A munkaterülettel egyenértékű gyülekezet és az erőben megnyilvánuló gyülekezet

Az erőben megnyilvánuló gyülekezet a társadalom gyógyulásának „ügynökségévé” válik, és nem a társadalom elől menekülők menhelyévé. A gyülekezet ugyanakkor nem is áll versenyben a világgal. Nem versengeni akarunk, hanem megváltoztatni a prioritásokat, hogy a család, a hivatás, a szórakozás és minden egyéb megtalálja a maga helyét.” A cikk kissé irónikusan rántja a leplet a rossz egyházi beidegződésekről, és egy olyan irányelvet mutat a mai gyülekezetek számára, amely biblikus is, és hatékony is. – Ez az a tanulmány, amit minden gyülekezeti vezetőnek el kellene olvasnia!

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (4.rész)

A piac nem akar tudomást venni az egyházról, és lekicsinyléssel kezeli véleményét. Óriási erőfeszítés hallatszani, de – ahogy mutattam – a feladat nem lehetetlen, és igenis léteznek eszközök és módszerek, hogy a nemzetközi cégek döntéshozóira hassunk. A tény, hogy nagy cégekkel szállunk szembe, nem könnyű, de nem jelenti azt, hogy értelmetlen, mert nem arra hívattunk, hogy megfutamodjunk a feladat elől. És ha sikerülne, mit éreznél? Ha a te megoldást nyújtó kezdeményező és kreatív javaslatodat elfogadta egy nagy multinacionális cég, és így milliók életére kihatással volt – úgy éreznéd, hogy hiába harcoltál?

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (3.rész)

Minden nagyobb társadalomnak egyéni átalakulási folyamata van. Az egyház úgy tudja megváltoztatni a társadalmat, hogy elsőként ő használja ezeket az eljárásokat és ezt ügyesen teszi. Éppúgy jogunk van felszólítani az igazságosságra, mint bármilyen más civil közösségnek. Az egyház akkor lesz hatékony, ha sem nem küzd, sem nem fut, hanem megoldás-centrikus, mastery-módon, tekintélyesen és jól tájékozódva közelít a problémákhoz.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (2.rész)

Az akarat tudatunknak az egyetlen olyan része, amelyet összpontosítani és irányítani tudunk, ezért segít egy helyzeten úrrá lenni. Dollármilliók ezt nem adják meg. Emberek, akik megnyerik a lottó főnyereményt, gyakran szegényen végzik, mert hiányzik belőlük a helyzet bölcs kezelése. A pénz nem teszi őket szakértővé. Egy erős test nem tesz mesterré, hacsak nincs bizonyos fizikai gyakorlás. Az atlétát legyőzheti az alkohol vagy a drogok. Az iskolázottság nem ad személyes képességet, hiszen sok művelt ember van, aki szűklátókörű és akaratgyenge. Az akaraterő sem adja meg a fölényt, mivel konokká, önfejűvé és merevvé tehet, képtelenné, hogy a változó helyzethez alkalmazkodjunk, és így eleve kudarchoz vezet. Még a vallás sem ad uralmat. Sok embert kötnek a kultuszok, a bűn, ami bálványimádáshoz és babonához vezet. Csak az alkalmazkodó, rugalmas, képzett, felkészült és fegyelmezett akarat vezet a helyzet feletti úrrá-lételhez.

A következetesen, gyakorlatiasan gondolkodó keresztény vezető (1.rész)

Az Egyháznak – Urához hasonlóan -, meg kell tanulnia jelen lenni az élet sűrűjében, felkínálva a gyógyulást és az üdvösséget, és igazságosságra hívni ott, ahol lehet. Az élethez nyíltan, egyenesen és tettre készen kell közelíteni. Ez nagyon megalázó dolog. Könnyű egy istentiszteleten álmokat kergetni, de amikor leülsz és azt mondod: „Hogyan tudok változtatni Manila helyzetén?”, erőtlennek és kicsinek érzed magad. Első pillanatra ez nem jó érzés. Kezdetben a „jelenlét” tulajdonképpen fájdalmas lehet, mivel elképzeléseink saját hatékonyságunkról kilyukadt luftballonnak látszik. Jelen lenni – gyakran  jelenti a hit krízisét. A tanítványok követték Jézust, és sok, hitet próbára tévő szituációban vettek részt, mint amikor például viharba kerültek a Genezáreti-tavon, vagy amikor az epilepsziás fiút nem tudták meggyógyítani, vagy az ötezer ember megvendégelése alkalmával. Megijedtek, de végül megtanulták, hogy mit jelent egy helyzet felett úrrá lenni. Vizsgáljuk meg, mit jelent az érzelmek vagy az élet felett úrrá lenni, és így a változás hiteles előidézőjévé lenni.

A férfi és a dicsőítés

Íme tíz gyakorlati javaslat a gazdagabb dicsőítő élethez. Ezek közül némelyiket bizonyára alkalmaztad már eddig is. Némelyikük talán egyáltalán nem mond neked semmit. De ne feledd: ez nem egy csodalista, amit Isten dicsőítéséhez alkalmazhatsz, hanem inkább egy folyamatosabb dicsőítő élményt ad, ezáltal napi szintű ébredést. Ez a lista semmiképp sem teljes.