Krízis-Kurzus 2. rész

2. RÉSZ: „Elfogadás”

Célkitűzés:
Az alkalom végére a fiatalok elfogadják érzéseiket és keressék más emberek segítségét.

Szükséges anyagok, kellékek:
A kezdő játékhoz:
állatok nevei papír cetlikre írva
A hirdetésekhez:
hangok papír cetlikre írva
A bevezető foglalkozáshoz:
sálak, mellyel a szemüket be lehet kötni
olló
lapok
Az átbeszélés részhez:
tábla és kréta / kartonlap vagy csomagolópapír és toll
A tettek részhez:
„Mi lenne, ha …” kártyák
tollak / ceruzák
A befejező játékhoz:
tálak
liszt
M&M cukorkák
újságpapír
törülközők

KEZDŐ JÁTÉK: „Dzsungel”
Még az alkalom előtt írd le a következő állatok neveit egy-egy papír cetlire: gorilla, oroszlán, piton és Tarzan. Mindegyik állat nevét ugyanannyi papír cetlire írd le. (Összesen annyi papír cetli legyen, ahány ember várható az alkalomra.) Keverd meg a lapokat, majd oszd ki a csoportnak (vagy miközben jönnek be a terembe, egyesével nyújtsd át nekik). Ne mutassák meg a többieknek, milyen állat neve szerepel a papírjukon.
Mondd el, hogy pár másodpercen belül lekapcsolod a villanyt. Akkor mindenki utánozza annak az állatnak a hangját, amely állat neve szerepel a lapján, és az azonos állatok gyűljenek egybe. Majd mutasd be a feladatot egy csirke példáján keresztül. Adj olyan hangot, amilyet egy csirke ad és mutasd meg, hogyan gyűljenek össze a sötétben, miközben a többiek is a csirke hangját utánozzák.
Megjegyzés: Ha nem lehet a termet elsötétíteni, szedd össze a papír cetliket és világosban csináljátok meg mindezt. Ha a terem koromsötét vagy szokatlan alakú, időnként kapcsold fel a villanyt, hogy be tudják azonosítani, hogy hol vannak éppen.
Ezek után álljon fel mindenki és legyen készen a feladatra. Majd kapcsold le a villanyt és kezdhetik a fiatalok.
Kb. 2 perc után kapcsold fel a villanyt és üljön le mindenki az „állatcsoportjába”.

HIRDETÉSEK:„Hangok”
Mondd el, hogy a csapatok küldjenek ki egy-egy képviselőt, egyszerre csak egy csapat, aki majd kihúz a kezedből egy papír cetlit, amire egy hang lesz felírva. Ennek az illetőnek a lapon szereplő hangot kell adnia (kéz, kézmozdulat nem használható). A feladat, hogy az egyes csapatoknak ki kell találnia, hogy minek a hangját utánozza a versenyzőtársuk. Három vagy négy kör után az a csapat győz, aki kevesebb idő alatt találta ki.
Az l. körben a következő hangokat utánozzák a versenyzők: (feltételezve, hogy 4 csapat van): egy motor elindul, felszáll egy sugárhajtású repülőgép, rendőrségi sziréna, személyvonat.
2. körben: hullámok, amint a partra csapódnak, egy üveg pattogatott kukorica, miközben egy pohárba töltik át, elektromos konzervnyitó, miközben kinyit egy konzervet, és mikor egy baseball labdát ütnek meg.
A 3. körben olyan hangokat kell utánozniuk a fiataloknak, amely hangok kapcsolódnak a hirdetéseidhez: a „Nagy Finálé” (év végi piknik) behirdetéséhez legyen a hang, amit utánozni kell, röplabdajáték hangja; ha azt szeretnéd behirdetni, hogy írják fel nevüket, ha jönnek a kirándulásra, akkor a hang, amit utánozni kell legyen egy író toll hangja; ha az a hirdetésed, hogy valakinek születésnapja van, a hang, amit utánozni kell, ahogyan valaki meggyújtja a gyertyát a tortán; vagy ha azt szeretnéd behirdetni, hogy valaki versenyt nyert, a hang egy tapsoló tömeg hangja legyen. Minden egyes kitalált hang után mondd el a hozzá tartozó hirdetést.
A 4. körben (ha tetszik nekik a feladat és maradt még időtök) a következő hangokat utánozhatják: mókus, nyúl, krokodil, pingvin.
Megjegyzés: Ha a hangok túl nehezek, használhatnak arckifejezéseket és használhatják a kezüket.
Hirdesd ki a győztes csapatot. Mindenki maradjon a csoportjában a következő feladathoz.

BEVEZETŐ FOGLALKOZÁS: „Vágd ki!”
Ebben a feladatban azok szerepeljenek, akik még nem vettek részt az előző játékban. Ne önként jelentkezőket válassz, te válassz ki minden csapatból egy embert. Ha sok ilyen ember van, egyszerre négyen is versenyezhetnek (egy ember egy csapatból). Egyébként ketten versenyezzenek egyszerre.
Jöjjenek ki a versenyzők és kösd be a szemüket. Majd adj nekik egy-egy pár ollót és egy-egy darab lapot. Feladatuk az lesz, hogy jelzésre, egy percet kapnak, hogy kivágjanak egy általad megmondott dolgot. Próbáljanak meg ügyeskedni. Majd ezek után mondd meg nekik, hogy vágjanak ki egy állatot – bármilyen állatot kivághatnak – és adj jelzést, hogy kezdhetik.
Egy perc letelte után vedd le a szemükről a sálat. A versenyzők mutassák be, hogy mit vágtak ki. Mindegyik versenyzőt tapsoljátok meg. Majd a következő körben válassz négy új versenyzőt.
Miután bekötötted a szemüket és odaadtad nekik az ollót és papírt, mondd meg nekik, hogy vágjanak ki valamit, ami egy érzést jelképez, fejez ki. (pl. félelem, szeretet, gyűlölet, harag, öröm stb.) Bármit kivághatnak, ami egy érzelmet fejez ki. Ezek után kezdhetik.
Egy perc letelte után vedd le szemükről a sálat és mutassák be, hogy mit vágtak ki. Valószínűleg furcsa alakzatok lesznek, hacsak nem egy szívet vágtak ki a szeretet kifejezésére. Bármit is vágtak ki, köszönd meg remek munkájukat, szedd össze a papírokat, ollókat és sálakat. Mindenki üljön vissza a helyére.
(Megjegyzés: A Játékmester adja át az alkalom további vezetését a Tanárnak.)

ÁTBESZÉLÉS:„Hogyan viselkednek az állatok?”
Dicsérd meg, milyen remekül utánoztak hangokat és vágtak ki dolgokat. (Nem is tudtad, hogy ilyen remek kivágók!) Majd mondd el nekik, hogy bár nem tudtak róla, de mégis volt oka annak, hogy ilyen őrült feladatokat kellett elvégezniük és hamarosan elmondod nekik ezt az okot.
Majd folytasd: „Ezekben a hetekben a témánk: „ Hogyan reagálj, ha minden összedől benned”, amikor beüt egy krízishelyzet.
„Ezek a krízisek, problémák többféle formában és mértékben jöhetnek: talán éppen most bukásra állsz; valamit, amit nagyra becsültél, elhagytál, vagy ellopták, vagy tönkrement; a szüleid válnak; lehet, hogy messze költözöl a barátaidtól; lehet, hogy valaki, akit szeretsz, beteg vagy haldoklik; vagy gondolhattok más szörnyű eseményekre.
„Bár ezek a problémák sokszor kemények, mégsem szeretnénk, hogy legyőzzenek minket vagy összezúzzanak. Ehelyett, ahogy ezt a múlt héten tanultuk meg, el kell határoznunk, hogy talpra állunk, felpattanunk. (Emlékeztek a labdára?)
„Szintén a múlt héten mondtam el nektek, hogy négy lépésben győződhetünk meg arról, hogy talpra álltunk ezek után a sorscsapások után. Ismételjük át ezeket.
(Megjegyzés:
Ha ezt a múlt héten felírtad egy kartonlapra, hozd be azt és tedd azt fel a falra. Majd röviden fejtsd ki az egyes lépéseket. Ha a múltkor a táblára írtad fel ezeket, kérdezd meg, hogy emlékszik-e valaki az egyes lépésékre – majd írd fel azokat a táblára:
4. Lépjünk előre
3. Dolgozzunk ki egy tervet
2. Szedjük össze a darabokat
1. Maradjunk kapcsolatban
„Ma az első lépést fogjuk megvizsgálni: „Maradj kapcsolatban.”
Ez azt jelenti, hogy MARADJ KAPCSOLATBAN ÉRZELMEIDDEL, MARADJ KAPCSOLATBAN MÁSOKKAL, ÉS MARADJ KAPCSOLATBAN ISTENNEL.”
(Megjegyzés: Írd fel ezeket az 1. lépés alá.)
„Ennek az alkalomnak a végére remélem, megtanuljátok elfogadni érzelmeiteket, és keresni fogjátok más emberek segítségét. Kapcsolatban fogtok maradni magatokkal és másokkal.
„Ezért játszottunk olyan játékot, ahol be kellett kötni a szemeteket. Mikor nehéz időkben vagyunk, az hasonlít ahhoz, mikor a szemünk le van takarva. Nem tudjuk, hol vagyunk és azt sem tudjuk, hogy mit kell tennünk. És miközben krízisen megyünk keresztül, mindenféle érzelmek kavarognak bennünk (ezért vágtunk ki érzelmekről szóló szimbólumokat). Sok ember ilyenkor fél, mások dühösek és sokakban gyűlölet van.
„Amiért állathangokat utánoztunk és állatokat vágtunk ki, most elmondom. Mikor valakiben összedől egy világ, sokszor úgy reagál, ahogy az állatok szoktak:
„A STRUCC bedugja a fejét a homokba, és úgy tesz, mintha nem is lenne ez a szituáció.
„A MAJOM ellógja az időt, és megpróbálja elviháncolni a helyzet komolyságát.
„Láttatok már vízilovat az állatkertben? Elmerülnek a vízben, és közben csak a szemük marad nyitva. A VÍZILÓ-típusú ember megpróbál elbújni a probléma elől.
„Bizonyára tudjátok, hogy egy tatunak vastag, páncélszerű bőre van, mely pajzsként védi őt meg a támadóktól. A tatu-típusú ember vastag páncélt vesz magára, hogy ne lássa meg más, valójában mit érez.
„És ott van a SZARVAS. A szarvas elfut a problémák elől.
„Te milyen típusú ember vagy? Strucc, majom, víziló, tatu vagy szarvas? Talán nem ezeknek az állatoknak kellene nekünk példát adni abban, hogyan reagáljunk; hanem inkább, mikor egy személyes krízishelyzetben találjuk magunkat, ZSIRÁFhoz hasonlóan viselkedjünk. Ez az állat felemeli a fejét a probléma felé és így láthatja, mit kell tennie, és aztán cselekszik.

BEMUTATÁS: „Kerülj kapcsolatba!”
Kapcsolatban maradni valami olyasmit jelent, hogy beazonosítod az érzéseidet – nem eltemetni őket (ahogy a majom vagy a tatu teszi).
Ismerek egy fiatalembert, akinek szülei különköltöztek és valószínűleg el fognak válni. A benne lévő világ teljesen összeomlott és letaglózva érezte magát. Ti mit éreznétek, ha hasonló dolog történne veletek? Nos, ez a fiatalember nagyon mélyen megbántódott és dühös volt. De félt is, ezt gondolta: ’Mi fog most velem történni?’ Először úgy csinált, mintha minden rendben lett volna mind a barátai, mind a testvérei, sőt még a szülei előtt is. De NEM volt minden rendben és ő ezt tudta. Végül megosztotta érzéseit egy nagybácsival, aki szerette őt és a családot. A fiatalember csalódottan kiabált, sírt és kérdéseket tett fel. Kapcsolatban maradt az érzéseivel.
Kapcsolatban maradni azt is jelenti, hogy keresni mások segítségét –    nem kell visszahúzódni és elszaladni (mint a víziló vagy a szarvas).
Ismertem egy másik embert, aki megtudta, hogy apjának rákja van és egy éven belül meg fog halni. Az orvos elmondta ezt anyjának, anyja pedig elmondta neki. Azt is mondta neki anyja, hogy ne mondja el apjának és testvéreinek (nem akarta, hogy emiatt idegeskedjenek). Először ez az ember mindenkitől elhúzódott és megpróbálta maga cipelni a terhét. De túl sok volt. Végül beszélt a Campus Life egyik munkatársával, aki meghallgatta őt, támogatta őt és keresztülsegítette őt életének ezen borzalmas időszakán.
Ha életetekben jön egy krízis, kerüljetek kapcsolatba másokkal.
Kapcsolatban maradni azt is jelenti, hogy beszélni Istennel – nem kizárni Őt (mint a strucc).
Volt egy utolsó éves középiskolás diák, akinek a legjobb barátnője meghalt autóbalesetben. A szomorúság és bánat teljesen úrrá lett rajta. Ez a lány sokat beszélgetett barátaival a legjobb barátnőjéről, együtt sírtak és megpróbálták egymást támogatni a bajban. Többször beszélgetett ez a lány a szüleivel is és iskolai felügyelőjével is. Sokáig viszont nem imádkozott. Végül is, gondolta, Ő megakadályozhatta volna a balesetet. De rá kellett jönnie, hogy Isten szereti őt, neki pedig szüksége van Isten erejére és segítségére; elkezdte újraolvasni a Bibliát és imádkozni.”
Majd folytasd így: „Mikor összedől benned minden, kerülj kapcsolatba Istennel. Még egy példát engedjetek meg nekem, hogy elmondjak:
„Jézus jó példa arra, hogyan maradjunk kapcsolatban. Máté evangéliumában olvashatunk arról, hogy mi történt közvetlenül azelőtt, mielőtt letartóztatták volna, bíróság elé állították volna, és keresztre feszítették volna. Tudta, hogy meg fog halni és az nagyon fájdalmas lesz számára, nem csak azért, mert hatalmas szögekkel fogják Őt keresztre feszíteni, hanem azért is, mert helyettünk fog meghalni. A világ összes bűne rajta lesz. Borzalmas dolog volt ezzel szembenézni. Jézus ezt mondta a legjobb barátainak:
„Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!”
Kapcsolatban maradt érzéseivel. És másokkal is, kereste a többiek támogatását. Majd a Biblia ezt írja:
„Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: ’Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.’” (Máté 26:38-39).
”Jézus kapcsolatba került Istennel, Atyjával.”

TETTEK: „Mi lenne, ha …”
Most a fiatalok következnek. Oszd ki nekik a ’Mi lenne, ha …’ kártyákat (lásd: a minta) és tollakat/ceruzákat.
MI LENNE, HA …
Ha ………………………………………….            ……………………,              hogy éreznél?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ha ……………………………………………………………….,              kihez fordulnál?
……………………………………………………………………………………………………
Ha ……………………………………………………………………,       mit imádkoznál?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyszerre egy ’ha’-kérdést beszéljetek meg. Az elsőre ezt mondhatod:
„Ha a szüleid elválnának, …”. A másodikra: „Ha a legjobb barátod/barátnőd meghalna, …”. A harmadikra: „Ha édesapád szívinfarktust kapna és bekerülne a kórházba, …”.
Mindenki vegye komolyan ezt a feladatot. Járkálj közöttük és ellenőrizd, hogyan dolgoznak és válaszolj esetleges kérdéseikre.
Miután mindenki befejezte és van még időtök, egy-két embert megkérdezhetsz, hogy ők mit írtak.
Majd zárd le ezt a részt azzal, hogy emlékeztesd őket arra, hogy maradjanak kapcsolatban érzéseikkel, másokkal és Istennel. Majd szedd össze a tollakat/ceruzákat, és a kártyákat tegyék el.

ÚTRAVALÓ GONDOLATOK: „Gyakorló hit”
Ismételjétek át előző heti gondolataitokat, amikor arról beszéltél, és azt mutattad be, hogy mindenki ’hitből él’. Majd emlékeztesd őket arra a kérdésre, melynek megválaszolását házi feladatként tetted fel nekik, nevezetesen: Kiben vagy miben hiszel?
Majd folytasd így:„Mindenki hisz valamilyen módon, de figyeljetek csak erre a bibliai igeversre:
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.’ (Zsidók 11:6).
„Nyilvánvaló, hogy a hit elengedhetetlen Istennel való kapcsolatunkban. De ez a hit miben más attól a hittől, amit akkor gyakorlunk, amikor beleülünk egy székbe vagy autóba …?hogyan lehet olyan hitünk, mely kedves Isten előtt? Ezek azok a kérdések, melyekre válaszokat fogok adni az elkövetkezendő pár héten belül.
„A válasz annak megértése, hogy az igaz HIT első része nem más, mint ’igaznak hinni a tényeket’. Pl.: Hányan hiszitek el, hogy J. F. Kennedy Amerika első elnöke volt? (Emeljék fel kezeiket.) Miért? Láttátok őt, vagy találkoztatok vele? Nem. Az ok, amiért ezt elhittétek, mert hisztek a tankönyveiteknek és a történészeknek. A tényeket igaznak hiszitek.
„Ha arról a hitről beszélünk, mely kedves Isten előtt, akkor a történelmi dolgokban való hit is nagyon fontos. Tények, melyeket el lehet hinni … . Jézus a földre jött, Jézus egy személyben volt Isten és ember, Jézus tökéletes volt, Jézus a ti bűneitekért halt meg a kereszten, feltámadt a halottak közül és ma is él.
„Ha nem nagyon hiszitek el ezeket a dolgokat, itt a helyetek. Nyissátok fel a történelmi könyveket. Nézzétek meg ezeket a tényeket a Bibliában vagy máshol. Döntsétek el ezek után, hogy a fent említett állítások igazak vagy hamisak.
„Ha elhiszitek, hogy igazak, akkor megszereztétek annak a hitnek az egyharmadát, mely hit kedves Isten előtt. De van még több része ennek a hitnek. Sok ember úgy gondolja, hogy mivel tudják és elhiszik a vasárnapi iskolai alkalmakra és konfirmációi előkészítő órákon megtanultakat, automatikusan HITÜK van. De figyeljetek csak, mit mond Jakab:
„Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” (Jakab 2:19).
„A démonoknak nincs olyan hitük, mely kedves Isten előtt, de ők is elhiszik a Jézusról állított tényeket. Az elkövetkezendő pár hét során a hit másik kétharmadáról fogunk beszélgetni.”
(Megjegyzés: A Tanártól most veszi vissza az alkalom további vezetését a Játékmester.)

BEFEJEZŐ JÁTÉK: „Elrejtett kincs”
Válassz ki versenyzőket (egyet-egyet a korábbi csapatokból vagy egy lányt és egy fiút). Jöjjenek ki és nézzenek a közönséggel szembe. Majd tegyél mindkettőjük elé egy-egy tálcát, amelyben liszt van, és benne kb. 20 db M&M cukorka (egyforma mennyiségnyi a cukorkából).
Mondd el, hogy jelzésre annyi cukorkát kell kiszedniük a tálból, amennyit csak tudnak 2 percen belül. Csak a szájukat és ajkukat használhatják. Az győz, aki többet tudott kiszedni.
Majd adj jelet a kezdésre. A végén hirdesd ki a győztest és jutalomként adj neki egy felbontatlan M&M cukorkás zacskót. A padlóra terítsetek újságokat és a játék végén adj törülközőt a versenyzőknek.
Megjegyzés:
Váltóversenynek is eljátszhatjátok úgy, hogy minden egyes ember 2-2 cukorkát szed ki a tálból. Az a csapat győz, aki hamarabb kiszedi a tálból az összes cukorkát.
Emlékeztesd őket a mai tanításra (’Maradj kapcsolatban’) és ne felejtsék el a hit első harmadát sem. Majd kapcsolj be zenét és engedd őket haza, vagy kínáld meg őket üdítővel/keksszel.
Krízis-Kurzus 1. rész
Krízis-Kurzus 2. rész


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük