Ellenőrző lista pásztoroknak

Bármi történik, az evangéliumhoz méltó módon viselkedjetek. (Filippi 1:27a)[1]

Hogy megy a szolgálatod? Gondoltál már arra valamikor is, hogy önvizsgálatot tarts azért, hogy megláthasd, milyen motivációkkal, milyen módon és milyen valóságos eredményekkel végzed a szolgálatod, és hogy ezáltal őszintén kiértékelhesd, hogy a napi tevékenységeid, a kapcsolataid és tanításaid Krisztussal vannak összhangban, vagy csak valami kopott utánzattal?

Miért fontos felmérni a szolgálatunkat és önmagunkat?

Mindannyiunknak vannak nehéz napjai a szolgálatban, ahogy vannak örömteli és boldog időszakok is. Vannak, akik támadnak minket, mások dicsérnek, vannak, akik pletykálnak és akik ajándékot adnak. Nekünk azonban arra van szükségünk, hogy azt lássuk, ahogyan Isten lát bennünket, és hogy azt megértsük, hogyan is közvetítjük a hitünket mások felé, akár a pulpitusról, akár a mindennapok szolgálatai között. Bármilyen helyzet elé is kerülünk, rendkívül fontos, hogy jól, azaz valóságosan és helyesen ismerjük saját magunkat. Ezáltal bizonyíthatjuk be mindenki másnak is, hogy a megfelelő paraméterek mentén működünk. Ahogy évente elmegyünk egy orvosi vizsgálatra, vagy elvisszük a kocsinkat a szervizbe, ugyanúgy minket is át kell vizsgálni. Ennek az eszköze nem a saját gondolkodásunkban vagy büszkeségünkben található, nem is a statisztikánkban vagy a rajongóink számában illetve véleményeiben, hanem a Bibliában, és ezen túl más istenfélő emberek, rendszerint vezetőtársaink felé való őszinte elszámoltathatóságunkban. Úgyhogy kérlek legyél alázatos, és nézz be a „motorháztető alá”; sőt, engedd meg rendszeresen, hogy hadd kukucskáljanak be mások is, hogy minden rendben van-e veled és a szolgálatoddal. A pásztori és keresztényi élet motorját gondozni kell. Ne várd meg, amíg a műszerfalon megjelenik a figyelmeztető jelzés, mert az a figyelmeztetés sokszor egy potenciális megtérőnk, egy gyülekezeti családunk vagy akár a szolgálatunk elvesztése is lehet!

Arra hívlak, csendesedj el, miközben ezt a cikket olvasod, és lapozd fel a Filippi levél 1. és 2. részét! Olvasd át ezt a két fejezetet; és azután őszintén tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket! További segítséget és erőt ad az, ha közben akár többször is megállsz kicsit imádkozni. És az utolsó tanácsom: keress egy elszámoltató partnert, esetleg egy másik pásztort, és segítsetek egymásnak az Isten előtti rendszeres önvizsgálatban!

Filippi levél első fejezet

Olvasd végig a fejezetet és tedd fel a kérdést:

Valóban Jézus Krisztus szolgáiként működsz, úgy ahogy Krisztus elhívott?

  • a személyes életedben?
  • a munkádban?
  • a családodban?
  • a gyülekezeti kapcsolatodban?
  • a tanításban és igehirdetésben?

Most folytasd azzal, hogy az alábbi igeverseket hangosan is felolvasod magadnak egyesével, és Isten előtt állva megpróbálsz Neki válaszolni rájuk! (A kérdéseket közvetlenül az NIV szövegéből vettem, az igeversek sorrendje szerint, néhány verset lerövidítettem és néhánynak a nyelvtanát megváltoztattam, hogy kérdő mondatként szerepelhessen)[2].

1.    Betölt és vezet téged a Kegyelem és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól?

2.    Hálás ember vagy? Szoktál-e hálát adni Istennek mindenkor, megemlékezve Őróla mindenben, amit teszel?

3.    Szoktál imádkozni az emberekért? Minden imádságomban mindannyiótokért, mindenkor örömmel imádkozom?

4.    Bizonyos vagy-e benne, hogy aki elkezdte a jó munkát bennetek, az véghez is viszi a Jézus Krisztus napjáig?

5.    Az embereid a szívedben vannak? A szívemben vagytok;… akár láncok között, akár az evangélium védelmében és bizonyításában.

6.    Részestárs vagy-e a kegyelemben …?

7.    Bizonyos vagy felőle, hogy Isten a tanú rá, hogy mennyire vágyakozom mindannyiótok után Krisztus Jézus szerelmében?

8.    Imádságban vagy-e, azért imádkozom, hogy a szeretetetek egyre jobban bővölködjön ismeretben és alapos megértésben?

9.    Te magad meg tudod ítélni, mi a legjobb, hogy tiszta és feddhetetlen lehessél Krisztus napjára?

10.  Te magad telve vagy az igazságosság gyümölcsével, ami Jézus Krisztus által van – Isten dicsőségére és dicséretére?

11.  Te magad az evangélium előmenetelére vagy?

12.  Rólad híressé lett… a fogságod (valódi bizalmad és engedelmességed) Krisztusért mindenki más előtt?

13.  Fel vagy-e buzdulva arra, hogy nagyobb bátorsággal merd szólni Isten igéjét?

14.  Te irigységből és versengésből hirdeted Krisztust? Vagy jóakaratból teszed?

15.  Úgy teszed ezt (a prédikálást és kommunikálást), hogy szeretettel, tudva, hogy én az evangélium oltalmazására lettem iderendelve?

16.  Őszinte motivációból, a hitetlenek felé érzett mentő szeretetből, vagy csak a saját gyülekezeti ambíciód miatt hirdeted Krisztust?

17.  Tudod-e, hogy ez számít? Tudsz-e a színből való motivációkról? Örvendezel-e?

18.  Te a könyörgések és a Jézus Krisztus Szellemének segítsége által munkálkodsz?

19.  Buzgón várod és reméled-e, hogy semmiben nem fogsz megszégyenülni, hanem kellő bátorságod lesz, hogy most is, mint mindig, Krisztus legyen felmagasztalva a testedben, akár élet, akár halál által?

20.  Ebben a mindenek feletti gondolkodásmódban élsz: az élet Krisztus, a halál pedig nyereség?

21.  Az életed munkádat gyümölcsözteti? Meg sem tudod mondani, melyiket válaszd?

22.  Szorongattatol az te akaratod és az Övé között, kívánsz-e elköltözni és Krisztussal lenni (nem halálvágy hanem egy céltudatos irányultság, ami sokkal jobb!)?

23.  Megmaradsz-e a testben (a szolgálatban és az elkötelezettségben)?

24.  Bizonyos vagy-e abban, hogy megmaradok, és együtt maradok veletek mindnyájatokkal, a ti hitben való gyarapodásotokra és örömötökre?

25.  Azáltal munkálkodsz, hogy bőven örvendezel Krisztus Jézusban?

26.  Bizonyos vagy-e benne, hogy bármi történik, az evangéliumhoz méltó módon viselkedtek? Vajon erősen álltok egy szellemben, egy emberként viaskodva az evangélium hitéért?

27.  Úgy munkálkodtok, hogy nem ijedtek meg semmiképp sem az ellenetek szegülőktől?

28.  Úgy munkálkodsz-e, hogy a szolgálatod a Krisztusért adatott neked, hogy ne csak higgyél benne, hanem szenvedjél is érte?

29.  Krisztusban bízol, amikor ugyanazon a tusakodáson mész keresztül?

Filippi levél második fejezet

Olvasd végig a második fejezetet, és tedd fel a kérdést:

Valóban Jézus Krisztus szolgáiként működsz, úgy ahogy Krisztus elhívott?

  • a személyes életedben?
  • a munkádban?
  • a családodban?
  • a gyülekezeti kapcsolatodban?
  • a tanításban és igehirdetésben?

1.    Felbuzdított-e téged a Krisztussal való egység, megvigasztalva az ő szeretetéből, közösséget gyakorolva az Ő Szellemével, gyengédséggel és könyörületességgel?

2.    Teljessé teszitek-e az örömödet azzal, hogy hasonló gondolkodásúak vagytok, ugyanaz a szeretet van bennetek, és egységben vagytok szellemben és célkitűzésben?

3.    Semmit nem teszel önző ambícióból, hiú beképzeltségből, hanem alázatban másokat jobbnak tartasz, mint magadat?

4.    Vajon nem csak a magad érdekét keresed, hanem a mások érdekeit is?

5.    Úgy munkálkodsz, hogy ugyanaz a lelkület van benned, mint Krisztus Jézusban is?

6.    Nem élsz vissza az Istentől kapott hatalmaddal?

7.    Egy szolga természetét veszed magadra (ahogy a mi Urunk tette)?

8.    Megalázod-e magadat, engedelmesen (ahogy a mi Urunk példát mutatott)?

9.    Felmagasztalod-e Istent mindenek fölött (a személyes életedben és a munkádban)?

10.  Úgy élsz-e és úgy prédikálsz-e, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyben, a földön és a föld alatt?

11.  Vallod-e, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr? Úgy élsz-e és úgy prédikálsz-e, hogy te és mások is rámutassatok az Atya Isten dicsőségére?

12.  Te is mindenkor engedelmeskedtél… hogy félelemmel és rettegéssel munkáld ki az üdvösségedet?

13.  Úgy munkálkodsz, ahogyan Isten munkálja benned az akarást és a cselekvést az ő jó céljai szerint?

14.  Mindent panaszkodás és vitatkozás nélkül teszel?

15.  Úgy munkálkodsz, mint Isten hibátlan és tiszta gyermekei, szeplőtlenül az elfordult és elfajult nemzedék között, akik között úgy ragyogsz, mint a csillagok az univerzumban?

16.  Az élet beszédét tartod-e – hogy dicsekedhessem a Krisztus napján? Látod-e, hogy nem hiába futottál és munkálkodtál?

17.  Italáldozatként vagy-e kiöntve a ti hitetekből fakadó áldozatnál és szolgálatnál?

18.  Örülsz-e, és együtt örülsz-e velem (Krisztussal)?

19.  Az Úr Jézusban reménykedve munkálkodsz?

20.  Őszintén érdekel-e mások jóléte?

21.  Csak a saját hasznodat keresed, és nem a Krisztus Jézusét?

22.  Te is, mint fiú az apjával szolgáltál velem (Jézussal) az evangélium munkájában?

23.  Reméled-e, hogy elküld téged, hogy szolgáld őt?

24.  Bízol-e az Úrban?

25.  Törődsz-e mások szükségeivel?

26.  Vágyva vágysz-e mindannyiuk után… gyötrődve?

27.  Van-e benned könyörület… szomorúság… mások iránt?

28.  Te is buzgó vagy azért hogy ki legyél küldve (hogy Krisztus használjon)? Vagy a szomorúság emészt?

29.  Örömmel és megbecsüléssel fogadod-e őt (másokat) az Úrban?

30.  Krisztusért munkálkodsz-e, (kellő) kockázatot vállalva… segítve másoknak, és azt adva, amit Krisztus adott neked?

Ugyanezt megteheted a Filippi levél további részeivel és a Kolossé levéllel is. A Kolossé levélben nagyon figyelj a kulcsszavakra, mint például a hit, szeretet, remény.

Ezek a kérdések nem csak a pásztornak vagy a gyülekezet vezetőjének szólnak; bármelyik, vagy mindegyik keresztény felhasználhatja, aki igaz és jelentőségteljes életet akar élni. Ha a büszkeséggel vagy a félelemmel küszködsz, akkor ezek a kérdések komoly segítséget fognak jelenteni, mivel az Igéből vannak. De egy figyelmeztetés: ha nem vagy hajlandó átadni a személyes és szolgálati életedet Krisztusnak, mint URADNAK, akkor a biztos kudarc felé vetted az irányt a legfontosabb dologban! Úgyhogy biztosítsd, hogy legyen valaki, aki ezekhez visszaigazít téged; mert ha nem teszed meg, akkor a Sátán meg fogja vetni a lábát az életedben, majd a gyülekezetedben is. Ha nem végzel önfelmérést, vagy más nem végzi el veled, ha nem leszel elszámoltatható, az rendszerint bukást fog eredményezni. Ezen a ponton már nem az lesz a kérdés, hogy egyáltalán elesel-e a gyülekezetedtől vagy a szolgálatodtól, hanem az, hogy mikor fog ez megtörténni, és milyen módon fogsz lerombolni az életedben mindent, amiért eddig dolgoztál és amit ideáig felépítettél!

Ezt az önvizsgálatot egy mindenekfelett való feladatnak kell tekintenünk! A félelmeink, nyugtalanságunk, elfoglaltságunk és méltóságérzetünk nem állhat ennek az útjába, mert ha mégis így történik, akkor egyszerűen nem fogunk tudni működni.

Ezek a kérdések időigényesek. Ha meg is válaszoljuk őket, attól nem fogunk hirtelen azonnali és teljes tökéletességre jutni, emiatt újra és újra vissza kell térnünk ezekre a kérdésekre. Hogy milyen gyakran? Naponta egyet vagy kettőt mindig vegyél be az imádságodba! És legalább havonta egyszer, vagy még jobb, ha hetente egyszer egy elszámoltathatósági kapcsolatban is néhányat előveszel ezek közül.

Ne felejtsd, a pásztorlás nem csupán munka; elhívás, amit komolyan kell vennünk! Szenvedéllyel és meggyőződéssel, és mindig tisztasággal és igazsággal kell tanítanunk!

Legyél áldott a Krisztusért, az ÚRÉRT végzett szolgálatodban!

Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Kolossé 3:11

(Az igeidézetek a New International Version Bibliafordításból származnak, Zondervan, and International Bible Society, majd kérdő mondatokká lettek átalakítva.)

Eredeti cikk: A Pastoral Checkup List

© 2007 R. J. Krejcir Ph.D. Into Thy Word Ministries www.intothyword.org


[1] A szerző által használt angol nyelvű N.I.V. Bibliafordítás alapján.

[2] A magyar változat érthetőségéhez még több átfogalmazás volt szükséges, de a szerző által hangsúlyozottakat és az N.I.V. fogalmazását is megtartottam, illetve segítségül vettem néhol a Károli ismert szövegét is. (A ford.)


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük