Önvezetés: A saját életünk vezetésének felelőssége

Mondd ki azt a szót, hogy „vezetés” egy kerek asztalnál ülő, sok szellemi ajándékkal megáldott vezetők körében, és a társalgás nyomban arra fog terelődni, milyen feladatokkal is jár a mások vezetése. A gyülekezeti vezetők a hét nagy részét emberek vezetésével töltik. Mégis, legnagyobb igyekezetünk közben, ahogy egyre jobb vezetőkké akarunk válni, gyakran átsiklunk a legnagyobb kihívás felett, ami a vezetést illeti – a saját magunk „vezetése” felett. Sokszor elhanyagoljuk azt, hogy magunkat is irányítsuk, mivel saját magunk vezetése sokkal nehezebb, mint mások vezetése.

A szellemi vezetés alapelvei Pál üdvözlései alapján

Néhány évvel ezelőtt elkezdtem tanulmányozni a szellemi vezetés alapelveit az Újszövetségben és felkeltették figyelmemet Pál írásai. Pontosabban, érdeklődésem középpontjába került az, ahogyan Pál bánt munkatársaival. Tanulmányom kiindulópontja egy olyan Igerész lett, melyre többen a legkevésbé gondolnának: a Római levél végén található üdvözletek.

Elindulni az aratás irányába

Egy pásztor nem vezethet senkit olyan helyre, ahol ő maga még nem járt. Megpróbálhatunk kényszeríteni embereket, de egy pásztor elhívása nem ez. A pásztorok azt az elhívást kapják, hogy vezessék Isten nyáját. Oda kell mennünk, ahová szeretnénk, hogy kövessenek bennünket. Az olyan pásztor, aki nem hajlandó magát elkötelezni az evangelizációra, nem fog tudni másokat ebben vezetni. Ha azt akarjuk, hogy az emberek bevonják magukat a személyes evangelizációba, akkor nekünk, vezetőknek is végeznünk kell ezt. Ha elvárjuk, hogy embereink elkötelezzék magukat egy ügynek – evangelizációnak, városi missziónak vagy egy gyülekezeten belüli szolgálatnak – akkor először nekünk kell elköteleznünk magunkat. Meg kell mutatnunk az embereknek, hogyan kell végezni a feladatot, hogy követhessenek bennünket.

A Krisztus-központú keresztény lelkigondozás

Napjainkban leginkább azt nevezzük keresztény lelkigondozásnak, amit keresztény pszichológusok, illetve szakképesített lelkigondozók végeznek. Általában jól képzett szakemberekre gondolunk, akik kiváló lelkigondozó technikákkal, valamint gazdag lelkigondozói tapasztalatokkal rendelkeznek. Gyakran dolgoznak gyülekezetekben vagy gyülekezetekhez kapcsolódó helyszíneken. Sajnálatos módon, a legtöbb ember így definiálja a keresztény lelkigondozást.