Prédikációnk rendeltetése és célja

A krisztusi prédikátori hivatásnak nagy célja: Isten dicsősége. Ha pedig nem tér meg senki, mégsem dolgozott hiába az a prédikátor, ha Krisztust hűségesen prédikálta, mert ő kedves illat Isten előtt mindazokban, akik üdvözülnek, mindazokban, akik elvesznek. Szabálynak azonban mégis ezt vesszük: Isten azért küldött minket, hogy prédikáljunk és az emberek Jézus Krisztus evangéliuma által kibéküljenek Ő vele.

Miért olvassunk puritánokat?

A puritánok 16. századi angol protestánsok utódai voltak a 16. és 17. században New Englandben. Az eredetileg becsmérlő „puritán” jelzőt az egyházi reformokkal és lelki megújulással való törődésük miatt kapták. Sajnálatos módon a legtöbb ember számára ez a kifejezés a legalizmussal (külső vallásossággal), álszentséggel, képmutatással és a boszorkányüldözéssel egyenértékű. Természetesen, a puritánok nem voltak tökéletesek, ennek ellenére sokat tanulhatunk tőlük.

Lelkipásztor a szószéken

Néhány gondolat erejéig hadd elmélkedjünk először az igehirdető személyéről. Klasszikus, bár kissé túlzó retorikai szembeállítás az a pünkösdi kép, amikor Péter apostol prédikált egyet, és megtértek háromezren, míg ma elhangzik háromezer prédikáció, amire talán megtér egyetlen lélek. Az igehirdetés eredménye és gyümölcse – vagy éppen eredménytelensége és gyümölcstelensége – elválaszthatatlan következménye az igét hirdető személy életétől. Valljuk, hogy az igehirdetés által maga az Úr szól szolgáján keresztül, maga a Szentlélek Isten árad ki láthatatlanul és költözik be a hallgatók szívébe, hogy átformálja azoknak életét.

Kiscsoportos tanítás a lelkész vasárnapi prédikációja alapján

Sok nagyszerű módja van a kiscsoportos tanmenet készítésének. Személy szerint abban hiszek, hogy a legjobb, ha a vasárnapi prédikációra építjük a kiscsoportos tananyagot. Viszont a tananyagnál is sokkal fontosabb a tagok életében végbemenő átformálódás – aminek a folytatása az elveszett, szükségben levő világ evangelizálása Jézus Krisztusért.

Kemény témák a szószéken

Prédikálj kemény témáról, és azt kockáztatod ezzel, hogy az emberek otthagyják a gyülekezetet, vagy a prédikátornál érik el azt, hogy ő hagyja ott a gyülekezetet. Az a rajzfilm jut eszembe, amelyikben a prédikátor hazamegy, és azt mondja a feleségének: „Én megmondtam nekik az igazat, ők pedig szabaddá tettek engem!” Hogyan prédikáljunk kemény dolgokról, olyan témákról, amikről a gyülekezetünk nem is szeretne hallani?! Minden felelős és érző szívű igehirdetőnek komoly kérdése ez. Végre itt egy őszinte és valódi segítséget nyújtó minta!