“A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
Rippl-Rónai József

A nő átmeneti lény az ember és az angyal között.
(Balzac)

(vagy az embr és a démon között…)

Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette.
(Bernald Shaw)

„A nők olyanok, mint a versenyautók: hallatlanul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendületbe jöttek, szinte lefékezhetetlenek.”

(Jackie Steward)

Amikor azt akarod, valamit elmondjanak, fordulj egy férfihoz. Amikor azt akarod, valamit elvégezzenek, fordulj egy nőhöz.

Margaret Thatcher

Kampánykódex feleségeknek: mindig légy pontos. Beszélj keveset, amennyire csak képes vagy rá. Dőlj hátra a kocsiban, hogy mindenki láthassa az elnököt.

Eleanor Roosevelt

A háztartást nagyszerűen kézben tartom: akárhányszor elhagyok egy férfit, megtartom a házát.

Gábor ZsaZsa

Az asszonyoknak igenis van karakterük, sőt, minden nap másik. Heinrich Heine

A nők bonyolultak. A hozzájuk járó használati utasítás 800 oldal, amiből legalább négy fejezet hiányzik, rosszul van fordítva, és alig érthető.

Hugh Lauire

Lehet várad, kastélyod vagy palotád. De otthonod csak akkor lesz, van benne egy asszony.

Talmud

Carl Jung 4 női alaptípusa:

 1. AMAZON – törekvő, céltudatos, magabiztos ás önálló
 2. ANYA – gondoskodó, akit a másikhoz fűződő kötöttségei éltetnek
 3. KURTIZÁN – erős személyes vonzása van a férfira intellektuális, érzelmi és szexuális téren
 4. DÍVA – értéket, normákat, ideákat közvetít. A türelem, a hallgatás, a hűség és a titokzatosság jellemző rá.

Minden nőben megtalálható mind a négy nőtípus, csak nem egyenlő arányban. Az igazán nőies nő nagyszerűen tudja használni nőiessége mind a négy oldalát, mert tudja, hogy mikor, kivel, milyen helyzetben melyik oldalát jobb előtérbe helyeznie.

A férfiak azt szeretik, ha a feleségük díva a társaságban, háziasszony (vagyis Anya) a konyhában és kurtizán a hálószobában. (Az amazon típus az már egy másik férfi a férfiak számára, akivel meg kell vívniuk, aki vetélytárs,  ezért őt nem is említik)

Ezzel szemben, ha valakinek a felesége kurtizán a társaságban, díva a konyhában és háziasszony a hálószobában, — az egy szerencsétlen férfi.

A modern amazon nő látványos és dinamikus módon lép színre. Értelmes, önmagáért és a világért érez felelősséget. Önellátó és büszke is függetlenségére. Összefogott gondolkodásmódot fejlesztett ki, és megtanulta, hogyan kell a célokat kitűzni és elérni. (Ez az oldala kifejezetten férfiasnak mondható)

Erős, tehetséges, hatékony, képes másokat támogatni, gyakorlatias, telve bölcsességgel. Két lábon áll a földön, sikeres és megbízható. Büszke iszonyatos munkabírására, egész nap dolgozik, de este vacsorát főz, ő a superwoman. Elviseli az élet csapásait és nemcsak a felszínen marad, de megerősödve kerül ki belőlük. Vasfegyelme van, jól szervezi a maga és mások dolgait. Jól teljesít, nem potyázza el idejét asztalnál és ágyban. Típusa a társadalomban egyre inkább előretör, számuk a vezető posztokon is növekszik. Tudja, ha sikeres akar lenni, sokkal többet kell produkálnia, mint egy férfinek. Ha ezt már nem bírja, retteg, hogy mindennek vége.

Az amazon annak a férfinek vonzó partner, akinek van önbizalma, számára egy ilyen nő kihívást jelent. Házasság esetén a férfi tudja, hogy életét a nő jól szervezi és menedzseli, idejét így szabadon felhasználhatja más dolgokra.

Régen a nőknek nem kellett megállni a helyüket a versenyszférában, még az is ritka volt, hogy nők vezető pozícióba kerültek. (Még régebben „csak” otthon dolgoztak, a hátteret biztosították a férfiaknak). Mára a nők egyenrangúak lettek a férfiakkal, autót és céget vezetnek, versenytárgyalásokon prezentálnak, miközben a férfiak vagy megijednek tőlük, vagy versenyre kelnek velük, és akkor már nem is tekintik őket nőknek. Amerikában már odáig jutottak, hogy ha egy férfi előre enged egy nőt az ajtóban, akkor a nő felháborodik a „negatív diszkrimináción”.

Ugyanakkor a mai madonna elveszítette titokzatosságát, az őszinteség jegyében szanaszét hagyja tamponjait és nesszeszerét a fürdőszobában, szinte beteges kényszert érez, hogy megossza a férfival legbensőbb érzéseit, azon erőlködve, hogy a férfi „megértse” őt. Olyan kultúrában élünk, amely a férfias teljesítmény-értékeket hangsúlyozza a humán, szerető, a nőiesebb értékek rovására. A mai társadalom felmagasztalja a cselekvést és lebecsüli a puszta létezést, a nő intuitív és spirituális részét.

A madonnának van ízlése és szépérzéke, érdeklődik a művészetek iránt, gyakran maguk is amatőr fokon művelik őket. Jól öltöznek, otthonuk, mint a patika és jól főznek. A madonna nem feltétlenül szép, de vonzza a férfiakat. A férfi úgy érzi, megtalálta múzsáját, alkotókészségének és életének katalizátorát. Hős lett a nő álomvilágában anélkül hogy valamit is tett volna.

De az a nő, aki kifejleszti magában a madonnát, a kurtizán oldal használata nélkül, mindjárt be is állhat apácának!

A jó értelemben vett kurtizán a férfi nője. Ahhoz, hogy valaki a férfi nője lehessen, tisztában kell lennie a férfiak valamennyi sajátosságával, meg kell értenie, hogy mit várnak a férfiak a nőktől. A kurtizán úgy tekinti önmagát, mint egy műalkotást, olyanképpen mutatja be magát, hogy minél jobban fokozza természetes szépségét, és minél jobban megfeleljen partnere nőideáljának. Ebbéli igyekezetében a kurtizán gyakran játszik szerepet, méghozzá olyan szerepet, amely nincs feltétlenül összhangban személyisége egyéb oldalaival.

A kurtizán (mint gésa, mistress) tehetséges, kulturált, esztétikus, a szerelem és udvarlás nagyon fontos neki, szeszélyes, érzéki, pillangó-szerű. Szexualitását a legkülönbözőbb módokon sugározza: ártatlanságot mímelve, fondorlatosan, arcátlanul, humorral. A mai filmek leggyakoribb típusa. A fiatal kurtizán élvhajhászként és „kurvásan” prezentálja magát, az idősebbje megjátssza a nagyvilági nőt, aki valóban megérti a férfit, és feladatának tekinti, hogy energiáját feltöltse. Felépíti a férfi egót és elhiteti vele, hogy dicsőség számára, ha oldalán megjelenhet. Jól néz ki, jól öltözik és az élet könnyebb oldalát illetőleg jó ízlése van, szívesen jár könnyed szórakozást ígérő helyekre. Nem feltétlenül intelligens, de manipulatív. Az ilyen típusú nőhöz vonzódó férfi nem igényel intellektuális partnert. De ha a nő az okosabb, ügyel arra, hogy a férfi ezt ne vegye észre. Természetesen a jól pozícionált, pénzes férfiakhoz ragaszkodik. Úgy érzi, hogy a férfi pénzéért bőséges ellenértéket ad. Társadalmi megítélésük inkább a véleményt mondó személyétől függ, semmint valamilyen szigorú erkölcsi normától.

Az anya szerepe minden nőben ösztönösen benne van. Most nemcsak a gyermekét nevelő anyáról van szó, hanem a férfivel való kapcsolatban lévő azon női részről is, amelyet az anya jelzővel illethetünk.

Ez az oldalunk elfogadja a férfit olyannak, amilyen, nem akarjuk megváltoztatni, feltétel nélkül szeretjük. A nőnek ez a szerepe a gondoskodó, a férfi körül rendet tartó, a kényelmét biztosító.

Az anya alakja tele van védelmező, tápláló, gondoskodó tulajdonsággal. Derűs arca jelenti az otthont és biztonságot, kényelmet és megbocsájtókészséget; megtestesíti az együttérzést és bölcsességet. Árnyoldala kevésbé vonzó: ő a birtokló, mohón bekebelező, aki a férfit kisajátítja és hosszútávon megfojtja.

MIT MOND A BIBLIA?

1Mózes 1,27

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

A férfi és a nő különbözik egymástól, és ez Isten teremtési rendje

– Ma elmosódnak a különbségek.

A FEMINIZMUS mindig a férfiak elférfiatlanodásából nő ki!

1Timóteus 5,14

Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra.

A női szerep lényege Isten szerint: az anyaság és a gondoskodás.

Példabeszédek 31,10-31

Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri: Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!

A legtöbb itt említett tulajdonság manapság már ódivatúnak hangzik, amelyeket a modern amazonok már csak megmosolyognak és szánalmasnak tartanak:

 • Megbízható, hűséges
 • Emeli a férjét
 • Szorgalmas
 • Gondoskodó
 • Észreveszi a szükségeket és betölti azokat – adakozó szívű
 • Vendégszerető
 • „Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít”
 • Lehet vele büszkélkedni – a férj és a gyerekek is büszkék rá, mint feleségre és mint anyára — ma nem a férj / gyerekek elismerését keresik a nők, hanem a többi nőét és az idegen férfiakét!!!!!
 • Istenfélő

Bírák 5,24-25

De áldott asszony Jáél, a kéni Heber felesége, legáldottabb a sátorlakó asszonyok közt. Vizet kértek, s ő tejet adott, díszes csészében tejszínt hozott.

Az igazi nő nagyvonalú és szolgálatkész!

Az igazi nő igényes!

Bírák 16,16

Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot.

Az igazi nők NEM MANIPULÁLJÁK a férjüket! Sok nő addig hisztizik, manipulál vagy zsarol, míg el nem éri a célját. Mert ők tudják, mi a jó a férjüknek. De ebből általában inkább csak pusztulás lesz, ha más nem, a férfiasság pusztulása!

Vannak családok, gyülekezetek, ahol a nők vezetik a férfiakat. Vagy a nagyik, anyósok.

ASSZONYOK, NE MANIPULÁLJATOK!

1Királyok 21,25

Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az ÚR, mint Aháb, mert félrevezette a felesége, Jezábel.

Aháb átadta a vezetést (ez a papucsférjek hibája) – Jézabel viszont nagyon csúnyán visszaélt a helyzettel.

– Vannak családok, ahol a férjek gyengébbek, de az asszonyok nem élnek vissza ezzel a helyzettel, hanem felemelik a férjüket. Ez lenne a biblikus!

ÚJSZÖVETSÉG

Kolossé 3,18

Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.

ENGEDELMESSÉG A FÉRJNEK – ez egy pozícionálás

1Timóteus 3,11

Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges.

– tisztességes, nem patvarkodó, rágalmazó.

A beszéd bűnét a Biblia nagyobbrészt a hölgyekkel kapcsolatban említi (kivéve a tanítókat). Ennek a megnyilvánulása: pletyka, összeboronálás, veszekedés, vádolás.

MÉRTÉKLETES – nem tudnak megelégedni, hatják a férjüket

Mindenben HŰSÉGES (ezt általában a férfiaktól várják): ez azt jelenti, lehet rá számítani, elsősorban a családi háttér és gondoskodás biztosításában. A legtöbb veszekedésnek a hétköznapi dolgokban való hűtlenség az oka.

Titusz 2,3-5

…ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.

 • Pozitív beszéd
 • Tanítás és nevelés
 • SZERESSÉK A FÉRJÜKET – a férj nem konkurencia
 • SZERESSÉK A GYERMEKEIKET – a gyerek nem nyűg
 • Józan = a terhek alatt is lehet rá számítani !!!!!
 • HÁZIASAK – ez ma nagyon nem divat, nem tudnak főzni, stb.
 • Benne vannak a teremtési rendben, a férjük oldalán! EZ DICSŐÍTI ISTENT! Házasságban gondolkodnak, és a férjükre úgy tekintenek, mint Krisztusra!

Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük