Timóteus nyomában: A jó segéd pásztor jellemvonásai

Isten, az Atya, és Jézus minden szempontból tökéletesek. Mégis, mindketten problémákkal találkoztak vezetői feladatuk során. Mi volt az oka a sikertelen vezetésnek? Ezek a problémák, vagy az, hogy vezetésüket nem jól követték? A valóság ez: még a legnagyszerűbb vezetők sem fogják tudni elérni az optimális eredményt, ha követőik nem teszik, amit kell.

A lelkipásztor fizetése

A lelkészi fizetés egy kétélű kard: annyit kell fizetni nekik, amennyit érdemelnek, de ki is kell érdemelniük, amit fizetésképpen kapnak! A lelkészeknek kifizetett jövedelem igazságosnak kell lennie, és ki kell fejeznie a gyülekezet értékelését a lelkésze „érdeméről”. Ugyanakkor figyelembe kell, hogy vegye a lelkész felelősségeit és munkaterhét is, a képzettségi szintjét, a gyülekezet méretét, a helybéliek gazdasági helyzetét, és a lelkész eddigi tapasztalatát. A lelkész fizetését úgy kellene méltányosan megállapítani, hogy vagy a gyülekezet vezetőségének átlagfizetését kapja, vagy a gyülekezetben élő családok átlagfizetését (nem számítva a felső 2 százalékot és az alsó 2 százalékot, és a maradékból átlagot számítva). A másik lehetőség, hogy a fizetést a lelkész által előterjesztett költségvetés alapján hagyják jóvá, amit a megfelelő gyülekezeti pénzügyi bizottságnak mutat be. Létfontosságú évenként felülvizsgálni a lelkész fizetését, és a lelkésznek is pontosan tudnia kell, mit várhat a gyülekezettől a következő egy éven át. Ha viszont a gyülekezet nem emeli évenként a lelkész fizetését, legalább a megélhetés szintjét követve, akkor ezzel gyakorlatilag lecsökkenti a lelkész fizetését. Ahogy a gyülekezet tagjai is elvárják azt, hogy a munkáltatójuk minden évben emelje a fizetésüket az megélhetési reálértéket követő mértékben, ugyanúgy a lelkész is elvárhatja ezt a gyülekezettől.

Kérhetnek-e fizetésemelést a lelkipásztorok?

Korunk keresztény Amerikájában (nálunk is – SZERK.) sok vezetőségi testület illetve gyülekezet követ el hatalmas hibát, amikor támogatást adnak a gyülekezeti létesítményekhez, programokhoz, illetve gyülekezeti létesítmények működtetéséhez, ahelyett, hogy az embereknek adnák – különösen a lelkipásztornak. Isten nem a nagyobb épületek és a még több program által biztosítja a növekedést, hanem elkötelezett, odaszánt és istenfélő embereken (lelkészeken) keresztül, akik szeretik Istent, szeretik az Úr munkáját, és őket is szeretik és nagyra becsülik a gyülekezetben az emberek. A gyülekezet-növekedés kulcsát az Ő szolgáinak Isten Igéjéhez való hűsége, valamint hozzáértő és odaszánt munkálkodása jelenti, akiket az Ő nyájának legeltetésére hívott el. A pénzügyi forrásokat először is az emberekre kell fordítani, és csak ezután a programokra és a létesítményekre!

A lelkészek anyagi gondjainak az okai

Vitatható állítás az, hogy azért élnek a lelkészek fizetéstől fizetésig, mert túl kevés a jövedelmük és túl sok a kiadásuk. Ugyanis a pénzügyi nehézségekkel minden társadalmi rétegben találkozni lehet. A gazdagabb lelkészeknél az anyagi gondok nagyobb pénzösszegekről szólnak, de a gyökeres probléma ugyanaz, mint ami a kevésbé jól menő lelkészek anyagi nehézségeire jellemző: a rossz pénzkezelés. A rossz pénzkezelést számos jellemző határozza meg. Az alapvető jellemzői a téves értékek, a bölcstelen döntések, a személyes költségvetés hiánya és az adakozás hiánya.

Időbeosztás a lelkészeknek – A lelkészek időbeosztásának a kezelése, a hatékonyság maximalizálása céljából

A lelkészeknek úgy kell kezelni az idejüket, hogy fenntarthassák a hatékony gyülekezet kormányzást. Ahhoz, hogy ez tényleg hatékony legyen, időbeosztásra van szükségük! KÖTELEZŐ! Miért? Egyszerűen azért, hogy láthassák, mi minden szerepel a palettán a szolgálat területén és a családban, illetve hogy azt is átlássák, hogyan tartsák a kezükben a dolgokat, és hogyan hozzák ki mindezekből a legtöbbet Isten dicsőségére!

Ellenőrző lista pásztoroknak

Hogy megy a szolgálatod? Gondoltál már arra valamikor is, hogy önvizsgálatot tarts azért, hogy megláthasd, milyen motivációkkal, milyen módon és milyen valóságos eredményekkel végzed a szolgálatod, és hogy ezáltal őszintén kiértékelhesd, hogy a napi tevékenységeid, a kapcsolataid és tanításaid Krisztussal vannak összhangban, vagy csak valami kopott utánzattal? A szerző közel 60 segítő kérdést tesz fel a Filippi levél alapján minden pásztornak, vezetőnek és végső soron minden keresztény embernek, aki elég bátor arra, hogy Isten Igéjének mércéje alá tegye életét és szolgálatát!