naomi legközelebbi rokonának lenne elsődleges kötelessége, hogy feleségül vegye. Szóval azt hiszem, titokban kell ezt tartanom.

Műsorvezető: Nos, ez úgy hangzik, mintha most szüksége lenne egy némi bibliai útmutatásra a kapcsolatokról. Van valaki a nézők között, aki tudja, mi volna ez?

Hmm. Először is figyelmeztetem, hogy nem kellene felébresztenie mindenkit. Amikor visszamegy, csendben köszönje meg az üzenetét és küldje haza Ruthot, hogy megvédje a méltóságát. De azután van még néhány dolog, amit becsületesen meg kell tennie. Menjen oda ahhoz, aki Naomi legközelebbi rokona és nyilvánosan ajánlja fel az elsőbbséget a Ruth-tal való házasságra.

Boáz: De, műsorvezető, hiszen ÉN akarom elvenni. Nem ajánlhatom fel őt másoknak.

Műsorvezető: Mondja, rábízná az életét Istenre, Kedves Bóáz?

Boáz: Igen, persze.

Műsorvezető: Nos, ha Isten azt óhajtja, hogy Ruth a felesége legyen, akkor a becsületessége ebben a helyzetben nem fogja meggátolni azt, de ha Isten mást kíván, jobb is önnek, ha nem veszi el őt. Egyetért?

Boáz: Hát, ha így fogjuk fel , … azt hiszem, igen.

Műsorvezető: Akkor menjen, és emelje a mások jogait a magáé elé, és hagyja, hogy Isten foglalkozzon a többivel.

Boáz: Azt hiszem igaza van… Köszönöm, műsorvezető, ön nagy segítség volt. Remélem, még találkozunk.

Műsorvezető: Jöjjön, visszaküldjük az időgéppel. Azt hiszem, tetszeni fog magának, ami majd ezután történik.

(Visszaküldik Bóázt)

BEFEJEZÉS

Ruth (könyvének) utolsó bekezdésében megtalálhatjuk, hogyan áldotta meg Isten Bóáz, Ruth és Naomi életét. Ruthnak, ahogy mondják, többet ért Naomi számára, mint hét fiú, és Naomi, mondják megújult és erőt nyert, és Bóáz híres lett és született egy fia, aki Krisztus felmenői közé tartozik. Nem rossz egy férfinak, aki egyszerűen csak úgy bánt másokkal, mintha értékesebbek volnának maguknál (?).

Kérdések:

– Te hogyan nézel másokra?

– Csak azokat becsülöd, akiket kedvelsz, vagy akik téged kedvelnek?

– Le tudnál-e mondani valamiről Istenben bízva azért, hogy megnyerd? Volt már példa rá az életedben?


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük