Egy összezavarodott világban, a fiatalok megalkotják saját vallásukat

A tinédzserek elhagyják az igaz keresztény hitet?

Kenneth Nahigian keresztény családban nőtt fel. Tizenéves kora elején elkötelezett hívő volt, de a középiskolában más vallások után kezdett érdeklődni. Érdekes módon, a főiskola első évében visszatért a hitéhez, de azután újra kérdések merültek fel benne. Kétségek támadták meg a gondolatait, és rövid időn belül újra elbizonytalanodott; nem volt többé hívő, sőt elutasította a kereszténységet.

Ez az eset nem egyedülálló. Számos történet szól tizenévesekről, akik távol kerülnek a hittől vagy a kultúrából származó destruktív gondolatokat építenek be a hitükbe. A Barna Research egyik tanulmánya szerint a templomba járó, vélhetően keresztény kamaszok 63%-a azt gondolja, hogy a muzulmánok, a buddhisták, a keresztények, a zsidók és minden más nép ugyanahhoz az Istenhez imádkozik, habár eltérő megnevezéseket használnak istenségükre. A vallás más területein, mint például Krisztus istensége, a feltámadás, és az abszolút igazság létezése, sok tinédzser egyszerűen nem vallja a bevett, ortodox nézetet. Sokan azt állítják, hogy Krisztus nem az egyetlen út Istenhez; nem biztosak benne, hogy valóban megtörtént-e a feltámadás; és vitatják, hogy lenne abszolút igazság. Mégis, ezek a fiatalok kereszténynek sorolnák be magukat, ha megkérdeznék őket, melyik valláshoz tartoznak.

Nagy a szakadék aközött, hogy mit jelent valóban Krisztusban hívőnek lenni, és aközött, amit a mai fiatalok közül sokan észlelnek ebből. Tulajdonképpen megalkotják a saját vallásukat? Integrálják egy erkölcsileg visszafejlődött kultúra értékeit a kereszténységbe, és ennek eredményeképpen létrehoznak valamit, ami többé már nem nevezhető kereszténységnek?

Habár a hit szóban forgó nézetei elterjedtek az amerikai fiatalok körében, egyes tanulmányok világossá teszik, hogy a fiatalok még mindig keresik az értelmes kötődést a valláshoz. Egy vezető felekezetközi zsidó ifjúsági mozgalom tanulmánya szerint a tinédzserek 68%-a fontosnak tartja a vallást. Ezeknek a fiataloknak a 92%-a a kutatás szerint azt mondta, hogy keresi a jobb kapcsolódást a hithez. A fiatalok keresnek. Szeretnének átélni valami valódit és hiteleset. Akkor miért van szembetűnő összeegyeztethetetlenség a vágyuk között, hogy átéljenek valami mélyebbet és a között, ahogy észlelik és értik Istent?

A Barna Research továbbá azt találta, hogy sok gyülekezetnek, ahová a fiatalok járnak, hiányosságai vannak az igaz evangélium prédikálása és tanítása terén. Számtalan amerikai fiatal van, aki nem érti, mit jelent igazából Krisztus követőjének lenni. Csak azt tanították nekik, hogy fogadják el Krisztust, és azután ugyanúgy élik az életüket, ahogy azt korábban tették. Ingatag alapokon állva találkoznak össze a kultúrájuk értékrendjével, és nehéznek találják, hogy ragaszkodjanak a hithez, amelyet épphogy megismertek.

Befolyásolhatóan, bizonytalanul, nem igazán értve, hogy mit miért is hisznek, mondanak, tesznek, a fiatalok megpróbálnak kétségbeesetten ragaszkodni a kereszténység felszínes látszatához. Ennek eredményeképpen összevegyítik a keresztény értékeket a kultúráéval, amelyben élnek. Sokan ezek közül a tinédzserek közül továbbra is hűségesen látogatják a gyülekezeti és ifjúsági csoportokat, de a világnak annyira a hatása alá kerülnek, hogy nehéznek tartják teljes mértékben elhinni, amit tanítanak nekik.

A folyamat megy tovább, és a tinédzserek elkezdenek kételkedni. Vonakodnak elhinni Krisztus isteni voltát, folytatják a keresését valami mélyebbnek és egy útnak, amely valódi összeköttetést jelent a hittel.  Erős és rendíthetetlen alap nélkül mindez hiábavaló törekvés.

Két értékrendszer harcol bennük. Például vita tárgya számukra a kreacionizmus és az evolúció. Tudják, hogy ha azt választják, hogy elhiggyék a teremtést, szembekerülnek a világgal, amely ellenséges a hitükkel. Nehezen értik meg az abszolút igazság fogalmát, képtelenek összeegyeztetni az „egyetlen út van a mennybe” elképzelést a világ erkölcsi relativizmusával és a „tedd azt, ami jó neked” teológiával. Harcolnak a bűnnel, próbálván megérteni, hogyan várhatják el tőlük, hogy mindenről mondjanak le. Erkölcstelenséggel körülvéve az Isten előtti szent élet fogalmának megvalósítása szinte lehetetlennek tűnik. Minden nap egy olyan világgal találják szembe magukat, amely az élvezet hajszolását tartja erénynek. A szex és a drog mindenhol ott van. A mai tizenévesek olyan világban élnek, ahol mindennapos jelenség az abortusz, az iskolai lövöldözés, az öngyilkosság, a tinédzser terhesség, az evolúció tényként való tanítása, és a keresztény értékek elutasítása az élet szinte minden területén. Csodálkozunk, hogy létrehoztak egy kereszténységet, amely teljesen távol van attól, ami lenni szándékozik?

Erre a problémára nincs lépésről lépésre követendő, egyszerű megoldás. Varázsütésre nem tudunk mindent tökéletessé tenni. Azonban vannak praktikus lépések, amelyeket megtehetünk, hogy a fiatalokkal megértessük az igazi kereszténységet. Sokat közülük nem kapták meg a hit alapjait, itt kell tehát kezdenünk. Három dolog van, aminek meg kell történnie, ha segíteni akarjuk a tizenéveseket abban, hogy felépítsék ezt az alapot:

1. TALÁLKOZZ A FIATALOKKAL, OTT AHOL MEGTALÁLHATÓK!

Ott kell találkoznunk a tinédzserekkel, ahol vannak. Minden személy más helyen érhető el. Szülőként, lelkészként, ifjúsági vezetőként fontos, hogy kapcsolatot építsünk a fiatalokkal, és kiderítsük, hol tartanak a hitük útján. Ne ítélj elhamarkodottan, hanem próbáld megérteni a világot, amelyben élnek, és a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket nap mint nap. Fordíts időt rájuk, és mutasd meg, hogy törődsz velük. A szeretet és a megértés a kiindulópontja annak, hogy beszéljünk az igazságról és hassunk az életükre.

2. ÉPÍTS SZILÁRD ALAPOKAT A SAJÁT ÉLETEDBEN!

Ha azt akarjuk, hogy a tizenévesek biztos alapokat hozzanak létre, először nekünk kell ezt megtennünk. Ez nélkülözhetetlen. Nem vihetünk el oda embereket, ahol mi magunk nem is jártunk, vagy nem taníthatjuk őket olyasmire, amit mi nem tudunk. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy igazán értjük az olyan fogalmakat, mint a bűn, bűnbánat, tanítványság, lelki harc, imádság, és hogy mit jelent valójában Krisztus követése az élet minden területén. Ez azt is jelenti, hogy jobban meg kell ismerned a teremtés vs. evolúció vitát, hasonlóan az abortusz, eutanázia és az erkölcsi relativizmus témaköreit. A kamaszokban sok kérdés merül fel ezekkel kapcsolatban. Ifjúsági vezetőként esetleg meghívhatsz valakit beszélgetni ezekről a témákról. Szülőként állj készen arra, hogy meg tudd válaszolni a kérdéseket, és hogy képes legyél az igazságra vezetni a gyermeked.

3. LEGYÉL PÉLDA!

Ez a generáció elég  képmutatást látott és hallott az egyházban. Sokszor a legnagyobb üzenet maga az életed! Teremts kapcsolatot a fiatalokkal, vidd el őket ebédelni, fordíts rájuk időt, és eközben mutasd meg nekik, mit jelent ezt a keresztény életet élni! Mutasd meg nekik, mit jelent hiteles és élő kapcsolatban lenni Krisztussal.

Mivel egyre több tinédzser hisz az „új kereszténységben”, meg kell ragadnunk a hitre való fogékonyságukat és elvezetni őket Jézus Krisztus valójához. Ha véghezvisszük ezeket az elveket, meg tudjuk változtatni a gondolkodásmódot és meg tudjuk tanítani a fiatalokat arra, hogy olyan hitbeli alapjuk legyen, amelyet ennek a világnak az értékrendszere nem tud megingatni.

Forrás: OMG! How Generation Y Is Redefining Faith In The iPod Era Report, AgapePress, Theocracywatch.com, Dallasnews.com, news-leader.com, prnewswire.com, godspy.com. msnbc.com, irish.typepad.com, decaturdaily.com, pluggedinonline.com

Eredeti cikk: IN A CONFUSED CULTURE, TEENS CREATE THEIR OWN RELIGION


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük