Imalista

Szellemi törvényszerűség, hogy csak akkora területet tudunk megnyerni Isten országa számára a missziómunkánkkal, mint amennyit megharcolunk a térdeinken imádságban. Régi evangélizációs alapelv volt, hogy legalább annyit beszélj Istennek a barátodról, mint amennyit a barátodnak akarsz beszélni Istenről. Vagyis a közbenjárásnak és az evangélizációs munkának összhangban kell lennie. Ehhez szeretnénk egy igelistát adni segítségül. Ezeket az igéket lehet megvallani, imaközösségeink alapjaivá tenni, és ezek mentén a saját konkrét imacéljainkat megnevezni.

1. Közbenjárás a városunkért

Jer. 29,7

Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!

1Tim. 2,1-4

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.

Mt. 5,44

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!

Róm. 12,14

Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok.

Lk. 6,27-28

„Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.

ApCsel. 26,27-29

Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.” Agrippa így szólt Pálhoz: „Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénnyé legyek!” Pál pedig így válaszolt: „Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.”

KONKRÉT IMATÉMÁK – példák:

  • A városi vezetőkért, a közgyűlésért, a polgármesterért
  • A drog, az alkohol, a bűnözés, a szegénység, az okkultizmus mögött álló szellemi erők ellen
  • Az iskolák igazgatóiért, hogy engedélyezzék az iskolai missziókat
  • A munkanélküliség felszámolásáért, új munkahelyekért és a gazdasági problémák enyhítéséért
  • Keresztének vállalkozásaiért és sikereiért

2. Közbenjárás a többi gyülekezetért és misszióért

Ef. 6,18

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért.

Róm. 14,19

Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.

2Kor. 13,9

Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért.

EGYSZERŰ FORDÍTÁS:  Azért imádkozunk, hogy ti egyre erősebbek és tökéletesebbek legyetek!

2Kor. 13,11

Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.

KONKRÉT IMATÉMÁK – példák:

  • Egységért a keresztények között
  • A lelkészek közösségéért
  • Konkrétan a helyi gyülekezetekért, programjaikért, vezetőikért

3. Közbenjárás a saját gyülekezetünkért

Kol. 1,9-14

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy

1.) tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén,

2.) hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére,

3.) és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel,

4.) és növekedjetek az Isten ismeretében.

5.) Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

1Tess 5,23 (Egyszerű fordítás)

Azért imádkozunk, hogy Istenünk, a Békesség Istene

1.) tegyen benneteket tisztává, hogy csak hozzá tartozzatok.

2.) Azért imádkozunk, hogy Isten őrizzen meg benneteket teljesen: szellemeteket, lelketeket és testeteket egyaránt… (VÉDELEM)


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük