Motivációs mentalitások

Brian más volt, mint a többi fiatal, akivel addig dolgoztunk. Nem azért, mert furcsa volt vagy nem volt normális a viselkedése, csak egyszerűen nem illet bele a csoportba. Valójában egyik gyülekezeti csoportba sem illett bele. A többi fiatal többnyire okostojásnak gondolta, és bármennyire is próbálták, soha sem jött létre közöttük igazi kapcsolat.

Brian igazán senkinek a véleményével nem foglalkozott, azt tette, amit ő jónak látott. Egyszer egy régi erősítő került a kezembe, hangszórókkal. Csak megszakításokkal működött, de gondoltuk megjavíthatjuk, és végre létrehozhatjuk a rég áhítozott diszkót. Brian éppen arra járt, és 15 órát bütykölte, hogy működjön. Végül sikerült és Brian a fiatalok hősévé vált. Most már ő vezette a kezdetleges technikai csoportunkat – és teljesen kivirult. Más Brianhoz hasonlók köréje csoportosultak új felszerelést tervezgetve és megjavítva a már meglévőt. Szolgálatunk egyik alcsoportjává váltak.

Mind egyforma?

Amikor elkezdtem az ifjúsági munkát a meghatározó hozzáállás az volt, hogy mindegyik fiatal ugyanolyan. Ennek ellenére észrevettem, hogy a fiatalok nem ugyanúgy reagálnak ugyanazokra a dolgokra. A nagy rejtély az volt, hogy miért reagáltak másképpen dolgokra. Ahogyan fejlődtem vettem észre azt, hogy azok a fiatalok, akik egy húron pendülnek elkezdtek külön csoportot alkotni, amit mi klikkeknek gondoltunk. Ezután fedeztem fel, hogy az ifjúsági szolgálatot sokkal inkább a fiatalok természetes élete köré kell építeni, mintsem belekényszeríteni őket egy általános programba.

Pluralista társadalomban élünk. Nem AZ ifjúsági kultúrával nézünk szembe, hanem ifjúsági KULTÚRÁKKAL. A múltban sokszor tudatlanul a szubkultúrák köré alakítottuk a szolgálatunkat. Az az észrevételem, hogy számos lehetőség létezik kibontakozó környezetünkben, ami által hatásos ifjúsági szolgálatot tudunk végezni, hogyha exegetáljuk (magyarázzuk, kicsomagoljuk és megértjük) azt a környezetet, amiben mi és a fiatalok vagyunk. Ritkán segítség, hogyha csak lemásoljuk azt, amit mások tesznek, vagy átvesszük a legújabb gondolatokat vagy egy mega gyülekezet modelljét, ami rengeteg eszközt biztosít arra, hogy hogyan kövessük a ő modelljüket.

Én 8 különböző motivációs csoportosulást figyeltem meg a fiatalok között, amik körül az ifjúsági szolgálat is kibontakozhat:

1.       Verseny-motivált

2.       Miért-motivált

3.       Más-motivált

4.       Belső-motivált

5.       Túlbuzgó-motivált

6.       Divat-motivált

7.       Szociális száműzött-motivált

8.       Túlélő-motivált

Verseny-motivált fiatalok

Egy koreai gyülekezettel dolgoztam Sydneyben, Ausztráliában. Arra kértek, hogy alakítsak 16-24 évesek számára egy angol nyelvű istentiszteletet, ugyanakkor vezetőképzést is tartsak, jelenlegi és potenciális vezetőknek. Interaktív összejöveteleket, beszélgetéseket és gyakorlatokat terveztem. Nehéz munka volt. A negyedik héten akaratlanul beillesztettem egy játékot. Hirtelen a hely megtelt élettel. Ráharaptak. Feltört a lelkesedés, és ahogyan el lehet képzelni, az összejövetel további részébe még illesztettem további játékokat és különböző versenyeket. Magamban nagyon lázadoztam ez ellen, hiszen az én munkamódszerem az együttműködő folyamatos tanulás volt. De a verseny motiválta őket és segített a vezetői készség természetes felbukkanásában.

A verseny-motivált emberek a versenyből szerzik az energiájukat. A verseny kihívása és gyakran a nyerés lehetősége felbuzdítja őket. Ha megvan a lehetőség arra, hogy kipróbáljanak valamit, ami magába foglalja azt, hogy valaki ellen kell versenyezni, akkor megvan a motivációjuk, hogy csatlakozzanak.

A verseny-motivált embereket könnyű bevonni a sportba. Ez jó lehetőség a hatásos szolgálatra és misszióra, egyházi sportcsapatok és versenyek által. A sport lelkészség egy növekvő szolgálati lehetőség, iskolán és közösségen alapuló csapatok által. Ismerek egy kollégát, aki fiatalemberekből álló kosárlabdacsapatot vezetett, és a velük, valamint a szülőkkel kialakított kapcsolatok által egy évad alatt hat családot vezetett a gyülekezetbe.

Egy másik gyülekezet, akivel megbeszélést folytattam, elhatározta, hogy az újonnan megvásárolt földterületre nem templomot fognak építeni, hanem egy kosárpályát. A városban problémát jelentett a férfi és női kosárlabda helyszínének megoldása. A játékosoknak ez lett az ő templomuk, a saját pályájuk.

Sport táborok és események ugyancsak lehetnek kiindulási pontok a közösség építésére, kapcsolatok kialakítására és utak, amik által Jézus jelenlétét lehet gyakorolni. Olyan táborokban, ahol sport készséget tanítanak és a bibliaórák vagy a lelki beszélgetések alatt sportból vett képeket használnak fel, nagyon jó kiindulási pontot jelentenek a hit megértésének és megtapasztalásának kifejlődésben. Az élet értékeit ismerhetik meg, miközben kihívást éreznek arra, hogy felfedezzék mit is jelent egy csapatban lenni és hogyan értékelhetünk és vonhatunk be másokat. A hit úgy fejlődik, hogyha elfogadjuk az evangélium kihívásait és az elkötelezettséget Jézus követése mellett.

A verseny-motivált embereket az által lehet a legjobban a vezetésbe bevonni, aki maga is verseny-motivált. Felépítve egy vezetői csoportot, akik a feladatokba energiát és gondoskodást visznek, ez tudja a legjobbat kihozni a fiatalokból. A vezetők az irányítói és a gondozói a csapatnak.

Miért-motivált fiatalok

Emlékszem két diákra az iskolámból, akik a könyvtárban ültek és bonyolult műveleteket végeztek. Szerették a klasszikus zenét és a szokatlan együtteseket. Mindnyájan okostojásoknak gondoltuk őket. Ezek olyan fiatalok, akiket az intellektuális hajsza éltet. Akik lelkesednek és feldobódnak az új ötletek és információk felfedezésén: a miérten.

Új szereplők ebben a csoportban a számítógép bolondok. Nem azok, akik csak játszani tudnak, hanem akik élveznek új programokat írni és csetelni egymással az interneten. Ezeket a fiatalokat lázba hozza az új információ, valamint, hogy alkalmazhassák felfedezésüket bármiben a saját világukon belül. Megfigyelve az ilyen csoportokat az iskolában, számítógép vásárokon, üzletekben felfedeztem, hogy energiájukat projektekre és ötletekre összpontosítják, mintsem a divatra vagy kapcsolatokra. Az által a projekt vagy felszerelés által nyilvánulnak meg, amin éppen dolgoznak.

Megalakult már az olyan ifjúsági szolgálat, ami kifejezetten erre a csoportra koncentrál, tudományos projektek által. A fiatalok felszereléseket választhatnak, amivel építenek és kisebb projekteket, amin dolgozhatnak. Ezt kisebb csoportokban vagy egyedül végzik. A vezetők technikusok, tudósok, mérnökök és természettudományt tanítók. Ők a fiatalokkal dolgoznak, hogy segítsék őket felfedezni és megépíteni projektjüket, miközben gondoskodnak, tanítják és nevelik őket. Tudomásom szerint ez az egyetlen csoport, ahol a várólistán szereplők száma meghaladja a 100-at.

Láttam más gyülekezeteket, ahol számítógép klubot, csoportot, tábort és vakációs programot szerveztek és nagyon hatásos ifjúsági szolgálatot építettek fel körülötte. Új programokat fedeznek fel, ötleteket próbálnak ki és felfedezéseket osztanak meg egymással. A számítógép által a hitet osztják meg, fiatalokat nevelnek és kapcsolatokat építenek. Az egyik gyülekezet egyszerűen felkért egy miért-motivált fiatal csoportot, hogy együtt állítsák össze a gyülekezet honlapját. Habár csak az éterben találkoztak, mégis tartoztak valahova, csoporttá váltak és egy fantasztikus honlapot hoztak létre.

Más gyülekezetek tanuló estéket hoztak létre a templom csarnokában vagy egy közeli iskola helységben. Számos fiatal van, akiknek, közeledve a gimnázium befejezéséhez otthon nincsenek megfelelő körülményei és eszközei a tanuláshoz. Tanárok, különböző tantárgyak területén képesítéssel rendelkező, vagy csak éppen jó szívvel rendelkező segítőkész emberek, felbecsülhetetlen értékek lehetnek.

Más-motivált fiatalok

Más-motivált fiatalok vonzódnak más emberekhez. Irányultságuk szerint szeretnek másokkal lenni, sok esetben extrovertáltak. Ha csoport megmozdulásról van szó, akkor nekik ott a helyük. Sokszor nem is az a fontos, ami történik, hanem maga a tény, hogy a csoport együtt van. Jól együtt lehet működni az ilyen fiatalokkal, hiszen az ifjúsági csoportot dinamikusnak, vonzónak és csábítónak találják.

Ahhoz, hogy vonzani és megtartani lehessen a más-motivált fiatalokat, figyelnünk kell a csoport fenntartási funkcióira. Ezek a fiatalok az egészséges csoport életet szeretik, erős emberek-közötti dinamizmussal. A közösség és az azon belüli kapcsolatok motiválják őket, hogy belépjenek és tartozzanak a csoport életéhez és céljaihoz.

Ismerek egy ifjúsági szolgálattal foglakozó csoportot, akik nemrég tartottak egy egyhetes munkatábort a gyülekezet idősebb tagjaival közösen. Elutazni a projektig, együtt dolgozva megosztani a szórakozást, valamint az éjszakai bibliaórák által az ifjúsági csoport és a gyülekezet (ahogy az ezzel foglalkozó csoport is) egy jelentős közösséggé nőtt össze. Ennek hatása volt a gyülekezeten belüli istentiszteletre és annak missziós életére is. Különleges tapasztalat volt ez a más-motivált fiatalok és családjaik részére is.

Áhítoznak a nagy események iránt, habár ezek nem csak ennek a csoportnak különlegesen vonzóak. Különleges események, ahol megadatik a lehetőség, hogy részese lehess egy hatalmas keresztyén tömegnek, lelki erősítő lehet ezeknek a fiataloknak. Ez persze nem új dolog.

William James írta szinte egy századdal ezelőtt a „Varieties of Religious Experience” (A vallásos tapasztalat sokszínűsége – ford.) című könyvében, hogy bizonyos személyiségek kevésbé képesek hinni egy láthatatlan Istenben, mint mások. A hit sokkal hamarabb felfedezhető a „közösségi forrásban”, mintsem egyedül. A hetente egy bibliaórás alkalom nem szükségszerűen növeli őket tanítványságukban. Ezek a fiatalok meg vannak szokva a hatalmas mennyiségű ösztönzéssel és a lényeges szociális meglepetések megnövelik a hatásos szolgálat lehetőségét velük kapcsolatosan. Képzelj el két-három havonta ilyen különlegességeket. Vigyázz, hogy ne becsüld le ezeket a tapasztalatokat, mint értéktelen, érzelmi fellengzések, hiszen ezek fontos lépések a hit fejlődésében.

Nagy felekezeti ifjúsági találkozókon megfigyeltem a különleges lelkesedést a kisebb csoportokból és gyülekezetekből érkező, más-motivált fiatalok arcán. Ezek a találkozók számukra szinte egy látomás a láthatatlan egyházról. Sokan azzal a megújult bizalommal térnek haza az otthoni gyülekezetükbe, hogy ők egy nagyobb mozgalom és csoport tagjai.

Lelkigondozás ezekkel a fiatalokkal leginkább kisebb csoportokban gyakorolható, ahol őszinték és bátorítóak lehetnek és megoszthatnak sok mindent egymással. A tanácsadás és a gondoskodás fontos készség lehet, amit ezeknek a fiataloknak meg lehet tanítani.

A más-motiváltak közötti vezetés megosztott és szükség van egy erős csoport-érzésre. Azok az emberek, akiknek megadatott az az ajándék és szakértelem, hogy közösséget építsenek, élve tartják a csoportot és ugyanakkor jól megszerveznek mindenféle szociális megmozdulást. Ahogyan meg van szervezve az is nagyon fontos. Meg kell adni a lehetőséget a csoporttagoknak, hogy részt vállaljanak, hiszen a vezető csoportban uralkodó jó hangulat és közösség kihatással lehet a csoportra is, élő és csábító hangulatot teremtve a más-motivált fiatalok számára, hogy ők is részesei legyenek.

Belső-motivált fiatalok

A belső-motivált fiatalok önmagukat irányítják. Magányosak lehetnek, vagy találnak hozzájuk hasonló embereket és csoportot alkotnak. Nekik kialakult ízlésünk van az öltözködésben, zenében és hobbiban, amik sokkal inkább azt tükrözik, amit ők szeretnek, nem pedig a divatot vagy alkalmazkodó képességet. Gyakran csöndes munkálkodók, csak úgy maguktól nekikezdenek tanulmányaiknak, érdeklődési körüknek – sokszor a küldetésüknek. Ők belülről kifelé dolgoznak, és nem tartják mindig fontosnak másoknak beszélni erről, csak egyszerűen megteszik.

Leggyakrabban jövő orientáltak. Megfontolják a dolgokat és a körülöttük zajló eseményeket és utána döntenek arról, hogy hogyan tovább. Hajlandóak nehézségeken és küzdelmeken végigmenni, hogy elérjék azt, amit szeretnének.

Magasra emelik a mércét, mert képesek az eredményre összpontosítani, és nem vágynak elismerésére és népszerűségre. Egyesek közülük lehetnek cinikusak és kritikusak, főleg azokkal szemben, akiket lusta bulizókként néznek le.

Ez a közösség feladatok körül alakul ki, mintsem a csoport fenntartása körül. Valójában az ifjúsági csoportok nem annyira fontosak ennek a motivációs csoportnak. Megbeszélésem volt egyszer egy gyülekezettel, ahol sok ilyen fiatal volt, így ők ifjúsági szolgálatukat főleg vakációra és négy- illetve hathetes projektekre összpontosították. A bibliaórák, az aktivitások és a csoport élete a jelenlegi projekthez alkalmazkodott.

Lelkigondozást ezekkel a fiatalokkal leginkább személyen lehet végezni. A nevelés által kapcsolatot alakítasz velük, ami sokszor nagy segítség. Sokan közülük magányosak és a problémák és gondok megosztása nehezükre esik. A hatásos lelekigondozás érdekében jól oda kell figyelni a személyes szükségleteikre, fájdalmaikra és reményeikre. Sokan nagyon áhítoznak az intimitásra és a közösségre is, hosszantartó barátságok alakulhatnak, ha ezek megvannak.

A tanítványság ezek között a fiatalok között hatásossá válhat lelkigyakorlatok és önirányított tanulás által. Egyik kollégám gyakorlatozott ilyen fiatalokkal: egyetlen Bibliával a kezükben egy napot és egy éjszakát töltöttek az ausztráliai erdők egyikében. Azt mondta, hogy lenyűgözőek voltak az Istenben való elmélyülések és tapasztalatok.

A belső-motivált fiatalok körében a vezetés erős egyénies formát ölt magára, és ebben a vezetésben másoknak is megadják ezt a lehetőséget. Az egyéni kifejezés és ezek felhasználása jellemzője a segítő vezetői stílusnak. Erős vezetésben, ahol az egyéneknek egyéni feladatok által kell elérniük a közös célt, egy jól használható stílus lehet ennek a motivációs csoportnak.

Az embereket a motivációjuk élteti, különösképpen a fiatalokat. Általában kevésbé valószínű, hogy belenőnek viselkedési formákba és elfogadott határokba, sokkal inkább természetszerűleg vonzódnak azok felé a dolgok felé, amik motiválják őket. Nem mind egyformák.

Az Amerikai Egyesült Államokban voltam tanácsadáson. Egy gyülekezet megkért, hogy segítsek a fiatalokkal való szolgálatukban, hogy kapcsolatot tudjanak velük létrehozni. Számos bibliaórás és közösségi csoportot működtettek, csupán egy kisebb létszámú csoporttal tartva fent a kapcsolatot. Lelkipásztoruk nagyon szerette a zenét és a fiatalokat. A helyi iskola nemrégiben zárta be zenei részlegét, ami sok fiatalt és azok családját keserített el. Egy olyan város volt, ami sok embert vonzott magához a környékbeli farmoktól, akik nyugdíjas éveiket ott töltötték. Sokan közülük sok éves zenei vagy zene-szerető múlttal dicsekedhetett.

Felfedeztem, hogy ebből a két csoportból egyet lehet alkotni, így hát elkezdtek egy zeneiskolát a templomnál, a fiatalok számára az idősek által. Felhasználva a fiatalok motivációját, a gyülekezet a közösséggel együtt egy olyan ifjúsági szolgálatot végzett, amit mind a ketten élveztek.

Divat-motivált fiatalok

A Hóbortos, Szeszélyes és Divatos fiatalok a trendiek. Általában kedvelik az új programokat (hacsak a régiek nem jönnek elő újra), a legújabb zenei számokat, énekeseket és sztárokat. Vagányak, elutasítva mindent, ami számukra nem elfogadható vagy nem nekik való. Elfogadják az örömhírt, ha illik rájuk, az igazságot, ha divatos, és az istentiszteletet, ha tömeg van. Kérdezz meg akármelyik iskolai tanárt, és ők elmondják melyik a legújabb divat és kicsoda tartozik bele: a zöld hajú, aki magas csizmát hord vagy aki jojózik. Ezeket a csoportbelieket segíteni kell, hogy ne ítéljék el a kívülállókat és ne csak akkor fogadjanak el embereket, ha olyanok, mint ők.

Ahhoz, hogy odavonzd és megtartsd ezt a motivációs csoportot szinte egy új divatot kell kialakítanod, vagy használd fel a jelenlegit belépőnek és légy felkészülve, hogy továbblépj. A kapcsolatok fontosak ebben a csoportban, és ha egyszer sikerült, akkor egy felnőtt nagyon jó hivatkozási pont lehet számukra, szinte egy biztos pont az ő gyorsan változó világukban. Sokan közülük szeretnek sokkolni, fitogtatni vagy éppen áskálódni egy felnőttel, akivel különleges kapcsolatban vannak. Másoknak arra van szüksége, hogy az álarc mögé tudjon nézni valaki és eljusson az igazi személyig.

A gondoskodás különösen nagy jelentőséggel bír ezzel a csoporttal foglakozva. Vannak olyanok ebben a csoportban, akik fel szeretnének tűnni, és akik bizonyítani szeretnének, míg mások csupán élvezik az újat és a legújabbat. Észrevéve a motivációjuk mögötti indokot, ez meghatározza a szükséges lelkigondozói gondoskodást, legyen szó akár bíztatásról, meghallgatásról vagy éppen gyógyításról.

A vezetés ebben a csoportban fontos, hogy dinamikus és tudatos legyen. Ugyancsak fontos, hogy türelmes és óvatos legyen, aki közeledik, segítve a fiataloknak, hogy reagáljanak trendekre, szeszélyekre, miközben építve az erős közösségi érzést bennük.

A tanítványságot meg kell alapozni a tárgyhoz illő bibliaórákkal, teológiai véleményekkel és kapcsolatokkal, amik kulcsfontosságúak a hit tudatosságának a növelésében, világnézetük alapján. Mindezek mellett, ez a legnehezebb csoport, akikkel ezek elérhetőek. A mély Isten-tapasztalatok tűnnek a leghatásosabbnak.

Túlbuzgó-motivált fiatalok

A túlbuzgó fiatalok érdeklődési köre, részt vevési szándéka és ösztönzöttsége sokrétű. Nagyon sok fajta aktivitásban szeretnek részt venni és élveznek olyanokkal lenni, akik hasonlóan ösztönzöttek. Gyakran sikeresen foglalkoztatjuk a gyülekezetben ezeket a fiatalokat. Ők nem csak sportolnak, hanem több sportágban is részt vesznek, több hangszeren is játszanak, táncórára járnak, megvan a hobbijuk és templomba járnak. Ők az „és” emberek.

Az egyik veszélye az ilyen fiatalokkal való foglalkozásnak, hogy kényszerítjük őket a választásra: válasszák a gyülekezetet elsődlegesen, elfoglalt életükben. Nagyon sok aktivitásban vesznek részt, és általános tévhit az, hogy az ifjúsági foglalkozáshoz kell alkalmazkodniuk nekik is. Az ifjúsági foglalkozásnak kellene, hogy valójában a programját a fiatalok után irányítsa. Ez azt is jelentheti, hogy a bibliaórát reggeli mellett kell megtartani, a bibliaórát nem péntek estére vagy szombat reggelre kell betenni, valamint a sport idényeken kívül kell megtartani a táborokat, eseményeket és találkozókat.

Amiben ezeknek a fiataloknak szüksége van segítségre az összpontosításban, az nem az elkötelezettség, hanem az odaadás. Ezeket a fiatalokat az odaadás motiválja és az a legjobb, ha abban dolgoznak, amihez értenek. Növelve odaadásukat, jobban oda tudnak figyelni azokra az emberekre és csoportokra, akikkel kapcsolatban vannak. Ez hatalmas lehetőséget biztosít számukra, hitük megosztásában és a hatásos misszióban.

A túlbuzgó fiatalok általában tehetségesek, ezért is kell a sokrétű ajándékaikra építeni és baráti kapcsolataikra, azáltal, hogy értelmes és lényeges dolgokkal bízzuk meg őket, növelve a tapasztalataikat ezáltal. Legtöbbjük fel szeretné értelmesen használni tehetségét és ajándékait, de jelentéktelen eseményekkel és aktivitásokkal megfojtják őket. Fontos lenne abban segíteni őket, hogy azokra a dolgokra összpontosítsák idejüket, amik elégtételt adnak és teljességet. Segítsed őket a döntéshozatalban, mert mindig valamilyen új aktivitást vagy eseményt fognak keresni.

Következésképpen, a tanítványságot is azáltal lehet a legjobban kiépíteni, hogy lényeges dolgokkal bízzuk meg őket a misszióban, igehirdetésben és istentiszteletben. A helyiektől egészen a tengeren túli eseményekig, különböző stílusú elmélyülő bibliaóráktól, egészen konkrét projektekig széles skálán mozoghatunk. Az istentisztelet keretén belül akkor is lehet számítani erre a csoportra, amikor részt vevésről, variációról és életről van szó.

Gyakran ezek az emberek, akár potenciálisan is, vezető típusok. A vezetőség megalakulása, továbbképzések, gyakornoki munkák lényeges dolgok lehetnek, amikre jó odafigyelni. A mentorok is fontos szerepet játszanak ennek a csoportnak az életében, különösen ha ők is túlbuzgó-motivált fiatalok voltak fiatalkorukban. Ha tehát van ilyen fiatal a közösségedben vagy gyülekezetedben, akkor szólítsd meg őket, teremts velük kapcsolatot és neveljed őket. Egy világot képesek megváltoztatni odaadásukkal és közösségépítésükkel.

A túlbuzgó fiatalok azért vonzódnak más csoportokhoz, mert az számukra újabb kihívást és tapasztalati területet jelent. A hatásos együttmunkálkodás kulcsa náluk, gyakran a szülők. Hatásos kapcsolatrendszert felépítve szüleik között, nem csak a gyülekezetben tartod őket, hanem maga a család is missziós területté válhat. Ha sikerül megtalálni az összetartó kapcsot és támaszt, ami a fiatalok szülőit a gyülekezethez kapcsolja, a fiatalokat is hitükhöz és tanítványságukhoz kapcsolod. A gyülekezeteknek komolyabban kéne ezen dolgozniuk ezen, hiszen a közösségi csoportok segítségével jobban kezelhetik az ilyen csoportokat.

Szociálisan száműzöttségre-motivált fiatalok

Bármelyik községben, városban vagy iskolában vannak olyanok, akik abban motiváltak, hogy száműzöttek legyenek. Ezek a szociálisan száműzöttek csoportja. Nem feltétlenül mások által voltak kiszorítva a társadalom perifériájára, hanem valójában ők maguk választották ezt a helyzetet. Ez a motivációs csoport élvezi, hogy kívül van. Döntésük gyakran arra reakció, amit a többség értékének, hagyományának és normájának látnak, és erre próbálkoznak és alakítanak ki alternatív kifejezési formákat, ruhát, zenét és nyelvezetet. Ez egy fajta törzsiség közöttük.

Egy jól elkülöníthető rész ebből a csoportból a bőrfejűek. Akik nem ismerik a kifejezést, azok számára is nagyon könnyű a felismerés: heavy metal zenét hallgatnak, többnyire fekete ruhát hordanak kedvenc heavy metal együttesük képével az elején vagy a hátán, hosszú hajat viselnek, néha az oldalán leborotválva vagy teljesen. Többféle variáció létezik, de mindegyik különbözik valamiben. Élvezik, hogy a periférián vannak és hogy mások, mint a „jó”-k, akiket könnyen elfogad a többség.

A hatásos misszió és szolgálat érdekében fontos, hogy megértsük és felfedezzük, mire válasz és reakció az ő viselkedésük. Fájdalom vagy visszautasítás, vagy identitás keresése a másság által? Van, olyan viselkedési mód, amely a félelemből indul ki. Nyugat Sydney egyik nemzetiségű alapú bandája „Az 5T” nevet választotta. Mint kiderült ez az öt T-betű a vietnámi „Tuoi, Tre, Thieu, Tinh, Thuong” szavak kezdőbetűi, ami annyit jelent, hogy: „a fiatalok szeretetet és gondoskodást hiányolnak”. A banda számlájára számos gyilkosság is írható. Nem nehéz kitalálni, hogy miért reagálnak így.

Sokan közülük személyiséget keresnek, ami a ruházatban, viselkedésben és stílusban nyilvánul meg, amik által ők keresnek. Van, amelyik különböző jellemeket próbál ki, mások visszajelzést keresnek és reakciókat, nem arra, hogy mások hogyan nevezik el őket, hanem a belső énjük felfedezésére.

Az egyik fontos bevezető út a csoportba, a beépülő megközelítés. Menj oda, ahol ők vannak és hatolj át a szubkultúrájukon. Az evangélium behatolásának lehetőségei személyesek és kultúrafüggőek. Amikor Ausztrália Adelaida városában egy négy hónapos missziót tartottunk fiataloknak, a fontosabb események színhelyének előterében, mindig fontosnak tartottuk egy nagyobb csoport ottlétét. Számos módszerrel próbáltuk csalogatni őket vagy buzdítani, hogy menjenek beljebb. Alig működött. Ezek a fiatalok szeretnek a szélen lenni. Meg kellett értsük, hogy ez egy különálló csoport volt, akiknek arra volt szüksége, hogy mi menjünk el hozzájuk, mintsem kényszeríteni őket, hogy hozzánk csatlakozzanak. Elhatároztuk, hogy létrehozunk egy külső csoportot. Ez a csoport csupán kint, velünk együtt csellengett. Ugyanolyan fontos szolgálatuk volt, mint a bent lévőknek.

Az örömhír átadása ennek a csoportnak közvetlennek kell lennie, bátornak és eredetinek, megértve világnézetüket. A tanítványság megalakítása ugyancsak realista és értelemmel töltött kell, hogy legyen, fontos tapasztalatokat adva át, valamint praktikus és a saját környezetükre érvényes bibliaórákat tartva. Minden próbálkozás, ami beolvasztani szeretné ezeket a fiatalokat az általánosan elfogadott társadalmi rétegbe evangelizásálás vagy tanítványság által, katasztrófára és bizalmatlanságra van ítélve.

Ha Isten élő Lelke érinti meg ezeknek a fiataloknak életét, csodálatos dolgok történhetnek. Az egyház csábítása az, hogy megpróbálja megszelídíteni őket és átváltoztatni becsületes polgárokká. Hogyha van olyan felnőtt a gyülekezetben, aki ehhez a motivációs csoporthoz tartozott fiatalon, nagyon jó ifjúsági vezető lehet. Ők megértik gondolkozásukat, érzéseiket és a tetteik mögötti motivációikat. Bátorítsad őket, hogy használják fel fiatalkori tapasztalataikat Isten missziójában, Jézus könyörületével. Ezek a fiatalok nagyon sok szeretetet igényelnek és rájuk való figyelést.

Túlélés-motivált fiatalok

A túlélés motivált csoport száma az utóbbi években növekedett meg. Ez a csoport abban motivált, hogy az alapszintű fizikai, érzelmi, szociális és spirituális szükségleteket, amik elengedhetetlenek, találja meg a mindennapi túléléshez. Ez a csoport nem egy természetes motivációs csoport. Ennek a csoportnak a feltűnése jelzés abban, ahogyan a társadalom, mint egész bánik a fiatalokkal.

Azok, akikkel a múltban vagy most is rosszul bánnak, beleillenek ebbe a csoportba. Megtalálni az érzelmi támaszt a nap túlélésére, ez az ő napi céljuk. Szellemi betegséggel vagy étkezési rendellenességgel rendelkezők (akiknek száma az utóbbi 30 évben az ötszörösére növekedett) ehhez a csoporthoz tartoznak. Azért küzdenek, hogy megtalálják a motivációt a túlélésre. Akik hontalanok, azok motiváltak abban, hogy a következő ételnek valót vagy alvóhelységet megtalálják. Akik öngyilkos hajlamúak, azok azért küzdenek, hogy megtalálják a napi adag reményt a túlélésre.

Érthető módon, ehhez a csoporthoz tartozó fiatalok személyes szolgálatot igényelnek, helyzetüktől és a saját környezetükkel való kapcsolattól függően. Néhány ifjúsági szolgálattal rendelkező gyülekezetnek sikerült hatásosan ehhez a motivációs csoporthoz tartozó fiatalokra összpontosítani, vagy beépíteni egy párat a szolgálatba és programjaikba. Tazmániában dolgozva egy olyan tábort vezettünk, ahol a résztvevők 30% túlélő motivált fiatal volt, akik állami szociális intézményekből érkeztek. Képesek voltunk nekik és velük megteremteni a keresztyén közösség érzését és bepillantást engedni Isten országába. „Nem tudom mit tesztek ezekkel az emberekkel, de más emberként térnek vissza” – mondta a szociális intézmény egyik dolgozója.

Sokfajta ember lehet segítség ebben a szolgálatban. Azok, akik saját maguk átélték ezt, gyerekük ment át hasonló helyzeten, vagy akik elhívást éreznek, hogy ilyen fiatalokkal dolgozzanak – mind segítségre lehetnek. Különleges esetekben szeretnéd vagy szükséged lehet szakmabeliekre, megfelelő jártassággal a területen, akár az egyház keretéből, akár a közösségből, ha nincs ilyen a gyülekezetedben. Sohase kezeld ezeket a fiatalokat, mint „ügyeket” vagy „ügyfeleket”.

A megfelelő utat megtalálva, hogy befogadjuk ezeket a fiatalokat a szolgálatba, csodálatos átformáló hatással lehetnek a többi fiatalra. Ahelyett, hogy helyet adnánk a rossz érzésünknek a másokra való hatásukról, vegyük észre a pozitív hatásokat. Ha egy-két ilyen fiatal feltűnik a templom körül, gondolj úgy rájuk, mint Istentől küldött álcázott angyalokra.

John Maxwell mondta egyszer: „Az embereket nem érdekli, hogy mennyire vagy okos, amíg nem tudják meg, hogy mennyire vagy gondoskodó.” Ez mindenképpen igaz ezekre a motivációs csoportokra. A fiatalok áhítoznak a közösségre és, hogy oda tartozzanak, ahol otthon érezhetik magukat.

Fuzz Kitto, Ausztrália New South Wales-ben dolgozik, mint keresztyén ifjúsági szaktanácsadó. Több mint 25 éves tapasztalata van az ifjúsági munka területén.

Eredeti cikk: Motivational Mindsets


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük